MFP propune modificare reglementarii auditului statutar al situatiilor financiare anuale si anuale consolidate

Ministerul Finantelor a publicat un proiect de ordonanta pentru modificarea si completarea OUG 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

In cadrul notei de fundamentare se arata ca, avand in vedere modificarile aduse altor acte normative cu care aceasta reglementare este in stransa legatura (OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si HG 433/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania – CAFR), precum si realitatea economica, se impune modificarea si completarea prevederilor OUG 90/2008, in vederea eliminarii suprapunerilor de atributii, eficientizarii activitatii organismului de supraveghere in interes public si asigurarii unor reglementari cu caracter unitar.

OG 65/1994 a suferit ultima modificare in luna octombrie 2007. Avand in vedere modificarile aduse altor acte normative cu care aceasta reglementare este in stransa legatura, avand in vedere completarile care se aduc OUG 90/2008 in ceea ce priveste supravegherea in interes public a activitatii CECCAR, in scopul imbunatatirii cadrului legal privind desfasurarea activitatii CECCAR, pentru asigurarea conformitatii cu prevederile Directivelor 2006/123/CE si 2005/36/CE, este de asemenea necesara modificarea si completarea OG 65/1994, in vederea asigurarii unor reglementari cu caracter unitar.

I. Referitor la modificarea si completarea OUG 90/2008, schimbarile preconizate urmaresc eficientizarea functionarea organismului de supraveghere in interes public, solutionarea aspectelor privind finantarea acestui organism si instituirea supravegherii in interes public a activitatii CECCAR de catre acelasi organism care supravegheaza si activitatea CAFR.

a) Schimbari preconizate privind supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar:
– Se precizeaza ca organismul de supraveghere in interes public este autoritatea competenta in domeniul supravegherii in interes public a activitatii CAFR si a activitatii membrilor acesteia;
– In vederea optimizarii functionarii, dintre membrii Consiliului superior al organismului de supraveghere in interes public sunt exclusi reprezentantii mediului universitar de profil si ai mediului de afaceri care, in prezent, nu participa la activitatile organismului si sunt precizate cele doua organisme profesionale in domeniu (CAFR si CECCAR);
– Se introduce functia de vicepresedinte al Consiliului superior;
– In vederea garantarii continuitatii activitatii, durata mandatului presedintelui, respectiv a vicepresedintelui, este de 2 ani;
– Pentru asigurarea eficientei in luarea deciziilor, durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de reinnoire a mandatului o singura data, astfel incat un membru sa poata fi mandatat pe o perioada maxima de 6 ani, fata de actuala prevedere de 9 ani;
– Deciziile Consiliului superior se adopta prin vot deschis, vot exercitat in mod direct si personal, prin regula majoritatii simple a celor prezenti, pentru eliminarea posibilitatii delegarii votului unui alt membru al Consiliului;
– Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public este formata din 5 membri: doi reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, o persoana cu pregatire juridica desemnata de Ministerul Justitiei, un reprezentant al CAFR si unul al CECCAR. Componenta se modifica ca urmare a introducerii in sfera supravegherii publice exercitate de acest organism si a activitatii CECCAR;
– Hotararile Comisiei de disciplina se iau cu conditia ca 3 membri sa fie prezenti. Numarul de membri se modifica ca urmare a modificarii numarului de membri ai Comisiei de disciplina;
– Finantarea organismului de supraveghere in interes public se asigura din contributii ale CAFR ŞI CECCAR in proportie de 60% si din subventii de la bugetul de stat in proportie de 40%. Modificarea finantarii se impune datorita constrangerii legale a institutiilor cu atributii de reglementare membre ale Consiliului superior al organismului de supraveghere de a nu finanta alte institutii.

Proportia de 40% de la bugetul de stat ramane nemodificata;
– Personalul organismului de supraveghere in interes public beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice, datorita faptului ca organismul functioneaza pe langa acest minister, de care este finantat in proportie de 40%.

b) Schimbari preconizate privind supravegherea in interes public a profesiei contabile:
– Organismul de supraveghere in interes public este redenumit, din Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (CSPAAS) in Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), datorita introducerii in sfera supravegherii pe care o efectueaza, a activitatii CECCAR;
– Datorita faptului ca CECCAR este membru al organismului de supraveghere, finanteaza acest organism, in vederea supravegherii unitare a celor doua organisme ale profesiei contabile (CAFR si CECCAR), avand in vedere faptul ca Ministerul Finantelor Publice (care supravegheaza in prezent activitatea CECCAR) este membru al Consiliului superior al organismului de supraveghere si are doi reprezentanti in Comisia de disciplina a acestuia, se cuprinde in sistemul de supraveghere exercitat de organismul de supraveghere in interes public activitatea CECCAR si a membrilor acestuia;
– Sunt precizate domeniile din activitatea CECCAR care sunt supuse supravegherii in interes public.

II. Referitor la modificarea si completarea OG 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, au fost introduse prevederi noi, in corelare cu cele introduse la art. I din proiectul de act normativ referitoare la modificarea si completarea OUG 90/2008, prin alte prevederi urmarindu-se imbunatatirea cadrului legal privind desfasurarea activitatii CECCAR, precum si asigurarea conformitatii cu prevederile Directivelor 2006/123/CE si 2005/36/CE.

Au fost introduse prevederi noi referitoare la:
– precizarea modalitatilor de exercitare a profesiei contabile;
– posibilitatea inscrierii la stagiu a absolventilor cursurilor de master organizate de facultatile de profil pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere in profesie;
– studiile necesare pentru accesul la profesia de expert contabil prin includerea altor studii superioare urmate de studii de nivel master in domeniile finante – contabilitate, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
– recunoasterea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice straine membre ale unor organisme recunoscute pe plan international, distinct de persoanele fizice straine care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat in statul lor de origine;
– accesul la profesia de expert contabil a persoanelor care au dobandit anterior calitatea de contabil autorizat;
– posibilitatea reprezentarii CECCAR in cadrul intrunirilor organismelor profesiei contabile europene si internationale si de catre o alta organizatie profesionala;
– modalitatea prin care membrii activi pot deveni membrii inactivi si invers precum si in ceea ce priveste evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati care nu au indeplinit formalitatile de inregistrare in evidentele CECCAR sau au domiciliu neidentificat sau statut nedeclarat;
– posibilitatea contestarii deciziilor Consiliului superior al CECCAR la instanta competenta;
– modul in care cetatenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei si cetatenii romani care au obtinut calificarea profesionala necesara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei pot dobandi calitatea de expert contabil sau contabil autorizat in Romania, precum si conditiile in care acestia pot profesa in Romania;
– modul de exercitare temporara sau ocazionala de catre persoanele juridice stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand SEE a profesiei de expert contabil sau contabil autorizat;
– obligativitatea auditarii situatiilor financiare ale CECCAR;
– cerinta ca Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR, precum si modificarile aduse acestuia, sa fie avizate si de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile;
– dreptul membrilor inactivi de a fi alesi ca reprezentanti ai filialelor, in Consiliul superior precum si in Comisia superioara de disciplina, avand in vedere ca membrii inactivi sunt membrii care, la cererea lor, arata ca nu pot exercita profesia sau anumite activitati componente ale acesteia, ca liber profesionisti sau ca angajati, fara a aduce atingere interesului public sau organismului profesional;
– reducerea numarului membrilor Comisiei superioare de disciplina si modificarea componentei acesteia, avand in vedere atributiile acestei comisii, precum si a componentei
Comisiei de disciplina a organismului de supraveghere in interes public a profesiei contabile. In acest sens, din comisia de disciplina a CECCAR fac parte numai membrii Corpului, acesta nemaifiind supravegheat de Ministerului Finantelor Publice. Reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si ai Ministerului Justitiei fac parte din Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public;
– cazurile in care sunt implicati membri ai organelor de conducere ale CECCAR sunt investigate de catre Comisia de disciplina a organismului de supraveghere in interes public a profesiei contabile, in vederea asigurarii independentei decizionale;
– supravegherea in interes public a activitatii CECCAR, prin specificarea ca supravegherea in interes public se va realiza de catre Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile;
– obligativitatea publicarii pe site-ul CECCAR a acelor hotarari care nu sunt de interes general si care nu se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: MFP

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close