16 august este termen-limita pentru depunerea Raportarilor contabile semestriale

Termenul-limita pentru intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a raportarilor contabile semestriale de catre entitatile care intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei este joi, 16 august a.c. inclusiv.

Sistemul de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor mentionate a fost aprobat prin Ordinul 10/2012 al presedintelui Consiliului de administratie a Bancii Nationale a Romaniei, publicat in Monitorul Oficial 570/2012.

Obligatia depunerii raportarilor contabile

Au obligatia sa depuna Raportari contabile semestriale:
– institutiile de credit: banci, persoane juridice romane; organizatii cooperatiste de credit; banci de economisire si creditare in domeniul locativ; banci de credit ipotecar; sucursale din Romania ale institutiilor de credit straine;
– institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, precum si entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Exceptii

Nu au obligatia intocmirii si depunerii Raportarilor contabile semestriale:
– entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie a.c.;
– entitatile infiintate in cursul anului 2012;
– entitatile care se afla in curs de lichidare, potrivit legii.

Completare si depunere

Entitatile mentionate depun raportarile contabile la unitatile teritoriale ale MFP , in forma scrisa (pe suport hartie) si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www. e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale MFP consta intr-un fisier .pdf la care este atasat un fisier .xml.

In acest sens, entitatile vor putea depune raportarile contabile fie la registratura unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP, semnate si stampilate, potrivit legii, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Formularele care compun raportarile contabile semestriale se completeaza in lei. O copie a acestor fisiere, continand modelele formularelor, completate cu datele raportarilor contabile semestriale, se pastreaza de catre entitate.

Raportarile contabile semestriale se compun din trei formulare:
– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
– Contul de profit si pierdere, cod 20;
– Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP. Programul de asistenta este pus la dispozitia entitatilor gratuit, de unitatile teritoriale ale MFP sau poate fi descarcat de pe websiteul MFP, de la adresa www.anaf.ro, Sectiunea Declaratii electronice/Descarcare declaratii/Raportari financiare semestriale.

Important! Modificarea, in orice fel, a structurii fisierelor este interzisa.

Completarea raportarilor contabile semestriale ale institutiilor de credit se efectueaza folosind Planul de conturi aplicabil institutiilor de credit prevazut de Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul BNR nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Completarea raportarilor contabile semestriale ale entitatilor, altele decat institutiile de credit, se efectueaza folosind Planul de conturi prevazut in Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 27/2011 al BNR.

Semnaturi

Raportarile contabile semestriale sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora.

Calitatea persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
– directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;
– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile semestriale se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close