Modificarea si completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare

In M. Of. 501 din 20 iulie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 13/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 15/2010.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 15/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 14 din 6 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 2, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intregul teritoriu al Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.700.000 euro pe an, fara fransiza; contractul de asigurare de raspundere civila profesionala trebuie sa contina clauze minime obligatorii, conform anexei 6;”.
2. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 22
Anexele 1 – 6 fac parte integranta din prezentele norme.”
3. Dupa anexa 5 se introduce o noua anexa, anexa 6, in forma prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

ANEXA 1. (Anexa 6 la norme). Clauzele contractuale minime obligatorii pe care trebuie sa le contina contractul de asigurare de raspundere civila profesionala a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare

1. Obiectul asigurarii
In limita raspunderii asumate prin contractul de asigurare, asiguratorul accepta ca, in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurat, brokerul de asigurare si/sau reasigurare, in cuantumul, la termenele si in conditiile convenite in contractul de asigurare, sa acopere pierderile banesti pe care asiguratul este obligat sa le suporte in cazul in care, in exercitarea activitatii de intermediere in asigurari, a cauzat un prejudiciu unui client al sau, persoana fizica sau juridica, pe care, in temeiul angajarii raspunderii sale profesionale, este obligat sa il repare.

2. Riscuri asigurate, despagubiri
2.1. Asiguratorul acopera pretentiile de despagubiri, ca urmare a prejudiciilor produse de asigurat clientilor sai, prin incalcarea din culpa a obligatiilor sale profesionale pentru:
a) sume pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlu de daune pentru prejudicii materiale provocate, din culpa sa, clientilor sai, in exercitarea profesiei de broker de asigurare si/sau reasigurare, asa cum este definita de legislatia in vigoare;
b) cheltuieli de judecata facute de asigurat in procesul civil, stabilite prin hotarare judecatoreasca definitiva, daca a fost obligat la desdaunare;
c) cheltuieli de judecata facute de clientul asiguratului in calitate de prejudiciat pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii, cu conditia ca acesta sa fi fost obligat prin hotarare judecatoreasca definitiva la plata acestora.
2.2. Prin contractul de raspundere civila profesionala sunt acoperite daunele cauzate de brokeri de asigurare si/sau reasigurare al caror prejudiciu s-a produs in perioada de valabilitate a acestuia.
2.2.1. Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta despre aceasta.
2.2.2. Asiguratorul poate acorda, prin clauze speciale la contractul de asigurare, o perioada extinsa de notificare a producerii riscului asigurat.
2.3. Termenul de plata a despagubirilor este de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea la dosarul de dauna a documentatiei complete.

3. Perioada de valabilitate a contractului de asigurare si acoperirea teritoriala
3.1. Contractul de asigurare este valabil pentru o perioada de 12 luni de la data intrarii acestuia in vigoare.
3.2. Retragerea autorizatiei de functionare a asiguratorului si/sau a asiguratului de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor are ca efect incetarea valabilitatii asigurarii de la data intrarii in vigoare a sanctiunii mentionate, dar fara a aduce restrangere perioadei mentionate la pct. 2.2 si 2.3.
3.3. In cazul in care s-a retras autorizatia de functionare a asiguratorului si/sau a asiguratului, iar asiguratul a platit, fie si partial, prima de asigurare, acesta este indreptatit sa o recupereze proportional cu perioada neexpirata a contractului de asigurare.
3.4. Diferenta dintre prima platita si cea calculata conform pct. 3.3 se restituie asiguratului numai in cazurile in care nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri pentru evenimente produse in perioada de valabilitate a asigurarii.
3.5. Asiguratul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, sa incheie un nou contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru brokeri de asigurare si/sau reasigurare.
3.6. Contractul de asigurare este valabil pentru activitatea desfasurata de asigurat in Romania si/sau pe intreg teritoriul Uniunii Europene si al statelor apartinand Spatiului Economic European, cu respectarea legislatiei in vigoare.

4. Prime de asigurare si sume asigurate
4.1. Prima de asigurare se achita anticipat, fie integral, fie in rate trimestriale.
4.2. Daca s-a hotarat ca plata sa se realizeze in rate, asiguratorului nu ii revine obligatia, pe perioada derularii contractului, de a notifica asiguratul cu privire la scadenta ratelor.
4.3. Contractul de asigurare va include modalitatile de incetare, inclusiv conditiile de reziliere in cazul neplatii primei de asigurare/ratei de prima de asigurare si eventuale termene de pasuire.

5. Obligatiile asiguratului
5.1. Asiguratul, la producerea evenimentului asigurat, este obligat sa depuna diligentele necesare si sa ia toate masurile, potrivit cu imprejurarile, pentru limitarea pagubei.
5.2. Asiguratul este obligat sa anunte in scris asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat prin contractul de asigurare, conform subpct. 2.2.1.
5.3. La cererea asiguratorului, asiguratul are obligatia sa puna la dispozitia acestuia actele si informatiile referitoare la producerea riscului asigurat, sa colaboreze cu acesta in scopul stabilirii realitatii, circumstantelor si marimii pagubei, precum si a cauzelor producerii evenimentului asigurat.
5.4. Asiguratul este obligat sa notifice asiguratorul pentru orice modificare survenita in forma de exercitare a profesiei.

6. Excluderi
Nu se acorda despagubiri pentru:
a) acte de insulta sau calomnie;
b) prejudicii cauzate cu intentie sau prin savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, dol sau culpa grava a asiguratului sau a oricaror persoane pentru care raspunde conform legii;
c) pierderi financiare ca urmare a greselilor de facturare si/sau decontare cu asiguratorul/asiguratorii;
d) prejudicii rezultate din completarea cererilor-chestionar de catre clienti;
e) prejudicii rezultate din acordarea de promisiuni, raspunderi asumate de asigurat prin contract sau orice alt tip de angajament sau garantie expresa data de acesta care depaseste raspunderea sa profesionala angajata potrivit legii;
f) prejudicii provocate de asigurat prin vatamare corporala sau deces;
g) prejudicii provocate de asigurat prin deteriorarea/distrugerea proprietatilor/bunurilor;
h) prejudiciile rezultate in desfasurarea activitatii profesionale a brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, fara a avea la baza un contract de mandat in brokeraj, incheiat intre asigurat si clientii acestuia;
i) prejudicii directe sau indirecte rezultate din evenimente sau consecinte ale razboiului, invaziei, terorismului, actelor dusmanilor externi, ostilitatilor, indiferent daca a fost sau nu declarat razboi, razboiului civil, rebeliunii, revolutiei, insurectiei, uzurparii de putere sau loviturii militare, confiscarii, nationalizarii, rechizitionarii sau distrugerii ori daunelor cauzate proprietatilor de un ordin al oricaror autoritati publice locale sau guvernamentale;
j) prejudiciile cauzate asiguratorilor ca urmare a nevirarii primelor de asigurare de catre brokerul de asigurare si/sau reasigurare in contul asiguratorului.

7. Alte dispozitii
Contractul de asigurare de raspundere civila profesionala va contine si clauzele obligatorii prevazute in Normele privind informatiile pe care asiguratorii si intermediarii in asigurari trebuie sa le furnizeze clientilor, precum si alte elemente pe care trebuie sa le cuprinda contractul de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 23/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close