Instructiunea CNVM privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare

In M. Of. nr. 535 din 1 august 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 87/2012 pentru aprobarea Instructiunii nr. 5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Instructiunea nr. 5/2012 privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare.
ART. 2
Instructiunea mentionata la art. 1 se publica impreuna cu ordinul de aprobare a acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).

INSTRUCTIUNEA Nr. 5/2012
privind forma, continutul si modul de prezentare a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor in organismele de plasament colectiv in valori mobiliare

SECTIUNEA 1
Consideratii generale

ART. 1
(1) Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) pana la data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni au obligatia sa inlocuiasca prospectul simplificat (PS) cu documentul privind informatiile-cheie destinate investitorilor (DICI) in termenul prevazut la art. 201 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital.
(2) In acest sens, entitatile prevazute la alin. (1) vor transmite C.N.V.M. documentul respectiv, avand continutul prevazut in Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere in aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile-cheie destinate investitorilor si conditiile care trebuie indeplinite pentru furnizarea informatiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decat hartia, sau prin intermediul unui site web si forma indicata in anexa la prezenta instructiune.
ART. 2
OPCVM-urile autorizate de C.N.V.M. care intentioneaza sa distribuie titluri de participare in alte state membre vor oferi investitorilor din respectivele state membre gazda DICI.
ART. 3
In cazul in care doua sau mai multe OPCVM-uri fuzioneaza pana cel tarziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), iar OPCVM-ul absorbant nu a intocmit inca DICI, acesta va furniza investitorilor OPCVM-ului/urilor absorbit(e) prospectul simplificat.
ART. 4
In cazul in care se formeaza o structura de tip master-feeder pana cel tarziu la finalul termenului indicat la art. 1 alin. (1), societatea/societatile de administrare a investitiilor va/vor stabili (de comun acord) care este tipul de document care va fi furnizat atat investitorilor OPCVM-ului/urilor de tip feeder, cat si investitorilor OPCVM-ului de tip master.

SECTIUNEA a 2-a
Claritatea limbajului si a formatului DICI

ART. 5
(1) DICI va consta in doua pagini A4 (3 pagini in cazul OPCVM-urilor structurate) si va contine doar informatiile aferente sectiunilor obligatorii prevazute in anexa, necesare investitorilor pentru ca acestia sa ia o decizie in deplina cunostinta de cauza.
(2) Se va avea in vedere evitarea depasirii dimensiunii DICI indicate la alin. (1) prin utilizarea unor caractere mai mici sau mai dense. De asemenea, referintele la alte documente ale OPCVM nu vor fi utilizate in mod excesiv pentru a acoperi informatiile esentiale necesare intelegerii de catre investitor a investitiei.
ART. 6
Societatea de administrare a investitiilor (SAI) trebuie sa intocmeasca DICI in asa fel incat acesta sa fie cat mai usor de inteles de catre investitorii de retail. In acest scop vor fi avute in vedere urmatoarele:
a) se va evita copierea sau preluarea unor prevederi din prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, cu exceptia cazului in care acestea au fost revizuite pentru a se conforma prezentei instructiuni;
b) in mod similar, nu vor fi copiate sau preluate prevederi din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 sau ghidurile CESR/ESMA (decat in cazuri expres stipulate de C.N.V.M.), deoarece, in principiu, acestea nu se adreseaza investitorilor de retail, ci autoritatilor competente si industriei organismelor de plasament colectiv;
c) se va utiliza un limbaj simplu, prin evitarea jargonului financiar, informatiile esentiale fiind formulate si prezentate astfel incat sa permita chiar si unei persoane fara cunostinte in domeniu sa le inteleaga inca de la prima citire, in sensul in care le-a conceput cel care a intocmit documentul.
ART. 7
(1) Utilizarea limbajului simplu nu presupune evitarea conceptelor complexe, ci utilizarea unui stil simplu si concis, astfel incat investitorii sa nu fie impiedicati in a intelege documentul din cauza unui vocabular pretentios si a unor sintagme complicate.
(2) Jargonul financiar poate fi utilizat in urmatoarele conditii:
a) termenul in jargon folosit este explicat la prima utilizare;
b) termenul in jargon folosit este insotit de o nota de subsol in cadrul paginii ori sectiunii aferente; sau
c) termenul in jargon folosit este explicat intr-un document la care se face referire.
(3) Pentru explicitarea respectivului termen se poate utiliza si un indicator grafic.
(4) La intocmirea DICI se vor utiliza fraze de cel mult 25 – 30 de cuvinte si un format de prezentare cat mai simplu de vizualizat. Se va evita utilizarea cuvintelor cu inteles multiplu sau a celor specifice domeniului juridic, a neologismelor si a limbajului formal si impersonal.

SECTIUNEA a 3-a
Configurarea DICI

ART. 8
(1) DICI trebuie sa se distinga de alte documente si sa nu se confunde cu un document de tip contractual.
(2) SAI/OPCVM-urile autoadministrate trebuie sa prezinte DICI intr-un mod usor de citit si de inteles, cu respectarea conditiilor de mai jos:
a) tipul caracterului utilizat sa fie Arial (sau un font similar fara picioruse – in engleza serif) ori Times New Roman (sau un font similar cu picioruse);
b) in acest sens, in cadrul unui rand scris cu font marimea 10 se vor utiliza intre 50 si 75 de caractere (inclusiv spatii), dispuse in coloane de tip ziar sau margini largi;
c) in ceea ce priveste titlurile, se va avea in vedere o ierarhie clara a acestora si a subtitlurilor, prin utilizarea caracterelor ingrosate, a umbrelor, a culorilor, a dimensiunilor diferite;
d) referitor la aspectul paginii, se va avea in vedere existenta spatiilor libere prin utilizarea paragrafelor scurte, a coloanelor de ziar, a listelor cu marcatori in locul textului continuu si delimitarilor clare intre sectiuni;
e) in ceea ce priveste culoarea si fundalul, se va avea in vedere ca DICI este de obicei fotocopiat sau tiparit alb-negru. De aceea, sunt indicate utilizarea cat mai rara a unor culori diferite si asigurarea unui contrast suficient intre text si fundal.

SECTIUNEA a 4-a
Recomandari privind prezentarea fiecarei sectiuni

A. Titlul si precizarile introductive
ART. 9
Titlul si precizarile introductive vor fi prezentate cu luarea in considerare a prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, precum si a urmatoarelor conditii:
– evidentierea suficienta a titlului “Informatiile-cheie destinate investitorilor”, astfel incat sa atraga atentia potentialului investitor;
– mentionarea obligatorie a numelui si datelor de identificare ale SAI, OPCVM-ului si ale compartimentelor investitionale, daca acesta este un fond compartimentat, constituit din mai multe compartimente de investitii.

B. Obiective si politica de investitii
ART. 10
(1) Sectiunea “Obiective si politica de investitii” se va realiza cu luarea in considerare a prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 si va avea ca scop informarea investitorilor cu privire la:
– obiectivele urmarite ale OPCVM-ului;
– modalitatile de atingere a obiectivelor prestabilite.
(2) Descrierea obiectivelor si a politicii investitionale se va realiza intr-un singur paragraf. In cazul in care rezulta un paragraf mult prea mare, acesta va fi impartit in doua subparagrafe separate.
(3) Se va evita copierea/reproducerea prevederilor din Prospectul de emisiune sau alte documente ale OPCVM-ului, exceptie facand cazurile in care limbajul utilizat este simplu si clar.
(4) Utilizarea unui limbaj simplu si clar va avea in vedere urmatoarele:
– inlaturarea textelor redundante de tipul: “In vederea atingerii obiectivelor investitionale, Societatea de administrare, in numele Fondului, va proceda la …”;
– utilizarea unui stil personal, prin utilizarea pronumelui personal “tu” in locul sintagmei “potentialului investitor” sau “viitorului investitor” si “noi” in locul denumirii SAI/OPCVM autoadministrat;
– eliminarea textelor care nu sunt neaparat necesare, cum ar fi “in conformitate cu prevederile legale” sau “Fondul va incerca in general sa-si atinga obiectivele investitionale prin investitii in …”;
– evitarea unor formulari vagi, de tipul “Fondul isi propune sa furnizeze randamente atractive si pozitive pe termen lung”.
ART. 11
(1) In cazul OPCVM-urilor structurate se vor avea in vedere prevederile art. 7 si 36 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 referitoare la continutul obligatoriu al DICI. Se vor prezenta cel putin 3 exemple de scenarii de performanta, intocmite cu respectarea prevederilor art. 38.
(2) Formulele de calcul al sumei datorate investitorului la anumite date prestabilite sau/si la finalul perioadei investitionale de catre OPCVM-urile structurate vor fi prezentate in mod echilibrat, fara a se exagera nivelul randamentelor pozitive asteptate/potentiale, avandu-se in vedere precizarea clara a urmatoarelor aspecte:
a) profilul de risc si randament al OPCVM-ului este diferit de cel al unei investitii directe in aceleasi active;
b) unui risc redus ii corespunde un randament redus. Concomitent se va avea in vedere evitarea unor sintagme de tipul “performanta sigura/garantata sau randamente sigure/garantate”, in special in cazul in care OPCVM-ul nu ofera o garantie explicita/legala;
c) in cazul existentei riscului de pierdere a valorii investitiei la unul din termenele specificate in formula, acest risc va fi descris in mod clar in obiectivele si politica de investitii, prin mentionarea faptului ca investitia initiala nu este garantata;
d) in cazul in care investitia initiala este garantata sau protejata intr-o proportie mai mica de 100%, se va evita utilizarea sintagmelor care ar putea duce in eroare investitorii, de tipul “garantie partiala aferenta unui procent de 90% din suma investita”. Se va specifica clar, dupa caz, ca investitia nu este protejata sau garantata integral;
e) in cazul in care formula unui fond este legata de performanta medie a unui indice in proportie de pana la 100% sau in cazul in care aceasta este legata de un nivel prestabilit/limitat al performantei indicelui, se va explica care este efectul atingerii/inregistrarii nivelurilor prestabilite;
f) se vor folosi formulari pozitive, de tipul “in cazul in care indicele scade cu mai mult de 30%”, in locul celor de tipul “in cazul in care performanta indicelui este mai mica de -30%”;
g) in cazul OPCVM-urilor structurate care au emisiuni suplimentare, se va evita utilizarea excesiva a sintagmelor de tip sablon. De exemplu, in locul folosirii datei de inceput si datei de sfarsit, se vor mentiona datele efective.

C. Profilul de risc si randament
ART. 12
(1) La elaborarea sectiunii “Profilul de risc si randament” se vor avea in vedere prevederile art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010. Aceasta sectiune trebuie sa ofere o descriere corecta si echilibrata cu privire la posibilitatea obtinerii, in egala masura, atat de castiguri, cat si de pierderi, precum si o descriere a investitiilor efectuate (sau indicarea prevederilor aferente sectiunii “Obiective si politica de investitii”), astfel incat informatiile prezentate in aceasta sectiune sa poata fi citite in context.
(2) Prezentarea indicatorului sintetic risc si randament (ISRR) va fi insotita de explicarea succinta a riscurilor semnificative care nu sunt in totalitate sau in parte surprinse de acest indicator. Se va mentiona faptul ca indicatorul nu este o masura a riscului de pierdere a sumei investite, ci o masura a cresterilor si scaderilor de valoare inregistrate anterior de catre OPCVM. In cazul fondurilor structurate, se va explica ca indicatorul arata riscul de pierdere a investitiei la sfarsitul perioadei investitionale prestabilite.
ART. 13
(1) Riscurile specifice care pot sa nu fie surprinse in ISRR sunt riscul de contraparte, de faliment, de lichiditate, operational si unele riscuri aferente pietelor emergente.
(2) Explicarea riscurilor semnificative care nu sunt surprinse de ISRR se va realiza cu respectarea conditiilor de mai jos:
a) se va explica clar ce este riscul, printr-o descriere a naturii acestuia (fara o mentionare doar a denumirii stiintifice) si o prezentare echilibrata astfel incat sa nu rezulte doar o enumerare de aspecte negative;
b) riscul va fi prezentat ca incertitudine. Se vor prezenta doar incertitudinile care pot afecta valoarea titlului de participare al OPCVM-ului.
Nu va fi considerata risc posibilitatea pierderii de catre investitori a sumei investite, ca o consecinta previzibila a propriilor lor fapte, in functie de modul in care sunt atinse obiectivele investitionale sau in functie de care sunt performantele OPCVM-ului, in general. In cazul in care astfel de consecinte sunt semnificative, ele vor fi explicate in alte sectiuni ale DICI, in functie de posibilitatea incadrarii in context. De exemplu:
– probabilitatea de pierdere din suma investita in cazul in care titlurile de participare ale unui OPCVM structurat sunt rascumparate anticipat va fi prezentata in sectiunea “Obiective si politica de investitii”;
– posibilitatea perceperii unui comision de rascumparare si, prin urmare, posibilitatea diminuarii sumei rascumparate, in cazul in care un investitor alege sa isi rascumpere anticipat unitatile de fond, va fi prezentata in cadrul sectiunii “Comisioane”;
c) riscurile vor fi analizate prin prisma impactului si a probabilitatii.
Se vor avea in vedere explicarea succinta si clara a implicatiilor pe care aparitia riscului o are asupra investitorilor, precum si modalitatea in care sunt evaluate riscurile semnificative, prezentandu-se urmatoarele: gradul in care OPCVM-ul este expus la un anumit risc semnificativ, probabilitatea de aparitie a acestuia, precum si cat de sever va fi impactul aparitiei sale;
d) se va explica care este efectul garantiei sau protectiei capitalului.
Se va preciza daca existenta unei garantii legale executorii sau a unei protectii are influenta asupra gradului de risc si se vor explica implicatiile asupra sumei investite a rascumpararii in afara perioadelor prestabilite.
In analizarea volatilitatii datelor aferente ultimilor 5 ani, vor fi identificate riscurile care sunt reflectate/surprinse in ISRR si care nu.
(3) In cadrul DICI nu vor fi mentionate riscuri nesemnificative.
(4) Riscurile vor fi prezentate in cadrul unor categorii de risc identificate in functie de activul sau strategia de investitii care da nastere acestor riscuri (de exemplu, prin gruparea riscurilor aferente investitiilor in obligatiuni sau piete emergente).
(5) In cazul OPCVM-ului de tip compartimentat, fara o separare juridica intre compartimentele de investitii, se va explica impactul posibil asupra unuia dintre subfonduri in sectiunea “Informatii practice”.
(6) Mentiunile cu privire la impactul regimului fiscal existent in statul de origine asupra sumei investite vor fi incluse la sectiunea “Informatii practice”, si nu la sectiunea “Profilul de risc si randament”.
ART. 14
Metodologia de calcul al ISRR mentionata la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 va fi utilizata de SAI care administreaza OPCVM si OPCVM-urile care se autoadministreaza.
ART. 15
(1) ISRR va fi calculat pe baza volatilitatii OPCVM-ului.
(2) Volatilitatea va fi estimata prin utilizarea rentabilitatilor saptamanale anterioare sau, daca nu este posibil, prin utilizarea rentabilitatilor lunare.
(3) Rentabilitatile relevante pentru obtinerea volatilitatii vor fi aferente unei anumite perioade din intervalul ultimilor 5 ani de existenta a fondului, iar in cazul in care au fost platite dividende, vor fi calculate cu luarea in considerare a castigurilor si platilor de dividende relevante.
(4) Volatilitatea fondului va fi calculata si ulterior reconfigurata anual, utilizand urmatoarea metoda standard:
unde:

_____________
|T
|   m__
volatilitatea = sigmaf =  | —– \   _ 2
| T – 1 /__ (rf, t – rf)
\|   t=1

– rentabilitatile fondului (rf, t) corespund unui numar de T perioade independente aferente unui interval de 1/m ani. Aceasta inseamna ca m (saptamani) = 52 si T = 260 (saptamani) in cazul rentabilitatilor saptamanale si m = 12 (luni) si T = 60 (luni) pentru rentabilitatile lunare;

_
– rf reprezinta media aritmetica a rentabilitatilor fondului pe parcursul perioadelor T:

T
_ 1   __
rf = —  \
T  /__ rf, t
t=1

(5) ISRR va corespunde unui numar intreg destinat sa clasifice fondul pe o scara de la 1 la 7, pe masura cresterii nivelului volatilitatii, conform anexei.
(6) SAI trebuie sa determine ISRR aferent OPCVM-ului, cu luarea in considerare a normelor si procedurilor adoptate in vederea administrarii riscului, si sa asigure monitorizarea in mod continuu a implementarii corecte si coerente a acestui proces.
(7) Calcularea ISRR, precum si orice revizuire ulterioara a acestuia vor fi fundamentate in mod adecvat. SAI vor pastra inregistrari ale acestor calcule pentru o perioada de cel putin 5 ani, perioada ce va fi extinsa, in cazul fondurilor structurate, la 5 ani dupa expirarea perioadei investitionale prestabilite.
ART. 16
Rentabilitatile relevante pentru calculul volatilitatii trebuie sa fie masurate tinand cont de castigurile sau distribuirile de dividende relevante.
ART. 17
(1) Calculul ISRR al OPCVM se efectueaza conform urmatoarei grile de intervale de volatilitate anualizata, care prevede intervale de volatilitate care reflecta nivelul tot mai mare de risc al fondului si, prin urmare, pozitia sa pe scara de risc.
_____________________________________________________
| Clasa de risc |  Intervale de volatilitate  |
|   |_____________________________________|
|   | egale sau mai mari | mai mici decat |
|_______________|____________________|________________|
|  1| 0% |   0,5% |
|_______________|____________________|________________|
|  2|   0,5% | 2% |
|_______________|____________________|________________|
|  3| 2% | 5% |
|_______________|____________________|________________|
|  4| 5% |10% |
|_______________|____________________|________________|
|  5|10% |15% |
|_______________|____________________|________________|
|  6|15% |25% |
|_______________|____________________|________________|
|  7|25% ||
|_______________|____________________|________________|

(2) Intervalele de volatilitate propuse in tabelul de mai sus reflecta un echilibru intre cerinta de a obtine un grad adecvat de stabilitate in procesul de clasificare a riscurilor si de a determina o raspandire adecvata a OPCVM-urilor catre clase de risc diferite.
ART. 18
(1) Orice modificare semnificativa a profilului de risc si randament al OPCVM-ului va fi reflectata printr-o revizuire prompta a DICI.
(2) ISRR va fi revizuit in cazul in care, cu ocazia calcularii saptamanale sau lunare, volatilitatea relevanta a OPCVM-ului inregistreaza timp de 4 luni un nivel diferit de cel aferent clasei de volatilitate corespunzatoare categoriei sale de risc.
(3) In cazul in care in ultimele 4 luni volatilitatea OPCVM-ului s-a modificat, astfel incat corespunde mai mult decat unei singure clase, OPCVM-ul va fi incadrat in noua clasa de risc corespunzatoare cu al carei nivel de volatilitate relevanta a coincis in majoritatea datelor de referinta saptamanale sau lunare pe parcursul ultimelor 4 luni.
(4) ISRR va fi revizuit atunci cand modificarile intervenite in cadrul sectiunii “Profilul de risc si randament” din DICI sunt rezultatul unei decizii a SAI privind politica de investitii sau strategia investitionala a fondului. In aceste conditii, orice modificare a ISRR va fi destinata unei noi clasificari a nivelului de risc al OPCVM si, in consecinta, se efectueaza in conformitate cu procedurile generale privind clasificarea OPCVM-urilor in functie de risc prezentate in acest document.

D. Situatii specifice privind calculul volatilitatii
ART. 19
Prezenta sectiune reglementeaza metodologia care se aplica la calcularea ISRR in circumstante sau pentru fonduri pentru care abordarea generala descrisa la art. 8 poate sa nu fie adecvata, precum fondurile de piata cu un istoric al performantei insuficient, fondurile cu obiective de risc si randament predeterminate sau fondurile structurate.
ART. 20
(1) OPCVM-urile a caror politica sau strategie de investitii urmareste evidentierea profilului de risc si randament al unor sectoare predeterminate ale pietei de capital sunt considerate ca fiind fonduri de piata.
(2) Pentru fondurile de piata pentru care nu este disponibil un istoric complet al rentabilitatilor, astfel cum este prevazut la art. 15, metodologia de calcul al ISRR va fi ajustata cu respectarea urmatoarelor etape:
a) se va identifica istoricul disponibil al rentabilitatilor relevante ale OPCVM-ului;
b) se va identifica modelul de portofoliu reprezentativ, combinatia de active-tinta sau portofoliul de referinta al OPCVM-ului;
c) se vor calcula rentabilitatile aferente modelului de portofoliu reprezentativ, combinatiei de active-tinta sau portofoliului de referinta al OPCVM-ului de la inceputul perioadei de proba, in conformitate cu prevederile art. 15, pana la data la care sunt disponibile informatii legate de rentabilitatea actuala a OPCVM-ului;
d) ambele serii de rentabilitate vor fi alaturate, obtinandu-se o singura serie aferenta unei perioade de prelevare completa, conform prevederilor art. 15;
e) se va estima volatilitatea istorica anualizata, in conformitate cu formula generala.
ART. 21
(1) Cand fondurile de piata urmaresc profilul de risc si randament al unor segmente de piata, care sunt reprezentate de indici (sau active de referinta ori combinatii de active-tinta) si al caror istoric al rentabilitatii nu este suficient de lung, indicatorul ISRR al acestor fonduri se va calcula avand in vedere volatilitatea unor astfel de indici, estimata prin simularea rentabilitatilor lor relevante.
(2) Acest proces de simulare va lua in considerare toate informatiile disponibile si se va realiza prin modele adecvate privind factorii de risc si sub ipoteza unui risc neutru (egal cu 0).
(3) In fiecare caz, calculul sau simularea rentabilitatilor relevante ale activelor de referinta sau combinatiilor de active-tinta trebuie sa fie ajustat/ajustata pentru a reflecta efectele costurilor curente care se platesc din activele OPCVM-urilor si numai atunci cand se asteapta in mod justificat ca acestea sa afecteze in mod substantial volatilitatea estimata.
ART. 22
(1) OPCVM-urile a caror politica sau strategie de investitii urmareste o alocare variabila a portofoliului fondului pe clase de active, cu conditia respectarii unei limite de risc predeterminate, sunt considerate fonduri cu rentabilitate absoluta.
(2) In cazul fondurilor cu rentabilitate absoluta, metodologia de calcul al indicatorului de risc si randament cuprinde urmatoarele etape:
a) atunci cand este disponibil un istoric complet al rentabilitatilor, se va lua in considerare valoarea maxima dintre volatilitatea istorica reala anualizata si volatilitatea care corespunde limitei de risc adoptate de catre OPCVM;
b) pentru fondurile care nu au o istorie suficienta a rentabilitatilor, precum si pentru fondurile care si-au revizuit recent politica de investitii, se va lua in considerare volatilitatea anualizata care este in concordanta cu limita de risc aferenta.
ART. 23
In cazul in care limita de risc a fondurilor cu rentabilitate absoluta ia forma unei masuri Valoare la risc (VaR), volatilitatea relevanta necesara in vederea stabilirii nivelului de risc al OPCVM-ului este obtinuta prin metoda ingineriei inverse a VaR adecvata si coerenta sub ipoteza unui risc neutru/0. De exemplu, pentru un VaR avand un nivel de incredere de 99% si o perioada de detinere egala cu un numar de intervale de timp “T” egal cu 1/m ani, volatilitatea relevanta (sigmaA) este calculata prin metoda ingineriei inverse (in engleza – reverse engineering) conform urmatoarei formule:

2
/   sigma1/m \   ___
VaR = – (rf1/m – ——— ) x T + 2.33 x sigma1/m x \/ T
\  2/

___
sigmaA = sigma1/m x \/ m

unde rf1/m este rata dobanzii fara risc valabila la momentul calculului fiecarui interval de timp “T” egal cu 1/m ani, inclus in perioada de detinere a fondului.

ART. 24
(1) OPCVM-urile a caror politica sau strategie de investitii urmareste atingerea anumitor niveluri de randament prin investitii flexibile in clase diferite de active financiare (atat actiuni, cat si instrumente cu venit fix) sunt considerate fonduri cu rentabilitate totala.
(2) Pentru fondurile cu rentabilitate totala, metodologia de calcul al ISRR va cuprinde urmatoarele etape:
a) atunci cand este disponibil un istoric complet al rentabilitatilor, se va lua in considerare valoarea maxima dintre:
(i) volatilitatea istorica reala anualizata a rentabilitatilor;
(ii) volatilitatea anualizata a rentabilitatilor combinatiilor de active proforma care corespunde cu alocarea activelor de referinta ale fondului la data de calcul;
(iii) volatilitatea care, conform prevederilor art. 23, este in concordanta cu limita de risc a fondului, in cazul in care aceasta exista si este adecvata;
b) pentru OPCVM-urile nou-infiintate care nu dispun de un istoric al rentabilitatilor si pentru fondurile care si-au revizuit politica de investitii pe parcursul perioadei de calcul, se va lua in considerare maximul dintre valorile prevazute la lit. a) pct. (ii) si (iii).
(3) In cazul OPCVM-urilor cu rentabilitate totala care isi modifica periodic strategia de investitii sau al OPCVM-urilor care investesc exclusiv in instrumente ale pietei monetare cu o maturitate mai mica de 397 de zile, calculul volatilitatii se realizeaza pe baza rentabilitatilor/randamentelor saptamanale/lunare aferente perioadei investitionale relevante prevazute in documentele OPCVM.
ART. 25
(1) OPCVM-urile a caror politica sau strategie de investitii implica modificarea in timp a structurii portofoliului de la titluri de capital catre active cu venit fix, conform unor reguli prestabilite, pe masura apropierii unei anumite date de referinta, sunt considerate fonduri de investitii cu maturitate predeterminata.
(2) Pentru OPCVM-urile cu maturitate predeterminata, metodologia de calcul al indicatorului de risc si randament cuprinde urmatoarele etape:
a) atunci cand este disponibil un istoric complet al rentabilitatilor si OPCVM-ul nu si-a schimbat combinatia de active-tinta in aceasta perioada, se ia in considerare valoarea actuala a volatilitatii istorice;
b) pentru OPCVM-urile nou-infiintate care nu dispun de un istoric al rentabilitatilor:
(i) se va lua in considerare istoricul rentabilitatilor relevante;
(ii) se va identifica portofoliul de referinta reprezentativ, modelul de portofoliu sau combinatia de active ale fondului si se vor calcula rentabilitatile acestor indici in conformitate cu art. 21;
(iii) se vor combina ambele serii de rentabilitati in vederea estimarii volatilitatii relevante anualizate.
ART. 26
(1) Cand un fond cu maturitate predeterminata este obligat sa isi revizuiasca compozitia portofoliului-tinta ca o consecinta a politicii sau strategiei sale de investitii, SAI ar trebui sa actualizeze ISRR conform art. 18 si, in consecinta, sa identifice volatilitatea pertinenta prin intermediul indicilor relevanti pentru fond la acel moment, conform celor prevazute in art. 21.
(2) In orice caz, din moment ce politica de investitii a fondurilor cu maturitate predeterminata este structurata astfel incat sa conduca la asemenea modificari de compozitie ale portofoliului lor si astfel ale profilului lor de risc si randament, ilustrarea indicatorului ISRR in DICI ar trebui sa fie completata cu o declaratie prin care investitorii sa fie avertizati in termeni clari cu privire la aceste caracteristici.
(3) Cand istoricul rentabilitatii unui astfel de model de portofoliu sau unei combinatii de active-tinta nu poate fi calculat pentru un timp suficient de lung, este permisa o simulare a rentabilitatilor relevante.
Acest proces de simulare va lua in considerare toate informatiile disponibile si va fi efectuat prin modele adecvate sub ipoteza existentei unui risc neutru/0.
ART. 27
(1) ISRR pentru fondurile structurate se calculeaza prin luarea in considerare a volatilitatii anualizate corespunzatoare unui nivel al VaR la scadenta de 99%.
(2) Volatilitatea corespunzatoare unui VaR de 99% la scadenta va fi estimata pe baza simularilor istorice ale rentabilitatilor fondului, conform modelului urmator:

2
/ /   sigmaw \___\
ln(Rf und) ~ N ( ( rfw – ——– ) x T; sigmaw \/ T   )
\ \  2   /   /

NAVT
Rf und = ——
NAV0

unde:
– T reprezinta numarul de saptamani incluse in perioada de detinere a fondului, care este egala cu perioada (de viata pana la maturitate) calibrata prin algoritmul prevazut in politica sa de investitii;
– rfw reprezinta rata medie saptamanala a dobanzii fara risc, valabila pentru data de calcul in perioada de detinere a fondului;
– sigmaw este volatilitatea rentabilitatilor logaritmice saptamanale ale fondului.

(3) Nivelul VaR de 99% la scadenta al unui fond structurat, care ofera un castig legat de performanta unui activ de referinta prestabilit, instrument financiar sau un grup de active (de exemplu, indicele “XYZ”) se calculeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a) identificarea modificarilor relevante ale indicelui “XYZ” pentru fiecare dintre perioadele de detinere saptamanale “T” care se incheie la sfarsitul fiecarei saptamani din ultimii 5 ani. In cazul in care lungimea seriilor de timp ale indicelui “XYZ” nu este suficienta, acest lucru poate fi integrat, in conformitate cu cerintele precizate la art. 21, prin intermediul simularii inverse;
b) se vor simula rentabilitatile logaritmice la scadenta ale fondurilor, care corespund schimbarilor relevante ale indicelui “XYZ” asa cum au fost identificate in conformitate cu lit. a). In cazul in care formula ia in calcul distribuirea de dividende sau posibilitatea anticiparii rezultatelor, cu conditia realizarii unor obiective prestabilite, aceste plati se capitalizeaza la scadenta (la sfarsitul perioadei de detinere “T”) prin ratele corespunzatoare ale dobanzii fara risc, care sunt cunoscute la momentul demararii simularii;
c) se va izola procentul de 1% din distributia rentabilitatilor logaritmice ale fondului simulate conform lit. b);
Acest procent, cu semn schimbat in conformitate cu standardele internationale, reprezinta VaR istorica a fondului la maturitate, cu un nivel de incredere de 99%;
d) odata ce a fost calculat nivelul VaR la maturitate la un nivel de incredere de 99%, volatilitatea anuala corespunzatoare se calculeaza astfel:
(i) se identifica rfw ca rata medie saptamanala a dobanzii fara risc inregistrata la data calculului pentru perioada de detinere a fondului. Aceasta rata este estimata, in cazul in care nu este disponibila, pe baza curbei swap-ului pe rata dobanzii;
(ii) modelul descris mai sus este supus procesului de inginerie inversa pentru a estima volatilitatea saptamanala a rentabilitatilor (sigmaw) fondului, care este in concordanta cu nivelul VaR calculat conform lit. c). Acest lucru poate fi realizat prin rezolvarea urmatoarei ecuatii:
2
/  sigmaw \  ___
VaR = – ( rfw – ——- ) x T + 2.33 x sigmaw x \/ T
\2/

e) se va anualiza volatilitatea conform regulii radacinii patrate:

____
sigmaA = sigmaw x \/ 52

(4) Utilizarea unei perioade specifice pentru calcularea ISRR poate genera o confuzie legata de rezultatele acestei metode datorita posibilei modificari a caracteristicilor indicelui “XYZ” pe parcursul perioadei de calcul. In acest caz, OPCVM-ul va trebui sa adapteze metoda pentru a se asigura ca ISRR reflecta in mod adecvat nivelul de risc al OPCVM-ului printr-o corectie corespunzatoare a efectelor generate de modificarea indicelui “XYZ”.
ART. 28
(1) Volatilitatea istorica a unui fond structurat si volatilitatea asociata cu combinatia sa curenta de active nu pot fi considerate un instrument reprezentativ pentru evaluarea profilului de risc.
(2) Profilul de risc al fondurilor structurate trebuie sa fie evaluat prin examinarea eventualelor pierderi pe care o investitie in fond le poate determina la scadenta, in conditii de piata diferite. In special, ISRR al fondurilor structurate trebuie sa fie estimat mai intai prin calcularea VaR la scadenta prin simulare istorica si ulterior prin transformarea acestei masuri in volatilitate anualizata a rentabilitatilor corespunzatoare.
(3) Prezentarea ISRR al fondurilor structurate in DICI trebuie sa fie completata, acolo unde este cazul, cu un avertisment vizibil care sa atraga atentia ca rascumpararea prematura a titlurilor de participare poate fi asociata cu un nivel mai mare al riscului si poate determina neobtinerea rezultatelor avute in vedere la data subscrierii.

E. Comisioane

ART. 29
In ceea ce priveste comisioanele aferente investitiei in OPCVM, se vor avea in vedere prevederile art. 10 – 13 si 24 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, conform carora informatiile privind comisioanele sunt prezentate obligatoriu sub forma unui tabel continand informatiile prezentate in anexa.
_____________________________________________________________________________
| Comisioane aferente dobandirii sau renuntarii la calitatea de investitor|
|_____________________________________________________________________________|
| Comision de subscriere   | [ ]% |
|__________________________|__________________________________________________|
| Comision de rascumparare | [ ]% |
|__________________________|__________________________________________________|
| Aceasta este valoarea maxima pe care o veti plati/primi inainte de  |
| subscrierea/dupa rascumpararea unitatilor de fond.  |
|_____________________________________________________________________________|
| Nivelul anual al comisioanelor platite din activul OPCVM-ului   |
|_____________________________________________________________________________|
| Comisioane curente   | [ ]% |
|__________________________|__________________________________________________|
| Comisioane percepute din activul fondului in conditii specifice |
|_____________________________________________________________________________|
| Comision de performanta  | [ ]% Procent din rentabilitatea anuala a OPCVM   |
|  | si se percepe in cazul in care nivelul   |
|  | prestabilit (benchmark) a fost depasit cu un |
|  | anumit procent (se va indica nivelul prestabilit)|
|__________________________|__________________________________________________|

Se va explica pe scurt semnificatia fiecarei categorii de comisioane din tabel, conform urmatoarei metodologii:
– in cazurile relevante se va indica faptul ca informatii detaliate privind comisioanele se gasesc in prospectul de emisiune;
– se va indica faptul ca nivelul comisioanelor de subscriere si rascumparare reprezinta nivelul maxim pe care investitorii il pot plati, in functie de anumite criterii;
– in cazul in care exista comisioane aferente “migrarii intre doua fonduri administrate de aceeasi SAI”, acest aspect va fi clar indicat;
– in cazul in care unele categorii de comisioane nu sunt percepute, se va mentiona “nu exista” sau “nu se aplica”.
ART. 30
(1) Metodologia de calcul prezentata in continuare va fi utilizata de SAI/OPCVM-urile care se autoadministreaza, in scopul calcularii valorii comisioanelor curente prevazute la art. 10 (2) (b) din Regulamentul (UE) nr. 583/2010.
(2) SAI/OPCVM-urile care se autoadministreaza:
a) sunt responsabile pentru modul in care calculeaza valoarea comisioanelor curente si pentru acuratetea prezentarii acesteia in DICI;
b) trebuie sa stabileasca proceduri privind metodologia de calcul al comisioanelor curente;
c) trebuie sa pastreze inregistrarile aferente calculelor timp de 5 ani de la data aprobarii ultimei versiuni a DICI.
ART. 31
(1) Comisioanele curente reprezinta plati efectuate din activul OPCVM-ului, in contextul in care asemenea plati sunt permise sau impuse de legislatia nationala, regulile fondului ori actul de constituire a SAI sau prospectul de emisiune. Prezentarea acestor comisioane se va realiza prin mentionarea valorii totale a acestor comisioane intr-o anumita perioada si prin excluderea exceptiilor prezentate la alin. (4).
(2) Comisioanele curente cuprind toate costurile suportate de catre OPCVM, indiferent daca ele reprezinta costuri generate de activitatea curenta sau plati catre terti furnizori de servicii pentru OPCVM. Aceste costuri pot fi exprimate sau calculate in moduri diferite (de exemplu, suma fixa, procent din activ, suma per tranzactie etc.).
(3) Urmatoarele tipuri de comisioane reprezinta comisioane curente care pot fi suportate din activul OPCVM si care trebuie facute publice, fara insa ca enumerarea de mai jos sa fie exhaustiva:
a) toate platile efectuate catre urmatoarele entitati, inclusiv cele carora le-au fost delegate anumite functii:
– SAI-ul care administreaza OPCVM-ul;
– membrii consiliului de administratie in cazul OPCVM autoadministrate;
– depozitarul;
– consultantii de investitii;
b) toate platile efectuate catre entitati carora le-au fost externalizate unele din serviciile de mai sus, inclusiv:
– furnizorilor de servicii de evaluare a activului si de contabilitate;
– furnizorilor de servicii in legatura cu actionariatul OPCVM (inclusiv registratarilor);
c) comisioane privind inregistrarea valorilor mobiliare (in cazul OPCVM tranzactionabile), comisioane datorate autoritatii de reglementare si alte comisioane similare;
d) comisioane datorate auditorilor;
e) plati catre consultanti juridici.
(4) Urmatoarele tipuri de comisioane si plati nu fac parte din categoria comisioanelor curente:
a) comisioane de subscriere si rascumparare sau orice suma platita de catre investitor ori dedusa dintr-o plata primita de la sau prin intermediul investitorului;
b) comisioane legate de performanta platite SAI sau oricarui consultant de investitii;
c) dobanzi aferente imprumuturilor contractate de OPCVM;
d) plati efectuate catre terte parti pentru prestarea serviciilor legate de achizitia sau vanzarea oricarui activ din portofoliul OPCVM, in cazul in care aceste costuri sunt explicite (cum ar fi cheltuieli catre intermediari, taxe si comisioane in legatura cu acestea) sau implicite (cum ar fi costul aferent investitiilor in valori mobiliare cu venit fix, costul datorat modificarilor din piata);
e) plati aferente detinerii instrumentelor financiare derivate (cum ar fi apelurile in marja);
f) valoarea bunurilor sau serviciilor primite de SAI sau orice alta persoana relevanta in schimbul serviciilor de plasare a ordinelor de tranzactionare (comisioane “soft” sau alte aranjamente similare).
(5) Excluderea prevazuta la alin. (4) lit. d) referitoare la costurile legate de tranzactionare nu se va aplica in cazul:
a) platilor aferente tranzactiilor efectuate catre persoanele precizate la alin. (3) lit. a) sau b) si care nu sunt raspunzatoare fata de OPCVM; toate aceste sume vor fi cuprinse in valoarea comisioanelor curente;
(b) costului achizitiei sau vanzarii de titluri de participare emise de alte OPCVM-uri/alte organisme de plasament colectiv (AOPC-uri), care vor fi luate in considerare in conformitate cu prevederile art. 32 lit. e).
ART. 32
In cazul in care un OPCVM investeste o parte importanta*1) din activele sale in alt OPCVM sau intr-un organism de plasament colectiv (OPC) si publica informatiile prevazute in paragraful al doilea al art. 55 alin. (3) din Directiva 2009/65/CE*2) a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), valoarea comisioanelor curente va include si comisioanele curente aferente OPC-ului in care se investeste. Urmatoarele informatii vor fi incluse in calculul respectiv:
a) daca OPC-ul in care se investeste este un OPCVM (sau un AOPC care opteaza pentru publicarea DICI), vor fi utilizate cele mai recente informatii referitoare la comisioanele curente; acestea vor fi comisioanele publicate de catre OPC-ul autoadministrat, SAI sau distribuitorul desemnat;
b) daca OPC-ul in care se investeste este administrat de aceeasi SAI care administreaza OPCVM-ul sau de alta societate din grup, dar nu indeplineste conditiile prevazute la lit. a), SAI care administreaza OPCVM-ul va prezenta o valoare estimativa a comisioanelor curente conform acestei metodologii;
c) daca OPC-ului in care se investeste nu i se aplica prevederile lit. a) si b) si nu publica o valoare a comisioanelor curente, SAI care administreaza OPCVM-ul fie va folosi orice informatie publicata care ar putea reprezenta o varianta credibila (de exemplu, o valoare a ratei cheltuielilor totale, publicata de o sursa de incredere), fie va efectua cea mai buna estimare a nivelului maxim pe baza prevederilor prospectului de emisiune si a celor mai recente date financiare publicate;
d) in cazul in care OPC prevazut la lit. c) reprezinta mai putin de 15% din activele OPCVM, este suficienta utilizarea valorii comisionului de administrare anual pentru fiecare dintre OPC-uri, in locul unei valori estimate a comisioanelor curente;
e) in cazul in care comisioanele de subscriere sau rascumparare sunt platite de catre OPCVM in legatura cu achizitia sau vanzarea titlurilor de participare ale unui OPC in care se investeste, valoarea acestor comisioane va fi cumulata pentru perioada supusa revizuirii si luata in considerare in calculul comisioanelor curente.
————
*1) Tinand cont de specificul OPCVM-urilor de tip feeder care trebuie sa investeasca cel putin 85% din active in titlurile de participare ale unui OPCVM de tip master si luand in considerare prevederile art. 55 alin. (2) din Directiva 2009/65/CE un procent substantial sau o parte importanta o reprezinta procentul de 30% din activul unui OPCVM normal si 85% din activul unui OPCVM de tip feeder.
*2) Transpus prin art. 89 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012.

ART. 33
In cazul OPCVM-urilor compartimentate, fiecare compartiment va fi tratat separat, cu mentiunea ca orice comisioane atribuite OPCVM-ului ca intreg vor fi repartizate proportional tuturor compartimentelor, in vederea asigurarii unui tratament echitabil pentru investitori.
ART. 34
(1) Valoarea comisioanelor continue va fi reprezentata de raportul dintre valoarea totala a costurilor ce trebuie aduse la cunostinta investitorilor si valoarea medie a activelor OPCVM. Valoarea comisioanelor curente va fi exprimata sub forma de procent cu doua zecimale.
(2) Conform prevederilor sectiunii 3 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, valoarea comisioanelor curente va fi calculata cel putin odata pe an, la sfarsitul anului (ex-post). In cazurile in care din cauza unei schimbari semnificative (de exemplu, o crestere a comisionului de administrare) se considera nepotrivita utilizarea unei valori calculate ex-post, poate fi utilizata o estimare pana la momentul in care metoda ex-post de calcul va reflecta/va incorpora si modificarea semnificativa in cauza.
(3) Un calcul separat va fi efectuat pentru fiecare compartiment/clasa de actiuni, dar daca unitatile a doua sau mai multe compartimente/clase au acelasi rang, se va realiza un singur calcul pentru toate clasele/compartimentele [conform prevederilor art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010].
(4) Valoarea ex-post va avea la baza cele mai recente calculatii ale costurilor, determinate de SAI cu luarea in considerare a scopului utilizarii acestor date. Valoarea poate fi construita fie pe baza costurilor prevazute in bugetul OPCVM-ului publicat in cadrul raportului anual sau semestrial, daca sunt suficient de recente, fie va fi utilizata o metoda de calcul comparabila bazata pe costurile brute aferente ultimelor 12 luni.
(5) Valoarea medie a activelor va fi aferenta aceleiasi perioade ca si costurile si va fi calculata prin utilizarea valorilor activului net al OPCVM-ului aferente fiecarui calcul al valorii activului net (VAN), respectiv valorii activului net unitar (VUAN) zilnic.
(6) In cazul in care comisioanele curente datorate investitiei intr-un alt OPC trebuie sa fie luate in considerare:
a) valoarea comisioanelor curente (sau echivalentul acestora) aferente fiecarui OPC in care se investeste este repartizata pe baza principiului pro-rata conform procentului de detinere in activul OPCVM la data la care sunt calculate valorile cheltuielilor curente ale OPCVM;
b) toate valorile obtinute prin aplicarea pro-rata sunt adaugate la valoarea comisioanelor curente ale OPCVM, rezultand astfel o singura valoare a comisioanelor.
(7) Informatiile referitoare la comisioanele curente aplicabile in anii anteriori/perioadele anterioare trebuie sa fie disponibile in locatia (de exemplu, pe site-ul SAI) precizata in cadrul DICI, ca sursa de informatii suplimentare pentru cei care considera necesar.
ART. 35
Aceeasi metodologie valabila in cazul metodei ex-post este aplicabila si in cazul OPCVM-urilor nou-infiintate, cu precizarea existentei urmatoarelor diferente:
a) prevederile art. 34 alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile, fiind utilizate in schimb estimarile conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010;
b) se prezuma, cu exceptia cazului in care exista o prevedere contrara in cadrul prospectului de emisiune, ca OPCVM-ul nu va beneficia de exceptari sau derogari de la plata comisioanelor/taxelor.
ART. 36
SAI/OPCVM autoadministrat se va asigura ca acuratetea valorii estimate a comisioanelor va fi revizuita. SAI/OPCVM autoadministrat va stabili cand va fi oportun sa utilizeze o metodologie de calcul ex-post in locul estimarilor, dar, in toate cazurile, nu mai tarziu de 12 luni dupa ce titlurile au fost oferite intr-un stat membru, va proceda la revizuirea acuratetei estimarilor prin compararea cu valori obtinute prin metoda ex-post.

F. Performanta anterioara
ART. 37
In ceea ce priveste sectiunea aferenta prezentarii performantei anterioare, vor fi avute in vedere prevederile art. 15 – 19 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010, cu mentiunea ca prevederile acestui articol nu sunt aplicabile OPCVM-urilor structurate.
Sectiunea “Performanta anterioara” va cuprinde un tabel tip diagrama nu mai mare de jumatate de pagina A4, insotit de informatii explicative adecvate si avand forma si continutul indicate in anexa III la Regulamentul (UE) nr. 583/2010.
ART. 38
(1) In cazul OPCVM-urilor structurate, in selectarea, prezentarea si explicarea scenariilor se va avea in vedere ca informatiile respective sa fie adevarate, clare si sa nu induca in eroare investitorii.
(2) SAI/OPCVM autoadministrate vor avea in vedere prezentarea a cel putin 3 scenarii privind performanta potentiala a OPCVM-ului, care vor indica:
– functionarea formulei in anumite conditii de piata care determina obtinerea unor rezultate negative, a unor rezultate pozitive, respectiv a unor rezultate medii;
– caracteristicile specifice ale formulei, cum ar fi un nivel prestabilit al cresterii valorii unitatii de fond sau un anumit nivel al efectului de levier;
– situatiile in care aplicarea formulei are un impact favorabil sau nefavorabil asupra performantei finale.
(3) Exemplele utilizate in scenariile favorabile si nefavorabile se vor baza pe presupuneri rezonabile cu privire la conditiile de piata si modificarile de preturi viitoare.
(4) Scenariul nefavorabil va fi intotdeauna prezentat primul.
(5) Scenariile selectate vor fi insotite de explicatii narative ale avantajelor si limitarilor formulei utilizate, in cazul in care acestea nu sunt deja prezentate in sectiunea “Profilul de risc si randament”.
(6) Informatiile prezentate vor fi complementare si compatibile cu cele prezentate in celelalte sectiuni ale DICI.
(7) Actualizarea informatiilor prezentate este necesara in urmatoarele situatii:
– cand conditiile pietei au suferit schimbari substantiale fata de momentul autorizarii OPCVM-ului;
– cel putin anual;
– pentru a reflecta dependenta de timp a platilor catre investitori (de exemplu, in cazul in care perioadele investitionale recomandate au ajuns la final).
(8) Scenariile vor fi denumite exemple ilustrative. Explicatiile textuale vor indica in mod clar ca acestea nu sunt previziuni si ca probabilitatea de aparitie a situatiilor prezentate nu este identica.
(9) In vederea prezentarii cat mai clare a caracteristicilor aferente, un OPCVM structurat poate utiliza grafice sau tabele.
(10) Randamentele probabile vor fi prezentate ca rate de crestere anualizata (insotite de explicatii adecvate) sau ca rate de crestere bruta/capitalizata.
(11) Pentru a permite intelegerea si compararea unor grafice diverse, prezentarea va evita:
– utilizarea unor scale duble (la stanga si la dreapta) ori de cate ori este posibil;
– exagerarea aspectelor pozitive ale fondului OPCVM;
– scale nonlineare;
– scale diferite in functie de scenariu.
(12) Explicatiile textuale vor indica faptul ca investitorii pot vinde unitatile lor inainte de data de incheiere a perioadei investitionale prestabilite, dar ca exista riscul ca acestia sa piarda beneficiile aferente investitiei.
ART. 39
(1) In ceea ce priveste informatiile practice obligatorii se vor avea in vedere prevederile art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010. Informatiile suplimentare necesare in cazul OPCVM-urilor compartimentate, ale celor care emit diferite clase de actiuni si ale celor de tip feeder sunt prevazute la art. 25, 27 si 34 din acelasi regulament.
(2) Introducerea unor informatii suplimentare se va realiza numai sub rezerva prezentarii in context si in scopul edificarii investitorului asupra investitiei pe care urmeaza sa o efectueze.

SECTIUNEA a 5-a
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 40
(1) Prezenta instructiune reprezinta transpunerea in legislatia nationala a prevederilor urmatoarelor ghiduri ale Comitetului Reglementatorilor Europeni de Valori Mobiliare (CESR):
– Ghidul privind metodologia de calcul si prezentare, in cadrul documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor, a indicatorului sintetic risc si randament (Ref. CESR/10-673);
– Ghidul privind metodologia de calcul si prezentare in cadrul documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor a comisioanelor curente (Ref. CESR/10-674);
– Ghidul privind tranzitia de la prospectul simplificat la documentul privind informatiile-cheie destinate investitorilor (CESR/10-1319);
– Ghidul privind utilizarea unui limbaj clar si a unui mod de prezentare simplu a documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1320);
– Ghidul privind modelul standard al documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor (Ref. CESR/10-1321);
– Ghidul privind selectarea si prezentarea scenariilor de performanta in cadrul documentului privind informatiile-cheie destinate investitorilor aferent OPCVM-urilor structurate (Ref. CESR/10-1318).
(2) Prezenta instructiune intra in vigoare la data publicarii sale si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Alexe Gavrila

ANEXA 1
la instructiune

Documentul privind informatiile-cheie destinate investitorilor (DICI)

Informatiile-cheie destinate investitorilor
Acest document are scopul de a furniza investitorilor informatii-cheie privind prezentul organism de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM). Acesta nu este un material publicitar. Informatiile continute conform legislatiei in vigoare sunt destinate intelegerii de catre dumneavoastra a naturii si a riscului aferente investitiei in acest OPCVM. In vederea formularii unei decizii fundamentate cu privire la oportunitatea investitiei dumneavoastra, este necesar sa cititi in prealabil acest document.

Numele OPCVM
Prezentul OPCVM este administrat de catre [SAI MNO SA]*1), parte a grupului financiar [XYZ]*2).
————
*1) Se va indica denumirea societatii de administrare a OPCVM.
*2) Se va indica numele OPCVM.

Obiective si politica de investitii
In sectiunea de fata se vor prezenta rezumativ si prin utilizarea unui limbaj simplu si concis obiectivele si politica de investitii ale OPCVM-ului (fara a fi copiate pasaje din prospectul de emisiune).
In ceea ce priveste caracteristicile principale ale produsului pe care un investitor obisnuit ar trebui sa le cunoasca, vor fi prezentate informatii referitoare la:
– principalele categorii de instrumente financiare eligibile in care OPCVM-ul investeste;
– posibilitatea investitorului de a-si rascumpara la cerere unitatile detinute si frecventa cu care este publicata valoarea activului net;
– existenta unei strategii investitionale a OPCVM-ului orientate pe arii geografice ori sectoare industriale sau orice alte sectoare de activitate ori anumite clase de active;
– posibilitatea ca OPCVM-ul sa poata investi, in mod discretionar, in anumite active si daca are ca scop urmarirea unui anumit indice de referinta (benchmark), iar in caz afirmativ, care este acesta;
– destinatia profiturilor fondului, respectiv capitalizarea in vederea cresterii valorii activului net (VAN);
– alte aspecte relevante cum ar fi:
– tipurile de obligatiuni in care OPCVM-ul investeste;
– existenta unor plati predeterminate/preliminare si factorii luati in considerare pentru determinarea performantei;
– principiile care stau la baza alegerii activelor in care se investeste (posibilitate de crestere, valoare actuala sau politica de dividende ridicate);
– modul in care utilizarea tehnicilor de hedging/arbitraj/efect de levier influenteaza performanta OPCVM-ului;
– impactul costurilor de tranzactionare asupra performantei OPCVM-ului;
– perioada minima recomandata de detinere.

Profilul de risc si randament

Risc redus …………………. Risc ridicat
In general, randamente reduse In general, randamente mari
_____________________________________________________________
|1   |2   |3   |4   |5   |6   |   7   |
|________|________|________|________|________|________|_______|

Explicatia textuala a indicatorului si a principalelor sale limitari:
1. datele istorice anterioare nu reprezinta o garantie a rezultatelor viitoare;
2. profilul de risc indicat nu este garantat si se poate modifica pe parcursul existentei OPCVM-ului;
3. incadrarea in profilul de risc cu nivelul cel mai scazut nu inseamna ca OPCVM-ul este lipsit de riscuri;
4. motivul pentru care OPCVM-ul este incadrat in respectiva categorie;
5. detalii cu privire la tipul, durata si limita garantiei sau a protectiei capitalului.
Prezentarea textuala a riscurilor relevante pentru OPCVM si care nu sunt surprinse de indicatorul sintetic de risc si randament (ISRR):
a) riscul de credit, in cazul in care un procent important din active este reprezentat de instrumente cu venit fix;
b) riscul de lichiditate, in cazul in care un procent important din active inregistreaza, in anumite situatii, un nivel scazut de lichiditate;
c) riscul de contraparte, in cazul in care un OPCVM este acoperit de o garantie din partea sau are o expunere investitionala importanta asupra unei terte parti;
d) riscul operational care include pastrarea in siguranta a activelor.
Impactul diverselor tehnici investitionale, cum ar fi instrumentele financiare derivate.

Cheltuielile acestui OPCVM
Comisioanele pe care le platiti in calitate de investitori ai acestui OPCVM sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de functionare a fondului, inclusiv cele de marketing si distributie. Aceste comisioane reduc potentialul de crestere a investitiei dumneavoastra.
______________________________________________________________________________
| Comisioane aferente dobandirii sau renuntarii la calitatea de investitor |
|______________________________________________________________________________|
| Comision de subscriere  |  [ ]%  |
|_____________________________________|________________________________________|
| Comision de rascumparare|  [ ]%  |
|_____________________________________|________________________________________|
| Aceasta este valoarea maxima pe care o veti plati/primi inainte de   |
| subscrierea/dupa rascumpararea unitatilor de fond.   |
|______________________________________________________________________________|
| Nivelul anual al comisioanelor platite din activul fondului  |
|______________________________________________________________________________|
| Comisioane curente  |  [ ]%  |
|_____________________________________|________________________________________|
| Comisioane percepute din activul OPCVM in conditii specifice |
|______________________________________________________________________________|
| Comision de performanta | [ ]% Calculat ca procent din rentabilitatea anuala |
| | a OPCVM si se percepe in cazul in care nivelul |
| | prestabilit a fost depasit cu un anumit procent|
| | (Se va indica nivelul prestabilit.)|
|_________________________|____________________________________________________|

Comisioanele de subscriere si de rascumparare vor fi exprimate ca valori maxime. In unele cazuri, pe care consultantul dumneavoastra financiar/distribuitorul/societatea de administrare a investitiilor (SAI) vi le poate aduce la cunostinta, puteti plati mai putin.
Valoarea comisioanelor curente este determinata pe baza comisioanelor aferente anului anterior si de aceea poate varia de la un an la celalalt. In valoarea respectiva nu au fost incluse:
– comisioanele de performanta;
– comisioanele de tranzactionare a activelor din portofoliu, exceptand comisioanele de subscriere/rascumparare pe care OPCVM-ul le plateste cand cumpara sau rascumpara titlurile de participare ale unui alt organism de plasament colectiv.
Pentru informatii suplimentare legate de comisioane, va rugam sa consultati paginile xy/sectiunile zw*1) din prospectul de emisiune al OPCVM-ului, disponibil la adresa www.xyz./prospect de emisiune*2).
————
*1) Se va introduce numarul paginilor/sectiunilor.
*2) Se va introduce adresa web-site-ului OPCVM.

Performanta anterioara
_____________________________________________________________________________
| 10%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 7,5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 5%|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 2,5%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| 0%|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| -2,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| -5%   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| -7,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
| -10%  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|
|   | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|_______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|______|

Tabelul va fi completat cu indicatii clare adresate investitorilor care:
– avertizeaza cu privire la faptul ca performanta anterioara nu prezinta o garantie a rezultatelor viitoare;
– indica pe scurt care sunt comisioanele care au fost incluse sau excluse;
– indica anul lansarii OPCVM-ului;
– indica valuta in care performantele anterioare au fost calculate.

Informatii practice
– numele depozitarului;
– locatia si modul in care pot fi obtinute informatii suplimentare despre OPCVM (prospectul de emisiune, raportari si situatii financiare);
– locatia si modul in care pot fi obtinute informatii practice suplimentare (de exemplu, unde pot fi gasite cele mai recente preturi ale titlurilor de participare);
– o declaratie privind faptul ca castigurile unui investitor din statul membru gazda in care OPCVM-ul este distribuit pot fi supuse impozitarii conform legislatiei fiscale din statul membru de origine al OPCVM-ului;
– o declaratie ca “[SAI/OPCVM-ul autoadministrat] poate fi tras la raspundere doar daca informatiile prezentate in documentul de fata induc in eroare, nu sunt reale sau nu sunt in acord cu partile relevante ale prospectului de emisiune al fondului.”;
– informatii specifice referitoare la fondurile compartimentate (de exemplu, in legatura cu migrarea investitorilor intre subfondurile aceluiasi fond).
In cazul in care sunt relevante, informatii privind alte clase de titluri de participare (DICI poate fi doar al unei clase reprezentative.)
Acest OPCVM este autorizat in Romania, iar activitatea lui este reglementata si supravegheata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).
[numele SAI] este autorizata in [numele statului membru] si reglementata de [numele autoritatii competente].
Prezentele informatii-cheie destinate investitorilor reprezinta ultima forma autorizata de C.N.V.M. prin Decizia nr. [data emiterii deciziei C.N.V.M.].

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close