Modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale

In M. Of. nr. 523 din 27 iulie 2012 a fost publicat Ordinul ministrului justitiei nr. 2540/C/2012 privind modificarea si completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul de punere in aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Inscrisul autentic va fi inregistrat distinct dupa obiectul sau, avand un numar unic de autentificare, care se va inscrie pe fiecare exemplar al actului autentic intocmit.”
2. La articolul 41, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Pentru ca din registrul general sa rezulte evidenta fiecarei operatiuni notariale, inregistrarea actelor prevazute la art. 8 lit. d), e), f), i), j), k) si l) din lege se va face, in cazul fiecareia, incepand cu numarul 1.”
3. Articolul 56^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 56^1
La nivelul Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania se infiinteaza urmatoarele registre:
a) Registrul national notarial de evidenta a succesiunilor (RNNES), in care se inregistreaza, pe cheltuiala mostenitorilor, cauzele succesorale referitoare la cetatenii romani, straini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu in strainatate, de pe urma carora au ramas bunuri imobile in Romania;
b) Registrul national notarial de evidenta a liberalitatilor (RNNEL), in care se inregistreaza, pe cheltuiala partilor, toate actele de donatie, dispozitiile testamentare, revocarea lor, precum si retractarea revocarii acestora;
c) Registrul national notarial de evidenta a optiunilor succesorale (RNNEOS), in care se inregistreaza, pe cheltuiala partilor, toate actele notariale referitoare la acceptarea, respectiv renuntarea la mostenire;
d) Registrul national notarial de evidenta a procurilor si revocarilor acestora (RNNEPR), in care se inregistreaza, pe cheltuiala partilor, toate procurile date in scopul incheierii de acte si indeplinirii de proceduri notariale, precum si actele de revocare expresa a acestora;
e) Registrul national notarial de evidenta a cererilor de divort (RNNECD), in care se inregistreaza, pe cheltuiala partilor, cererile de divort prin procedura notariala.”
4. Anexele nr. 3, 5 si 10 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close