CNIPMMR si-a prezentat pozitia privind initiativa Guvernului de modificare a Codului fiscal si de procedura fiscala

Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania a emis un comunicat de presa prin care isi prezinta pozitia privind initiativa Guvernului de modificare a Codului fiscal si Codului de procedura fiscala.

I. Proiectele de ordonante initiate pentru modificarea si completarea Codului fiscal si de procedura fiscala Ministerul Finantelor a initiat doua proiecte de Ordonanta:

– Ordonanta pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
– Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Proiectul de Ordonanta pentru modificarea Codului de procedura fiscala are ca scop declarat reglementarea unor masuri care sa conduca la eficientizarea administrarii fiscale, imbunatatirea echilibrului intre drepturile si obligatiile contribuabililor si ale organelor fiscale, revizuirea unor texte pentru eliminarea posibilitatilor de interpretare si, pe aceasta baza, asigurarea aplicarii unitare a textului de lege.

Proiectul de Ordonanta pentru modificarea Codului fiscal are ca scop declarat necesitatea armonizarii legislatiei nationale privind TVA la prevederile comunitare in domeniu, asigurarea unui cadru fiscal propice redresarii intreprinderilor mici si mijlocii aflate in situatii dificile datorate crizei actuale si lipsei de lichiditati, masuri privind controlul si corelari tehnice.

II. Pozitia CNIPMMR privind proiectele de ordonante initiate

CNIPMMR isi exprima SUSTINEREA pentru urmatoarele masuri cuprinse in proiectul de modificare a CODULUI FISCAL, care vor avea efecte pozitive pentru IMM-urilor:

1. Introducerea sistemului TVA la incasare care presupune colectarea taxei la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate. Contribuabilii eligibili pentru aplicarea acestei masuri sunt cei cu o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei. Pentru acesti contribuabili regimul este obligatoriu. Sistemul nu se aplica in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar si/sau substitute de numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare;

2. Majorarea procentului deducerii suplimentare la calculul profitului impozabil de la 20% la 50% care se aplica asupra cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetaredezvoltare in vederea relansarii cresterii, a investitiilor si a ocuparii fortei de munca, precum si in vederea sporirii competitivitatii Romaniei;

3. Precizari exprese privind excluderea de la retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pentru contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si au obligatia de inregistrare fiscala.

CNIPMMR isi exprima SUSTINEREA pentru urmatoarele masuri cuprinse in proiectul de modificare a CODULUI DE PROCEDURA FISCALA, care vor avea efecte pozitive pentru IMM-uri:

1. Reducerea penalitatii de intarziere datorata pentru neachitarea la scadenta a obligatiilor fiscale principale perceputa pentru intarzieri de peste 60 de zile de la 15% la 10 %;

2. Reglementarea datei depunerii declaratiei fiscale, in situatia in care contribuabilul depune declaratia insa aceasta nu a fost validata ca urmare a unor erori in completarea declaratiei. Astfel, se propune, ca regula generala, ca data depunerii sa fie data validarii potrivit mesajului electronic transmis contribuabilului. Totodata, se propune si o regula speciala in cazul contribuabililor care depun la termenul prevazut de lege declaratia insa, in procesul de validare, au fost detectate erori. În acest caz se va recunoaste respectarea termenului daca contribuabilul depune o declaratie corecta pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni;

3. Reglementarea unei exceptii de la ordinea de stingere in cazul amenzilor de orice fel, precum si in cazul obligatiilor fiscale suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscala in sensul ca stingerea sa se efectueze potrivit optiunii contribuabilului.

CNIPMMR NU ISI POATE EXPRIMA SUSTINEREA pentru urmatoarele masuri cuprinse in proiectul de modificare a Codului de procedura fiscala, care vor avea efecte negative majore:

1. Cresterea penalitatilor, prin instituirea pentru obligatiile fiscale de plata nedeclarate de contribuabil si stabilite de organele de inspectie fiscala, a unei sanctiuni cu o penalitate de 30% din obligatiile fiscale principale de plata individualizate in decizia de impunere. Aplicarea penalitatii nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor, penalitatilor de intarziere sau majorarilor de intarziere, fiind suplimentara fata de acestea.

2. Penalitatea se face venit la bugetul caruia ii apartine creanta principala stabilita de organele de inspectie fiscala. Penalitatea reprezinta creanta fiscala accesorie si are regimul juridic al acesteia. Masura va avea efecte negative majore asupra mediului de afaceri si va determina subiectivismul, arbitrariul functionarilor si cresterea coruptiei;

3. se instituie penalitati excesive, cumulate, de peste 42,4% pentru 60 de zile de intarziere (reprezentand o crestere cu 25%, raportat la cuantumul anterior al penalitatilor de 17,4%):

– o dobanda de intarziere este de 0,04% pentru fiecare zi de intarziere
– o penalitatea de intarziere de 10% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse si
– o penalitatea de 30% din obligatiile fiscale principale de plata individualizate in decizia de impunere.

4. Pentru aplicarea penalitatilor nu exista criterii care sa elimine arbitrariul si subiectivismul functionarilor cu atributii de control fiscal, ceea ce in contextul cresterii cu 25% a cuantumului penalitatilor va favoriza in mod evident cresterea coruptiei;

5. Mentinerea penalitatilor foarte ridicate, in contextul crizei economice si a platilor intarziate, mai ales in contractele de achizitie publica, va genera falimentul multor agenti economici;

6. Lipsa unor masuri complementare celor sanctionatorii nu va asigura realizarea scopului masurii. În contextul modificarilor frecvente ale actelor normative si a multor necorelari intre dispozitiile legale in vigoare, este necesara recunoasterea principiului “in dubio contra fiscum“, potrivit caruia in caz de orice dubiu asupra normei aplicabile, susceptibila de interpretari ambigue sau multiple, sau privind existenta faptului impozabil sau naturii acestuia, sa se aplice situatia cea mai favorabila contribuabilului, pentru ca acesta sa nu fie sanctionat pentru imperfectiunile cadrului normativ.

Sursa: CNIPMMR

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close