Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea investitiilor

In data de 9 august 2012 a fost publicata si a intrat in vigoare Hotarârea Guvernului nr. 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi, si crearea de locuri de munca („schema”).

Schema se adreseaza persoanelor juridice, societati comerciale inregistrate in România conform Legii 31/1990, care intentioneaza sa realizeze investitii initiale (definite conform schemei) in urm¬atoarele domenii de activitate:

• Industria prelucratoare, cu exceptia fabricarii bauturilor si produselor din tutun;
• Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat;
• Editare produse software;
• Telecomunicatii;
• Servicii informatice si specifice tehnologiei informatiilor;
• Cercetare-dezvoltare.

Perioada de valabilitate a schemei in care se pot emite acorduri pentru finantare este de doi ani, respectiv 2012 – 2013. Stimulentele introduse prin aceasta schema sunt disponibile sub forma de fonduri nerambursabile si se acorda in perioada 2013 – 2018, in limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul total maxim al schemei este echivalentul in lei a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii. Numarul total estimat al companiilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza acestei scheme este de 10.

Companiile pot beneficia de schema de ajutor de stat in cazul in care indeplinesc anumite conditii, dintre care amintim:
• nu au datorii restante la bugetul de stat;
• nu au fost declarate „in dificultate”, in sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;
• nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
• nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile;
• mentin locurile de munca create pentru o perioada de cel putin cinci ani de la data efectuarii primei plati a ajutorului de stat aferent;
• fac dovada faptului ca ajutorul de stat astfel obtinut are un „efect stimulativ”.

Pentru a fi eligibile, investitiile trebuie sa indeplineasca anumite conditii:
• sa fie considerate investitii initiale;
• sa fie investitii inovatoare sau sa aiba o componenta IT&C de minimum 20% din valoarea planului de investitii;
• sa creeze minimum 200 noi locuri de munca per investitie;
• sa faca dovada viabilitatii proiectului de investitii si a eficientei economice a companiei pe baza Planului de afaceri;
• contributia la bugetul de stat pe perioada investitiei si cinci ani ulterior sa aiba o valoare cel putin egala cu valoarea ajutorului de stat solicitat.

Sunt considerate cheltuieli eligibile doar acele costuri salariale inregistrate pe o perioada de doi ani consecutivi cu locurile de munca nou create. Aceste locuri de munca trebuie sa fie create in cel mult trei ani de la finalizarea investitiei. Valoarea ajutorului de stat nu poate depasi 50% din costurile mai sus mentionate pentru investitii regionale, si 40% pentru regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov. Suma maxima de care poate beneficia o companie in cadrul schemei este echivalentul in lei a 28.125 milioane euro pentru investitii regionale, respectiv echivalentul in lei a 22.500 milioane euro pentru regiunea Bucuresti-Ilfov.

In plus fata de conditiile enumerate anterior, pentru a fi eligibila investitia trebuie demarata numai dupa semnarea unui acord de finantare cu Ministerul Finantelor Publice, in baza unei cereri insotite de o lista de documente.

[Monitorul Oficial nr. 563/9.08.2012]

PricewaterhouseCoopers Romania
Lakeview Building
Str. Barbu Vacarescu 301-311
Sector 2, Bucuresti
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600

Pentru a consulta arhiva buletinelor informative juridice si fiscale PwC puteti accesa acest link.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close