Statutul profesiei de avocat a fost modificat

In Monitorul Oficial 594/2012 a fost publicata Hotararea 7/2012 a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea 64/2011, publicata in Monitorul Oficial 898/2011.

Prin Hotararea 7/2012 au mai fost introduse doua noi articole:
1. Art. 4¹, prin care se prevede ca persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pentru sotul/sotia ori pentru rudele sau afinii pana la gradul III inclusiv ale acestora.

De asemenea, aceste persoane nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice si juridice cu care au relatii cu caracter patrimonial.

In cazul existentei unui conflict de interese, aceste persoane sunt obligate sa se abtina de la solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil, in acest sens, organul profesional corespunzator.

Prin conflict de interese se intelege situatia in care persoanele prevazute anterior, sotul/sotia, rudele sau afinii acesteia pana la gradul al III-lea inclusiv are/au un interes personal de natura patrimoniala, care poate influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor acesteia.

Hotararea 7/2012 prevede ca incalcarea acestor prevederi de constituie abatere disciplinara grava.

2. Art. 74¹ prin care se prevede faptul potrivit cu care comunicarea raspunsurilor la cererile formulate de avocati se va realiza in aceeasi modalitate prin care aceste cereri au fost transmise baroului, respectiv prin inscris original, expediat prin posta, prin comunicare fax sau prin e-mail. In mod similar se va proceda in privinta comunicarii solutiilor adoptate de consiliul baroului in baza unor sesizari sau petitii formulate de alte persoane, fizice sau juridice.

Aditional, Hotararea 7/2012 a mai abrogat art. 132 alin. (6) si a modificat continutul art. 311 alin. (5), dispunandu-se: Consiliul Institutului este format din 9 membri, desemnati pentru o perioada de 4 ani, conform Statutului INPPA.

In urma modificarilor aduse, Statutul profesiei de avocat se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close