DCC 467/2012. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din OG 92/2003

In M. Of. nr. 569 din 10 august 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 467/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Din cuprins.
Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Bigmat” – S.R.L. din Ludus in Dosarul nr. 1.142/251/2011 al Judecatoriei Ludus si care formeaza obiectul Dosarului Curtii Constitutionale nr. 1.544D/2011.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin Incheierea din 10 noiembrie 2011, pronuntata in Dosarul nr. 1.142/251/2011, Judecatoria Ludus a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010.
Exceptia a fost invocata de Societatea Comerciala “Bigmat” – S.R.L. din Ludus intr-un dosar avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca prin abrogarea dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, dispozitii referitoare la prescriptia executarii amenzii contraventionale, precum si prin stabilirea unui termen de prescriptie de 5 ani pentru a cere executarea silita a creantelor fiscale si a creantelor provenite din amenzi contraventionale sunt incalcate prevederile art. 21 alin. (3) din Constitutie referitor la dreptul la un proces echitabil.
Autoarea mai precizeaza ca prin mentinerea acestor dispozitii se ajunge la situatia in care fapte de o gravitate mai mica, cum sunt contraventiile, sa se prescrie intr-un termen mai indelungat decat faptele care prezinta un grad ridicat de pericol social, cum sunt infractiunile.
Pe de alta parte, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate nu motiveaza in ce fel dispozitiile art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 incalca dispozitiile Constitutiei.
Judecatoria Ludus considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala este neintemeiata, iar exceptia de neconstitutionalitate privind celelalte dispozitii este inadmisibila, nefiind motivata.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din incheierea de sesizare, il reprezinta dispozitiile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, astfel cum a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010.
Din analiza sustinerilor autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, in realitate, aceasta priveste doar dispozitiile art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, si art. 131 alin. (1) si art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, dispozitii care au urmatorul continut:
– Art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001: “Pe aceeasi data se abroga Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.”;
– Art. 131 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “Dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere acest drept.”;
– Art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003: “La data intrarii in vigoare a prezentului cod se abroga: […] c) Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 14 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, precum si celor ale art. 6 paragraful 1 privind procesul echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Curtea constata ca autorul exceptiei nu arata in ce fel dispozitiile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale invocate, iar simpla enumerare in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi constitutionale pretins a fi incalcate nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Avand in vedere acest aspect, Curtea urmeaza sa respinga ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, intrucat, potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, “Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate”.
In ceea ce priveste dispozitiile art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Faptul ca legiuitorul a instituit un termen mai mare in care se prescrie dreptul de a cere executarea silita a creantelor fiscale nu este de natura sa incalce dreptul la un proces echitabil invocat de autorul exceptiei de neconstitutionalitate, aceste elemente tinand de politica fiscala a statului roman.
Pe de alta parte, argumentele autorului exceptiei de neconstitutionalitate, potrivit carora se ajunge la situatia in care fapte de o gravitate mai mica, cum sunt contraventiile, sa se prescrie intr-un termen mai indelungat decat faptele care prezinta un grad ridicat de pericol social, cum sunt infractiunile, nu pot fi retinute, rolul Curtii Constitutionale nefiind acela de a analiza neconcordantele dintre diversele dispozitii legale intre ele, ci numai eventualele neconcordante dintre aceste dispozitii legale si cele constitutionale.

Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 242 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Bigmat” – S.R.L. din Ludus in Dosarul nr. 1.142/251/2011 al Judecatoriei Ludus.
2. Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 131 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de aceeasi parte in acelasi dosar al aceleiasi instante.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 8 mai 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close