Hotararea Curtii Constitutionale referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei. Opinie separata

In M. Of. nr. 616 din 27 august 2012 a fost publicata Hotararea Curtii Constitutionale nr. 6/2012 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, si la confirmarea rezultatelor acestuia.

Din cuprins:
In conformitate cu prevederile art. 146 lit. i) din Constitutie, ale art. 46 alin. (1) si ale art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si ale art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare, Curtea Constitutionala s-a intrunit in Plen pentru a verifica daca a fost respectata procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, si pentru confirmarea rezultatelor referendumului.

CURTEA
constata ca, in conformitate cu prevederile constitutionale si legale mentionate, este competenta sa verifice respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, si sa confirme rezultatul acestui referendum.

I. In ceea ce priveste procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului:

1. Contestatii si cereri prealabile
1.1. Curtea a examinat o serie de contestatii si cereri prealabile formulate cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu.
1.2. Contestatiile au fost formulate de: Liga Internationala a Romanilor, cu sediul in Bucuresti, de Partidul Social Democrat si Partidul National Liberal, de presedintele Camerei Deputatilor si presedintele interimar al Senatului, de Gheorghe Hogea si de Organizatia pentru Apararea Drepturilor Omului cu sediul in Bucuresti. Acestea au format obiectul dosarelor nr. 1.289 I/2012 si, respectiv, nr. 1.291 – 1.294 1/2012 pe rolul Curtii Constitutionale, fiind respinse, ca neintemeiate, prin Hotararea nr. 3 din 2 august 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 3 august 2012.
1.3. Cererile prealabile depuse inainte de sedinta Plenului Curtii din 1 august 2012 au fost examinate in sedinta din acea data. Din documentele depuse de autorii cererilor, documente provenite de la institutiile cu activitate relevanta in materia referendumului (Autoritatea Electorala Permanenta, Institutul National de Statistica), au rezultat date contradictorii, fata de cele comunicate oficial de Biroul Electoral Central, cu privire la numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente. Ca urmare, Curtea a constatat necesitatea unor lamuriri suplimentare din partea autoritatilor publice cu competente in aceasta materie si a dispus o serie de masuri in acest sens, astfel cum se va arata in cele ce urmeaza, la pct. 2.
1.4. Alte cereri depuse la dosarul cauzei de diverse persoane si organizatii neguvernamentale, de presedintele Camerei Deputatilor si presedintele interimar al Senatului, respectiv de domnul Traian Basescu, presedintele suspendat al Romaniei, au fost examinate cu caracter prealabil, Curtea stabilind, pentru considerentele mentionate in cuprinsul Incheierii de sedinta din data de 21 august 2012, ca aspectele invocate in cuprinsul acestora nu prezinta relevanta pentru hotararea pe care urmeaza sa o adopte cu privire la referendum.

2. Solicitarea de informatii in legatura cu organizarea si desfasurarea referendumului
2.1. In acest sens, Curtea Constitutionala s-a adresat, in temeiul art. 46 si 76 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, urmatoarelor autoritati:
2.2. Ministerului Administratiei si Internelor, cu Adresa nr. 5.264 din 1 august 2012, solicitandu-i sa comunice numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, daca listele electorale permanente au fost actualizate potrivit legii si data actualizarii acestora;
2.3. Institutului National de Statistica, cu Adresa nr. 5.265 din 1 august 2012, solicitandu-i sa transmita urmatoarele informatii: daca pot fi comunicate actele oficiale ale recensamantului populatiei din anul 2011 si numarul cetatenilor romani cu drept de vot la data de 29 iulie 2012;
2.4. Autoritatii Electorale Permanente, cu Adresa nr. 5.295 din 2 august 2012, solicitandu-i sa comunice urmatoarele informatii: daca listele electorale permanente au fost actualizate potrivit legii si data actualizarii acestora si numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.
2.5. Examinand raspunsurile formulate de Ministerul Administratiei si Internelor, Institutul National de Statistica si Autoritatea Electorala Permanenta la solicitarile dispuse de Curtea Constitutionala in sedintele din 1 si 2 august 2012, facute publice si consemnate in incheierile de la acele date, Curtea Constitutionala a constatat ca si aceste raspunsuri contin date contradictorii. Aceasta cu atat mai mult cu cat Ministerul Administratiei si Internelor, dupa comunicarea, prin Adresa inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 5.271 din 1 august 2012, a numarului persoanelor inscrise in listele electorale permanente (18.292.514 persoane), a revenit cu precizari suplimentare prin Adresa nr. 5.273 din 2 august 2012, in care a invederat Curtii ca exista date care “pot fi de natura sa afecteze numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in listele electorale permanente” si ca “nu isi poate asuma veridicitatea numarului de persoane inscrise in listele electorale permanente”.
2.6. In consecinta, constatand ca nu putea fi stabilit, cu certitudine, pe baza datelor existente, numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente, pentru a se verifica daca referendumul a fost valabil in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului Curtea a dispus, in sedinta Plenului din 2 august 2012, amanarea dezbaterilor pentru data de 12 septembrie 2012 si formularea unei solicitari catre Guvernul Romaniei pentru a comunica, pana la data de 31 august 2012, numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, actualizate.

3. Preschimbarea termenelor de judecata
3.1. In sedinta Plenului Curtii Constitutionale din 3 august 2012, termenul de judecata a fost preschimbat, din oficiu, de la data de 12 septembrie 2012 la data de 31 august 2012, “in vederea asigurarii solutionarii, cu celeritate, a acestei cauze si vazand ca termenul acordat Guvernului, in sedinta din 2 august 2012, pentru comunicarea datelor necesare solutionarii cauzei este 31 august 2012”.
3.2. In sedinta Plenului Curtii Constitutionale din 14 august 2012, la solicitarea Presedintelui suspendat al Romaniei, domnul Traian Basescu, termenul de judecata a fost preschimbat de la data de 31 august 2012 la data de 21 august 2012, “in vederea asigurarii solutionarii cu celeritate a acestei cauze, pentru a evita prelungirea situatiei de instabilitate politica care se rasfrange direct asupra economiei nationale”.

4. Masurile dispuse Guvernului si raspunsul acestei autoritati publice
4.1. In sedinta din 2 august 2012, Curtea a cerut ca Guvernul sa dispuna “masurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente la data de 29 iulie 2012 si sa transmita Curtii Constitutionale numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente, pentru a se putea stabili daca referendumul national pentru demiterea Presedintelui Romaniei din 29 iulie 2012 este valabil in conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului”. Solicitarea dispusa in sedinta Curtii Constitutionale din 2 august 2012 a fost transmisa Guvernului Romaniei cu Adresa nr. 5.305 din 3 august 2012.
4.2. Avand in vedere interpretarile diferite aparute in mass-media si in conferinta de presa a primului-ministru al Guvernului Romaniei, care a avut loc la data de 3 august 2012, respectiv declaratiile in sensul declansarii, in baza Adresei Curtii Constitutionale nr. 5.305 din 3 august 2012, a unui nou recensamant al populatiei, Curtea a decis sa revina, in data de 6 august 2012, cu o precizare constand in indicarea temeiului legal al acestei actualizari, si anume art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Astfel cum rezulta chiar din formularea acestei adrese, inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 5.306 din 6 august 2012, ea nu a cuprins o noua solicitare adresata Guvernului, astfel cum s-a interpretat ulterior in mass-media si de catre acesta, ci doar o precizare pentru a evita actiunea care se preconiza a fi intreprinsa de catre Guvern, de amploarea unui nou recensamant, actiune care nu isi gasea justificarea in solicitarea Curtii si niciun temei legal in dispozitiile care guverneaza organizarea si desfasurarea referendumului.
4.3. Prin Scrisoarea inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 5.412 din 14 august 2012, primul-ministru al Guvernului s-a adresat Curtii Constitutionale invocand o contradictie care ar fi existat intre adresele Curtii Constitutionale nr. 5.305 din 3 august 2012 si nr. 5.306 din 6 august 2012, precum si confuzia care ar fi fost determinata de cea de-a doua adresa. Totodata, Curtea a fost informata cu privire la faptul ca in sedinta Guvernului din 7 august 2012 s-a aprobat Memorandumul privind masurile necesare pentru actualizarea listelor electorale permanente.
4.4. Plenul Curtii Constitutionale, intrunit in data de 14 august 2012, in temeiul art. 50 – 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a examinat scrisoarea primului-ministru al Guvernului Romaniei. Prin Hotararea nr. 5 din 14 august 2012, Curtea a precizat din nou solicitarea sa, cu referire la temeiul legal anterior invocat, indicand si datele de referinta pentru operatiunea de actualizare a listelor electorale permanente care ar fi trebuit intreprinsa sau care urma a fi intreprinsa in termenul acordat de Curte, dupa caz. Procedura actualizarii listelor electorale permanente si datele de referinta pentru procesul de actualizare rezulta cu evidenta din cuprinsul art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000, potrivit caruia “Reactualizarea listelor electorale permanente se face de catre primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, in termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului”. Amanarea cauzei si termenul acordat de Curtea Constitutionala, ca urmare a examinarii cererilor prealabile depuse la dosarul cauzei, au fost tocmai pentru realizarea unei actualizari a listelor electorale permanente, in situatia in care actualizarea nu s-a realizat potrivit legii, situatie care rezulta din raspunsurile formulate de autoritatile publice la solicitarile Curtii Constitutionale. Astfel, Curtea a precizat ca “prin Adresa nr. 5.305 din 3 august 2012, Plenul Curtii Constitutionale a solicitat Guvernului sa comunice numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, actualizate (pana la data de 10 iulie 2012) conform dispozitiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. […] Acolo unde aceasta operatiune nu s-a executat, urmeaza a se realiza in termenul acordat de Curte”. Totodata, Curtea a stabilit ca listele electorale permanente sunt, potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, “listele cuprinzand cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv”.
4.5. Prin Adresa inregistrata la Curtea Constitutionala cu nr. 5.451 din 20 august 2012, Guvernul, sub semnatura primului-ministru, a transmis un raspuns la solicitarea Curtii.
4.6. In cuprinsul raspunsului formulat, Guvernul a precizat, mai intai, ca “la data de 1 august 2012, prin Adresa nr. 74.618/VPD, Ministerul Administratiei si Internelor a transmis Curtii Constitutionale numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente”, confirmand continutul Adresei Ministerului Administratiei si Internelor inregistrate la Curtea Constitutionala cu nr. 5.271 din 1 august 2012.
4.7. In continuare, Guvernul a comunicat Curtii Constitutionale o serie de date rezultate in baza comunicarilor oficiale apartinand unor institutii publice, dupa cum urmeaza:
Date primite de la Ministerul Administratiei si Internelor
– Conform comunicarii Directiei pentru Evidenta Populatiei si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, “34.654 persoane trebuie radiate de catre primari si serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor locale din listele electorale permanente utilizate la referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei”, dupa cum urmeaza: persoane decedate – 26.066; persoane avand statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate – 4.475; persoane care au pierdut cetatenia romana – 151; persoane fara drept de vot – 3.414; persoane bolnave psihic, care si-au pierdut drepturile electorale – 199; persoane cu corectii CNP – 349.
– Conform comunicarii primite de la Directia Generala pentru Relatiile cu Institutia Prefectului, exista un numar de 512.379 persoane ale caror acte de identitate au expirat si nu au fost reinnoite pana in ziua votului inclusiv.
Date primite de la Ministerul Afacerilor Externe
– Din datele centralizate pana la momentul transmiterii adresei exista un numar de 3.052.397 persoane cu drept legal de sedere in afara Romaniei, dintre care: 1.101.809 cetateni romani majori cu drept legal de sedere in afara Romaniei, conform datelor oficiale comunicate de 17 state, 1.468.369 cetateni romani cu drept legal de sedere, conform datelor comunicate de autoritatile din 29 de state, cu privire la care datele oficiale primite nu fac distinctia dintre cetatenii romani majori si cei minori, 482.219 cetateni romani cu drept legal de sedere, conform evaluarilor facute de misiunile diplomatice ale Romaniei in alte 44 de state, cu privire la care datele oficiale primite nu fac distinctia dintre cetatenii romani majori si cei minori. Se arata ca, potrivit datelor oficiale ale Institutului National de Statistica, populatia Romaniei are un procent general de 18,3% minori;
– Cu privire la datele comunicate de Ministerul Afacerilor Externe, se face urmatoarea precizare importanta: “din numarul total de 3.052.397 persoane comunicat de catre Ministerul Afacerilor Externe, 469.810 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, 4.475 se regaseau inca in listele electorale la data de 10 iulie 2012 si sunt mentionati in prezenta la punctul I lit. b.”
4.8. Curtea constata, mai intai, ca scrisoarea primita de la Guvern nu raspunde solicitarii de a se comunica “numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, actualizate (pana la data de 10 iulie 2012)”, ci prezinta o serie de date, privitoare la diverse categorii de persoane.
4.9. Datele comunicate, in cea mai mare parte, nu au legatura cu solicitarea formulata de Curte.
4.10. Astfel, numarul de persoane ale caror acte de identitate au expirat nu priveste aceasta solicitare, intrucat expirarea actelor de identitate, in sine, nu determina eliminarea persoanelor in cauza de pe listele electorale permanente. Potrivit art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, listele electorale permanente cuprind “cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv”, legislatia electorala nefacand nicio distinctie care sa permita interpretarea potrivit careia expirarea actului de identitate atrage eliminarea persoanelor care indeplinesc conditiile mentionate de pe aceste liste. Curtea retine ca doar exercitarea dreptului de vot este conditionata de prezentarea unui act de identitate valabil, nu insa si existenta acestui drept. Sanctiunea prevazuta de lege pentru nesolicitarea eliberarii unei noi carti de identitate, obligatie prevazuta de art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, este amenda contraventionala, in conditiile art. 43 lit. b) din acelasi act normativ, iar nu decaderea din dreptul de a vota sau radierea de pe listele electorale permanente.
4.11. Tot astfel, nu priveste solicitarea formulata de Curte numarul persoanelor “cu drept legal de sedere in afara Romaniei” al caror domiciliu se afla in Romania, intrucat aceste persoane sunt cuprinse in listele electorale permanente, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004, mai sus citate, coroborate cu dispozitiile art. 7 alin. (1) din acelasi act normativ, potrivit caruia “Listele electorale permanente se intocmesc pe comune, orase si municipii, dupa caz, si cuprind toti alegatorii care domiciliaza in comuna, orasul sau municipiul pentru care ele au fost intocmite”. Acest temei juridic este invocat si de Guvern in raspunsul sau, in care se face distinctie intre cetatenii romani cu domiciliul in Romania si cei cu domiciliul in strainatate.
4.12. Potrivit datelor comunicate de Guvern, din numarul total de 3.052.397 cu drept de sedere in afara Romaniei, au domiciliul in strainatate numai 469.810 cetateni romani, restul pana la 3.052.397 fiind cetateni romani cu domiciliul in Romania.
4.13. Potrivit acelorasi date comunicate de Guvern, din numarul de 469.810 cetateni romani cu domiciliul in strainatate, numai 4.475 cetateni se regaseau pe listele electorale permanente la data de 10 iulie 2012 si, prin urmare, numai cu acest numar (din numarul total de 3.052.397 comunicat) ar fi trebuit actualizate aceste liste. Guvernul mai precizeaza ca acest numar – 4.475 cetateni – este deja luat in calcul la punctul I b din scrisoarea sa, fiind cuprins in comunicarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, adica in numarul total de 34.654 persoane care trebuie radiate de catre primari si serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din listele electorale permanente utilizate la referendumul national din data de 29 iulie 2012.
4.14. In concluzie, singurul numar care, potrivit datelor comunicate de Guvern, poate fi luat in considerare la actualizarea listelor electorale permanente, este acesta din urma, respectiv 34.654 persoane, reprezentand: persoane decedate, persoane avand statutul de cetatean roman cu domiciliul in strainatate, persoane care au pierdut cetatenia romana, persoane fara drept de vot, persoane bolnave psihic care si-au pierdut drepturile electorale, persoane cu corectii CNP. De altfel, numai cu privire la aceste persoane se arata de catre Guvern ca “trebuie radiate de catre primari si serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din subordinea consiliilor locale, din listele electorale permanente utilizate la referendumul national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.”

II. In ceea ce priveste confirmarea rezultatelor referendumului

1. Curtea constata ca rezultatul referendumului depinde de indeplinirea cumulativa a doua conditii: una referitoare la numarul minim de cetateni care trebuie sa participe la referendum pentru ca acesta sa fie valabil (cvorumul legal de participare) si una privitoare la numarul de voturi valabil exprimate, care determina rezultatul referendumului. Aceste conditii sunt prevazute in art. 5 alin. (2) si, respectiv, art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Potrivit art. 5 alin. (2) din lege, “Referendumul este valabil daca la acesta participa cel putin jumatate plus unu din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente” iar, potrivit art. 10, “Demiterea Presedintelui Romaniei este aprobata daca, in urma desfasurarii referendumului, propunerea a intrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.”
2. Din datele comunicate Curtii Constitutionale de catre Biroul Electoral Central, cu privire la referendumul national din data de 29 iulie 2012, rezulta urmatoarele:
____________________________________________________________
|   |  Cifre | Procente |
|   |  absolute  |  |
|____________________________________|____________|__________|
| a) numarul persoanelor inscrise in | 18.292.464 |  100.00% |
| lista pentru referendum:   ||  |
|____________________________________|____________|__________|
| b) numarul participantilor:|  8.459.053 |   46.24% |
|____________________________________|____________|__________|
| c) numarul voturilor valabil   |  7.403.836 |   87.52% |
| exprimate la raspunsul “DA”:   ||  |
|____________________________________|____________|__________|
| d) numarul voturilor valabil   |  943.375   |   11.15% |
| exprimate la raspunsul “NU”:   ||  |
|____________________________________|____________|__________|
| e) numarul voturilor nule: |  111.842   |1.32% |
|____________________________________|____________|__________|

3. Din examinarea documentelor transmise de Biroul Electoral Central rezulta ca referendumul s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor prevazute de lege, neinregistrandu-se incalcari sau incidente de natura sa conduca la indeplinirea sau neindeplinirea cvorumului de prezenta la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului.
4. Examinarea contestatiilor si a cererilor prealabile formulate in cadrul acestei proceduri nu a relevat diferente fata de datele consemnate de Biroul Electoral Central si nici incalcari sau incidente de natura sa conduca la indeplinirea sau neindeplinirea cvorumului de prezenta la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului.
5. Scrisoarea Guvernului Romaniei din data de 20 august 2012, mai sus analizata, releva o diferenta in minus de 34.654 persoane fata de numarul persoanelor inscrise pe listele electorale permanente transmis de Biroul Electoral Central, persoane cu privire la care se arata ca trebuie radiate de catre primari si serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din listele electorale permanente utilizate la referendumul national din data de 29 iulie 2012.
6. Cu privire la aceste date comunicate de Guvern, Curtea Constitutionala constata ca nu are atributii in procedura actualizarii listelor electorale permanente si, prin urmare, nu poate opera modificari in liste electorale. Ceea ce poate constata Curtea, potrivit competentei sale, este numai daca diferenta de date transmisa este de natura sa conduca la indeplinirea sau neindeplinirea cvorumului de prezenta la vot, respectiv la modificarea rezultatului referendumului. Or, este evident, din compararea datelor comunicate de Biroul Electoral Central, respectiv de Guvern, ca nu exista o astfel de situatie.
7. Ca urmare, avand in vedere ca la referendumul national din data de 29 iulie 2012, din totalul de 18.292.464 persoane inscrise in listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 persoane, ceea ce reprezinta mai putin de jumatate plus unu din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. i) din Constitutie, ale art. 11 alin. (1) lit. B.c), ale art. 46 alin. (1) si ale art. 47 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, precum si ale art. 5 alin. (2) si art. 45 alin. (1) si (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Cu majoritatea de voturi prevazuta de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
HOTARASTE:

1. Constata ca procedura pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 29 iulie 2012 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, a fost respectata.
2. Confirma rezultatele referendumului national din data de 29 iulie 2012 comunicate de Biroul Electoral Central si constata ca din totalul de 18.292.464 persoane inscrise in listele electorale permanente au participat la vot 8.459.053 persoane (46.24%), din care 7.403.836 (87.52%) au raspuns “DA” la intrebarea “Sunteti de acord cu demiterea Presedintelui Romaniei?”, iar 943.375 (11.15%) au raspuns “NU”.
3. Constata ca la referendum nu au participat cel putin jumatate plus unu din numarul persoanelor inscrise in listele electorale permanente, pentru ca referendumul sa fie valabil in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului.
4. La data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, inceteaza interimatul domnului George-Crin Laurentiu Antonescu in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei.
5. De la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, domnul Traian Basescu isi reia exercitarea atributiilor constitutionale si legale de Presedinte al Romaniei.
Prezenta hotarare se prezinta Camerei Deputatilor si Senatului, intrunite in sedinta comuna.
Hotararea este definitiva si general obligatorie si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si in presa.
Dezbaterea a avut loc la data de 21 august 2012 si la aceasta au participat: Augustin Zegrean, presedinte, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lazaroiu, Mircea Stefan Minea, Iulia Antoanella Motoc, Ion Predescu, Puskas Valentin Zoltan, Tudorel Toader, judecatori.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,
Marieta Safta

OPINIE SEPARATA

Dezacordul exprimat in raport cu hotararea de invalidare a rezultatelor referendumului national din data de 29 iulie 2012 are la baza faptul ca aceasta a fost adoptata prin raportare la prevederile art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, solutie prefigurata prin “erata” din data de 6 august 2012, referitoare la Hotararea Curtii Constitutionale nr. 3 din 2 august 2012*1), “erata” la adoptarea careia nu am fost consultati, procedeu fara precedent in jurisprudenta constitutionala.
————
*1) Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 546 din 3 august 2012.

In acest sens, evidentiem faptul ca, pe de o parte, prin Hotararea nr. 3 din 2 august 2012, Curtea Constitutionala a statuat in sensul ca cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate “au dreptul de a vota in mod liber in strainatate pe listele electorale suplimentare”, iar “ratiunea pentru care acesti cetateni nu sunt inscrisi in listele electorale permanente rezida in faptul ca nu au domiciliul in tara, astfel incat numarul acestora nu poate influenta cvorumul legal de participare la referendum, respectiv majoritatea persoanelor inscrise pe listele electorale permanente”, iar, pe de alta parte, erata completatoare face referire la “listele electorale cuprinzand cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv”, asadar indiferent de domiciliu.
Solutia adoptata este contrara si celor statuate prin pct. 2 din Hotararea nr. 4 din 14 august 2012, hotarare prin care, cu majoritate de voturi, Curtea a statuat urmatoarele – “completarea operata de catre judecatorul raportor nu influenteaza si nu poate influenta hotararea pe care Curtea Constitutionala o va adopta conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 47/1992”.
Pe de alta parte, in jurisprudenta sa referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului, “Curtea retine ca cetatenii romani care isi exercita dreptul de vot in sectiile de votare aflate in strainatate sunt inscrisi pe liste electorale suplimentare*2)”.
————
*2) Hotararea nr. 4 din 23 mai 2007 asupra contestatiei referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, domnul Traian Basescu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 8 iunie 2007.

Potrivit art. 25 alin. (2^2) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului “pentru corecta desfasurare a referendumului, Biroul Electoral Central emite hotarari in interpretarea legii, hotarari care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”.
In baza acestui text, Biroul Electoral Central a adoptat Hotararea nr. 34H din 28 iulie 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 31 iulie 2012, prin care a stabilit ca “in cazul referendumului national pentru demiterea Presedintelui Romaniei sunt aplicabile prevederile titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare, nu dispune altfel”.
Art. 26 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 prevede ca listele electorale permanente “se intocmesc pe localitati si cuprind pe toti cetatenii cu drept de vot care domiciliaza in localitatea pentru care ele au fost intocmite”.
Potrivit art. 27 alin. (2) din aceeasi lege, in listele electorale suplimentare vor fi trecuti cetatenii romani din strainatate care fac dovada cu pasaportul cu mentiunea privind stabilirea domiciliului in strainatate, cetatenii romani care arata ca au resedinta prin prezentarea pasaportului simplu sau a cartii de identitate, insotite de documentul emis de autoritatile straine care dovedeste resedinta in strainatate.
Listele electorale permanente sunt definite prin prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, in care se statueaza ca acestea “se intocmesc pe comune, orase si municipii, dupa caz, si cuprind toti alegatorii care domiciliaza in comuna, orasul sau municipiul pentru care ele au fost intocmite”.
In sensul legii, starea de fapt (domiciliaza) se suprapune peste starea de drept (au domiciliul), motiv pentru care cetatenii romani cu domiciliul ori resedinta in strainatate nu pot fi inclusi in listele electorale permanente, insa isi pot exercita dreptul de vot fiind cuprinsi in listele electorale suplimentare. Prin urmare includerea in listele electorale permanente a celor 1.101.809 cetateni romani cu domiciliul ori resedinta in strainatate, la care se adauga o parte dintre ceilalti 1.468.369 cetateni aflati in aceeasi situatie, dintre care unii sunt minori este de natura sa afecteze rezultatul referendumului.
Solutia este promovata si prin Liniile directoare privind alegerile, adoptate de catre Comisia de la Venetia in cadrul celei de-a 51-a sesiuni plenare de la Venetia, din 5 – 6 iulie 2002, prin care la art. I 1.2 se prevede ca “o lista electorala suplimentara poate permite sa voteze persoanelor care si-au schimbat domiciliul”.
Consideram ca listele electorale permanente nu pot cuprinde nici pe cei 512.379 cetateni romani cu drept de vot ale caror acte de identitate au expirat, fara a fi reinnoite pana in ziua votului. Aceasta deoarece, in sensul art. 2 lit. d) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, actele de identitate trebuie sa fie valabile in ziua votarii. In caz contrar, mentinerea acestei categorii de persoane pe listele electorale permanente este de natura sa consacre o noua categorie, a celor care nu isi pot exercita dreptul de vot, persoane care in mod obiectiv vor fi absente. In ipoteza in care dreptul de vot este exercitat pe baza unei carti de identitate provizorie, respectivele persoane sunt trecute si pe liste electorale suplimentare.
Fata de cele expuse, cifra de 18.292.464 de persoane inscrise in listele electorale permanente, cifra luata in considerare la adoptarea hotararii, nu reflecta structura si dimensiunea corpului electoral actual.
Pornind de la continua scadere a populatiei Romaniei, de la datele statistice furnizate in mod oficial, de la necesitatea eliminarii din liste a celor decedati, a persoanelor care au pierdut cetatenia ori drepturile electorale considerand ca in listele electorale permanente nu pot fi inclusi cetatenii romani cu domiciliul ori resedinta in strainatate si nici cei ale caror acte de identitate nu sunt valabile, constatam ca datele finale sunt de natura sa conduca la validarea rezultatelor referendumului.

Judecator,
Ion Predescu

Judecator,
Acsinte Gaspar

Judecator,
Tudorel Toader

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close