Calendarul obligatiilor fiscale pe luna septembrie 2012

feature photo

 

 

 

 

 

10 sept.

Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 Codul fiscal Formular 096

Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 Codul fiscal, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA.

Codul fiscal, art. 152 alin. (7)

OPANAF 13/2011

17 sept.

Depunerea Situatia livrarilor de tigarete in luna.. anul.. pentru luna precendenta Formular

Antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/ destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

HG 1620/2009, alin. (1) al pct. 5^2

17 sept.

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular

Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

(alcoolul etilic si alte produse alcoolice)

Codul fiscal, art. 206^58

17 sept. Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular

Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile

Codul fiscal, art. 206^50

17 sept. Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse energetice pentru luna precendenta Formular

Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Codul fiscal, art. 206^20

HG 1620/2009, alin. (22) al pct. 82

17 sept. Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii

Codul fiscal, art. 206^64

HG 1620/2009, alin. (9) al pct. 117.2

17 sept.

Depunerea situatiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendenta Formular

Antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile, precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia

Codul fiscal, art. 206^55

HG 44/04, pct. 109

17 sept.

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatiepentru luna precendentaFormular Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare

HG 1620/2009, alin. (11) al pct. 113.1

17 sept.

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/ navigatie pentru luna precendenta Formular (anexa 53) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare

HG 1620/2009, alin. (13) al pct. 113.1 de la titlul VII

25 sept.

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta

Platitorii de urmatoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuala;

b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

d) obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu genereaza o persoana juridica.

Codul fiscal, art. 52 alin. (3)

25 sept. Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (prima rata)

Contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole, stabilite prin norme

Codul fiscal, art. 82 alin. (3)

25 sept.

Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trim. III 2012

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole conform Codul fiscal art. 71

Codul fiscal, art. 82 alin. (3)

25 sept.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. a)—e), adica: a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale; b) membrii intreprinderii familiale; c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice; d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere; e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla

Codul fiscal, art. 296^24 alin. (4)

25 sept.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate Contribuabilii prevazuti la art. 296^21 alin. (1) lit. g), adica: persoanele care realizeaza venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat; b) cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor; c) exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Codul fiscal, art. 296^24 alin. (4)

25 sept.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)

  • lunar

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, parag. 1.1

OPANAF 70/2012, modif. prin

OPANAF 1135/2012

  • alte termene

Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, parag. 1.3

25 sept.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

– Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului

Codul fiscal, art. 296^19

OMFP 1045/2012

25 sept.

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224

Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania

Codul fiscal, art. 60 alin. (2)

OMEF 2371/2007

25 sept.

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300(format electronic)

Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular)

Codul fiscal, art. 156^2 alin. (1)

OPANAF 183/2011

25 sept.

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)

Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune.

Codul fiscal, art. 156^3 alin. (2)

OPANAF 30/2011

25 sept.

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES

Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 Codul fiscal

Codul fiscal, art. 156^4

OPANAF 76/2010

25 sept.

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 Codul fiscal)Formular 394
  • Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 Codul fiscal obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) Codul fiscal, pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1).
  • Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

OPANAF 3596/2011

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close