Modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 101/2008

In M. Of. nr. 582 din 14 august 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1135/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 8 “Instructiuni de completare a formularului 100 <<Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat>>, cod 14.13.01.99/bs”, capitolul I “Depunerea declaratiei”, punctul 1 “Termenul de depunere a declaratiei” se modifica dupa cum urmeaza:
a) la subpunctul 1.1, litera a) va avea urmatorul cuprins:
“a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din arenda, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;”;
b) la subpunctul 1.2, litera f) se abroga.
2. La anexa nr. 15 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”, numerele curente 7, 9, 10, 11 si 20 se abroga.
ART. II
Prevederile art. I se aplica pentru obligatiile datorate incepand cu data de 1 iulie 2012, cu termen de declarare incepand cu data de 25 august 2012.
ART. III
Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close