Modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI

In M. Of. nr. 592 din 20 august 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 26/2011.

Din cuprins:
ART. I
Instructiunile privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 26/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 76 din 28 ianuarie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“2. Regulile de completare online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile prevazute la anexele nr. 35, 47, 48.1 – 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 si 55^1 la norme sunt descrise in anexele nr. 1 – 13, care fac parte integranta din prezentele instructiuni.”
2. Punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“3. Declaratiile online privind situatiile achizitiilor si livrarilor de produse accizabile se completeaza si se transmit de catre antrepozitarii autorizati, expeditorii inregistrati, destinatarii inregistrati si utilizatorii finali, potrivit legislatiei in vigoare, utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI, ce permite operatorilor economici sa creeze, sa modifice, sa vizualizeze si sa caute declaratiile online.”
3. Punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“5. Declaratiile privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile depuse online contin toate informatiile care se regasesc in anexele nr. 35, 47, 48.1 – 48.5, 49, 52.1, 52.2, 53.1, 53.2 si 55^1 la norme.”
4. Dupa subpunctul 7.10 se introduce un nou subpunct, subpunctul 7.11, cu urmatorul cuprins:
“7.11. Expeditorii inregistrati depun lunar la autoritatea vamala, pana pe data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, potrivit prevederilor pct. 90.1 alin. (8^1) din norme, declaratia aferenta anexei nr. 55^1.”
5. Punctul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“23. Codificarea tipului de declaratie in cadrul numarului de inregistrare:
FA – anexa nr. 35 alcool;
FE – anexa nr. 35 energetice;
SS – anexa nr. 48.1;
IW – anexa nr. 48.2;
BB – anexa nr. 48.3;
TT – anexa nr. 48.4;
EE – anexa nr. 48.5;
AL – anexa nr. 47;
AD – anexa nr. 49;
LA – anexa nr. 52.1;
LN – anexa nr. 52.2;
JA – anexa nr. 53.1;
JN – anexa nr. 53.2;
EI – anexa nr. 55^1.”
6. Subpunctele 25.2.1 si 25.2.2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“25.2.1. La rubrica <<Cod acciza>> se selecteaza codul de acciza aferent antrepozitului, expeditorului inregistrat, destinatarului inregistrat sau locatiei utilizatorului final pentru care utilizatorul depune declaratia.
25.2.2. La rubrica <<Tip>> se selecteaza tipul declaratiei depuse dintr-o lista de valori:
– anexa nr. 35 – situatia centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate;
– anexa nr. 47 – situatie centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile completata de destinatarul inregistrat;
– anexa nr. 48.1 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase;
– anexa nr. 48.2 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare;
– anexa nr. 48.3 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere;
– anexa nr. 48.4 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de tutunuri prelucrate;
– anexa nr. 48.5 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice;
– anexa nr. 49 – situatia privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare;
– anexa nr. 52.1 – jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie;
– anexa nr. 52.2 – jurnal privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie;
– anexa nr. 53.1 – jurnal privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie;
– anexa nr. 53.2 – jurnal privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru navigatie;
– anexa nr. 55^1 – situatie centralizatoare privind livrarile de produse accizabile completata de expeditorul inregistrat.
In functie de profilul utilizatorului, selectia se va realiza dintre tipurile de declaratii pe care operatorul economic are obligatia sa le depuna.”
7. In anexa nr. 5, la punctul 2.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) rubrica <<Denumire>> – selectand din lista de coduri NC atasata. Se face dublu-clic pe codul NC al produsului utilizat ca materie prima in antrepozitul fiscal pentru care se intocmeste declaratia. Automat se completeaza descrierea codului NC ales (malt, orz, orez, gris, porumb, zahar, glucoza, alte materii de extractie, malt colorat, bere, altele).”
8. In anexa nr. 5, la punctul 2.2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) rubrica <<Consum>> – se completeaza consumul propriu de materie prima, in scopul realizarii produsului finit.”
9. In anexa nr. 5, la punctul 2.2, literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“f) rubrica <<Stoc final>> se completeaza automat de catre sistem, corespunzator cantitatilor de materii prime existente la finalul perioadei de raportare, dupa formula: stoc initial + intrari + cantitati produse – iesiri – consum;
g) rubrica <<Diferenta>> este completata automat de catre sistem corespunzator cantitatilor rezultate pentru fiecare produs. In cazul in care a fost modificata valoarea calculata automat de catre sistem din rubrica <<Stoc final>>, valoarea din rubrica <<Diferenta>> este actualizata dupa formula: stoc initial + intrari + cantitati produse – iesiri – consum – stoc final. In cazul in care <<Diferenta>> este diferita de 0, campul <<Motiv diferenta>> este obligatoriu. Utilizatorul trebuie sa completeze motivul pentru care au aparut diferente in declaratie.”
10. Dupa anexa nr. 12 se introduce o noua anexa, anexa nr. 13, avand cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 13 la instructiuni)

Creare si vizualizare declaratie tip anexa nr. 55^1 la norme

1. Au obligatia sa creeze declaratii de tip anexa nr. 55^1 la norme operatorii economici care detin autorizatie de expeditor inregistrat.
2. Declaratia cuprinde tabelul “Produse”, in care apar urmatoarele rubrici:
a) rubrica “Tipul produsului/Cod NC” – produsul se alege prin selectarea din lista de coduri NC filtrata in functie de valoarea introdusa. Se face dublu-clic pe codul NC al produsului accizabil pentru care expeditorul inregistrat intocmeste declaratia. Automat se completeaza si descrierea codului NC ales. Subrubrica “Unitatea de masura” se selecteaza dintr-o lista de valori care se afiseaza in momentul in care cursorul este in aceasta rubrica;
b) rubrica “Beneficiarul livrarii” – se completeaza cu informatii privind antrepozitul si/sau destinatarul inregistrat beneficiar ori alte categorii de operatiuni in regim suspensiv de la plata accizelor (export, livrari catre organizatii scutite);
c) rubrica “Cantitatea totala livrata” se completeaza automat de catre sistem, prin insumarea cantitatilor livrate catre fiecare beneficiar.
3. Utilizatorul poate adauga, edita si sterge produse, atunci cand completeaza o declaratie, astfel:
3.1. Pentru a adauga un produs se acceseaza butonul “+Produs” de sub tabelul “Produse”.
3.2. Pentru “Editare” se acceseaza iconita de editare din dreptul produsului care se doreste a fi editat sau se face clic pe codul NC al produsului.
3.3. Pentru a salva datele introduse se acceseaza butonul “Aplica”.
3.4. Pentru “Stergere” se acceseaza iconita de stergere a produsului. Este afisat un mesaj de confirmare. Produsele care au un stoc initial diferit de zero nu pot fi sterse.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close