Modificarea OMFP 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

In M. Of. nr. 590 din 17 august 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1092/2012 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia.

Din cuprins:
ART. I
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 3 martie 2010, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 1
Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formata din 5 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.”
2. Anexa nr. 1 “Componenta Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate” se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
3. La anexa nr. 2 “Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate”, la articolul 3, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Lucrarile Comisiei vor fi conduse de presedintele acesteia, care conduce si coordoneaza intreaga activitate a Comisiei. In cazul in care presedintele Comisiei lipseste, acesta este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.
(3) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toti operatorii de produse supuse accizelor armonizate – persoane juridice, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate si intreprinderi individuale – care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatile prevazute la titlul VII <<Accize si alte taxe speciale>> din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. 234 alin. (5) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”
4. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (5) se abroga.
5. La anexa nr. 2, la articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 8
(1) Comisia ia hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor, care vor fi validate prin semnarea de catre toti membrii prezenti in mod direct sau in baza imputernicirii acordate conform anexei nr. 1 la ordin a procesului-verbal in care sunt mentionate acestea. Membrii Comisiei pot vota <<pentru>> sau <<impotriva>>.”
6. La anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) La lucrarile Comisiei va fi invitat, dupa caz, in functie de ordinea de zi a Comisiei, cate un reprezentant din partea:
a) Ministerului Administratiei si Internelor;
b) Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
d) Directiei generale politica industriala si competitivitate din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
e) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si/sau institutiilor subordonate acesteia;
f) patronatelor producatorilor de produse accizabile sau depozitarilor de astfel de produse, legal infiintate.”
7. La anexa nr. 2, la articolul 11 alineatul (2), litera d) se abroga.
8. La anexa nr. 2, articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei nu suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei in procedura administrativa.”
9. In tot cuprinsul ordinului, sintagma “un alt membru delegat” se inlocuieste cu sintagma “vicepresedinte”.
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 291/2010)

COMPONENŢA
Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate

1. Directorul general al Directiei generale legislatie Cod fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru presedinte
2. Directorul general al Directiei generale management al domeniilor reglementate specific/Directorul Directiei management si monitorizare alte domenii specifice din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru vicepresedinte
3. Directorul general al Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru
4. Directorul Directiei de legislatie in domeniul accizelor din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru
5. Directorul Directiei de politici si legislatie in domeniul vamal si nefiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice – membru

NOTA:
In cazuri justificate, presedintele Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate este inlocuit de vicepresedinte, care exercita atributiile presedintelui, inclusiv dreptul de vot.
In cazuri justificate, membrii Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate pot desemna in scris un alt membru al comisiei care sa exercite drepturile derivate din calitatea de membru. Dupa caz, acestia pot stabili si limite ale mandatului.
Un membru al Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate nu poate primi decat o singura imputernicire in baza careia sa reprezinte un alt membru al comisiei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close