Procedura privind verificarea implementarii Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari

In M. Of. nr. 617 din 28 august 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 28/2012 pentru adoptarea procedurii privind verificarea implementarii Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:
ART. 1
Se adopta procedura privind verificarea implementarii Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
privind verificarea implementarii Normelor de pregatire profesionala continua a auditorilor financiari aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania

ART. 1
(1) Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) transmite spre analiza Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (CSPAAS) tematica si programul cursurilor de pregatire profesionala continua, impreuna cu nota de fundamentare intocmita de departamentul de specialitate al CAFR, inainte de a le supune aprobarii Consiliului CAFR.
(2) Departamentul emitere norme si avizare al CSPAAS analizeaza tematica si programul cursurilor prevazute la alin. (1), in sensul adecvarii acestora fata de necesitatile de pregatire a membrilor CAFR, asa cum rezulta din nota de fundamentare mentionata la alin. (1).
(3) CSPAAS transmite CAFR, in termen de 15 zile de la data comunicarii tuturor materialelor mentionate la alin. (1), un punct de vedere sau un aviz, dupa caz, privind tematica si programul cursurilor de pregatire profesionala continua.
(4) CAFR transmite CSPAAS hotararea Consiliului CAFR de aprobare a tematicii si programului cursurilor de pregatire profesionala continua, in termen de 15 zile de la adoptarea acesteia.
ART. 2
CSPAAS verifica periodic, prin Departamentul propriu de monitorizare si investigatii (DMI), modul in care CAFR aplica normele de pregatire profesionala continua si alte reglementari cu incidenta asupra pregatirii profesionale continue, dupa caz.
ART. 3
(1) Verificarea prevazuta la art. 2 se efectueaza de catre o echipa formata din minimum 2 reprezentanti ai CSPAAS, din care cel putin unul de la DMI, in baza unei delegatii semnate de catre directorul executiv coordonator al CSPAAS. Numele persoanelor delegate si mandatul acestora vor fi comunicate CAFR cu cel putin 5 zile lucratoare anterior zilei stabilite pentru declansarea activitatii de verificare.
(2) Mandatul va contine:
a) obiectul verificarii;
b) principalele reglementari in baza carora se realizeaza verificarea;
c) perioada verificarii;
d) componenta echipei de verificare;
e) data si ora inceperii procedurii de verificare.
(3) Verificarea efectuata de catre reprezentantii CSPAAS se va finaliza cu intocmirea unui proces-verbal care va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
a) principalele reglementari in baza carora s-a efectuat verificarea;
b) obiectul verificarii;
c) perioada si locul verificarii;
d) modalitatea de verificare si procedurile aplicate de catre CSPAAS, dupa caz;
e) constatarile rezultate in urma verificarii;
f) eventualele recomandari formulate in urma verificarii;
g) numarul paginilor si numarul exemplarelor intocmite;
h) semnatura persoanelor delegate de catre CSPAAS, respectiv CAFR;
i) data intocmirii procesului-verbal.
(4) Verificarile se pot efectua si prin sondaj, dupa caz.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close