Categoriile de acte administrative fiscale valabile fara semnatura si stampila

In M. Of. nr. 598 din 21 august 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative si procedurale.

Din cuprins:
ART. 1
Prin prezentul ordin se stabilesc categoriile de acte administrative fiscale si procedurale, emise de catre organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin intermediul centrului de imprimare masiva, valabile fara semnatura si stampila organului emitent, indeplinind cerintele aplicabile actelor administrative si procedurale.
ART. 2
Actele administrative si procedurale prevazute la art. 1 sunt urmatoarele:
1. Titlul executoriu;
2. Somatie;
3. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;
4. Instiintare privind stingerea creantelor fiscale;
5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
6. Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;
7. Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti;
8. Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit;
9. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice;
10. Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice;
11. Decizie de impunere din oficiu;
12. Instiintare de compensare;
13. Instiintare de restituire;
14. Document de restituire;
15. Decizie de impunere privind recalcularea impozitului pe veniturile din salarii;
16. Decizie privind restituirea sumelor reprezentand cheltuieli cu bursele private;
17. Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
18. Notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 78^1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. Notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 153 alin. (8)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. Notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor de impozite, taxe si contributii;
21. Notificare privind modul de completare a declaratiilor de impozite, taxe si contributii;
22. Notificare privind nedepunerea in termen a declaratiilor de venit;
23. Notificare privind modul de completare a declaratiilor de venit.
ART. 3
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, urmatoarele acte normative se abroga:
a) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.364/2007 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 8 octombrie 2007;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 4 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii, administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close