Modificari recente introduse in Codul fiscal si Codul de procedura fiscala

feature photo

In Monitorul Oficial 621/29.08.2012 a fost publicata OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, iar in Monitorul Oficial 618/28.08.2012 a fost publicata OG 16/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

OG 15/2012 a introdus o serie de modificari in Codul fiscal:

Impozit pe profit

Au fost aduse modificari plafonului de deducere a cheltuielilor de cercetare – dezvoltare, valabil la calculul impozitului pe profit.

Au fost modificate prevederile referitoare la preluarea pierderii fiscale in cazul persoanelor juridice care isi inceteaza existenta prin fuziune sau prin divizare de catre societatile rezultate in urma reorganizarii.

Impozit pe venit

Au fost mentionate in mod expres situatii in care nu se impune retinerea la sursa a impozitului pe venit, reprezentand plata anticipata, in contul impozitului anual datorat pentru unele venituri din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil, respectiv in cazul in care platile se fac catre anumite tipuri categorii de persoane.

Taxa pe valoarea adaugata

A fost modificata regula privind locul prestarii serviciilor de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung.

Au fost introduse reguli noi in ce priveste facturile emise de furnizori/prestatori inregistrati in alte state membre.

A fost introdus sistemul de colectare a taxei pe valoarea adaugata la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate. Prevederile reglementeaza procedura de trecere/iesire din acest sistem precum si aspecte legate de exigibilitate, dreptul de deducere si modul de colectare. Sistemul este obligatoriu pentru contribuabilii care inregistreaza o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei.

A fost armonizat termenul limita de emitere a facturii pentru tranzactiile intracomunitare. Acest termen este deja prevazut in legislatia nationala.

Bunurile lipsa din gestiune vor face obiectul ajustarii dreptului de deducere si nu vor mai fi considerate livrari de bunuri asimilate livrarilor cu plata pentru care se colecteaza TVA.

Au fost aduse o serie de modificari prevederilor ce reglementau emiterea facturilor, in sensul clarificarii situatiilor in care persoana impozabila este obligata sa emita factura, dar si a situatiilor in care aceasta nu este obligata sa emita un astfel de document.

Au fost introduse de asemenea reglementari referitoare la emiterea facturilor electronice.

A fost prelungita data pana la care nu se vor face plati la organele vamale de catre persoanele impozabile care detin certificate de amanare a platii in vama.

Accize

A fost introdusa obligativitatea de inregistrare a micilor producatori de vinuri linistite la autoritatea competenta, inainte de desfasurarea activitatii de productie.

A fost inclusa prevederea potrivit careia antrepozitarul autorizat care produce si alte bauturi alcoolice decat berea, nu va putea beneficia de statutul de mic producator de bere.

De asemenea a fost inclusa in Codul Fiscal prevederea conform careia antrepozitarul autorizat poate utiliza instalatiile pentru productia de bere si pentru imbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate.

Contributii sociale obligatorii

Au fost introduse mentiuni referitoare la salariatii ce au obligatia de a depune declaratia D 112 si a plati contributii sociale, in situatia in care se obtin venituri din salarii de la angajatori nerezidenti, respectiv pentru angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state terte care nu au incheiate acorduri sau conventii in privinta securitatii sociale cu Romania.

Au fost aduse clarificari referitoare la persoanele asigurate in sisteme de pensii proprii neintegrate in sistemul public de pensii.

Sunt clarificate situatiile in care platitorii de venit retin la sursa contributiile sociale obligatorii, reprezentand plati anticipate, pentru veniturile realizate din activitati independente desfasurate in baza contractelor civile.

OG 16/2012 a modificat Codul de procedura fiscala astfel:

Au fost aduse modificari in ceea ce priveste validarea declaratiei depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania.

Modificari referitoare la ordinea de stingere a datoriilor in ceea ce priveste contribuabilii care se afla sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

Noi prevederi privind suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara.

Sursa: Mazars

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close