Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre CAFR

In M. Of. nr. 611 din 24 august 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 27/2012 privind adoptarea procedurii de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Din cuprins:
ART. 1
Se adopta procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
ART. 2
Se abroga Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 11 din 8 iulie 2010 privind Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statuar emise de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania.**)
————
**) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 11 din 8 iulie 2010 privind Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania nu a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3
Prezenta decizie se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURA
de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania

ART. 1
Camera Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) transmite Consiliul pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar (CSPAAS) proiectul de hotarare, atat pe suport fizic – hartie, cat si pe suport electronic (prin e-mail), impreuna cu nota de fundamentare si cu materialele care stau la baza adoptarii actului respectiv, inainte ca acesta sa fie supus aprobarii si votat in cadrul Consiliului CAFR.
ART. 2
Pentru hotararile care necesita consultare publica prevederile prezentei proceduri se vor aplica dupa parcurgerea etapei de consultare publica.
ART. 3
(1) Departamentul de emitere norme si avizare (DENA), Departamentul monitorizare si investigatii (DMI) si Comisia tehnica ale CSPAAS vor proceda la analizarea proiectului mentionat la art. 1 conform prezentei proceduri, in termen de 10 zile de la primirea acestuia.
(2) Motivat, CSPAAS poate solicita prelungirea acestui termen, de cel mult doua ori, pentru aceeasi perioada de 10 zile.
ART. 4
Procedura de avizare sau aprobare a actelor cu incidenta asupra activitatii de audit statutar emise de catre Consiliul CAFR va fi pusa in aplicare in principal de catre DENA si de catre DMI, astfel:
a) proiectul de hotarare a Consiliului CAFR impreuna cu documentatia care a stat la baza elaborarii sale sunt analizate de catre DENA, conform atributiilor sale;
b) daca este cazul, DMI verifica respectarea prevederilor din reglementarile specifice care au stat la baza elaborarii respectivei hotarari;
c) verificarile prevazute la lit. b) se pot efectua si la sediul CAFR de catre cel putin 2 delegati ai CSPAAS, din care cel putin unul de la DMI, in baza unei delegatii semnate de catre directorul executiv coordonator al CSPAAS sau un reprezentant al acestuia. Numele persoanelor delegate va fi comunicat CAFR cel putin cu o zi anterior zilei stabilite pentru verificare;
d) verificarile efectuate de catre reprezentantii CSPAAS se vor finaliza cu intocmirea unui proces-verbal care va contine cel putin:
1. principalele reglementari in baza carora se efectueaza verificarea;
2. obiectul verificarii;
3. data la care are loc verificarea;
4. modalitatea de verificare si procedurile aplicate, dupa caz;
5. constatarile rezultate in urma verificarii;
6. eventualele recomandari formulate in urma verificarii;
7. numele reprezentantilor CSPAAS;
8. numele reprezentantilor CAFR;
9. numarul paginilor si numarul exemplarelor intocmite;
10. semnatura persoanelor care au reprezentat CSPAAS, respectiv CAFR.
ART. 5
In cazul retragerii calitatii de membru al CAFR ca urmare a aplicarii unei sanctiuni disciplinare, DMI verifica si respectarea reglementarilor referitoare la investigatie si disciplina care au stat la baza hotararii CAFR privind retragerea calitatii de membru al CAFR.
ART. 6
Verificarile prevazute in prezentele proceduri se efectueaza, ca tehnica de baza, prin sondaj.
ART. 7
Daca va fi cazul, CSPAAS va formula un punct de vedere asupra proiectului de reglementare si, daca se solicita de catre CAFR, va purta discutii asupra acestuia cu personalul de specialitate din aparatul executiv al CAFR, la o data convenita de comun acord, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data comunicarii CAFR a punctului de vedere al CSPAAS.
ART. 8
(1) CAFR transmite, daca va fi cazul, CSPAAS un proiect revizuit in termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere al CSPAAS sau de la data la care partile s-au intalnit pentru discutarea acestuia, conform art. 7.
(2) CAFR poate propune motivat CSPAAS prelungirea acestui termen, de cel mult doua ori, pentru aceeasi perioada de 10 zile sau retragerea proiectului pentru o revizuire completa, caz in care prezenta procedura se va relua la primirea formei revizuite a proiectului.
ART. 9
Membrii Consiliului superior al CSPAAS analizeaza proiectul de hotarare sau proiectul revizuit si formuleaza recomandari, daca este cazul, in termen de 5 zile de la data primirii proiectului.
ART. 10
CSPAAS transmite CAFR recomandarile finale in maximum 15 zile de la momentul in care CAFR comunica CSPAAS forma revizuita a proiectului de hotarare.
ART. 11
CAFR transmite CSPAAS actul normativ in termen de 5 zile de la aprobarea sa de catre Consiliul CAFR, in vederea prezentarii acestuia in urmatoarea sedinta a Consiliului superior al CSPAAS.
ART. 12
Avizarea ori aprobarea hotararii, care poate fi cu sau fara modificari, precum si respingerea acesteia se realizeaza prin emiterea unei decizii a Consiliului superior al CSPAAS, semnata de presedintele acestuia.
ART. 13
Cu caracter de exceptie, in cazul in care este necesara urgentarea aprobarii sau avizarii unor hotarari ale Consiliului CAFR privind atribuirea calitatii de membru al CAFR unor auditori financiari persoane fizice ori persoane juridice, CAFR poate solicita aprobarea/avizarea acesteia prin exprimarea unui vot electronic, dupa parcurgerea etapelor prevazute la art. 1 – 11, urmand a se proceda dupa cum urmeaza:
a) personalul executiv al CSPAAS transmite prin e-mail membrilor Consiliului superior hotararea emisa de Consiliul CAFR ce urmeaza sa fie aprobata sau avizata, dupa caz;
b) in termen de 5 zile lucratoare de la primirea hotararii, membrii Consiliului superior al CSPAAS isi exprima, prin e-mail, acordul sau dezacordul cu privire la aceasta;
c) hotararea supusa votului electronic se considera adoptata prin votul majoritar exprimat de catre un numar de membri egal sau mai mare cu numarul de membri necesari pentru constituirea unui cvorum de sedinta al Consiliului superior;
d) dupa adoptarea hotararii prin vot electronic se va emite o decizie a Consiliului superior al CSPAAS, semnata de presedintele acestuia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close