Aviz. Comunicarea Comisiei catre privind dubla impunere pe piata unica

Avizul Comitetului Economic si Social European privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European – Dubla impunere pe piata unica

COM(2011) 712 final
2012/C 181/08
Raportor: dl Vincent FARRUGIA
La 11 noiembrie 2011, in conformitate cu articolul 304 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, Comisia Europeana a hotarat sa consulte Comitetul Economic si Social European cu privire la
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European – Dubla impunere pe piata unica
COM(2011) 712 final.
Sectiunea pentru uniunea economica si monetara si coeziune economica si sociala, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 7 martie 2012.
In cea de-a 479-a sesiune plenara, care a avut loc la 28 si 29 martie 2012 (sedinta din 28 martie), Comitetul Economic si Social European a adoptat prezentul aviz cu 135 de voturi pentru, 1 vot impotriva si 10 abtineri.
1. Concluzii si recomandari
1.1 Dubla impunere constituie un obstacol important in calea activitatii transfrontaliere, impiedicand functionarea eficienta a pietei unice, cu implicatii negative asupra investitiilor si ocuparii fortei de munca. Dubla impunere descurajeaza investitiile si pune in primejdie competitivitatea, avand deci urmari negative asupra cresterii economice si a indeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020.
1.2 Printr-o serie de avize, CESE a subliniat importanta eliminarii dublei impuneri si a sustinut propuneri vizand accelerarea masurilor de evitare a dublei impuneri, simplificarea administrativa sporita in context transfrontalier, precum si incurajarea unei piete interne pe care sa predomine concurenta loiala.
1.3 Data fiind aceasta pozitie, CESE este in favoarea initiativelor de eliminare a dublei impuneri astfel cum sunt formulate in comunicarea Comisiei [1], promovand crearea unor interfete eficiente intre diferitele regimuri fiscale.
1.4 De asemenea, CESE este de parere ca eliminarea dublei impuneri ar trebui abordata in mod proportional, in functie de obiectivele urmarite si cu respectarea suveranitatii fiscale a diferitelor state membre.
1.5 In plus, CESE este de parere ca problemele ridicate de dubla impunere au un impact disproportionat de mare asupra persoanelor fizice si asupra intreprinderilor mici si mijlocii, care, de regula, nu dispun de suficiente resurse pentru a face fata unor astfel de probleme. Prin urmare, CESE este in favoarea comunicarii, dar subliniaza ca propunerile de abordare a dublei impuneri trebuie sa fie in concordanta cu masurile vizand dubla impunere a cetatenilor si, totodata, sa cuprinda solutii pentru persoane fizice si IMM-uri.
1.6 CESE este de acord cu instituirea Forumului UE pentru dubla impunere, pe baza acelorasi principii ca si Forumul mixt al UE pentru preturile de transfer. El propune totusi ca forumul sa fie privit ca un prim pas catre instituirea unui observator al Comisiei Europene pe care CESE a recomandat-o deja, ca mijloc de a se trece la eliminarea obstacolelor transfrontaliere intampinate de cetateni [2]. Pentru aceasta, functiile observatorului respectiv ar putea fi extinse, prin includerea unui rol de investigatie privind eficienta eforturilor depuse in scopul eliminarii dublei impuneri pentru cetateni, IMM-uri si intreprinderi mari.
1.7 CESE recomanda ca in cadrul Forumului UE pentru dubla impunere sa fie reprezentata si societatea civila organizata.
1.8 CESE sustine totodata instituirea unui cod de conduita care sa contribuie la o interpretare si o punere in aplicare comuna de catre diferitele state membre a conceptelor privind impunerea, astfel incat sa se evite situatiile de dubla impunere si sa se imputineze situatiile in care conventiile de evitare a dublei impuneri (CDI) sunt lipsite de eficienta. In plus, s-ar evita recursul la arbitraj.
1.9 CESE sustine examinarea posibilitatii de instituire a unui mecanism eficace de solutionare a disputelor, dar subliniaza totodata ca este important sa se depuna eforturi pentru a limita nevoia de arbitraj.
1.10 CESE sustine studierea intregii game a fenomenelor de dubla neimpozitare si a implicatiilor acestora in plan economic si social, precum si a implicatiilor eventuale ale masurilor de eliminare adoptate.
1.11 In sfarsit, CESE insista asupra evaluarii propunerilor prin studii amanuntite de impact social si economic, care sa prezinte consecintele asupra fiecarui stat membru.
2. Continutul si contextul propunerii
2.1 Dubla impunere genereaza incertitudine juridica, impiedicand activitatea economica a cetatenilor si a intreprinderilor. Ea duce la cresterea sarcinii fiscale totale, la scaderea inutila a nivelului de bunastare si la o sarcina administrativa nejustificat de mare, avand un impact negativ asupra investitiilor si a functionarii pietei unice, ceea ce dauneaza competitivitatii si ocuparii fortei de munca. Consultarea organizata de Comisie evidentiaza gravitatea problemei dublei impuneri, deoarece in mai mult de 20 % din cazurile raportate este vorba de sume de peste 1 milion de euro pentru societati, iar in peste 35 % din cazuri, sumele pentru persoane fizice depasesc 100000 de euro.
2.2 Comunicarea [3] prezentata de Comisie subliniaza importanta combaterii dublei impuneri [4], ca mod de a asigura eficienta pietei unice si indeplinirea obiectivelor stabilite in Strategia Europa 2020.
2.3 Comunicarea face apel la o mai buna coordonare in materie de impunere, ca mijloc de asigurare a unui cadru de politica economica mai solid in zona euro. Acest aspect este subliniat in Actul privind piata unica [5], in care se evidentiaza importanta eliminarii obstacolelor transfrontaliere pentru cetatenii UE, precum si a sarcinilor administrative referitoare la impozitare, pentru intreprinderi. Aceasta din urma provocare este abordata in prezent prin propunerea Comisiei privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) [6]. De asemenea, comunicarea se refera la necesitatea unei retele eficiente a conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate intre statele membre si la importanta abordarii temelor legate de dubla impunere a mostenirilor.
2.4 Comunicarea se axeaza pe abordarea obstacolelor aferente dublei impuneri, constatand ca importanta acestui subiect este si mai mare in perioada de criza economica. Comunicarea semnaleaza faptul ca, dintr-o perspectiva dinamica, eliminarea dublei impuneri si tintirea dublei neimpozitari pot constitui o sursa de venituri fiscale pentru statele membre.
2.5 Comunicarea recunoaste ca, desi statele membre (SM) abordeaza deja acest subiect prin intermediul acordurilor unilaterale, bilaterale si multilaterale, tratatul UE nu obliga SM sa elimine dubla impunere.
2.6 Comunicarea enumera zonele deja explorate de Comisie in incercarea de a aborda dubla impunere, printre care si Directiva privind societatile-mama si filialele, Directiva privind dobanzile si redeventele, Conventia de arbitraj (CA), Forumul mixt al UE pentru preturile de transfer (JTPF), Recomandarea privind procedurile de reducere a impozitului retinut la sursa si propunerea privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB).
2.7 Comunicarea remarca de asemenea ca, desi s-au depus eforturi semnificative in aceasta privinta, acestea nu sunt indeajuns de eficiente. Ca urmare, comunicarea formuleaza urmatoarele posibile solutii, fara insa a intra in detaliile vreuneia dintre aceste propuneri:
– consolidarea instrumentelor existente, in special in ceea ce priveste Directiva privind dobanzile si redeventele. Comisia a propus o reformare a acestei directive, prezentata simultan cu COM(2011) 712, recomandand pentru abordarea impozitului retinut la sursa reducerea dublei impuneri a unor astfel de plati. In prezent este in curs de elaborare un aviz al CESE privind reformarea directivei [7];
– extinderea acoperirii si a domeniului de aplicare a conventiilor de evitare a dublei impuneri, din perspectiva modalitatilor de abordare a situatiilor triunghiulare si a stabilirii tratamentul aplicabil entitatilor si impozitelor care nu sunt acoperite de CDI in cadrul UE, cu propunerea de a incuraja dialogul dintre statele membre in cazul unor dispute.
– trebuie sa se faca progrese in sensul unei interpretari si puneri in aplicare mai coerente a prevederilor CDI de catre statele membre. Este vorba despre eventuala instituire a unui Forum pentru dubla impunere al UE, care sa elaboreze un cod de conduita in materie de impozitare pentru a solutiona conflictele dintre SM legate de interpretarea conceptelor din CDI aplicabile;
– pentru a rezolva problema absentei unui mecanism obligatoriu global de solutionare a disputelor, Comisia propune o solutie formulata in ultima versiune a articolului 25 din Conventia model a OCDE (2008), care prevede o procedura amiabila insotita de o procedura obligatorie de solutionare a disputelor pentru toate cazurile de dubla impunere nerezolvate.
2.8 In sfarsit, comunicarea prezinta actiunile urmatoare care trebuie intreprinse, precum:
– dezvoltarea optiunilor prevazute in comunicare de fata, in special crearea unui forum, elaborarea unui cod de conduita si evaluarea fezabilitatii unui mecanism eficace de solutionare a disputelor;
– prezentarea unor solutii posibile pentru inlaturarea obstacolelor legate de taxele de succesiune in UE, lansata recent de Comisie [8];
– recurgerea in continuare la JTPF, relansat recent, pentru abordarea problemelor de dubla impunere in materie de preturi de transfer;
– prezentarea, in cursul acestui an, a unor solutii pentru dubla impunere transfrontaliera a dividendelor platite investitorilor de portofoliu;
– lansarea unei proceduri de consultare pentru a determina amploarea reala a fenomenului dublei neimpozitari.
3. Observatii generale
3.1 CESE saluta abordarea temei dublei impuneri, care impieteaza asupra investitiilor si deci asupra crearii de locuri de munca si de activitati economice. De fapt, printr-o serie de avize, CESE a subliniat importanta eliminarii dublei impuneri si a sustinut propuneri vizand accelerarea masurilor de evitare a acesteia, simplificarea administrativa sporita in context transfrontalier [9], precum si stabilirea unor principii comune vizand incurajarea unei piete interne pe care sa predomine concurenta loiala [10].
3.2 CESE a sprijinit totodata eforturile Comisiei de eliminare sau, cel putin, de reducere a impunerii juridice sau economice duble sau multiple la care sunt supuse profiturile distribuite de filiale in tara de rezidenta a societatii-mama [11]. La aceasta se adauga sprijinul CESE pentru propunerea privind CCCTB ca mijloc de aliniere a principiilor privind impozitarea societatilor, cu observatia insa ca propunerea de directiva necesita clarificari suplimentare in acest sens. [12]
3.3 De asemenea, CESE subliniaza ca, in aplicarea CCCTB, este importanta o abordare neutra a veniturilor fiscale, in fiecare stat membru in parte, si insista ca adoptarea CCCTB nu trebuie sa faca Europa mai putin flexibila si competitiva in atragerea investitiilor straine directe (ISD). Aceste aspecte trebuie sustinute, acolo unde este cazul, prin evaluari de impact.
3.4 CESE recomanda indeplinirea acestor obiective, in primul rand printr-o coordonare mai stransa si prin interfete mai eficiente intre diferitele jurisdictii fiscale nationale, inclusiv printr-o mai buna comunicare intre autoritatile fiscale, precum si intre acestea si contribuabili. Progresele inregistrate in acest sens sunt proportionale cu obiectivele urmarite si nu impieteaza asupra suveranitatii diferitelor jurisdictii fiscale nationale. Aceste consideratii corespund dispozitiilor Comunicarii UE privind coordonarea sistemelor de impozitare directa ale statelor membre pe piata interna [13].
3.5 Prin urmare, CESE este in favoarea unor eforturi de consolidarea a instrumentelor existente, precum si a eforturilor suplimentare de eliminare a dublei impuneri, dupa cum se afirma in comunicare, pentru a asigura interfete eficiente intre diferitele regimuri fiscale si pentru a garanta ca sarcina fiscala este suportata doar o data si intr-o maniera previzibila, de catre operatorii economici.
3.6 De asemenea, CESE atrage atentia asupra faptului ca, intrucat eliminarea dublei impuneri este o conditie esentiala pentru asigurarea eficientei pietei unice, toate propunerile ar trebui sa se axeze pe inlaturarea eficienta a barierelor fiscale si pe asigurarea eficientei CDI, in limitele temeiului juridic pe care il constituie prevederile Tratatului privind functionarea UE. Intr-adevar, eforturile pentru eliminarea dublei impuneri ar trebui depuse in conditiile respectarii suveranitatii fiscale a diferitelor state membre.
4. Observatii specifice
4.1 CESE subliniaza ca aspectele care decurg din dubla impunere au un impact puternic asupra persoanelor fizice si asupra intreprinderilor mici si mijlocii. De regula, societatile mari dispun de resurse umane si financiare pentru a face fata dublei impuneri si arbitrajului aferent, dar persoanele fizice si IMM-urile sunt lipsite de asemenea resurse, mai ales, de cele mai multe ori, in ceea ce priveste informarea si cunoasterea procedurilor juridice si administrative [14]. Impozitele pe succesiuni ridica probleme speciale pentru cetateni in ceea ce priveste dubla impunere. Comunicarea prezentata de Comisie se concentreaza pe eliminarea dublei impuneri in cazul intreprinderilor, in special al intreprinderilor mari, dar poate merge mai departe, abordand problemele specifice pe care le intampina cetatenii si IMM-urile.
4.2 CESE recunoaste eficienta Forumului mixt al UE pentru preturile de transfer (JTPF) in abordarea sa privind dubla impunere in materie de preturi de transfer si spera ca Forumul pentru dubla impunere al UE sa functioneze intr-un mod asemenator. JTPF, care opereaza in cadrul Orientarilor OCDE privind preturile de transfer si pe baza de consens, cu scopul de a propune Comisiei solutii nelegislative pentru probleme de ordin practic aparute in practica preturilor de transfer in UE, are o serie de realizari, printre care si un cod de conduita privind documentatia in materie de preturi de transfer pentru intreprinderile asociate din cadrul UE, orientari pentru acorduri prealabile in materie de preturi in UE, precum si orientari pentru servicii intragrup cu valoare adaugata scazuta. Eficienta acestui forum se bazeaza in parte pe faptul ca statele membre, ca si intreprinderile sunt bine reprezentate in cadrul sau.
4.3 CESE recomanda asadar ca si Forumul pentru dubla impunere al UE sa se intemeieze pe aceleasi principiu, de asigurare a reprezentarii efective a tuturor partilor interesate, inclusiv a societatii civile organizate.
4.4 CESE sustine instituirea unui Forum pentru dubla impunere al UE, dar observa ca in comunicare nu se ofera prea multe detalii cu privire la functiile acestuia. CESE propune ca Forumul pentru dubla impunere al UE sa fie privit ca un prim pas, premergator instituirii unui observator. Transformarea forumului intr-un observator corespunde recomandarilor formulate de CESE cu privire la inlaturarea obstacolelor transfrontaliere, ocazie cu care CESE s-a referit la instituirea unui observator al UE avand drept scop dobandirea in mod constant a unor cunostinte practice detaliate cu privire la obstacolele existente, inclusiv la dubla impunere, si la evolutia acestora [15].
4.5 Functiile Observatorului Fiscal, sub egida Comisiei Europene, ar putea fi extinse prin includerea unui rol de investigatie cu privire la piedicile fiscale din calea intreprinderilor, fie ele IMM-uri sau intreprinderi mari, precum si la eficienta eforturilor depuse in scopul eliminarii dublei impuneri. In acest scop, observatorul ar putea sa joace un rol important in extinderea acoperirii si domeniului conventiilor pentru evitarea dublei impuneri, in examinarea modalitatilor de abordare a situatiilor triunghiulare, precum si in incurajarea guvernelor in sensul evitarii dublei impuneri fara pierderea suveranitatii fiscale.
4.6 CESE sustine totodata punerea in practica a unui cod de conduita care sa traseze principii cu care guvernele sa fie a priori de acord. Codul de conduita va contribui la o interpretare comuna a conceptelor din CDI aplicabile intre statele membre, care duc adesea la interpretari eronate si la dispute.
4.7 CESE este totusi de parere ca, in practica, acest cod de conduita poate fi considerat eficient daca functioneaza pe principiul presiunii grupului, statele membre fiind constiente de implicatiile dezvaluirii in public a propriilor greseli.
4.8 De asemenea, CESE sustine examinarea posibilitatii de instituire a unui mecanism eficace de solutionare a disputelor, in scopul stabilirii celor mai eficiente modalitati de eliminare a dublei impuneri. El recunoaste ca stabilirea procedurilor de asistenta reciproca, prin care statele se intalnesc pentru rezolvarea acestor chestiuni, reclama extrem de mult timp si ca este loc si pentru imbunatatirea Conventiei de arbitraj (CA) care, la randul ei, implica un proces de durata. Sunt generate astfel costuri excesive si incertitudine pentru intreprinderi.
4.9 CESE subliniaza totusi ca ar trebui depuse eforturi pentru a limita nevoia de arbitraj si ca, prin urmare, ar trebui sa se puna accent pe elaborarea unui cod de conduita, dupa cum se afirma in comunicare, precum si a unor orientari clare si transparente menite sa serveasca drept prim instrument la care sa se recurga pentru solutionarea disputelor.
4.10 Forumul pentru dubla impunere al UE are de jucat un rol important in aceasta privinta, de incurajare a conventiilor fiscale ce prevad o procedura amiabila insotita de o procedura obligatorie de solutionare a disputelor pentru toate cazurile de dubla impunere nerezolvate.
4.11 CESE sustine propunerea Comisiei privind studierea intregii game a fenomenelor de dubla neimpozitare. CESE recomanda totodata si studierea implicatiilor acestora in plan economic si social, precum si a implicatiilor eventuale ale masurilor de eliminare adoptate.
4.12 CESE reafirma importanta unei evaluari amanuntite a impactului social si economic pentru a se stabili in ce masura adoptarea propunerilor formulate in comunicare poate avea urmari negative in plan economic si social [16]. Aceasta evaluare trebui sa fie exhaustiva si sa includa toate statele membre aflate sub incidenta acestor propuneri.
4.13 In concluzie, CESE asteapta cu interes studierea si prezentarea de catre Comisie a unor propuneri suplimentare privind dubla impunere, care sa cuprinda:
– recomandari pe tema impozitarii transfrontaliere a succesiunilor, publicate recent de Comisie;
– prezentarea unor solutii pentru dubla impunere transfrontaliera a dividendelor platite investitorilor de portofoliu;
– furnizarea de informatii suplimentare privind crearea forumului, elaborarea codului de conduita si posibilitatea instituirii unui mecanism obligatoriu de solutionare a disputelor;
– evaluarea amplorii si implicatiilor dublei neimpozitari.
Bruxelles, 28 martie 2012
Presedintele Comitetului Economic si Social European
Staffan Nilsson
[1] COM(2011) 712 final.
[2] A se vedea Avizul CESE privind indepartarea obstacolelor fiscale transnationale din calea cetatenilor UE, JO C 318, 29.10.2011, p. 95.
[3] COM(2011) 712 final
[4] Dubla impunere se defineste ca aplicarea unor impozite comparabile de catre doua (sau mai multe) jurisdictii fiscale pentru acelasi venit sau capital impozabil.
[5] COM(2011) 206 final.
[6] COM(2011) 121 final.
[7] A se vedea CESE JO C 143, 22.05.2012, p. 46 – Impozitarea platilor de dobanzi si de redevente (reformare), pe baza COM(2011) 714 – Propunere de directiva a Consiliului privind sistemul comun de impozitare aplicabil platilor de dobanzi si de redevente efectuate intre societati asociate din state membre diferite.
[8] Recomandarea Comisiei din 15 decembrie 2011 privind evitarea dublei impuneri in cazul succesiunilor (2011/856/UE).
[9] A se vedea nota de subsol nr. 2.
[10] A se vedea Avizul CESE privind impozitarea directa a societatilor, JO C 241, 7.10.2002, p. 75.
[11] A se vedea Avizul CESE privind propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 90/435/CEE privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor-mama si filialelor acestora din state membre diferite, JO C 32, 5.2.2004, p. 118.
[12] A se vedea Avizul CESE privind propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB), JO C 24, 28.1.2012, p. 63.
[13] COM(2006) 823 final.
[14] Conform Raportului de sinteza al Comisiei UE pe tema consultarii publice privind conventiile in materie de dubla impunere si piata interna, 69 % dintre persoanele fizice care s-au confruntat cu astfel de probleme au cautat solutii de eliminare a dublei impuneri, comparativ cu 85 %, in cazul societatilor.
[15] A se vedea nota de subsol nr. 2.
[16] A se vedea nota de subsol nr. 12.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close