Republicare oficiala. Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

In M. Of. nr. 628 din 1 septembrie 2012 a fost republicata Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Din cuprins:
*) Republicata in temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005 si ulterior a mai fost modificata si completata prin:
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 169 din 9 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 din 8 decembrie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 118/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 285 din 30 aprilie 2009;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 36/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 24 martie 2011;
– Legea nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2012.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii este independent si se supune in activitatea sa numai legii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii raspund in fata judecatorilor si procurorilor pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului.
ART. 2
Consiliul Superior al Magistraturii are personalitate juridica si sediul in municipiul Bucuresti.

CAPITOLUL II
Organizarea Consiliului Superior al Magistraturii

SECTIUNEA 1
Structura Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 3
Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din 19 membri, din care:
a) 9 judecatori si 5 procurori, alesi in adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, care compun cele doua sectii ale Consiliului, una pentru judecatori si una pentru procurori;
b) 2 reprezentanti ai societatii civile, specialisti in domeniul dreptului, care se bucura de inalta reputatie profesionala si morala, alesi de Senat;
c) presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, reprezentant al puterii judecatoresti, ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, care sunt membri de drept ai Consiliului.
ART. 4
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
a) 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie;
b) 3 judecatori de la curtile de apel;
c) 2 judecatori de la tribunale;
d) 2 judecatori de la judecatorii.
ART. 5
Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii este alcatuita din:
a) 1 procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Directia Nationala Anticoruptie;
b) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel;
c) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii.

SECTIUNEA a 2-a
Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 6
(1) Judecatorii si procurorii, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuti la art. 3 lit. a), sunt alesi in adunarile generale ale judecatorilor sau, dupa caz, ale procurorilor.
(2) Data la care au loc adunarile generale ale judecatorilor si ale procurorilor se stabileste de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel putin 90 de zile inainte de expirarea mandatului membrilor acestuia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 7
(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii se aleg din randul judecatorilor si procurorilor numiti de Presedintele Romaniei.
(2) Judecatorii si procurorii isi pot sustine candidaturile depuse pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii in fata colectivelor de judecatori si procurori. Candidaturile judecatorilor si procurorilor pot fi sustinute de colectivele de judecatori si procurori, precum si de asociatiile profesionale ale acestora.
(3) Perioada in care pot fi depuse candidaturile se stabileste de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Candidaturile se depun la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, la Colegiul de conducere al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la Colegiul de conducere al Directiei Nationale Anticoruptie sau la colegiile de conducere ale curtilor de apel ori ale parchetelor de pe langa acestea, insotite de:
a) curriculum vitae;
b) un proiect privind principalele obiective pe care le vor urmari judecatorii sau procurorii in cazul alegerii in Consiliul Superior al Magistraturii, precum si, dupa caz, documentele de sustinere a candidaturii;
c) o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 si nici nu au colaborat cu acestea;
d) o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii;
e) o declaratie de interese actualizata.
(5) Nu pot fi alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege.
(6) Colegiile de conducere ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie, ale curtilor de apel si ale parchetelor de pe langa acestea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) – (5) de catre judecatorii si procurorii care si-au depus candidaturile.
ART. 8
(1) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie aleg, in adunarea generala, prin vot secret, direct si personal, 2 membri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecatorii care si-au depus candidatura.
(2) Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie aleg, in adunarea generala comuna a procurorilor din acestea, prin vot secret, direct si personal, un membru pentru Consiliul Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestor parchete.
(3) Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii 2 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, un procuror de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de la Directia Nationala Anticoruptie, care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale.
(4) In cazul in care niciunul dintre candidati nu obtine majoritate de voturi, se organizeaza turul doi al alegerilor la care participa judecatorii si procurorii clasati pe primele doua locuri. Este ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii candidatul care a obtinut numarul cel mai mare de voturi in turul doi al alegerilor.
ART. 9
(1) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel si al fiecarui parchet de pe langa acestea centralizeaza candidaturile depuse de judecatorii si procurorii din circumscriptiile lor.
(2) Candidaturile se centralizeaza pe categorii de instante si parchete si se transmit instantelor si parchetelor din circumscriptia curtii de apel, insotite de documentele prevazute la art. 7 alin. (4).
(3) Colegiul de conducere al fiecarei curti de apel organizeaza propria adunare generala, adunarea generala a judecatorilor de la tribunalele si tribunalele specializate din circumscriptia curtii de apel si adunarea generala a judecatorilor de la judecatoriile din circumscriptia curtii de apel.
(4) Colegiul de conducere al fiecarui parchet de pe langa curtile de apel organizeaza propria adunare generala, adunarea generala a procurorilor de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate din circumscriptia curtii de apel si adunarea generala a procurorilor de la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia curtii de apel.
ART. 10
(1) Judecatorii de la fiecare curte de apel, judecatorii de la toate tribunalele si tribunalele specializate din circumscriptia fiecarei curti de apel si judecatorii de la toate judecatoriile din circumscriptia fiecarei curti de apel desemneaza, in cele 3 adunari generale, prin vot secret, direct si personal, cate un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii care si-au depus candidatura.
(2) Procurorii de la fiecare parchet de pe langa curtile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate din circumscriptia fiecarei curti de apel si procurorii de la parchetele de pe langa judecatoriile din circumscriptia fiecarei curti de apel desemneaza, in cele 3 adunari generale, prin vot secret, direct si personal, cate un candidat pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii dintre procurorii care si-au depus candidatura.
(3) Sunt desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecatorii si procurorii care au obtinut majoritate de voturi in adunarile generale prevazute la alin. (1) si (2). Dispozitiile art. 8 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(4) Judecatorii militari si procurorii militari isi depun candidatura la Curtea Militara de Apel Bucuresti sau, dupa caz, la Parchetul Militar de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. Dispozitiile alin. (1) – (3) se aplica in mod corespunzator. Tribunalul Militar Teritorial Bucuresti si tribunalele militare, precum si parchetele de pe langa acestea desemneaza cate un candidat care va fi inclus pe listele prevazute la art. 11 alin. (1) lit. c) si e), respectiv d) si f).
(5) Consiliul Superior al Magistraturii intocmeste listele cu judecatorii si procurorii desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instante si parchete.
(6) Listele prevazute la alin. (5) si documentele prevazute la art. 7 alin. (4) se publica pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Dispozitiile art. 8 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
ART. 11
(1) Listele judecatorilor si ale procurorilor care au fost desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se transmit instantelor sau, dupa caz, parchetelor, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, cu cel putin 20 de zile inainte de data stabilita pentru adunarile generale, dupa cum urmeaza:
a) lista cuprinzand cei 16 candidati de la curtile de apel se transmite tuturor curtilor de apel;
b) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa curtile de apel se transmite tuturor parchetelor de pe langa curtile de apel;
c) lista cuprinzand cei 16 candidati de la tribunale si tribunalele specializate se transmite tuturor tribunalelor si tribunalelor specializate;
d) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa tribunale si tribunale specializate se transmite tuturor parchetelor de pe langa tribunale si tribunale specializate;
e) lista cuprinzand cei 16 candidati de la judecatorii se transmite tuturor judecatoriilor;
f) lista cuprinzand cei 16 candidati de la parchetele de pe langa judecatorii se transmite tuturor parchetelor de pe langa judecatorii.
(2) Listele prevazute la alin. (1) si documentele prevazute la art. 7 alin. (4) se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor.
ART. 12
(1) Listele prevazute la art. 11 alin. (1) si documentele prevazute la art. 7 alin. (4) se transmit de catre Consiliul Superior al Magistraturii instantelor si parchetelor, insotite de buletine de vot.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii transmite fiecarei instante si fiecarui parchet un numar de buletine de vot stampilate egal cu numarul judecatorilor si procurorilor din cadrul parchetului, cu un plus de 10%.
(3) Forma si continutul buletinelor de vot se stabilesc de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Tiparirea buletinelor de vot se asigura de Consiliul Superior al Magistraturii.
ART. 13
(1) In vederea alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul fiecarei instante si al fiecarui parchet se convoaca adunarea generala a judecatorilor sau, dupa caz, a procurorilor.
(2) Judecatorii de la curtile de apel si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 3 judecatori de la curtile de apel si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.
(3) Judecatorii de la tribunale si tribunalele specializate si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate si 2 procurori de la parchetele de pe langa acestea.
(4) Judecatorii de la judecatorii si procurorii de la parchetele de pe langa acestea aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, in adunarile lor generale, prin vot secret, direct si personal, 2 judecatori de la judecatorii si un procuror de la parchetele de pe langa acestea.
ART. 14
(1) In procedura de desemnare a candidatilor si de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunarile generale sunt legal constituite in prezenta a cel putin doua treimi din numarul judecatorilor sau, dupa caz, al procurorilor in functie, inclusiv cei delegati sau detasati de la alte instante sau parchete.
(2) Adunarile generale sunt prezidate de magistratul cu cea mai mare vechime in magistratura, care nu si-a depus candidatura pentru functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) In procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, fiecare judecator si procuror voteaza un numar de candidati egal cu numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezinta categoria de instante sau parchete la nivelul carora judecatorul sau, dupa caz, procurorul isi desfasoara activitatea.
(4) In cazul in care au fost votate mai putine persoane decat cele prevazute la alin. (3), votul este nul.
(5) La alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii nu pot participa judecatorii si procurorii detasati la alte autoritati decat la instante sau parchete.
ART. 15
(1) Judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala, impreuna cu 2 judecatori sau procurori desemnati inaintea votului de adunarile generale:
a) asigura numararea voturilor;
b) intocmeste procesul-verbal cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatele votului si il transmite Consiliului Superior al Magistraturii;
c) comunica numele judecatorilor sau al procurorilor desemnati pentru a candida la functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii potrivit art. 10 alin. (5) ori, dupa caz, alcatuieste si transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzand candidatii inscrisi in ordinea descrescatoare a voturilor obtinute in adunarile generale prevazute la art. 8 alin. (3) si la art. 13 alin. (2) – (4).
(2) Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1), judecatorul sau procurorul care a prezidat adunarea generala este ajutat de 2 judecatori sau, dupa caz, de 2 procurori, desemnati de adunarile generale, dintre judecatorii sau procurorii care nu si-au depus candidaturile.
ART. 16
(1) Consiliul Superior al Magistraturii centralizeaza rezultatele votului din circumscriptiile tuturor curtilor de apel si ale parchetelor de pe langa acestea.
(2) Sunt alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii:
a) 3 judecatori de la curtile de apel, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
b) 2 judecatori de la tribunale si tribunalele specializate, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
c) 2 judecatori de la judecatorii, care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
d) 1 procuror de la parchetele de pe langa curtile de apel, care a obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
e) 2 procurori de la parchetele de pe langa tribunale si tribunalele specializate care au obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national;
f) 1 procuror de la parchetele de pe langa judecatorii, care a obtinut numarul cel mai mare de voturi la nivel national.
(3) Dispozitiile art. 8 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
ART. 17
(1) Consiliul Superior al Magistraturii verifica legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricarui judecator sau procuror.
(2) In vederea formularii sesizarii, judecatorii si procurorii au dreptul sa verifice procesele-verbale cu privire la desfasurarea alegerilor si rezultatul acestora, precum si buletinele de vot.
(3) Contestatiile referitoare la legalitatea procedurilor de alegere pot fi depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la data alegerilor.
(4) Contestatiile se solutioneaza de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la data sesizarii. Solutia motivata a contestatiei se comunica persoanelor care au facut sesizarea.
(5) In cazul in care se constata incalcari ale legii in procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune masurile necesare pentru inlaturarea acestora, inclusiv repetarea alegerilor, numai la instantele sau parchetele la care incalcarea legii a avut drept consecinta influentarea rezultatului alegerilor.
ART. 18
(1) Consiliul Superior al Magistraturii alcatuieste lista finala cuprinzand magistratii alesi potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) si art. 16 alin. (2) si o transmite Biroului permanent al Senatului.
(2) Inainte de transmiterea listei catre Biroul permanent al Senatului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica, in termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, daca judecatorii si procurorii alesi au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.
(3) Biroul permanent al Senatului inainteaza lista prevazuta la alin. (1) Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari, pentru a examina daca au fost respectate dispozitiile legale cu privire la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Senatul, in prezenta majoritatii membrilor sai, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari, valideaza lista cuprinzand magistratii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Refuzul validarii nu poate interveni decat in cazul incalcarii legii in procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii si numai daca aceasta incalcare a legii are drept consecinta influentarea rezultatului alegerilor. Dispozitiile art. 17 alin. (5) se aplica in mod corespunzator.
ART. 19
(1) In vederea alegerii celor 2 reprezentanti ai societatii civile in Consiliul Superior al Magistraturii, organizatiile profesionale ale juristilor, consiliile profesionale ale facultatilor de drept acreditate, asociatiile si fundatiile care au ca obiectiv apararea drepturilor omului pot propune Biroului permanent al Senatului cate un candidat.
(2) Pot fi alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii reprezentanti ai societatii civile care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt specialisti in domeniul dreptului, cu o vechime de cel putin 7 ani in activitatea juridica;
b) se bucura de inalta reputatie profesionala si morala;
c) nu au facut parte din serviciile de informatii inainte de 1990, nu au colaborat cu acestea si nu au un interes personal care influenteaza sau ar putea influenta indeplinirea cu obiectivitate si impartialitate a atributiilor prevazute de lege;
d) nu au calitatea de membru al unui partid politic si nu au indeplinit in ultimii 5 ani functii de demnitate publica.
(3) Propunerile de candidaturi se depun la Biroul permanent al Senatului, intre a 90-a zi si a 60-a zi inainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, insotite de hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, actul normativ de infiintare, de actul constitutiv si statutul persoanelor juridice prevazute la alin. (1), precum si de cazierul fiscal al acestora.
(4) Perioada in care se depun propunerile de candidaturi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 30 de zile inainte de inceperea curgerii termenului prevazut la alin. (3).
(5) Candidatii propusi vor prezenta Senatului documentele prevazute la art. 7 alin. (4), precum si cazierul judiciar.
(6) Lista candidatilor si documentele prevazute la art. 7 alin. (4) se afiseaza pe paginile de internet ale Senatului si Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 5 zile de la expirarea perioadei de depunere a acestora.
ART. 20
(1) Senatul alege, dintre candidatii prevazuti la art. 19, cei 2 reprezentanti ai societatii civile, potrivit procedurii prevazute in regulamentul acestei Camere.
(2) Dispozitiile art. 18 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
ART. 21
Hotararile Senatului privind validarea si alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

CAPITOLUL III
Functionarea Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 22
(1) In termen de 15 zile de la publicarea hotararilor prevazute la art. 21, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie convoaca membrii Consiliului Superior al Magistraturii in sedinta de constituire.
(2) In sedinta de constituire, prezidata de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sunt alesi presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) In termen de 15 zile de la sedinta de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc atributiile si responsabilitatile fiecarui membru permanent, pe domenii de activitate.
ART. 23
(1) Consiliul Superior al Magistraturii functioneaza ca organ cu activitate permanenta. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se iau in plen sau in sectii, potrivit atributiilor care revin acestora.
(2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii desfasoara activitate permanenta.
(3) Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii nu exercita activitatea de judecator sau procuror. Judecatorii si procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii isi suspenda activitatea de judecator, respectiv de procuror, referitoare la prezenta judecatorilor in complete de judecata, respectiv efectuarea actelor de urmarire penala de catre procurori. La incetarea mandatului, cei care au optat pentru suspendarea activitatii isi reiau activitatea de judecator sau procuror.
(4) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii aflati in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi pot opta pentru suspendarea activitatii de judecator sau procuror pentru perioada ramasa pana la terminarea mandatului. Optiunea se exprima in scris, la presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi*).
(5) Functiile de conducere detinute de judecatorii sau procurorii alesi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept la data publicarii hotararii Senatului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii ce detin o functie de conducere la instante ori parchete, la data intrarii in vigoare a prezentei legi*), pot opta pentru suspendarea din functia de conducere respectiva in conditiile alin. (3).
(6) Perioada in care judecatorul sau procurorul este membru al Consiliului Superior al Magistraturii constituie vechime in aceste functii.
————
*) A se vedea Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 24
(1) Consiliul Superior al Magistraturii este condus de presedinte, ajutat de un vicepresedinte, alesi dintre judecatorii si procurorii prevazuti la art. 3 lit. a), care fac parte din sectii diferite, pentru un mandat de un an, ce nu poate fi reinnoit.
(2) Presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt alesi de plen, in prezenta a cel putin 15 membri ai Consiliului, cu votul majoritatii membrilor acestuia.
(3) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii principale:
a) reprezinta Consiliul Superior al Magistraturii in relatiile interne si internationale;
b) coordoneaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii si repartizeaza lucrarile pentru plen si sectii;
c) prezideaza lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia cazului in care la lucrari participa Presedintele Romaniei;
d) propune plenului masurile necesare pentru inceperea procedurilor de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii si de ocupare a locurilor devenite vacante;
e) semneaza actele emise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;
f) sesizeaza Curtea Constitutionala, in vederea solutionarii conflictelor juridice de natura constitutionala dintre autoritatile publice;
g) desemneaza membrii Consiliului Superior al Magistraturii care pot fi consultati pentru elaborarea unor proiecte de acte normative;
h) prezinta, in sedinta publica a plenului, raportul anual asupra activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, care se transmite instantelor si parchetelor si se da publicitatii.
(4) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare si functionare administrativa a Consiliului Superior al Magistraturii si de plen.
(5) In lipsa presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, atributiile prevazute la alin. (3) si (4) se exercita de vicepresedinte.
(6) In caz de vacanta a functiei de presedinte sau de vicepresedinte, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de cel mult o luna de la constatarea vacantei, va proceda la alegerea noului presedinte, respectiv vicepresedinte.
ART. 25
Presedintele Romaniei prezideaza, fara drept de vot, lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii la care participa.
ART. 26
(1) Lucrarile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestora si sunt prezidate de presedintele sau, dupa caz, de vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii. In lipsa acestora, membrii sectiei aleg un presedinte de sedinta, cu votul majoritatii celor prezenti.
(2) Judecatorul sau procurorul care prezideaza lucrarile sectiei semneaza hotararile si celelalte acte emise de aceasta.
ART. 27
(1) Consiliul Superior al Magistraturii se intruneste in plen si in sectii, la convocarea presedintelui, a vicepresedintelui sau a majoritatii membrilor plenului ori, dupa caz, ai sectiilor.
(2) Lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se desfasoara in prezenta a cel putin 15 membri, iar lucrarile sectiilor se desfasoara in prezenta majoritatii membrilor acestora.
(3) Hotararile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si hotararile sectiilor se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.
ART. 28
(1) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie participa la lucrarile Sectiei pentru judecatori, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, la lucrarile Sectiei pentru procurori, iar ministrul justitiei, la lucrarile ambelor sectii.
(2) Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nu au drept de vot in situatiile in care sectiile indeplinesc rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare.
(3) Reprezentantii societatii civile participa numai la lucrarile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 29
(1) Lucrarile plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt, de regula, publice. Membrii plenului sau ai sectiilor hotarasc, cu majoritate de voturi, situatiile in care sedintele nu sunt publice.
(2) Asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor pot participa la lucrarile plenului si ale sectiilor, exprimand, atunci cand considera necesar, un punct de vedere asupra problemelor ce se dezbat, la initiativa lor sau la solicitarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Ordinea de zi a lucrarilor plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii se aproba de catre acestea, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, in plen si in sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza.
(5) Hotararile plenului privind cariera si drepturile judecatorilor si procurorilor se redacteaza in cel mult 20 de zile si se comunica de indata.
(6) Hotararile prevazute la alin. (5) se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii in termen de 10 zile de la redactare.
(7) Hotararile prevazute la alin. (5) pot fi atacate cu contestatie de orice persoana interesata, in termen de 15 zile de la comunicare sau de la publicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Contestatia se judeca in complet format din 3 judecatori.*)
(8) Contestatia suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii.*)
(9) Hotararea prin care se solutioneaza contestatia prevazuta la alin. (7) este definitiva.*)
(10) Ordinea de zi se publica cu 3 zile inainte pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii se publica in Buletinul Oficial al Consiliului Superior al Magistraturii si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
————
*) Intra in vigoare la data de 1 februarie 2013, conform articolului unic pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 606 din 23 august 2012.

CAPITOLUL IV
Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune

ART. 30
(1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul si obligatia de a se sesiza si din oficiu pentru a apara judecatorii si procurorii impotriva oricarui act care le-ar putea afecta independenta sau impartialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apara reputatia profesionala a judecatorilor si procurorilor.
(2) Judecatorul sau procurorul care considera ca independenta, impartialitatea sau reputatia profesionala ii este afectata in orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii, care, dupa caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor acesteia, poate sesiza organul competent sa decida asupra masurilor care se impun sau poate dispune orice alta masura corespunzatoare, potrivit legii.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii asigura respectarea legii si a criteriilor de competenta si etica profesionala in desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor si procurorilor.
(4) Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii si ale sectiilor acestuia, referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor, se exercita cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 31
(1) In exercitarea atributiilor sale Consiliul Superior al Magistraturii poate solicita Ministerului Justitiei, instantelor judecatoresti si parchetelor, Institutului National al Magistraturii, altor autoritati si institutii publice, precum si persoanelor fizice sau juridice informatiile sau actele pe care le considera necesare.
(2) In scopul informarii cu privire la activitatea instantelor si parchetelor, membrii Consiliului Superior al Magistraturii efectueaza deplasari la sediile instantelor si ale parchetelor si organizeaza intalniri cu judecatorii, procurorii si reprezentantii societatii civile.
ART. 32
(1) In cazurile in care legea prevede avizul conform, aprobarea sau acordul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta este obligatoriu. Daca legea prevede consultarea sau avizul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere emis de acesta nu este obligatoriu.
(2) In cazul in care legea nu prevede un termen pentru emiterea avizelor de catre Consiliul Superior al Magistraturii, acestea se emit in 30 de zile de la sesizare. Depasirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii a termenului de emitere a avizului nu afecteaza valabilitatea actului.
ART. 33
Consiliul Superior al Magistraturii intocmeste si pastreaza dosarele profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
ART. 34
Consiliul Superior al Magistraturii coordoneaza activitatea Institutului National al Magistraturii si a Scolii Nationale de Grefieri.

SECTIUNEA a 2-a
Atributiile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 35
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
a) propune Presedintelui Romaniei numirea in functie si eliberarea din functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari;
b) numeste judecatorii stagiari si procurorii stagiari, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
c) dispune promovarea judecatorilor si a procurorilor;
d) elibereaza din functie judecatorii stagiari si procurorii stagiari;
e) propune Presedintelui Romaniei conferirea de distinctii pentru judecatori si procurori, in conditiile legii;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
ART. 36
(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la admiterea in magistratura, evaluarea, formarea si examenele judecatorilor si procurorilor:
a) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, stabileste numarul anual de cursanti ai Institutului National al Magistraturii, aproba anual data si locul pentru organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii, stabileste tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii si aproba programul de formare profesionala a auditorilor de justitie, emite avize si adopta regulamente, in cazurile si in conditiile prevazute de lege;
b) numeste comisia de admitere si comisia de elaborare a subiectelor pentru admiterea in Institutul National al Magistraturii, in conditiile prevazute de Regulamentul de organizare a examenului de admitere in Institutul National al Magistraturii;
c) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor si aproba programul de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, precum si tematica activitatilor de formare profesionala continua, organizate de curtile de apel si parchetele de pe langa acestea;
d) organizeaza si valideaza, potrivit legii si regulamentului, concursurile pentru numirea in functii de conducere a judecatorilor si procurorilor;
e) dispune organizarea concursurilor de promovare a judecatorilor si procurorilor;
f) numeste comisiile pentru evaluarea activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
g) numeste si revoca directorul si directorii adjuncti ai Institutului National al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, si desemneaza judecatorii si procurorii care vor face parte din Consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii;
h) la propunerea Consiliului stiintific al Institutului National al Magistraturii, aproba structura organizatorica, statele de functii si statele de personal ale Institutului National al Magistraturii;
i) numeste directorul si directorii adjuncti ai Scolii Nationale de Grefieri si desemneaza judecatorii si procurorii membri in consiliul de conducere al scolii;
j) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza contestatiile formulate de judecatori si procurori impotriva hotararilor pronuntate de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, cu exceptia celor date in materie disciplinara.
ART. 37
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si a parchetelor:
a) convoaca adunarile generale ale judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
b) aproba masurile pentru suplimentarea sau reducerea numarului de posturi pentru instante si parchete;
c) elaboreaza propriul proiect de buget, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor Publice, si emite avizele conforme pentru proiectele de buget ale instantelor si parchetelor;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
ART. 38
(1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii adopta Codul deontologic al judecatorilor si procurorilor, Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti, precum si alte regulamente si hotarari prevazute in Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii asigura publicarea Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor si a regulamentelor prevazute la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizeaza proiectele de acte normative ce privesc activitatea autoritatii judecatoresti.
(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizeaza proiectele de regulamente si ordine care se aproba de ministrul justitiei, in cazurile prevazute de lege.
(5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justitiei cu privire la necesitatea initierii sau modificarii unor acte normative in domeniul justitiei.
(6) Consiliul Superior al Magistraturii elaboreaza anual un raport privind starea justitiei si un raport privind activitatea proprie, pe care le prezinta Camerelor reunite ale Parlamentului Romaniei pana la data de 15 februarie a anului urmator si le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 39
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeste secretarul general si personalul cu functii de conducere din aparatul Consiliului Superior al Magistraturii.

SECTIUNEA a 3-a
Atributiile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 40
Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la cariera judecatorilor si procurorilor:
a) dispun delegarea judecatorilor si detasarea judecatorilor si procurorilor, in conditiile legii;
b) numesc in functii de conducere judecatorii si procurorii, in conditiile legii si ale regulamentului;
c) examineaza recomandarile primite de la Colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie privind numirea in functie a judecatorilor in cadrul Curtii;
d) analizeaza indeplinirea conditiilor legale de catre judecatorii stagiari si procurorii stagiari care au promovat examenul de capacitate, de catre alti juristi care au fost admisi la concursul de intrare in magistratura, de catre judecatorii si procurorii inscrisi la concursul de promovare si de catre judecatorii si procurorii propusi pentru numirea in functii de conducere;
e) solutioneaza contestatiile impotriva calificativelor acordate de comisiile de evaluare anuala a activitatii profesionale a judecatorilor si procurorilor, constituite in conditiile legii;
f) iau masuri pentru solutionarea sesizarilor primite de la justitiabili sau de la alte persoane privind conduita necorespunzatoare a judecatorilor si procurorilor;
g) propun Presedintelui Romaniei numirea in functie si revocarea din functie a presedintelui, vicepresedintelui si presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
h) avizeaza propunerea ministrului justitiei de numire si revocare a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a adjunctilor acestora, a procurorilor sefi sectie din aceste parchete, precum si a procurorului sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si a adjunctului acestuia;
i) aproba transferul judecatorilor si procurorilor;
j) dispun suspendarea din functie a judecatorilor si procurorilor;
k) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
ART. 41
Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii au urmatoarele atributii referitoare la organizarea si functionarea instantelor si parchetelor:
a) aproba infiintarea si desfiintarea sectiilor curtilor de apel, ale instantelor din circumscriptiile acestora, precum si infiintarea sediilor secundare ale instantelor judecatoresti si circumscriptiilor acestora, in conditiile legii;
b) aproba propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie de infiintare si desfiintare a sectiilor in cadrul parchetelor;
c) avizeaza proiectul de hotarare a Guvernului privind lista localitatilor care fac parte din circumscriptiile judecatoriilor;
d) stabilesc categoriile de procese sau de cereri care se solutioneaza in municipiul Bucuresti numai de anumite instante, cu respectarea competentei materiale prevazute de lege;
e) la propunerea presedintilor curtilor de apel, stabilesc numarul vicepresedintilor curtilor de apel, ai tribunalelor si ai tribunalelor specializate, precum si judecatoriile la care functioneaza un vicepresedinte;
f) la propunerea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa caz, aproba numarul adjunctilor procurorilor generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si ai prim-procurorilor parchetelor de pe langa tribunale, precum si parchetele de pe langa judecatorii, unde prim-procurorii sunt ajutati de adjuncti;
g) indeplinesc orice alte atributii stabilite prin lege sau regulament.
ART. 42
(1) Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii incuviinteaza perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a judecatorilor si a magistratilor-asistenti.
(2) Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii incuviinteaza perchezitia, retinerea sau arestarea preventiva a procurorilor.
(3) Dispozitiile prevazute la alin. (1) si (2) privind perchezitia si retinerea nu se aplica in caz de infractiune flagranta.
ART. 43
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii numeste si promoveaza magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 4-a
Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii in domeniul raspunderii disciplinare a magistratilor

ART. 44
(1) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste, prin sectiile sale, rolul de instanta de judecata in domeniul raspunderii disciplinare a judecatorilor si a procurorilor, pentru faptele prevazute in Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Sectia pentru judecatori are rolul de instanta disciplinara si pentru magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si magistratilor-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de un judecator se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar, de ministrul justitiei sau de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(4) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de procurori se exercita de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de un magistrat-asistent se exercita de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau de Inspectia Judiciara, prin inspectorul judiciar.
(6) In vederea exercitarii actiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetarii disciplinare prealabile de catre Inspectia Judiciara.
ART. 45
(1) In cazurile in care ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt titulari ai actiunii disciplinare, acestia pot sesiza Inspectia Judiciara in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.
(2) In cazul in care Inspectia Judiciara este titulara a actiunii disciplinare, aceasta se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata in scris si motivat de orice persoana interesata, inclusiv de Consiliul Superior al Magistraturii, in legatura cu abaterile disciplinare savarsite de judecatori si procurori.
(3) Aspectele semnalate potrivit alin. (1) si (2) sunt supuse unei verificari prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul Inspectiei Judiciare, in cadrul careia se stabileste daca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare. Verificarile se efectueaza in termen de cel mult 45 de zile de la data solicitarii formulate de titularul actiunii disciplinare potrivit alin. (1) sau de la data sesizarii Inspectiei Judiciare potrivit alin. (2). Inspectorul-sef poate dispune prelungirea termenului de efectuare a verificarii prealabile, cu cel mult 45 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.
(4) Daca in urma efectuarii verificarilor prealabile se constata ca nu exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare:
a) inspectorul judiciar transmite, in termen de cel mult 10 zile de la finalizarea acestora, ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie o propunere de clasare, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (1);
b) sesizarea se claseaza, iar rezultatul se comunica direct persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (2).
(5) Primind propunerea de clasare prevazuta la alin. (4) lit. a), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate:
a) sa dispuna clasarea lucrarii si comunicarea rezultatului persoanei care a formulat sesizarea si persoanei vizate de sesizare;
b) sa solicite motivat completarea verificarilor prealabile, atunci cand apreciaza ca acestea nu sunt complete. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost solicitata de titularul actiunii disciplinare;
c) sa dispuna inceperea cercetarii disciplinare prealabile.
(6) In cazul in care se constata ca exista indiciile savarsirii unei abateri disciplinare, inspectorul judiciar:
a) transmite autorului sesizarii, in termen de 7 zile de la finalizarea verificarii prealabile, propunerea de incepere a cercetarii disciplinare prealabile, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (1);
b) dispune, prin rezolutie, inceperea cercetarii disciplinare prealabile, daca Inspectia Judiciara a fost sesizata in conditiile alin. (2).
(7) Primind propunerea de incepere a cercetarii prealabile prevazute la alin. (6) lit. a), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate dispune inceperea cercetarii disciplinare prealabile.
(8) In situatia in care mai multe sesizari privesc aceeasi fapta si aceeasi persoana, sesizarile se conexeaza.
ART. 46
(1) In cadrul cercetarii disciplinare se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice alte date concludente din care sa se poata aprecia asupra existentei sau inexistentei vinovatiei. Ascultarea celui in cauza si verificarea apararilor judecatorului sau procurorului cercetat sunt obligatorii. Refuzul judecatorului sau procurorului cercetat de a face declaratii ori de a se prezenta la cercetari se constata prin proces-verbal si nu impiedica incheierea cercetarii. Judecatorul sau procurorul cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa solicite probe in aparare.
(2) Cercetarea disciplinara se desfasoara cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la informatiile clasificate si la protectia datelor cu caracter personal.
(3) Cercetarea disciplinara se suspenda atunci cand impotriva judecatorului sau procurorului cercetat s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale pentru aceeasi fapta.
(4) Organul de urmarire penala este obligat sa comunice Consiliului Superior al Magistraturii si Inspectiei Judiciare, intr-un termen rezonabil, actul prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale.
(5) Suspendarea cercetarii disciplinare se dispune de inspectorul judiciar prin rezolutie si opereaza pana cand solutia pronuntata in cauza care a motivat suspendarea a devenit definitiva. Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
(6) Cercetarea prealabila se efectueaza in termen de 60 de zile de la data dispunerii acesteia, cu exceptia situatiei in care intervine suspendarea. Cercetarea disciplinara se poate prelungi cu cel mult 30 de zile, daca exista motive intemeiate care justifica aceasta masura.
(7) Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de 30 de zile de la finalizarea cercetarii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data la care fapta a fost savarsita.
ART. 47
(1) In cazul in care sesizarea s-a facut potrivit art. 45 alin. (2), inspectorul judiciar poate dispune, prin rezolutie scrisa si motivata:
a) admiterea sesizarii, prin exercitarea actiunii disciplinare si sesizarea sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii;
b) clasarea sesizarii, in cazul in care aceasta nu este semnata, nu contine datele de identificare ale autorului sau indicii cu privire la identificarea situatiei de fapt care a determinat sesizarea, precum si in cazul prevazut la art. 45 alin. (4) lit. b); rezolutia de clasare este definitiva;
c) respingerea sesizarii, in cazul in care se constata, in urma efectuarii cercetarii disciplinare, ca nu sunt indeplinite conditiile pentru exercitarea actiunii.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), se poate face o noua sesizare, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
(3) Rezolutia inspectorului judiciar este supusa confirmarii inspectorului-sef. Inspectorul-sef poate dispune completarea cercetarii disciplinare de catre inspectorul judiciar. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost dispusa de catre inspectorul-sef.
(4) Rezolutia inspectorului judiciar poate fi infirmata de inspectorul-sef, in scris si motivat, acesta putand dispune, prin rezolutie scrisa si motivata, una din solutiile prevazute la alin. (1) lit. a) sau c).
(5) Rezolutia de respingere a sesizarii prevazuta la alin. (1) lit. c) si alin. (4) poate fi contestata de persoana care a formulat sesizarea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, fara indeplinirea unei proceduri prealabile.
(6) Solutiile pe care le poate pronunta Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti sunt:
a) respingerea contestatiei;
b) admiterea contestatiei si desfiintarea rezolutiei inspectorului judiciar sau, dupa caz, a inspectorului-sef si trimiterea dosarului pentru continuarea procedurii disciplinare.
(7) Hotararea Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti este irevocabila.
ART. 48
(1) In cazul prevazut la art. 45 alin. (7), Inspectia Judiciara comunica rezultatul cercetarii prealabile titularului actiunii disciplinare in termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia. Daca apreciaza ca cercetarea este incompleta, titularul actiunii disciplinare poate solicita o singura data Inspectiei Judiciare completarea acesteia. Completarea se efectueaza de catre inspectorul judiciar in termen de cel mult 30 de zile de la data cand a fost solicitata si se comunica titularului actiunii disciplinare in termen de cel mult 7 zile de la finalizarea acesteia.
(2) Dupa primirea rezultatului cercetarii prealabile, in conditiile alin. (1), ministrul justitiei, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate exercita actiunea disciplinara prin sesizarea sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 49
(1) In procedura disciplinara in fata sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecatorului sau a procurorului impotriva caruia se exercita actiunea disciplinara si a Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, a ministrului justitiei, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este obligatorie. Judecatorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecator ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecatorului sau a procurorului cercetat la judecarea actiunii nu impiedica desfasurarea in continuare a judecatii.
(2) Actiunea disciplinara este sustinuta in fata sectiilor de catre inspectorul judiciar care a exercitat-o si, numai in caz de imposibilitate a acestuia, de catre un inspector judiciar desemnat de inspectorul-sef.
(3) In cazul in care actiunea disciplinara este exercitata de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau, dupa caz, de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, actiunea disciplinara este sustinuta de catre titular ori de un reprezentant desemnat de acesta.
(4) Partile au dreptul sa ia cunostinta de toate actele dosarului si pot solicita administrarea de probe.
(5) Dispozitiile art. 46 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator. Suspendarea se dispune, prin incheiere, de sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul in care constata ca sesizarea este intemeiata, aplica una dintre sanctiunile disciplinare prevazute de lege, in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de judecator sau procuror si cu circumstantele personale ale acestuia.
(7) Dispozitiile din prezenta lege ce reglementeaza procedura de solutionare a actiunii disciplinare se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila.
ART. 50
(1) Sectiile Consiliului Superior al Magistraturii solutioneaza actiunea disciplinara printr-o hotarare care cuprinde, in principal, urmatoarele:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara si incadrarea juridica a acesteia;
b) temeiul de drept al aplicarii sanctiunii;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de judecator sau procuror;
d) sanctiunea aplicata si motivele care au stat la baza aplicarii acesteia;
e) calea de atac si termenul in care hotararea poate fi atacata;
f) instanta competenta sa judece calea de atac.
(2) Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Codului de procedura civila privind cuprinsul hotararii.
ART. 51
(1) Hotararile sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a solutionat actiunea disciplinara se redacteaza, obligatoriu, in termen de cel mult 20 de zile de la pronuntare si se comunica, de indata, in scris, judecatorului sau procurorului vizat, precum si Inspectiei Judiciare ori, dupa caz, titularului actiunii disciplinare care a exercitat-o. Comunicarea hotararilor este asigurata de Secretariatul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa la lucrarile sectiei in care se judeca aceasta actiune.
(3) Impotriva hotararilor prevazute la alin. (1) se poate exercita recurs in termen de 15 zile de la comunicare de catre judecatorul sau procurorul sanctionat ori, dupa caz, de Inspectia Judiciara sau de catre ceilalti titulari ai actiunii disciplinare care au exercitat-o. Competenta solutionarii recursului apartine Completului de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Din Completul de 5 judecatori nu pot face parte membrii cu drept de vot ai Consiliului Superior al Magistraturii sau judecatorul sanctionat disciplinar.
(4) Recursul suspenda executarea hotararii sectiei Consiliului Superior al Magistraturii de aplicare a sanctiunii disciplinare.
(5) Hotararea prin care se solutioneaza recursul prevazut la alin. (3) este irevocabila.
ART. 52
(1) Pe durata procedurii disciplinare, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din functie a magistratului, pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare, daca exercitarea in continuare a functiei ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor disciplinare sau daca procedura disciplinara este de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei.
(2) Pe durata procedurii disciplinare, solutionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspenda pana la solutionarea definitiva a actiunii disciplinare.
ART. 53
In cazul in care s-a dispus excluderea din magistratura a unui judecator sau a unui procuror, hotararea irevocabila se transmite Presedintelui Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.

CAPITOLUL V
Statutul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 54
(1) Durata mandatului membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii este de 6 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au calitatea de demnitar.
(2) Calitatea de reprezentant al societatii civile ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii este incompatibila cu calitatea de parlamentar, ales local, functionar public, judecator sau procuror in activitate, notar public, avocat, consilier juridic sau executor judecatoresc in exercitiu.
(3) Dispozitiile art. 6 si 7 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inceteaza, dupa caz, la expirarea mandatului, prin demisie, revocare din functie, nerezolvarea starii de incompatibilitate in termen de 15 zile de la data alegerii ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, nerespectarea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imposibilitatea exercitarii atributiilor pe o perioada mai mare de 3 luni, precum si prin deces.
(5) Calitatea de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se suspenda de drept pentru motivele prevazute de art. 62 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 55
(1) Revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii se propune de presedintele sau vicepresedintele Consiliului ori de o treime din membri, in situatia in care persoana in cauza nu mai indeplineste conditiile legale pentru a fi membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii sau in cazul aplicarii oricarei sanctiuni disciplinare.
(2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la sesizarea formulata potrivit alin. (1), poate dispune revocarea din functia de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Revocarea din functia de presedinte sau vicepresedinte se propune de o treime din numarul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor sau procurorilor.
(5) In cazul adunarii generale comune a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a Directiei Nationale Anticoruptie, decizia de revocare a reprezentantului acestora se ia cu votul majoritatii procurorilor. In cadrul adunarii generale voteaza si procurorii din structurile teritoriale ale acestora.
(6) Decizia de revocare a reprezentantului Inaltei Curti de Casatie si Justitie se ia cu votul majoritatii judecatorilor din adunarea generala.
(7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(8) Centralizarea rezultatelor votului se realizeaza de adunarea generala care a initiat procedura sau de prima adunare generala sesizata de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(9) In termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii semnate si motivate de reprezentantii adunarilor generale prevazute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din functie a membrului ales. Dispozitiile art. 57 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
ART. 56
(1) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care au calitatea de judecator sau procuror raspund civil, disciplinar si penal, in conditiile legii.
(2) Prevederile art. 45 – 49 se aplica in mod corespunzator.
(3) Membrul Consiliului Superior al Magistraturii fata de care se exercita actiunea disciplinara nu participa in calitate de membru ales la lucrarile sectiei in care se judeca actiunea disciplinara.
ART. 57
(1) In cazul incetarii calitatii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii inainte de expirarea mandatului, pentru locul ramas vacant se organizeaza noi alegeri, potrivit procedurii prevazute de lege.
(2) Pana la alegerea unui nou membru, interimatul va fi asigurat de judecatorul sau procurorul care a obtinut numarul urmator de voturi in cadrul alegerilor desfasurate potrivit art. 8 alin. (3) sau art. 13 ori, dupa caz, art. 19.
ART. 58
Din Consiliul Superior al Magistraturii nu pot face parte, in timpul aceluiasi mandat, soti sau rude ori afini pana la gradul IV inclusiv.

CAPITOLUL VI
Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

ART. 59
Consiliul Superior al Magistraturii dispune de un aparat tehnic administrativ propriu.
ART. 60
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Consiliului Superior al Magistraturii se asigura de la bugetul de stat.
(2) Bugetul Institutului National al Magistraturii si al Scolii Nationale de Grefieri sunt cuprinse distinct in bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii are calitatea de ordonator principal de credite, care poate fi delegata secretarului general.
(4) Bugetul pentru curtile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii este gestionat de catre Ministerul Justitiei, ministrul justitiei avand calitatea de ordonator principal de credite.
ART. 61
(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este condus de un secretar general.
(2) Secretarul general este numit si revocat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre judecatorii si procurorii care au cel putin 8 ani vechime in magistratura.
(3) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi ajutat de un secretar general adjunct, specialist in management, resurse umane sau in domeniul financiar.
(4) Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii primeste o indemnizatie lunara egala cu cea a secretarului general din Ministerul Justitiei, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002*), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificarile ulterioare, iar adjunctul acestuia, o indemnizatie lunara egala cu cea a unui secretar general adjunct din Ministerul Justitiei, prevazuta de acelasi act normativ.
————
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 a fost abrogata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile ulterioare.
Potrivit art. 11 al capitolului VIII din anexa nr. VI la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, indemnizatiile de incadrare pentru functiile de secretar general al Consiliului Superior al Magistraturii, inspector-sef in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii si in cadrul Ministerului Justitiei sunt stabilite pe baza coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru functiile mentionate la art. 9 alin. (4) si art. 10 alin. (1) lit. a) nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare.

ART. 62
(1) Aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este organizat in directii, servicii si birouri.
(2) Structura organizatorica a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabileste prin hotarare a plenului, in limitele bugetului.
ART. 63
(1) Personalul din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit prin concurs sau examen.
(2) Personalul de conducere din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii este numit de plen, iar cel de executie, de secretarul general.
(3) Functiile de specialitate juridica din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pot fi ocupate si de judecatori si procurori detasati, in conditiile legii.
(4) Functionarii publici si personalul contractual din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii sunt salarizati potrivit dispozitiilor legale aplicabile acelorasi categorii de personal din aparatul Parlamentului.
(5) Statele de functii si de personal se aproba de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in limitele bugetului.
ART. 64
Atributiile secretarului general si ale personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum si organizarea si functionarea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii.

CAPITOLUL VII
Organizarea Inspectiei Judiciare si statutul inspectorilor judiciari

ART. 65
(1) Se infiinteaza Inspectia Judiciara ca structura cu personalitate juridica in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin reorganizarea Inspectiei Judiciare.
(2) Inspectia Judiciara este condusa de un inspector-sef, ajutat de un inspector-sef adjunct, numiti prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) Inspectia Judiciara actioneaza potrivit principiului independentei operationale, indeplinind, prin inspectori judiciari numiti in conditiile legii, atributii de analiza, verificare si control in domeniile specifice de activitate.
(4) Normele pentru efectuarea lucrarilor de inspectie se aproba, la propunerea inspectorului-sef, prin regulament adoptat prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 66
(1) Pentru realizarea atributiilor sale, Inspectia Judiciara dispune de un aparat propriu.
(2) Aparatul propriu al Inspectiei Judiciare este organizat in directii, servicii si birouri. In cadrul aparatului propriu al Inspectiei Judiciare functioneaza inspectori judiciari, personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, functionari publici si personal contractual.
(3) Organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare, structura organizatorica si atributiile compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al inspectorului-sef, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Inspectia Judiciara functioneaza cu un numar maxim de 70 de posturi.
(5) Posturile Inspectiei Judiciare prevazute la alin. (4) vor fi preluate din numarul maxim de posturi finantate Consiliului Superior al Magistraturii prin legea bugetara anuala.
(6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul Inspectiei Judiciare poate fi modificat prin hotarare a Guvernului, la propunerea inspectorului-sef, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Inspectiei Judiciare se asigura integral de la bugetul de stat, fondurile destinate Inspectiei Judiciare fiind evidentiate distinct in bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 67
(1) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct sunt numiti de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dintre inspectorii judiciari in functie, in urma unui concurs care consta in prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere respective si intr-o proba scrisa privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii si de a-si asuma raspunderea, rezistenta la stres si un test psihologic.
(2) Concursul se organizeaza de Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei acestora.
(4) Mandatul inspectorului-sef si al inspectorului-sef adjunct este de 3 ani si poate fi innoit o singura data, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(5) Inspectorul-sef si inspectorul-sef adjunct pot fi revocati din functie de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor manageriale. Revocarea se dispune pe baza raportului anual de audit prevazut la art. 68.
(6) Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii prin care se dispune revocarea din functie poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Recursul suspenda executarea hotararii Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea prin care se solutioneaza recursul este irevocabila.
ART. 68
(1) Evaluarea calitatii managementului Inspectiei Judiciare se face anual, printr-un audit extern independent.
(2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul Inspectiei Judiciare. Selectarea entitatii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
(3) La procedura de achizitie publica nu pot participa entitati din sectorul public sau entitati din sectorul privat la care statul este actionar.
(4) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului si cuprinde, in mod obligatoriu, recomandari privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor de catre conducerea Inspectiei Judiciare, precum si recomandari privind necesitatea de reducere sau, dupa caz, de suplimentare a posturilor acesteia.
(5) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, inspectorul-sef procedeaza la comunicarea acestuia Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 69
(1) Inspectorul-sef indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) exercita functia de conducere si organizare a activitatii Inspectiei Judiciare;
b) reprezinta Inspectia Judiciara in relatiile cu Consiliul Superior al Magistraturii sau cu alte institutii interne sau internationale;
c) exercita atributiile legale ce ii revin in calitate de ordonator de credite;
d) ia masuri pentru repartizarea aleatorie a dosarelor in cadrul Inspectiei Judiciare;
e) stabileste anual sau ori de cate ori se impune domeniile specifice de activitate cu privire la care se exercita controlul, dupa consultarea inspectorilor judiciari ori la propunerea oricaruia dintre titularii actiunii disciplinare;
f) stabileste echipele de control, in domeniile prevazute la lit. e);
g) numeste, in conditiile legii, inspectorii judiciari si celelalte categorii de personal din cadrul Inspectiei Judiciare, dispune modificarea, suspendarea si incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale acestora;
h) stabileste atributiile si sarcinile individuale ale personalului din subordine, aproband fisele de post ale acestuia;
i) evalueaza, in conditiile legii, personalul din subordine;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare nu solicita si nu primeste instructiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana in realizarea atributiilor sale referitoare la declansarea, desfasurarea si valorificarea controalelor, cu exceptia situatiilor prevazute de prezenta lege.
(3) Inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare este ordonator de credite, potrivit legii.
(4) Inspectorul-sef adjunct indeplineste urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea personalului Inspectiei Judiciare, altul decat inspectorii judiciari;
b) ajuta inspectorul-sef in activitatea de verificare si avizare a actelor si rezolutiilor intocmite de catre inspectorii judiciari;
c) coordoneaza activitatea de protectie si securitate a muncii;
d) coordoneaza formarea profesionala a inspectorilor judiciari si activitatea de unificare a practicii la nivelul Inspectiei Judiciare;
e) este inlocuitorul de drept al inspectorului-sef;
f) exercita orice alte atributii delegate de inspectorul-sef.
ART. 70
(1) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt numiti in functie de catre inspectorul-sef, in urma unui concurs, pentru un mandat de 6 ani, dintre judecatorii si procurorii care au o vechime de cel putin 8 ani in magistratura, care au cel putin grad de tribunal sau parchet de pe langa tribunal si au avut calificativul <<foarte bine>> la ultima evaluare.
(2) Concursul consta in sustinerea unei probe scrise si a unui interviu, iar tematica de concurs include legile, regulamentele si orice alte reglementari in materia organizarii si functionarii instantelor, a parchetelor si a Inspectiei Judiciare, precum si prevederile Codului de procedura penala sau ale Codului de procedura civila, in functie de specializarea judecatorului sau procurorului candidat. Interviul are o pondere de maximum 30% in media finala a concursului. Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului se aproba prin hotarare a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea inspectorului-sef si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar in cadrul Inspectiei Judiciare si posturile care se scot la concurs se anunta cu cel putin 3 luni inaintea datei concursului. Concursul se organizeaza cu cel putin 3 luni inainte de data expirarii mandatului de inspector judiciar.
ART. 71
(1) Pe durata exercitarii mandatului de inspector-sef, inspector-sef adjunct si inspector judiciar, judecatorii si procurorii sunt suspendati de drept din functiile pe care le ocupa la instante si parchete. Judecatorii si procurorii cu functii de conducere sunt obligati sa opteze intre functia de conducere si cea de inspector judiciar, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de a ocupa in continuare functia de inspector judiciar. Dupa cele 30 de zile, postul de conducere sau de inspector judiciar pentru care nu s-a facut optiunea devine vacant de drept.
(2) Dispozitiile referitoare la sanctiunile si abaterile disciplinare, precum si procedura disciplinara se aplica in mod corespunzator inspectorilor judiciari.
(3) Inspectorii din cadrul Inspectiei Judiciare sunt revocati din functie in cazul in care li s-a aplicat o sanctiune disciplinara sau in cazul prevazut la art. 77 alin. (5).
(4) La incetarea functiei de inspector judiciar, judecatorii si procurorii revin la instantele sau parchetele unde au functionat anterior ori, cu consimtamantul lor, la alte instante sau parchete unde au dreptul sa functioneze potrivit legii. Art. 134^1 alin. (2) – (5) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
ART. 72
(1) Inspectorii judiciari isi desfasoara activitatea in mod independent si impartial.
(2) Inspectorii judiciari nu pot efectua cercetarea disciplinara sau orice alte lucrari care privesc judecatori sau procurori din cadrul instantelor ori parchetelor unde inspectorul a functionat. In acest caz, dosarul se repartizeaza altui inspector judiciar, in mod aleatoriu, cu respectarea dispozitiilor art. 73.
ART. 73
(1) Modul de repartizare a sesizarilor si a dosarelor disciplinare catre inspectorii judiciari se face in sistem computerizat sau in alt mod care asigura repartizarea aleatorie a dosarelor.
(2) Redistribuirea lucrarilor repartizate aleatoriu inspectorilor judiciari se poate face numai in urmatoarele cazuri, cu aplicarea alin. (1):
a) imposibilitate de exercitare a atributiilor timp de cel putin 20 de zile;
b) solicitare motivata a inspectorului judiciar caruia i-a fost repartizata lucrarea;
c) suspendarea din activitate, in conditiile legii;
d) ori de cate ori, fata de calitatea persoanei cercetate, impartialitatea cercetarii disciplinare ar putea fi afectata;
e) conflict de interese.
(3) Actele, documentele sau orice alte informatii solicitate de Inspectia Judiciara ori care sunt necesare pentru desfasurarea cercetarii disciplinare se transmit direct Inspectiei Judiciare.
(4) Inspectorii judiciari pot solicita, in conditiile legii, inclusiv conducatorilor instantelor sau parchetelor, orice informatii, date, documente sau pot face orice verificari pe care le considera necesare in vederea efectuarii cercetarii disciplinare ori a exercitarii celorlalte atributii prevazute de lege sau regulamente.
(5) Actele, documentele sau orice alte informatii care se afla pe rolul Inspectiei Judiciare au caracter confidential, cu exceptia celor care constituie, potrivit legii, informatii de interes public.
ART. 74
(1) Inspectorii judiciari au urmatoarele atributii:
a) in materie disciplinara, dispun si efectueaza cercetarea disciplinara in vederea exercitarii actiunii disciplinare fata de judecatori, procurori, inclusiv fata de cei care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum si fata de magistratii-asistenti de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile prezentei legi;
b) efectueaza verificari la instantele de judecata in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea cererilor, repartizarea aleatorie a dosarelor, stabilirea termenelor, continuitatea completului de judecata, pronuntarea, redactarea si comunicarea hotararilor, inaintarea dosarelor la instantele competente, punerea in executare a hotararilor penale si civile si informeaza Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, formuland propuneri adecvate;
c) efectueaza verificari la parchete in legatura cu respectarea normelor procedurale privind primirea si inregistrarea lucrarilor, repartizarea dosarelor pe criterii obiective, continuitatea in lucrarile repartizate si independenta procurorilor, respectarea termenelor, redactarea si comunicarea actelor procedurale si informeaza Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, formuland propuneri adecvate;
d) verifica eficienta manageriala si modul de indeplinire a atributiilor ce decurg din legi si regulamente pentru asigurarea bunei functionari a instantei si a parchetului, a calitatii corespunzatoare a serviciului, semnaleaza deficientele constatate si formuleaza propuneri corespunzatoare pentru inlaturarea acestora, pe care le prezinta sectiei corespunzatoare;
e) verifica sesizarile adresate Inspectiei Judiciare sau se sesizeaza din oficiu in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a judecatorilor, procurorilor, inclusiv a celor care sunt membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si a magistratilor-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ori in legatura cu incalcarea obligatiilor profesionale ale acestora;
f) efectueaza, la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, verificari privind conditia bunei reputatii, pentru judecatorii si procurorii in functie;
g) efectueaza verificarile dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pentru solutionarea cererilor privind apararea reputatiei profesionale si a independentei judecatorilor; prezinta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul cuprinzand rezultatul verificarilor;
h) efectueaza orice alte verificari sau controale dispuse de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii sau de inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile legii.
(2) Atributiile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si d) se efectueaza din oficiu sau la solicitarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii ori a sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 75
(1) In exercitarea atributiilor lor prevazute la art. 74, cu exceptia celor referitoare la efectuarea cercetarii disciplinare, inspectorii judiciari intocmesc rapoarte de inspectie pe care le aduc la cunostinta instantelor/parchetelor supuse verificarilor, in vederea formularii de obiectii.
(2) Raportul de inspectie prevazut la alin. (1), impreuna cu obiectiile formulate, se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, care stabileste masurile ce se impun pentru remedierea situatiei.
(3) In situatia in care apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, sectia Consiliului Superior al Magistraturii poate dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate.
ART. 76
(1) Verificarea sesizarilor referitoare la buna reputatie a judecatorilor si procurorilor in functie se face de catre Inspectia Judiciara, din oficiu sau la solicitarea oricarei persoane interesate.
(2) Raportul de inspectie intocmit in urma verificarilor privind buna reputatie se comunica magistratului care face obiectul sesizarii si persoanei care a inaintat sesizarea, in termen de 15 zile de la intocmire, in vederea formularii de obiectii.
(3) Raportul de inspectie prevazut la alin. (2), impreuna cu obiectiile formulate, se inainteaza sectiei corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Pe baza raportului si a obiectiilor formulate, sectia corespunzatoare adopta hotararea privind constatarea indeplinirii sau a neindeplinirii de catre magistrat a conditiei de buna reputatie ori, daca apreciaza ca obiectiile sunt intemeiate, dispune, in scris si motivat, retrimiterea raportului in vederea completarii verificarilor, cu indicarea in mod expres a aspectelor ce trebuie completate. Hotararea prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie cuprinde si propunerea de eliberare din functie, in temeiul art. 65 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Pe parcursul procedurii de verificare si constatare a indeplinirii conditiei de buna reputatie, sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din functie a magistratului, pana la finalizarea procedurii, daca exercitarea in continuare a functiei ar putea afecta desfasurarea cu impartialitate a procedurilor de verificare sau daca aceste proceduri sunt de natura sa aduca atingere grava prestigiului justitiei.
(5) Hotararea sectiei prevazuta la alin. (3) poate fi atacata cu contestatie la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 15 zile de la comunicare, iar hotararea plenului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in acelasi termen. Hotararea instantei este irevocabila.
(6) Hotararea irevocabila prin care se constata neindeplinirea conditiei de buna reputatie se comunica Presedintiei Romaniei, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie.
ART. 77
(1) Evaluarea activitatii profesionale a inspectorilor judiciari se face anual de o comisie formata din inspectorul-sef si alti 2 membri alesi de adunarea generala a inspectorilor judiciari, prin acordarea unui calificativ: “foarte bine”, “bine”, “satisfacator” sau “nesatisfacator”.
(2) Inspectorii judiciari nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-sef ori inspectorului evaluat orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie.
(4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 36 alin. (2).
(5) Inspectorul judiciar care primeste calificativul “nesatisfacator” sau de doua ori consecutiv calificativul “satisfacator” este revocat din functia de inspector judiciar.
(6) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a inspectorilor judiciari si procedura de evaluare se stabilesc prin regulamentul privind organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare.
ART. 78
(1) Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar constituie vechime in functia de judecator sau procuror.
(2) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari au toate drepturile judecatorilor si procurorilor detasati, precum si obligatiile prevazute de lege pentru judecatori si procurori.
(3) Inspectorii judiciari pot participa, pe parcursul mandatului, la concursurile sau procedurile de selectie in vederea promovarii in functii de executie a magistratilor. In caz de promovare, inspectorii pot opta intre continuarea mandatului de inspector, cu dobandirea noului grad profesional, si promovarea efectiva in functia de executie pentru care au candidat, in termen de 30 de zile de la data validarii rezultatelor examenului de promovare.
(4) Salarizarea si drepturile inspectorilor se stabilesc in conditiile legii.
ART. 79
Paza sediului Inspectiei Judiciare, a bunurilor si a valorilor apartinand acesteia, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 80
Numarul de posturi necesar functionarii aparatului Consiliului Superior al Magistraturii se stabileste prin hotarare a plenului, in limitele bugetului.
ART. 81
Personalul din cadrul Ministerului Justitiei si din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, preluat in aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, se considera transferat.
ART. 82
In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul va asigura un sediu corespunzator Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 83
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, denumirea Centrul de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, cuprinsa in actele normative in vigoare, se inlocuieste cu cea de Scoala Nationala de Grefieri.
ART. 84
(1) Paza sediului Consiliului Superior al Magistraturii, a bunurilor si valorilor apartinand acestuia, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in acest sediu se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana.
(2) Magistratii alesi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii beneficiaza de protectie, conform legii, in conditiile prevazute prin protocolul incheiat intre presedintele Consiliului Superior al Magistraturii si ministrul administratiei si internelor.
ART. 85
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 82.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile titlului V “Consiliul Superior al Magistraturii” art. 86 – 90 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.

NOTA:
Redam mai jos art. III – V din Legea nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor si a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 317/2004 si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 24/2012:
“ART. III
(1) Dispozitiile art. II se aplica la 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), data la care devine operationala Inspectia Judiciara. La aceeasi data se desfiinteaza comisiile de disciplina.
(2) Lucrarile si dosarele aflate pe rolul comisiilor de disciplina la data prevazuta la alin. (1) se finalizeaza de inspectorii judiciari care le au in lucru sau de alti inspectori desemnati de inspectorul-sef, potrivit prevederilor prezentei legi.
————
*) Legea nr. 24/2012 a intrat in vigoare la data de 26 ianuarie 2012.

ART. IV
(1) Prin reorganizarea Consiliului Superior al Magistraturii, posturile din cadrul Inspectiei Judiciare de pe langa Consiliul Superior al Magistraturii se preiau de Inspectia Judiciara organizata potrivit prezentei legi, iar personalul este preluat si reincadrat in noua structura in conditiile prezentei legi.
(2) Cheltuielile aferente personalului si posturilor preluate de Inspectia Judiciara de la Consiliul Superior al Magistraturii vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii in bugetul Inspectiei Judiciare.
(3) Cheltuielile necesare pentru functionarea Inspectiei Judiciare, altele decat cele prevazute la alin. (2), vor fi alocate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii. Echipamentele informatice, mobilierul, aparatura birotica, precum si alte active necesare desfasurarii activitatii Inspectiei Judiciare vor fi transferate, prin protocol de predare-preluare, din gestiunea Consiliului Superior al Magistraturii in gestiunea Inspectiei Judiciare.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea ordonatorilor de credite bugetare, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in structura bugetului Consiliului Superior al Magistraturii si al Inspectiei Judiciare.
ART. V
(1) Seful Serviciului de inspectie pentru judecatori si seful Serviciului de inspectie pentru procurori vor continua sa functioneze ca inspectori in cadrul Inspectiei Judiciare, pana la expirarea mandatului lor de inspector.
(2) Inspectorii judiciari aflati in functie la data intrarii in vigoare a legii isi continua mandatul pana la data expirarii acestuia, urmand ca procedura prevazuta de prezenta lege pentru ocuparea functiilor de inspector judiciar sa se aplice pentru noile numiri.
(3) In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Consiliul Superior al Magistraturii va adopta hotararea pentru aprobarea regulamentului prevazut la art. 64^3 alin. (2)*) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificarile si completarile ulterioare, si va organiza concursul pentru ocuparea functiilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct. Inspectorul-sef in functie isi continua activitatea pana la data numirii in functie a inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, in conditiile prezentei legi.
(4) In termen de 30 de zile de la numirea in functie, inspectorul-sef:
a) aproba regulamentul privind organizarea si functionarea Inspectiei Judiciare;
b) propune spre aprobare Plenului Consiliului Superior al Magistraturii regulamentul prevazut la art. 64^6 alin. (2)**) din Legea nr. 317/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele prevazute la art. 64^1 alin. (4)***) din aceeasi lege.”
————
*) Art. 64^3 alin. (2) a devenit art. 67 alin. (2) prin renumerotare.
**) Art. 64^6 alin. (2) a devenit art. 70 alin. (2) prin renumerotare.
***) Art. 64^1 alin. (4) a devenit art. 65 alin. (4) prin renumerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close