PwC: Modificarea Codului fiscal

feature photo

In data de 29 august 2012 a fost publicata Ordonanta 15/2012 a Guvernului Romaniei, pentru modificarea si completarea Codului fiscal.

Actul normativ contine o serie de modificari, dintre care cele mai importante vizeaza:

I. Impozitul pe profit

• Este reglementat dreptul de recuperare a pierderilor fiscale de catre persoanele juridice succesoare ale operatiunilor de fuziune sau divizare, proportional cu activele si pasivele transferate potrivit proiectelor de fuziune / divizare.

• Sunt introduse noi prevederi privind recuperarea pierderilor fiscale in cazul operatiunilor de reorganizare, atat pentru operatiunile derulate intre persoane juridice romane, cat si pentru cele in care sunt implicate persoane juridice romane si din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv operatiuni cu societati europene si societati cooperative europene.

Intrare in vigoare: 1 octombrie 2012.

II. Impozitul pe venit

• Incepand cu 1 septembrie 2012, platitorii de venituri nu mai au obligatia de a calcula, retine si vira impozit pentru veniturile obtinute in baza contractelor / conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil de catre contribuabilii autorizati sa desfasoare activitati economice / cei care practica profesii libere si care sunt inregistrati fiscal, cu exceptia contractelor de agent.
• Sunt exceptate din categoria veniturilor obtinute din activitati independente pentru care platitorii de venituri au obligatia de a calcula, retine si vira impozitul reprezentand plati anticipate urmatoarele categorii de venituri (preluare din Ordinul 247/2012):
– veniturile platite catre asocieri fara personalitate juridica si persoane juridice care conduc contabilitatea in partida simpla si pentru care plata impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu;
– veniturile platite persoanelor fizice din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul afacerii.

III. Contributii sociale obligatorii

• Angajatorii nerezidenti care datoreaza contributii sociale obligatorii in Romania pentru salariatii lor potrivit instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte au obligatia depunerii declaratiei 112, direct sau printr-un reprezentant fiscal sau imputernicit, si a platii contributiilor sociale. Angajatii pot prelua aceste obligatii in baza unui acord incheiat cu angajatorul, acord care trebuie transmis organului fiscal competent.
• Pentru ceilalti angajatori nerezidenti care au obligatia platii contributiilor sociale obligatorii in Romania este prevazuta doar posibilitatea declararii si platii de catre angajati in baza acordului cu angajatorii.
• Este clarificata situatia veniturilor obtinute din desfasurarea unei activitati independente de catre persoanele care sunt asigurate deja in sisteme proprii de asigurari sociale, neintegrate in sistemul public de pensii, aceste venituri fiind exceptate de la plata contributiilor de asigurari sociale.
• Platitorii de venituri care au obligatia retinerii la sursa a impozitului pentru veniturile din activitati independente au si obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor sociale individuale.
• Platitorii de venituri care au obligatia retinerii la sursa a contributiei individuale de sanatate nu mai aplica baza minima de calcul pentru persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente si activitati agricole. Regularizarea va fi efectuata de catre organul fiscal.

IV. Taxa pe valoarea adaugata

Dintre cele mai importante modificari in domeniul TVA care intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2013, mentionam urmatoarele:

Sistemul TVA la incasare

• Se introduce sistemul de plata a TVA la incasare; acesta presupune amanarea exigibilitatii taxei pana la momentul incasarii contravalorii bunurilor livrate / serviciilor prestate. Totodata, dreptul de deducere la beneficiarii livrarilor / prestarilor se amana pana la data efectuarii platii prin banca.

• Sistemul de plata a TVA la incasare este obligatoriu atat pentru contribuabilii cu o cifra de afaceri inferioara plafonului de 2.250.000 lei inregistrata in anul calendaristic precedent, cat si pentru companiile nou infiintate. Sistemul nu se aplica in cazul contribuabililor care fac parte dintr-un grup fiscal, in cazul operatiunilor efectuate intre parti afiliate, si nici in cazul platilor prin numerar sau al contribuabililor care depasesc plafonul anterior mentionat.

• In situatia in care facturile emise de contribuabilii obligati la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au fost incasate in termen de maxim 90 de zile calendaristice calculate de la data emiterii facturii sau de la termenul legal de emitere a facturii (in cazul in care nu a fost emisa o factura), exigibilitatea TVA intervine in cea de a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii sau de la termenul legal de emitere a acesteia.

• Sistemul de plata a TVA la incasare nu se aplica pentru tranzactiile scutite, pentru cele supuse regimurilor speciale (de exemplu, regimul pentru agentiile de turism, bunuri second-hand, opere de arta, aurul de investitii) si nici pentru cele supuse taxarii inverse. Sistemul nu se aplica nici in cazul operatiunilor intracomunitare, al importurilor si exporturilor.

• Cursul valutar folosit pentru facturile emise in cadrul acestui sistem este cel valabil la data emiterii facturii.
Bunuri lipsa

• Nu se mai auto-colecteaza TVA pentru bunurile lipsa din gestiune, distruse, pierdute ori furate, perisabilitati, si nici pentru bunurile de natura stocurilor degradate calitativ.

• Se prevede ca daca sunt indeplinite anumite conditii se va ajusta TVA aferenta achizitiei de bunuri de natura celor mentionate mai sus. Aceste conditii vor fi reglementate prin normele de aplicare ale Codului fiscal.

Facturare

• Au fost introduse norme noi privind facturarea, ce stabilesc un tratament egal pentru facturile pe suport de hartie si respectiv cele electronice care indeplinesc aceleasi conditii. Astfel, orice documente sau mesaje pe suport de hartie sau in format electronic sunt considerate facturi daca indeplinesc conditiile minime obligatorii privind facturarea.

• Facturile emise pentru operatiunile impozabile in Romania vor respecta regulile nationale aplicabile, iar in cazul facturilor emise pentru operatiunile impozabile in alt Stat Membru se vor respecta regulile aplicabile in acel Stat Membru.

• Este eliminata obligatia de a emite facturi in anumite situatii expres prevazute de lege (de exemplu, in cazul operatiunilor scutite fara drept de deducere, in cazul serviciilor de reincarcare electronica a cartelelor telefonice preplatite etc.) insa prestatorul / beneficiarul poate opta pentru emiterea facturii.

• Se introduc noi elemente obligatoriu de inclus in facturi. Cu titlu de exemplu, daca beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, pe facturi se va inscrie mentiunea “taxare inversa”; daca se aplica regimul special pentru agentii de turism, mentiunea “regimul marjei – agentii de turism”, iar in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si contul furnizorului, mentiunea „autofactura” etc.;

• In cazul facturilor electronice, autenticitatea originii si integritatea continutului vor fi garantate si prin controale de gestiune care sa stabileasca o legatura directa intre o operatiune si factura aferenta. Sistemul privind controlul de gestiune se va utiliza si in cazul documentelor pe suport de hartie care inlocuiesc facturile.

Comert intracomunitar
• Avansurile incasate / platite aferente livrarilor / achizitiilor intracomunitare nu se mai declara in decontul de TVA, si nici in declaratia recapitulativa.

Servicii de inchiriere vehicule si leasing

• In anumite conditii, nu exista obligativitatea ajustarii TVA deduse initial in cazul bunurilor de capital (de exemplu, vehicule) acordate in leasing si care nu au reintrat in posesia societatilor de leasing la rezilierea contractelor.

• Serviciile de inchiriere pe termen lung a mijloacelor de transport, inclusiv serviciile de leasing, prestate catre persoane neimpozabile (cum ar fi persoanele fizice) vor fi impozitate acolo unde beneficiarul este stabilit sau isi are domiciliul ori resedinta obisnuita.

Plata TVA in vama

• Amanarea platii TVA in vama pentru importurile de bunuri se va putea aplica pana la data de 31 decembrie 2016 in cazul persoanelor impozabile care obtin de la autoritatea vamala certificate de amanare a platii.
V. Accize si alte taxe speciale

• Incepand cu 1 ianuarie 2013, produsele energetice de natura aditivilor incadrate la codurile NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 si 3811 90 00 vor face obiectul prevederilor in materie de control si circulatie privind produsele accizabile.

[Sursa: Monitorul Oficial nr. 621/29.08.2012]

PricewaterhouseCoopers Romania
Lakeview Building
Str. Barbu Vacarescu 301-311
Sector 2, Bucuresti
Tel.: + 40 21 225 3000
Fax: + 40 21 225 3600

Pentru a consulta arhiva buletinelor informative juridice si fiscale PwC puteti accesa acest link.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close