Regulamentul CNVM 6/2012. Vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

In M. Of. nr. 637 din 7 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 99/2012 privind aprobarea Regulamentului nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba Regulamentul nr. 6/2012 pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit.
ART. 2
Regulamentul mentionat la art. 1 intra in vigoare la data publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

Regulamentul nr. 6/2012
pentru aplicarea art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

ART. 1
Prezentul regulament stabileste norme in vederea aplicarii art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
ART. 2
Termenii si expresiile utilizate in prezentul regulament au semnificatia prevazuta in Regulamentul (UE) nr. 236/2012, in Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 297/2004, si in reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) in aplicarea acesteia.
ART. 3
C.N.V.M. exercita competentele si ia masurile necesare in calitate de autoritate competenta in sensul Regulamentului (UE) nr. 236/2012, responsabila pentru supravegherea aplicarii prevederilor acestuia in cazul actiunilor admise la tranzactionare intr-un loc de tranzactionare din Romania, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 236/2012, precum si ale Statutului C.N.V.M., adoptat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4
C.N.V.M. aplica sanctiuni si masuri administrative eficiente, proportionale si descurajante in cazul nerespectarii urmatoarelor obligatii prevazute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012:
a) notificarea C.N.V.M. in legatura cu pozitiile scurte (short) nete semnificative pe actiuni, conform art. 5 si 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;
b) publicarea informatiilor privind pozitiile scurte (short) nete semnificative pe actiuni, in conformitate cu art. 6 si 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;
c) pastrarea, pentru o perioada de 5 ani, a inregistrarilor pozitiilor brute care compun o pozitie short neta semnificativa, conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;
d) incheierea de tranzactii de vanzare in lipsa cu actiuni tranzactionate intr-un loc de tranzactionare cu respectarea conditiilor prevazute de Regulamentul (UE) nr. 236/2012 si a reglementarilor emise in aplicarea acestuia;
e) instituirea de proceduri, conform art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, de catre contrapartea centrala care ofera servicii de compensare pentru actiuni;
f) notificarea C.N.V.M. a intentiei de a beneficia de derogarea prevazuta la art. 17 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012, conform alin. (5) si, dupa caz, conform alin. (8) al aceluiasi articol;
g) notificarea C.N.V.M. in cazul in care intervin schimbari care afecteaza dreptul de a beneficia de derogare sau daca nu mai intentioneaza sa beneficieze de derogare, conform art. 17 alin. (9) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012;
h) transmiterea catre C.N.V.M., in cel mult 4 zile calendaristice de la primirea cererii, a informatiilor in legatura cu pozitiile short detinute sau activitatile desfasurate care beneficiaza de derogari, conform art. 17 alin. (11) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012.
ART. 5
Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 4 se sanctioneaza de catre C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) si g) si art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.
ART. 6
Savarsirea contraventiilor prevazute la art. 4 se constata de catre C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.
ART. 7
C.N.V.M. face publice toate sanctiunile aplicate in temeiul prezentului regulament, cu exceptia cazurilor in care publicarea lor ar perturba grav pietele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproportionat partilor implicate. Informatiile astfel divulgate nu contin date cu caracter personal in sensul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile si organele comunitare si privind libera circulatie a acestor date.
ART. 8
Prezentul regulament intra in vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi publicat si in Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul www.cnvmr.ro.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close