Modificarea si completarea OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

In M. Of. nr. 650 din 12 septembrie 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli.

Din cuprins:
ART. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Incepand cu anul scolar 2012 – 2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, limita valorii zilnice/elev, precum si fondurile necesare pentru distributia de fructe se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
………………………………………………………………..
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaboreaza de consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si cu incadrarea in limita fondurilor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, potrivit dispozitiilor alin. (2).”
2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) Incepand cu anul scolar 2012 – 2013, de prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si elevii din clasa pregatitoare, prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat.”
3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 3
(1) Incepand cu anul scolar 2012 – 2013, sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1) si (6) se suporta din bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se acorda sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale, avandu-se in vedere sumele aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (5).
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate potrivit dispozitiilor alin. (2) ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar se regularizeaza cu bugetul din care au fost acordate.”
4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 4
In cazul utilizarii sumelor prevazute la art. 3 alin. (2), consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin depunerea de cereri de plata la centrele judetene ale Agentiei, in vederea recuperarii sumelor utilizate cu aceasta destinatie.”
5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 5
(1) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.
(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene si de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
………………………………………………………………..
(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectueaza la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite si aprobate de directorii unitatilor de invatamant.”
6. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Ordonatorii principali de credite si directorii unitatilor de invatamant raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a urmari si a verifica buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unitatilor de invatamant raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor proaspete catre elevi.”
7. La articolul 9 alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 9
(1) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in scoli. In acest sens depun, inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:
a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1) si (6), cu nominalizarea unitatilor de invatamant;”.
8. La articolul 12, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(5) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz.”
ART. II
Pentru anul scolar 2012-2013, angajamentele prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se depun in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close