BCE a modificat cerintele privind schimbul de date pentru serviciile de numerar

In Jurnalul Oficial nr. L245 din 11 septembrie 2012 a fost publicata Orientarea Bancii Centrale Europene din 20 iulie 2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar (BCE/2012/16).

Producerea bancnotelor euro este organizata pe o baza descentralizata cu cumulare, in care productia anuala a diferitelor cupiuri este repartizata intre bancile centrale nationale ale statelor membre a caror moneda este euro (denumite in continuare „BCN”), conform cotelor procentuale ale BCN in capitalul subscris al Bancii Centrale Europene („BCE”) pentru exercitiul financiar relevant, calculate utilizand ponderile BCN din grila de repartitie pentru subscrierea capitalului prevazuta la articolul 29.1 din Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (denumit in continuare „Statutul SEBC”).

Schimbul de date pentru serviciile de numerar (Data Exchange for Cash Services) (DECS) urmareste o mai mare armonizare a serviciilor de numerar in Eurosistem. Acesta maximizeaza eficienta furnizarii si retragerii de numerar si a functionarii circuitului numerarului in zona euro. intrucat serviciile de numerar oferite in prezent de catre BCN variaza intr-o masura semnificativa, DECS asigura caracterul interschimbabil al datelor pentru tranzactiile transfrontaliere cu numerar si transferurile in volum mare de bancnote euro intre BCN care utilizeaza sisteme diferite de gestionare a numerarului. DECS nu afecteaza furnizarea serviciilor de numerar de catre BCN pe plan intern.

Deoarece procesul de convergenta al serviciilor de numerar ale BCN va necesita o anumita flexibilitate, este necesar sa se stabileasca o procedura simplificata pentru efectuarea de modificari tehnice la prezenta orientare. Prin urmare, competentele de a aduce aceste modificari ar trebui delegate Comitetului executiv.

Orientarea stabileste cerintele care trebuie respectate de catre BCN in privinta utilizarii DECS. Orientarea se aplica numai schimbului de date intre BCN.

In sensul acesteia, se aplica urmatoarele definitii:

 • „DECS” inseamna interfata comuna care comunica cu sistemul de gestionare a numerarului al unei BCN, care permite punerea in corespondenta (mapping), directionarea si transformarea mesajelor de date electronice intre BCN care utilizeaza sisteme sau specificatii diferite de gestionare a numerarului in ceea ce priveste tranzactiile cu numerar si transferurile in volum mare;
 • „format de comunicare” inseamna un set de fisiere bazat pe Cash Single Shared Platform (CashSSP), Global Standards One (GS1) sau alte formate de comunicare;
 • sistem de gestionare a numerarului” inseamna sistemul informatic de gestionare logistica a numerarului utilizat de o BCN, bazat pe CashSSP, GS1 sau alte formate de comunicare;
 • „specificatii de gestionare a numerarului” inseamna specificatiile tehnice ale unui anumit sistem de gestionare a numerarului;
 • „numerar” inseamna bancnote si monede euro, cu exceptia monedelor de colectie;
 • „depunere de numerar” inseamna o tranzactie transfrontaliera gratuita de depunere de numerar intre un client si o BCN straina;
 • „retragere de numerar” inseamna o tranzactie transfrontaliera gratuita de retragere de numerar intre un client si o BCN straina;
 • „tranzactie cu numerar” inseamna o depunere de numerar transfrontaliera gratuita sau o retragere de numerar transfrontaliera
  gratuita;
 • „transfer in volum mare” (bulk transfer) inseamna orice transfer transfrontalier de bancnote euro intre doua BCN sau intre o imprimerie si o BCN care este raportat in Sistemul de informatii privind numerarul 2 (Currency Information System 2) (CIS 2);
 • „BCN interna” inseamna o BCN care ofera clientilor stabiliti in statul membru al acesteia o interfata la sistemul sau de gestionare a numerarului pentru tranzactiile cu numerar;
 • „BCN straina” inseamna o BCN care intra intr-o tranzactie cu numerar cu un client stabilit in afara statului membru al acesteia;
 • „BCN furnizoare” inseamna, pentru transferurile in volum mare de bancnote euro, o BCN care este responsabila de furnizarea bancnotelor euro catre o BCN beneficiara din: (i) productia alocata acestei BCN furnizoare; (ii) stocurile logistice ale BCN furnizoare; (iii) Stocul strategic al Eurosistemului (Eurosystem Strategic Stock);
 • „BCN beneficiara” inseamna o BCN care primeste bancnotele euro de la o BCN furnizoare sau de la o imprimerie, pentru transferuri in volum mare de bancnote euro;
 • „societate de transport de numerar” (cash-in-transit company) inseamna o entitate care asigura servicii de transport, depozitare
  si procesare a bancnotelor si monedelor pentru institutiile de credit;
 • „client” inseamna o institutie de credit care furnizeaza servicii de numerar care este inregistrata intr-un stat membru a carui moneda este euro sau, daca este cazul, o societate de transport de numerar care este inmatriculata intr-un stat membru a carui moneda este euro, care este inregistrata in baza de date a unei BCN interne pentru utilizarea sistemului sau de gestionare a numerarului si a DECS;
 • „mesaj de ordin de tranzactie” (transaction order message) inseamna un mesaj de tranzactie transmis prin DECS de catre o BCN interna/furnizoare prin intermediul sistemului sau de gestionare a numerarului catre o BCN straina/beneficiara.
  Acest mesaj este: (i) pentru retrageri de numerar, un „ordin de retragere de numerar” trimis de un client; (ii) pentru depunerile de numerar, o „notificare de depunere” trimisa de un client; (iii) pentru transferurile in volum mare, un „mesaj de transfer in volum mare” trimis de BCN furnizoare;
 • „mesaj raspuns de validare” (feedback validation message) inseamna un mesaj de tranzactie trimis de o BCN straina/ beneficiara unei BCN interne/furnizoare prin DECS, prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN interne/furnizoare, la primirea unui mesaj de ordin de tranzactie;
 • „mesaj de confirmare a tranzactiei” (transaction confirmation message) inseamna un mesaj de tranzactie trimis dupa ce are
  loc o tranzactie: (i) catre un client, pentru tranzactiile cu numerar; sau (ii) catre o BCN furnizoare, pentru transferurile in volum mare prin DECS, prin intermediul sistemului de gestionare a numerarului al BCN interne/furnizoare.
  Acest mesaj este: (i) pentru retrageri de numerar, o „chitanta de retragere” trimisa de o BCN straina; (ii) pentru depunerile de numerar, o „chitanta de depunere” trimisa de o BCN straina; (iii) pentru transferurile in volum mare, o „chitanta de transfer in volum mare” trimisa de o BCN beneficiara;
 • „mesaj de tranzactie” inseamna un mesaj de ordin de tranzactie, un mesaj raspuns de validare si un mesaj de confirmare a tranzactiei;
 • „imprimerie” inseamna imprimeria care a incheiat acorduri contractuale cu o BCN pentru producerea de bancnote euro;
 • „viitoare BCN din Eurosistem” inseamna banca centrala nationala a unui stat membru care a indeplinit conditiile stabilite pentru adoptarea euro si in legatura cu care a fost luata o decizie privind abrogarea derogarii in temeiul articolului 140 alineatul (2) din tratat.

Alte reglementari: obligatiile BCN, transferuri in volum mare, cerinte pentru mesajele de tranzactie, respectarea de catre viitoarele BCN din Eurosistem a cerintelor DECS, cooperarea BCN, rolul Comitetului executiv.

Sursa: EUR-lex

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close