Noi norme europene de inregistrare in sistem si declaratii de TVA in vederea combaterii fraudei

In Jurnalul Oficial nr. L249 din 14 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile.

Regulamentul (UE) nr. 904/2010 stabileste normele privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata (TVA). Articolele 44 si 45 din Regulamentul (UE) nr. 904/2010 vizeaza in mod specific schimbul de informatii referitor la regimurile speciale pentru serviciile de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune sau electronice prevazute in titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Aceste regimuri speciale se refera la persoanele impozabile stabilite in afara statului membru de consum care declara TVA datorata pe vanzarile relevante efectuate in statul membru de consum prin intermediul unei interfete electronice in statul membru de identificare (ghiseul unic).

Pentru a se asigura ca informatiile referitoare la inregistrarea in sistem si declaratiile de TVA depuse in cadrul regimului pot fi transmise si prelucrate in mod eficace, statele membre ar trebui sa isi dezvolte interfetele electronice in mod uniform. Prin urmare, este necesara stabilirea mesajului electronic comun pentru transmiterea informatiilor respective.

Este necesar sa se precizeze ce informatii trebuie furnizate in cazurile in care, intr-unul sau in toate statele membre, nu se efectueaza nicio vanzare in cadrul regimurilor speciale in cursul unei perioade specifice.

In scopul de a permite statelor membre si persoanelor impozabile sa faca referire la declaratiile de TVA intr-un mod lipsit de echivoc in comunicarile lor ulterioare, inclusiv privind plata taxei, statul membru de identificare ar trebui sa aloce un numar unic de referinta pentru fiecare declaratie de TVA.

In sensul prezentului regulament, se aplica urmatoarele definitii:

  • „regim non-UE” inseamna regimul special pentru serviciile de telecomunicatii, serviciile de radiodifuziune si televiziune sau serviciile electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in Comunitate, prevazut in titlul XII capitolul 6 sectiunea 2 din Directiva 2006/112/CE;
  • „regim UE” inseamna regimul special pentru serviciile de telecomunicatii, serviciile de radiodifuziune si televiziune sau serviciile electronice prestate de persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar in alt stat membru decat statul membru de consum, prevazut in titlul XII capitolul 6
    sectiunea 3 din Directiva 2006/112/CE;
  • regimuri speciale” inseamna regimul non-UE si regimul UE.

Conform Articolului 4 din regulament, Depunerea declaratiei de TVA de catre persoana impozabila se face dupa urmatoarea procedura:
(1) Persoana impozabila transmite statului membru de identificaredeclaratiile de TVA care contin datele prevazute la articolele 365 si 369g din Directiva 2006/112/CE, utilizand mesajul electronic comun stabilit in anexa III la prezentul regulament. Coloana B a mesajului electronic comun prevazut in anexa III este utilizata pentru regimul non-UE, iar coloana C a mesajului electronic comun este utilizata pentru regimul UE.
(2) In cazul in care o persoana impozabila nu a furnizat niciun serviciu in cadrul regimurilor speciale in niciun stat membru in cursul unei perioade de declarare, aceasta va completa o declaratie de TVA care poarta mentiunea „Nula”.

In acest scop:
– pentru regimul UE se completeaza doar rubricile 1, 2 si 21 ale mesajului electronic comun stabilit in anexa III;
– pentru regimul non-UE se completeaza doar rubricile 1, 2 si 11.

(3) Persoanei impozabile i se solicita doar introducerea prestatiilor referitoare la un stat membru de consum si din partea unui stat membru de stabilire in cazul in care prestarile de servicii in cadrul regimurilor speciale au fost efectuate in sau, respectiv, din partea statului in cauza in cursul perioadei de declarare.

In ceea ce priveste transmiterea informatiilor continute de declaratia de TVA, Articolul 5 din regulament prevede:
Informatiile continute de declaratia de TVA mentionata la articolul 4 alineatul (1) sunt transmise de statul membru de identificare fiecarui stat membru de consum si de stabilire mentionat in declaratia de TVA, prin intermediul retelei CCN/CSI, utilizand mesajul electronic comun stabilit in anexa III la prezentul regulament.

In sensul primului alineat al articolului, statul membru de identificare transmite statului membru de consum si de stabilire, in care sau din care au fost efectuate prestarile de servicii, informatiile generale continute in partea 1 a mesajului electronic comun stabilit in anexa III, impreuna cu informatiile continute in partea 2 a mesajului electronic comun referitoare la statul membru de consum sau de stabilire respectiv.

Statul membru de identificare transmite informatiile continute de declaratia de TVA doar statelor membre care au fost indicate in declaratia de TVA respectiva.

Regulamentul nr. 815/2012 intra in vigoare in a douazecea zi de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Sursa: EUR-lex

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close