Sistemul TVA la incasare

feature photo

Prin OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, se va introduce sistemul taxei pe valoarea adaugata (TVA) la incasare, respectiv exigibilitatea taxei la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, incepand cu 1 ianuarie 2013.

Generalitati

Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la incasare este obligatorie pentru:
– persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania si a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei;
– persoane impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania si care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent, de la data inregistrarii in scopuri de TVA.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133, realizate in cursul unui an calendaristic

Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila este inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care aplica sistemul de la data inscrisa in decizia de inregistrare in registru.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Important! In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de Procedura Civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de Procedura Civila.

Sistemul de TVA la incasare nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

Sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, sau locul prestarii, se considera a fi in Romania.

Operatiuni pentru care nu se aplica noul sistem de TVA

Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA in cazul:
– livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
– livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
– operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 – 152^3;
– livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
– livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

Reguli in cazul facturilor emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau iesirea in/din sistemul de TVA la incasare

In cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea in sistemul TVA la incasare, nu se aplica plata TVA la incasare. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, care au fost ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data intrarii persoanei impozabile in sistem, se va aplica sistemul de TVA la incasare, insa numai pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistemul de TVA la incasare al persoanei impozabile.

In situatia facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa iesirea din sistemul TVA la incasare, se continua aplicarea sistemului. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data iesirii persoanei impozabile din sistemul TVA la incasare, se va aplica plata TVA la incasare numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de iesirea din sistem a persoanei impozabile.

Metoda de calcul a TVA

Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila la incasare, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100 / 124, in cazul cotei standard, si 9 x 100 / 109 ori 5 x 100 / 105, in cazul cotelor reduse.

Cursul valutar aplicabil

Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decat importul de bunuri, se exprima in valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza, iar, in cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare la data la care ar fi intervenit exigibilitatea taxei pentru operatiunea in cauza daca nu ar fi fost supusa sistemului TVA la incasare.

Cota de TVA

In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare, cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care este emisa o factura sau este incasat un avans, inainte de data livrarii/prestarii, pentru care se aplica cota in vigoare la data la care a fost emisa factura ori la data la care a fost incasat avansul.

In situatia schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii.

Modificari in ceea ce priveste deducerea

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Notificarea

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania si a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Nu are obligatia sa depuna aceasta notificare persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

In situatia in care persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA.

Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata in vederea schimbarii sistemului aplicat.

In cazul in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare.

Atentie! In anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013.

In scopul aplicarii acestor prevederi, persoana impozabila care va aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013 are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei. In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare pana la 1 ianuarie 2013, urmand a aplica sistemul TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close