Avizul Comitetului Regiunilor. Propunere de regulament privind Fondul de coeziune

Avizul Comitetului Regiunilor. Propunere de regulament privind Fondul de coeziune

2012/C 225/10

COMITETUL REGIUNILOR

– constata ca valoarea adaugata europeana a investitiilor in infrastructura realizate prin Fondul de coeziune in decursul anilor s-a dovedit a fi foarte mare. Prin aceste investitii, UE ofera cetatenilor un trai mai bun si intreprinderilor, oportunitati de dezvoltare;
– saluta propunerea Comisiei Europene de a pastra pentru perioada 2014-2020 o alocatie substantiala Fondului de coeziune, in felul acesta obiectivele politice europene in domeniile transportului, mediului si energiei fiind sustinute financiar din bugetul UE;
– considera ca politica de coeziune este si trebuie sa ramana o expresie a solidaritatii in UE si un instrument eficient pentru desavarsirea proiectului pietei unice europene;
– insista asupra unei orientari ferme catre rezultate si asupra unei mai bune definiri a prioritatilor de investitii la nivel local si national;
– considera ca Fondul de coeziune ar putea finanta si proiecte integrate in domeniul eficientei energetice a cladirilor si locuintelor;
– sustine necesitatea de a investi inteligent in dezvoltarea infrastructurii la nivel european;
– insista asupra faptului ca autoritatile regionale si locale sunt deopotriva responsabile cu realizarea investitiilor cuprinzatoare in domeniul infrastructurii de transport si, respectiv, a conexiunilor secundare si tertiare la reteaua transeuropeana. Ele trebuie asociate indeaproape deciziilor privind alegerea proiectelor prioritare de interes comun, pentru a se asigura coerenta investitiilor publice si private la toate nivelurile;
– se va opune oricaror initiative care ar putea duce la erodarea bugetului alocat politicii de coeziune, in special cu privire la cele 10 miliarde de euro din bugetul mecanismului “Conectarea Europei”, care provin din Fondul de coeziune.
Raportor dl Romeo STAVARACHE (RO-ALDE), primarul municipiului Bacau, judetul Bacau
Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
COM(2011) 612 final

I. RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Consideratii generale

1. subliniaza faptul ca autoritatile locale si regionale au un rol politic, de reglementare si administrativ important si, adesea, competente clar stabilite la nivel national in ceea ce priveste planificarea investitiilor si punerea in aplicare a politicilor de transport, mediu si energie, dar mai ales in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii pe teritoriul acestora;
2. insista asupra obligativitatii practicarii guvernantei pe mai multe niveluri, in vederea asigurarii unei dezvoltari teritoriale echilibrate si in conformitate cu principiul subsidiaritatii. Autoritatile regionale si locale trebuie sa fie partenere in luarea deciziilor privind prioritatile de investitii la nivel national si european, finantate din Fondul de coeziune (FC);
3. saluta angajamentul Comisiei Europene de a sustine din bugetul european investitiile in infrastructura de transport, mediu si energie, fara de care dezvoltarea economica nu ar fi posibila, si mai ales faptul ca propunerea de cadru financiar multianual 2014-2020 tine cont de decalajele existente intre statele membre si regiunile Uniunii Europene, acordandu-se in continuare o atentie primordiala regiunilor mai putin dezvoltate;
4. considera ca prioritizarea dezvoltarii infrastructurii pe intreg arealul european creeaza premisele necesare bunei functionari a Uniunii ca spatiu economic comun si desavarsirii proiectului pietei unice europene per ansamblu si reprezinta totodata o expresie a solidaritatii cu statele membre mai putin dezvoltate;
5. constata ca valoarea adaugata europeana a investitiilor in infrastructura realizate prin Fondul de coeziune in decursul anilor s-a dovedit a fi foarte mare, aceste investitii neputand fi materializate in statele membre cu un nivel scazut al PIB-ului pe cap de locuitor fara sprijinul financiar al Uniunii. Prin aceste investitii, UE ofera cetatenilor un trai mai bun si intreprinderilor, oportunitati de dezvoltare;
6. reaminteste faptul ca, asa cum este prevazut in Protocolul numarul 28 al Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, prin Fondul de coeziune se aloca contributii financiare unor proiecte privind mediul si retelele transeuropene in statele membre al caror produs national brut (PNB) pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din media Uniunii;
7. apreciaza in mod deosebit solidaritatea europeana intre statele membre. Fondul de coeziune raspunde nevoii de finantare a investitiilor intra-regionale si urbane in infrastructura de transport si de mediu, in tarile mai putin dezvoltate;
8. reaminteste recomandarile CoR privind noul cadru multianual post-2013 si subscrie in totalitate la propunerile referitoare la politica de coeziune si la conditionalitati [1];
9. saluta propunerea Comisiei Europene de a pastra pentru perioada 2014-2020 o alocatie substantiala Fondului de coeziune, in felul acesta obiectivele politice europene in domeniile transportului, mediului si energiei fiind sustinute financiar din bugetul UE, si aproba propunerea ca alocatiile din Fondul de coeziune sa se mentina la o treime din totalul alocatiilor aferente politicii de coeziune la nivel national, in statele membre eligibile;
10. fiind pe deplin constient de necesitatea introducerii unor masuri de disciplina economica si fiscala la nivelul UE, Comitetul este de parere ca politica de coeziune nu poate fi folosita ca instrument de corectie in vederea impunerii unei discipline financiare stricte in UE. Fondurile structurale si de coeziune trebuie sa raspunda obiectivelor stabilite in TFUE la articolele 171, 174, 177 si 192. In acest sens, este de parere ca, in cazul in care conditionalitatile macro-economice ar fi sa fie adoptate, acestea ar trebui sa fie obligatorii pentru toate capitolele bugetare, si nu doar pentru coeziune;

O planificare strategica mai buna si o eficienta sporita in utilizarea fondurilor

11. considera ca politica de coeziune este si trebuie sa ramana o expresie a solidaritatii in UE si un instrument eficient pentru desavarsirea proiectului pietei unice europene. Eficienta politicii de coeziune va fi probata de optiunile de investitii pentru o crestere inteligenta, durabila, inclusiva si echilibrata la nivelul UE, pe care administratiile europene, nationale, regionale si locale si le vor fi insusit, urmand a fi transpuse in programele de investitii din fondurile structurale, in noul ciclu de programare;
12. reaminteste faptul ca principalul obiectiv al autoritatilor locale si regionale pentru viitoarea perioada de programare este cresterea calitatii interventiilor realizate din banii contribuabililor europeni si obtinerea unor rezultate cat mai bune si masurabile in termeni economici, sociali si de mediu;
13. saluta noile propuneri din cadrul pachetului legislativ privind viitorul politicii de coeziune a UE care vizeaza cresterea eficientei utilizarii fondurilor si o mai buna corelare intre obiectivele politice si bugetul european, in special concentrarea pe prioritati, asigurarea masei critice a investitiilor, flexibilizarea instrumentelor de programare financiara si simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor;
14. insista asupra ideii ca programarea strategica in utilizarea fondurilor poate fi realizata doar printr-o implicare reala a beneficiarilor si in special a autoritatilor regionale si locale care cunosc cel mai bine realitatile si potentialul din teren, asigurandu-se in acest fel coerenta investitiilor din fondurile publice, la nivel teritorial. In acest sens, trebuie promovata abordarea de jos in sus, fiecare regiune sau oras putand astfel sa-si fructifice potentialul, utilizand mijloacele cele mai adecvate pentru a contribui la realizarea Strategiei Europa 2020 si accesand fondurile europene;
15. subliniaza faptul ca investitiile in infrastructura au un aport semnificativ la dezvoltarea economica si sociala a oraselor si regiunilor, cu conditia ca acestea sa fie planificate si gestionate in parteneriat, daca impactul teritorial al acestora este pe deplin justificat si daca investitiile sunt asumate de actorii de la nivel teritorial, respectiv de autoritatile locale si regionale;
16. planificarea strategica a investitiilor in retelele transeuropene de transport, energie si comunicatii trebuie realizata cat mai transparent si cu implicarea autoritatilor locale si regionale, astfel incat planurile integrate de dezvoltare teritoriala sa fie coroborate;
17. sustine programarea in parteneriat. Noile prevederi legislative privind politica de coeziune dupa 2013 vor determina autoritatile publice responsabile de la toate nivelurile sa acorde mai multa atentie aplicarii principiului parteneriatului in noul ciclu de programare, in toate fazele procesului de planificare si, mai ales, includerii unor indicatori care sa poata evalua calitatea parteneriatului in statele membre;
18. insista asupra unei orientari ferme catre rezultate, in acest sens fiind necesare instrumente strategice de programare de care autoritatile locale si regionale sa se poata servi, in vederea evaluarii inter-pares a propriilor strategii de dezvoltare, folosind un set de indicatori comuni si adecvati, care sa poata masura calitatea si efectul multiplicator al investitiilor;
19. recomanda ca in viitoarea perioada de programare sa se puna mai mult accent pe definirea prioritatilor de investitii la nivel local si regional, tinandu-se cont de instrumentele de finantare puse la dispozitie prin cadrul strategic comun, astfel incat sa se evite duplicarea finantarilor sau planificarea unor investitii majore fara acoperire;
20. insista asupra nevoii ca autoritatile de management sa faca dovada folosirii judicioase a asistentei tehnice, astfel incat aceasta sa serveasca la cresterea calitatii programarii strategice, dezvoltarii portofoliilor de proiecte majore la nivel local si regional si oferirii de asistenta orientata promotorilor de proiecte, respectiv beneficiarilor, si nu in alte scopuri. Proiectele de asistenta tehnica trebuie mai bine coordonate la nivel european si national pentru a se evita fragmentarea asistentei;
21. sustine dezvoltarea parteneriatelor intre CE, Banca Europeana de Investitii (BEI) si alte institutii financiare internationale si dezvoltarea instrumentelor de inginerii financiare care sa vina in completarea fondului de coeziune si care sa poata raspunde nevoilor de finantare a proiectelor de infrastructura in UE;
22. sustine obiectivul ambitios al CE enuntat in Cartea alba privind transporturile, de reducere cu 60 % a nivelului emisiilor generate de sectorul transporturilor pana in 2050. Investitiile finantate prin Fondul de coeziune vor fi supuse unei analize mult mai atente in ceea ce priveste sustenabilitatea, evaluarea de mediu si rentabilitatea acestora pe termen lung;
23. reitereaza necesitatea unei mai bune coordonari intre Fondul de coeziune, Fondul european de dezvoltare regionala si mecanismul “Conectarea Europei” si asigurarea sinergiilor intre diversele programe si instrumente de finantare europene, dar si nationale, pentru a se reduce birocratia;

Investitiile in infrastructura de baza

24. reaminteste faptul ca Fondul de coeziune este un instrument indispensabil pentru realizarea investitiilor in infrastructura de baza care si-a dovedit pe deplin utilitatea si eficienta, ajutand tarile cu un nivel de dezvoltare scazut sa poata finanta proiecte de interes european comun;
25. sustine propunerile CE privind scopul si ariile de interventie, dar considera ca Fondul de coeziune ar putea finanta si proiecte integrate in domeniul eficientei energetice a cladirilor;
26. isi exprima satisfactia vis-a-vis de includerea dimensiunii urbane a prioritatilor de investitii din fondul de coeziune, astfel fiind recunoscuta contributia importanta a oraselor la coeziunea economica, sociala si teritoriala in UE;
27. insista asupra nevoii de a acorda o atentie sporita liniilor trasate prin recomandarile TEN-T, respectarii aquis-ului comunitar si a legislatiilor nationale. In acest sens, verificarile ex-ante ar putea anticipa unele din problemele care cauzeaza adesea intarzieri considerabile in derularea proiectelor de infrastructura, cum ar fi evidentele de cadastru, procedurile de expropriere, acordarea autorizatiilor, procedurile de achizitii publice, regimul contestatiilor etc.;
28. considera ca prioritatile de investitii din Fondul de coeziune stabilite de autoritatile nationale, regionale si locale trebuie sa raspunda orientarilor Strategiei Europa 2020 si prioritatilor tematice din cadrul strategic comun, dar, in egala masura, si recomandarilor Agendei Teritoriale Europa 2020, agreata de ministrii responsabili cu planificarea si dezvoltarea teritoriala in 2011 [2];

Retelele de transport

29. reitereaza faptul ca la nivelul UE exista decalaje semnificative in ceea ce priveste calitatea si accesibilitatea retelelor de transport intre Vest si Est, cerintele pentru dezvoltarea infrastructurii de transport fiind considerabil mai mari in regiunile ramase in urma din punct de vedere al dezvoltarii;
30. considera ca Fondul de coeziune este un instrument eficient pentru realizarea investitiilor in optimizarea retelelor de transport transeuropene TEN-T, nationale si intra-regionale, de o importanta strategica pentru dezvoltarea economica, sociala si teritoriala a Uniunii. Din acest motiv, valoarea adaugata europeana a fondului de coeziune nu poate fi pusa la indoiala;
31. sustine necesitatea de a investi inteligent in dezvoltarea infrastructurii la nivel european: extinderea retelelor de transport si mentenanta acestora, solutii si tehnologii inovative pentru o mai buna gestionare a traficului, sisteme computerizate, solutii eficiente de transport intermodal etc. Competitivitatea sistemului de transport european va depinde atat de abilitatea UE de a dezvolta retelele de transport europene, cat si de abilitatea de a gestiona fiecare veriga din lantul logistic, in felul acesta fiind diminuate intarzierile cauzate de trafic si imbunatatita calitatea serviciilor de transport;
32. insista asupra faptului ca autoritatile regionale si locale sunt deopotriva responsabile cu realizarea investitiilor cuprinzatoare in domeniul infrastructurii de transport si, respectiv, a conexiunilor secundare si tertiare la reteaua transeuropeana. Ele trebuie asociate indeaproape deciziilor privind alegerea proiectelor prioritare de interes comun, pentru a se asigura coerenta investitiilor publice si private la toate nivelurile, respectiv european, national, regional si local, asa cum prevede Decizia nr. 661/2010/UE privind orientarile Uniunii pentru dezvoltarea retelei transeuropene de transport;
33. apreciaza faptul ca prioritatile de investitii din Fondul de coeziune vor include proiectele majore pentru cresterea mobilitatii in zonele urbane, promovarea solutiilor de transport ecologic si alte investitii in dezvoltarea sistemelor de transport inteligente si durabile la nivel regional si local;
34. sustine includerea unor indicatori pentru cresterea eficientei utilizarii resurselor, in domeniul transporturilor, in felul acesta Fondul de coeziune reprezentand un vector pentru realizarea tintelor Strategiei Europa 2020;
35. considera ca noile orientari privind dezvoltarea retelei transeuropene de transport vor oferi un cadru strategic de dezvoltare a infrastructurii care va spori considerabil accesibilitatea in UE, investitiile fiind mai bine prioritizate; ele vor fi repartizate pe cele doua niveluri: reteaua globala (comprehensive network) si reteaua centrala (core network), dar si eficientizate prin noile masuri de implementare, fiind accentuata nevoia conectarii legaturilor transfrontaliere lipsa dintre diferitele moduri de transport si intre principalele noduri urbane;
36. atrage atentia asupra problemelor legate de coordonarea investitiilor din diferite surse de finantare si planificarea sistemelor de transport inteligente. Ele vor trebui sa contribuie la cresterea securitatii, sigurantei, performantei de mediu si la o mai buna gestionare a traficului prin servicii integrate de rezervari, de emitere a biletelor, informare multimodala etc.;

Infrastructura de mediu si retelele de energie

37. sustine ferm necesitatea investitiilor in infrastructura pentru desavarsirea retelei energetice europene integrate, costul nerealizarii investitiilor fiind unul mult prea mare pe termen lung, lipsa acestora avand consecinte negative asupra competitivitatii UE;
38. considera ca Fondul de coeziune este un instrument eficient prin care pot fi realizate obiectivele Uniunii in materie de politica energetica [3]: competitivitate, durabilitate si securitatea aprovizionarii si se poate raspunde provocarilor de dezvoltare economica ale UE, Strategiei Europa 2020 si, respectiv, initiativei emblematice “O Europa eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor”, realizarea lor presupunand o schimbare a modului cum sunt planificate, construite si operate retelele energetice;
39. reitereaza faptul ca investitiile in infrastructura energetica trebuie sa genereze acces neconditionat cetatenilor si intreprinderilor din toate regiunile UE la energie, la preturi accesibile, prin inlaturarea monopolurilor si a tuturor obstacolelor din calea concurentei, fiecare regiune urmand sa aiba posibilitatea de a alege dintre doi sau mai multi furnizori;
40. considera ca metodologia folosita pentru cartografierea si selectia infrastructurilor si, respectiv, a proiectelor de interes european trebuie sa fie transparenta si sa tina cont de situatia din regiunile cele mai defavorizate sau expuse riscurilor privind securitatea aprovizionarii cu energie;
41. apreciaza faptul ca prin Fondul de coeziune vor fi sustinute in continuare proiecte in domeniul energiei care se dovedesc benefice mediului inconjurator, precum sunt investitiile in eficienta energetica si energiile regenerabile. CoR reaminteste faptul ca aceste investitii nu pot fi realizate fara implicarea autoritatilor regionale si locale, ci doar in parteneriat cu acestea, autoritatile publice regionale si locale avand capacitatea de a valorifica potentialul local existent;
42. subliniaza faptul ca investitiile in adaptarea la schimbarile climatice, prevenirea riscurilor naturale, in infrastructura de apa-canalizare si deseuri, conservarea biodiversitatii, protectia solului, a eco-sistemelor si in cresterea calitatii mediului inconjurator sunt realizate in mare parte de catre regiunile, orasele si municipalitatile UE sau in parteneriat cu acestea;
43. apreciaza ca investitiile in modernizarea retelelor de termoficare si racire din aglomeratiile urbane si reducerea pierderilor de conversie pot fi finantate din Fondul de coeziune al UE, acestea avand o valoare adaugata foarte mare;

Mecanismul “Conectarea Europei” – MCE

44. atrage atentia asupra faptului ca autoritatile regionale si locale raman vigilente si se vor opune oricaror initiative care ar putea duce la erodarea bugetului alocat politicii de coeziune: 20 % din bugetul MCE provine din alocarile fondului de coeziune, insumand 10 miliarde de euro care vor fi utilizati pentru finantarea proiectelor de transport transnationale, acordandu-se prioritate infrastructurii de cai ferate;
45. se arata interesat de noul mecanism “Conectarea Europei”, prin care Comisia urmareste remedierea disfunctionalitatilor pietei – completarea legaturilor lipsa, inlaturarea blocajelor si asigurarea conexiunilor transfrontaliere adecvate, un astfel de instrument putand avea o valoare adaugata europeana considerabila;
46. este ingrijorat de faptul ca nu exista o formula clara pentru determinarea anvelopelor nationale din MCE si recomanda ca alocatiile sa fie proportionale cu valoarea estimativa a proiectelor care urmeaza a fi finantate in statele membre;
47. reitereaza faptul ca, printre problemele cu care se confrunta promotorii proiectelor cu caracter transfrontalier, se numara si capacitatea scazuta de a pregati proiecte mature, acestea fiind deosebit de complexe. Din acest motiv, adesea fondurile prevazute initial pentru proiecte transfrontaliere au fost canalizate catre altele, aflate intr-un stadiu mai avansat de pregatire;
48. este preocupat de faptul ca mecanismul de gestionare centralizat al MCE nu va putea rezolva problema intaririi capacitatii de pregatire a proiectelor transfrontaliere mature, iar acest lucru va creste riscul ca bugetul MCE sa nu poata fi cheltuit pentru finantarea proiectelor pre-identificate de CE;
49. are rezerve in ceea ce priveste modul cum vor fi implicate autoritatile regionale si locale, lipsa flexibilitatii si birocratia pe care MCE ar putea-o genera, dar si vis-a-vis de corelarea cu celelalte instrumente de finantare ale CE;
50. insista pentru realizarea unei demarcari clare a portofoliilor de proiecte finantate prin MCE de cele finantate prin Fondul de coeziune sau FEDER in cadrul Contractelor de parteneriat. In acest fel, odata cu evaluarea ex-ante a capacitatii institutionale se va putea stabili necesarul de asistenta obligatorie din partea JASPERS sau din programele de asistenta tehnica, pentru pregatirea proiectelor, sumele necesare urmand a fi incluse ca si cheltuieli eligibile spre finantare din bugetul MCE.

II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Articolul 2
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 2Domeniul de aplicare al contributiilor din Fondul de coeziune1.Fondul de coeziune, asigurand in acelasi timp un echilibru corespunzator si in conformitate cu necesitatile de investitie si de infrastructura specifice fiecarui stat membru, asigura contributii pentru: (a) investitiile in domeniul mediului, inclusiv in domenii legate de dezvoltarea si energia durabila care prezinta beneficii de mediu; (b) retele transeuropene in sectorul infrastructurilor de transport, in conformitate cu orientarile adoptate prin Decizia nr. 661/2010/UE; (c) asistenta tehnica.2.Fondul de coeziune nu asigura contributii pentru: (d) dezafectarea centralelor nucleare; (e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera de la instalatiile care intra sub incidenta Directivei 2003/87/CE; (f) locuinte. | Articolul 2Domeniul de aplicare al contributiilor din Fondul de coeziune1.Fondul de coeziune, asigurand in acelasi timp un echilibru corespunzator si in conformitate cu necesitatile de investitie si de infrastructura specifice fiecarui stat membru, asigura contributii pentru: (a) investitiile in domeniul mediului, inclusiv in domenii legate de dezvoltarea si energia durabila care prezinta beneficii de mediu; (b) retele transeuropene in sectorul infrastructurilor de transport, in conformitate cu orientarile adoptate prin Decizia nr. 661/2010/UE; (c) asistenta tehnica.2.Fondul de coeziune nu asigura contributii pentru: (d) dezafectarea centralelor nucleare; (e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera de la instalatiile care intra sub incidenta Directivei 2003/87/CE; (f) locuinte. |

Expunere de motive

Amendamentul raspunde recomandarilor facute la punctul 25 din aviz.
Amendamentul 2
Articolul 3

Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 3Prioritatile de investitiiIn conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], Fondul de coeziune asigura contributii pentru urmatoarele prioritati de investitii in cadrul obiectivelor tematice stabilite in articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. […]/2012 [RDC]: (a) tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon in toate sectoarele prin: (i) promovarea producerii si distributiei de energie din surse regenerabile; (ii) promovarea eficientei energetice si a utilizarii energiilor regenerabile in intreprinderi mici si mijlocii; (iii) sprijinirea eficientei energetice si utilizarea energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice; (iv) dezvoltarea sistemelor de distributie inteligente la nivel de joasa tensiune; (v) promovarea de strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru zonele urbane; (b) promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si managementul riscurilor prin: (i) sprijinirea investitiilor specifice pentru adaptarea la schimbarile climatice; (ii) promovarea investitiilor pentru a face fata unor riscuri specifice, asigurarea rezistentei in fata dezastrelor si dezvoltarea sistemelor de management al dezastrelor; (c) protectia mediului si promovarea eficientei resurselor prin: (i) satisfacerea necesitatilor importante de investitii in sectorul deseurilor, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii; (ii) satisfacerea necesitatilor importante de investitii in sectorul apelor, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii; (iii) protejarea si refacerea biodiversitatii, inclusiv prin infrastructuri ecologice; (iv) imbunatatirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale dezafectate si reducerea poluarii aerului; (d) promovarea transportului sustenabil si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore, prin: (i) sprijinirea unui spatiu unic european de transport multimodal prin investitii in reteaua transeuropeana de transport; (ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu emisii reduse de carbon care sa respecte mediul, inclusiv promovarea mobilitatii urbane sustenabile; (iii) dezvoltarea de sisteme feroviare complete, de inalta calitate si interoperabile; (e) consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea administratiei publice prin intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor si serviciilor publice legate de implementarea Fondului de coeziune. | Articolul 3Prioritatile de investitiiIn conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], Fondul de coeziune asigura contributii pentru urmatoarele prioritati de investitii in cadrul obiectivelor tematice stabilite in articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. […]/2012 [RDC]: (a) tranzitia catre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon in toate sectoarele prin: (i) promovarea producerii si distributiei de energie din surse regenerabile; (ii) promovarea eficientei energetice si a utilizarii energiilor regenerabile in intreprinderi mici si mijlocii; (iii) sprijinirea eficientei energetice si utilizarea energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice si in sectorul eficientei energetice a cladirilor; (iv) dezvoltarea sistemelor de distributie inteligente la nivel de joasa tensiune; (v) promovarea de strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru zonele urbane; (b) promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si managementul riscurilor prin: (i) sprijinirea investitiilor specifice pentru adaptarea la schimbarile climatice; (ii) promovarea investitiilor pentru a face fata unor riscuri specifice, asigurarea rezistentei in fata dezastrelor si dezvoltarea sistemelor de management al dezastrelor; (c) protectia mediului si promovarea eficientei resurselor prin: (i) satisfacerea necesitatilor importante de investitii in sectorul deseurilor, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii; (ii) satisfacerea necesitatilor importante de investitii in sectorul apelor, pentru a indeplini cerintele acquis-ului de mediu al Uniunii; (iii) protejarea si refacerea biodiversitatii, inclusiv prin infrastructuri ecologice; (iv) imbunatatirea mediului urban, inclusiv regenerarea terenurilor industriale dezafectate si reducerea poluarii aerului; (d) promovarea transportului sustenabil si eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor retelelor majore, prin: (i) sprijinirea unui spatiu unic european de transport multimodal prin investitii in reteaua transeuropeana de transport; (ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu emisii reduse de carbon care sa respecte mediul, inclusiv promovarea mobilitatii urbane sustenabile; (iii) dezvoltarea de sisteme feroviare complete, de inalta calitate si interoperabile; (e) consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea administratiei publice prin intarirea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor si serviciilor publice legate de implementarea Fondului de coeziune. |

Expunere de motive
Amendamentul raspunde recomandarilor facute la punctul 25 din aviz.
Bruxelles, 3 mai 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso
[1] Avizul Comitetului Regiunilor privind noul cadru financiar multianual post-2013, raportor dna Flo CLUCAS (UK-ALDE), membra a Consiliului local Liverpool.
[2] http://www.eu-territorial-agenda.eu/.
[3] COM(2010) 677 final.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close