Avizul Comitetului Regiunilor. Propunere de regulament privind Fondul social european

Avizul Comitetului Regiunilor. Propunere de regulament privind Fondul social european

2012/C 225/09

COMITETUL REGIUNILOR
– constata cu satisfactie ca FSE isi pastreaza trasaturile caracteristice de fond structural, fiind in continuare o componenta solid ancorata in politica de coeziune, mai degraba decat sa fie transformat in politica europeana sectoriala;
– are unele rezerve cu privire la posibilitatea ca aceasta majorare modesta a mijloacelor puse la dispozitia FSE sa se dovedeasca suficienta pentru a sustine obiectivele ambitioase pe care fondul trebuie sa le indeplineasca;
– solicita sa fie cautat direct un temei juridic adecvat si diferit de FSE, pentru a raspunde chestiunii ajutorului alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate
– isi impartaseste totusi ingrijorarea generata de constatarea ca “aliniind pe deplin” FSE la obiectivele Strategiei Europa 2020 se ajunge la restrangerea misiunii pe care trebuie el sa si-o asume in cadrul politicii de coeziune, astfel cum este aceasta prevazuta in Tratat (zone rurale, zone supuse unei mutatii industriale, regiunile insulare, transfrontaliere sau montane);
– regreta faptul ca propunerea nu face referire la promovarea flexibilitatii combinate cu securitatea (flexicuritate) pe piata fortei de munca, care face obiectul uneia din orientarile integrate ale Strategiei Europa 2020 (orientarea nr. 7);
– apreciaza dispozitia care precizeaza ca, pentru fiecare stat membru, cel putin 20 % din ansamblul resurselor FSE vor fi afectate realizarii obiectivului tematic constand in “promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei”;
– desi este de acord cu concentrarea tematica dorita, se exprima impotriva modului de a actiona si a procedurilor pentru care a optat Comisia pentru urmarirea acestui obiectiv si pledeaza pentru o mai mare flexibilitate;
– isi exprima dezamagirea cu privire la faptul ca dispozitiile articolului 6 al propunerii de regulament, care priveste “implicarea partenerilor”, precum si considerentul 9 nu contin nicio referire la autoritatile locale si se limiteaza la evocarea partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale;
– isi exprima surprinderea cu privire la faptul ca propunerea Comisiei nu prevede o colaborare transfrontaliera si interregionala care sa vina in completarea cooperarii transnationale;
– saluta mentionarea indispensabilei mobilizari a actorilor de la nivel regional si local pentru punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020, precum si a posibilitatii de a recurge la pactele teritoriale pentru atingerea acestui obiectiv, insa recomanda extinderea utilizarii acestora si la alte fonduri.
Raportor dl Konstantinos SIMITSIS (EL- PSE), primarul orasului Kavala
Propunere de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul social european si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006
COM(2011) 607 final – 2011/0268 (COD)

I. RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

A. Observatii generale
1. constata cu satisfactie ca Fondul social european, care constituie un instrument de neinlocuit de sustinere a ocuparii fortei de munca, de promovare a incluziunii soc iale si de combatere a saraciei, isi pastreaza trasaturile caracteristice de fond structural si ca, in plus, ramane, chiar si dupa 2013, o componenta solid ancorata in politica de coeziune, mai degraba decat sa fie transformat in politica europeana sectoriala;
2. apreciaza mentinerea, reorganizarea si consolidarea obiectivelor tematice fundamentale ale interventiilor FSE, care se grupeaza in patru categorii, fiecare dintre acestea fiind insotita de un numar considerabil de prioritati de investitii;
3. saluta in special faptul ca, intr-un moment in care protectia sociala se dovedeste a fi absolut necesara, in contextul crizei economice grave care a lovit un numar semnificativ de cetateni europeni, actiunea vizand “incluziunea sociala si combaterea saraciei” capata prioritate, devenind un obiectiv tematic fundamental al interventiilor FSE;
4. saluta propunerea de modesta majorare a pachetului financiar disponibil pentru FSE, care va ajunge astfel la 84 de miliarde EUR si va reprezenta 25 % din bugetul total al politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020, fata de 75 de miliarde EUR si 23 % pentru actuala perioada de programare;
5. are totusi unele rezerve cu privire la posibilitatea ca aceasta majorare modesta a mijloacelor puse la dispozitia FSE sa se dovedeasca suficienta pentru a sustine obiectivele ambitioase pe care fondul trebuie sa le indeplineasca, cu atat mai mult cu cat, de fapt, majorarea este mai putin substantiala decat pare, avand in vedere ca suma minima a resurselor sale cuprinde si cele 2,5 miliarde EUR destinate ajutorului alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate, ce trec din bugetul politicii agricole comune in bugetul sau;
6. se indoieste ca ajutorul alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate, pe care CoR il sustine in principiu cu fermitate, este acoperit de obiectivele definite in articolul relevant, 162 din TFUE. Observa totodata ca ajutorul alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate nu este mentionat in textul proiectului de regulament privind FSE si in randul domeniilor de interventie ale acestuia (in special in articolul 3 privind domeniul de aplicare a sprijinului). Solicita, de aceea, sa fie cautat direct un temei juridic adecvat si diferit de FSE, pentru a raspunde chestiunii ajutorului alimentar pentru persoanele cele mai defavorizate.
7. se intreaba daca nu ar fi bine sa fie definite obiective mai ambitioase pentru mijloacele atribuite politicii de coeziune in general si FSE in particular, in aceste vremuri in care criza economica loveste Europa cu cea mai mare forta, avand repercusiuni sociale dramatice;
8. se declara deceptionat, o data mai mult, de faptul ca Comisia nu a indraznit sa adopte pozitiile sustinute de catre Comitet cu privire la utilizarea, pentru evaluarea progreselor inregistrate, a unor criterii care sa mearga dincolo de PIB si sa acopere parametri economici, sociali si de mediu;
9. solicita Comisiei si celorlalte organe competente in acest domeniu ale Uniunii sa isi intensifice eforturile pentru a putea fi exploatate datele statistice cele mai recente, din perioada 2009-2011 pentru statele membre si din perioada 2008-2010 pentru regiuni, mai degraba decat cele din 2007-2009 si, respectiv, 2006-2008, astfel incat sa se poata determina cat mai exact cu putinta conjunctura economica deosebit de nefavorabila si FSE sa poata face nevoilor suplimentare antrenate de aceasta. Din motive de echitate, Comitetul cere ca metodologia de alocare a resurselor sa garanteze totdeauna ca regiunile ce intra inca sub incidenta obiectivului de convergenta sa aiba dreptul la mai multe finantari decat cele din categoria regiunilor in tranzitie;
10. se impotriveste oricarei tentative de introducere a unor clauze de conditionalitate macroeconomica, a fortiori pentru FSE, dat fiind ca, odata cu punerea acestora in aplicare, autoritatile regionale si, in final, beneficiarii fondului care, conform articolului 2 alineatul (3) din propunerea de regulament “sunt persoane, inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi somerii pe termen lung, persoanele cu handicap, migrantii, minoritatile etnice, comunitatile marginalizate si persoanele care se confrunta cu excluziunea sociala”, precum si intreprinderile ar fi “pedepsite” pentru eventualele intarzieri ale guvernelor centrale in promovarea reformelor pe care s-au angajat sa le realizeze in cadrul programelor nationale de reforma;
11. isi impartaseste nelinistea cu privire la problemele in materie de incalcare a principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii pe care le-ar putea genera anumite puncte din propunerea Comisiei, precum cele care se refera la concentrarea tematica, reducand posibilitatile de adaptare ale interventiei FSE la nevoile si trasaturile specifice ale fiecarei regiuni;
12. aminteste ca, potrivit tratatelor, Comisia are obligatia de a respecta principiul subsidiaritatii, caruia Comitetul ii acorda o deosebita atentie: articolul 2 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii prevede, de altfel, ca intotdeauna consultarile care insotesc procedura de adoptare a unui act legislativ trebuie “dupa caz, […] sa aiba in vedere dimensiunea regionala si locala a actiunilor preconizate”. In plus, articolul 5 al aceluiasi protocol stabileste cerintele specifice privind obligatia Comisiei de a-si justifica indeajuns propunerile. Limitandu-se sa invoce in mod obisnuit in termeni generali si vagi eficienta interventiilor FSE, propunerea de fata raspunde insuficient acestor cerinte;
13. evidentiaza faptul ca dispozitiile prevazute, cu caracter obligatoriu, referitoare la cotele minime, la ratele de acordare si la restrictiile privind concentrarea tematica si cooperarea transnationala, antreneaza riscul ca rolul Comisiei de partener strategic si consilier sa se schimbe in rol de controlor, misiunea ei limitandu-se la verificarea si certificarea conformitatii programarii statelor membre si a regiunilor cu niste criterii care, definite fiind la nivel european, se pot situa la mare distanta de nevoile lor;
14. pledeaza pentru crearea noii categorii de regiuni “de tranzitie”, al caror PIB se incadreaza intre 75 % si 90 % din media Uniunii, precum si pentru asigurarea dreptului de a beneficia de interventiile FSE pentru toate regiunile, inclusiv cele care, fara a inregistra intarzieri de dezvoltare reflectate de mediile lor statistice, se confrunta totusi adesea cu probleme de coeziune sociala deoarece prezinta “insule” de saracie si subdezvoltare;
15. sustine, in orice caz, ca noul mod de clasificare a regiunilor nu trebuie sa conduca la o scadere drastica a nivelului ajutoarelor primite de regiuni in comparatie cu perioada de programare actuala si solicita sa fie prevazut un prag, astfel incat, in intervalul 2014-2020, sumele acordate acestora sa nu se situeze sub nivelul a doua treimi din cele primite in perioada 2007-2013;
16. saluta initiativa de a prioritiza cotele de participare a FSE, insa cere sa fie stabilite procente mai mici, care sa fie mai bine proportionate in raport cu statele membre si cu regiunile si sa le ofere flexibilitatea necesara in materie de programare – care trebuie stabilita, pe cat posibil, cat mai aproape de nivelul la care se situeaza potentialul si problemele locale;
17. sustine ca cotele minime prevazute pentru participarea FSE pe categorii de regiuni trebuie sa fie orientative, ceea ce ar face posibila modularea lor de la caz la caz, pentru fiecare regiune in parte, in momentul negocierii contractului de parteneriat;
18. in opinia sa, este de apreciat faptul ca UE se va stradui in continuare sa impuna coordonarea si coerenta actiunilor diferitelor sale fonduri structurale si, in special, complementaritatea interventiilor realizate de FEDER si FSE in cadrul politicii de coeziune si al Strategiei Europa 2020, caci aceasta abordare poate declansa sinergii importante;
19. aproba, pe de o parte, eforturile depuse pentru promovarea implicarii partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale in procedurile de proiectare si de punere in aplicare a FSE;
20. evidentiaza si dezaproba totusi, pe de alta parte, neincrederea generala manifestata de Comisie fata de autoritatile locale si regionale, care sunt – si trebuie sa ramana – actori esentiali in elaborarea si implementarea programelor operationale;
Β. Misiunea FSE si domeniul de aplicare a sprijinului acordat prin intermediul sau
21. aproba principiul director fundamental de cuplare a sarcinilor si a interventiilor FSE cu Strategia Europa 2020 pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii;
22. isi impartaseste totusi ingrijorarea generata de constatarea ca “aliniind pe deplin” FSE la obiectivele Strategiei Europa 2020 se ajunge la restrangerea misiunii pe care trebuie el sa si-o asume in cadrul politicii de coeziune, astfel cum este aceasta prevazuta in Tratat si, mai precis, a sarcinii FSE de a sustine linii programatice cat mai coerente si mai integrate posibil, acordand atentia cuvenita dimensiunii teritoriale;
23. considera ca, in contextul alinierii FSE la obiectivele Strategiei Europa 2020, misiunea principala a acestuia o constituie reducerea intarzierilor suferite de teritoriile defavorizate la care face referire articolul 174 TFUE (zone rurale, zone supuse unei mutatii industriale, regiunile din nordul indepartat, regiunile cu densitati de populatie foarte reduse sau regiunile insulare, transfrontaliere sau montane). CoR isi reitereaza temerile ca FSE, parghie esentiala a politicii de coeziune, sa nu fie redus la rolul de instrument aflat in slujba exclusiva a Strategiei Europa 2020;
24. de asemenea, deplange faptul ca la alinierea FSE la obiectivele Strategiei Europa 2020 nu se acorda atentia cuvenita situatiei specifice si unice a regiunilor ultraperiferice, recunoscuta la articolul 349 din TFUE;
25. isi exprima satisfactia si adeziunea fata de abordarea globala si coerenta in virtutea careia Comisia a optat sa structureze domeniul de aplicare a sprijinului acordat prin intermediul FSE, care este menit sa sustina patru obiective tematice in mod direct si alte patru in mod indirect, din totalul de 11 obiective definite in articolul 9 al regulamentului general privind fondurile care fac obiectul cadrului strategic comun pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. Obiectivele tematice astfel selectate sunt descompuse, la randul lor, in 18 prioritati de investitii;
26. subliniaza ca, in acest mod, FSE isi va indeplini in continuare misiunea fundamentala pe care i-o atribuie Tratatul, si anume cea a “imbunatatirii posibilitatilor de incadrare in munca a lucratorilor”, fiind totodata capabil sa raspunda nevoilor sociale izvorate din conjunctura economica deosebit de defavorabila, multumita “promovarii incluziunii sociale si combaterii saraciei” care a fost avansata de la nivelul de prioritate de investitii la cel de obiectiv tematic specific;
27. regreta faptul ca propunerea nu face referire la promovarea flexibilitatii combinate cu securitatea (flexicuritate) pe piata fortei de munca, care face obiectul uneia din orientarile integrate ale Strategiei Europa 2020 (orientarea nr. 7);
28. isi exprima satisfactia ca, intr-o etapa in care investitiile publice in aceste sectoare tind sa se reduca, FSE aduce un sprijin distinct educatiei, cercetarii si dezvoltarii tehnologice si se pronunta in favoarea unei deschideri a FSE pentru investitii in capital fizic care sa corespunda obiectivelor FSE, de exemplu in favoarea infrastructurii educationale;
29. solicita adaugarea in Regulamentul privind FSE a unei referiri la zonele afectate de un handicap natural sau demografic, similara celei din articolul 10 al propunerii de regulament privind Fondul european de dezvoltare regionala;
30. in contextul schimbarilor demografice de amploare care au loc in multe state membre si care fac necesara o adaptare cuprinzatoare a structurilor din invatamant, considera ca aceasta problematica trebuie sa se bucure de atentia cuvenita in momentul stabilirii prioritatilor de investitie. Comitetul pleaca de la premisa ca, in contextul schimbarilor demografice, investitiile care asigura structuri de invatamant durabile, inclusiv investitiile in necesarul de forta de munca calificata, ar trebui sa beneficieze si ele de finantare in temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) cifra (iii);
31. este deosebit de multumit sa constate ca mai multe dintre domeniile de interventie care constituie prioritati de investitii se afla in relatie directa cu competentele autoritatilor locale si regionale si, in consecinta, le vor ajuta sa-si indeplineasca misiunea. Totodata, aceasta situatie confera un caracter urgent necesitatii de a acorda un rol decisiv acestor autoritati in elaborarea si executarea programelor operationale aferente;
32. solicita Comisiei sa faca progrese in ceea ce priveste clarificarea anumitor prioritati de investitii al caror continut a ramas vag, precum si accentuarea altora si crearea unora noi, acolo unde este cazul, ca de exemplu pentru promovarea dimensiunii teritoriale a interventiilor FSE;
C. Coerenta si concentrarea tematica
33. saluta prevederea obligatiei ca statele membre sa asigure o anumita coerenta in strategia si actiunile lor, astfel cum sunt acestea definite in programele operationale, atunci cand abordeaza provocarile consemnate in programele nationale de reforma, obiectivul fiind ca ele sa contribuie astfel la realizarea principalelor obiective ale Strategiei Europa 2020 in domeniile ocuparii fortei de munca, educatiei si reducerii saraciei, dat fiind ca un mediu macroeconomic sanatos este indispensabil pentru ca politica de coeziune sa obtina rezultate optime;
34. remarca inca o data ca formularea propusa (“se asigura ca strategia si actiunile prevazute in programele operationale sunt coerente si concentrate asupra abordarii provocarilor identificate in cadrul programelor nationale de reforma”, in vreme ce in regulamentul in vigoare se cere “sa contribuie la aceasta”) confirma riscul ca FSE sa inceteze a fi o parghie esentiala a politicii de coeziune pentru a se limita la un rol de instrument aflat in serviciul exclusiv al Strategiei Europa 2020 (a se vedea punctele 21-24 de mai sus);
35. apreciaza dispozitia care precizeaza, in contextul efortului depus pentru concentrarea finantarii, ca, pentru fiecare stat membru, cel putin 20 % din ansamblul resurselor FSE vor fi afectate realizarii obiectivului tematic constand in “promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei”;
36. se intreaba daca minimul de 20 % prevazut pentru acest obiectiv, caruia ii sunt afectate 16,8 miliarde EUR pentru intreaga perioada se va dovedi eficace, avand in vedere ca insasi Comisia recunoaste ca saracia si excluderea sociala ii ameninta pe aproximativ un sfert dintre europeni, adica mai mult de 113 milioane de persoane;
37. desi este de acord cu concentrarea tematica dorita, se exprima impotriva modului de a actiona si a procedurilor pentru care a optat Comisia pentru urmarirea acestui obiectiv, prin dispozitiile articolului 4 alineatul (3) al propunerii de regulament privind FSE. Din momentul in care aceasta face obligatorie concentrarea fondurilor disponibile in cadrul fiecarui program operational pe un maximum de patru din cele optsprezece prioritati posibile in total si prevede pentru aceasta concentrare procente deosebit de ridicate, variind intre 80 si 60 % in functie de categoria in care se inscriu regiunile avute in vedere, Comisia intra in contradictie cu principiile subsidiaritatii si proportionalitatii, in masura in care mecanismul se poate dovedi incapabil de a acoperi nevoile si prioritatile fiecareia dintre regiuni;
38. ar prefera, in scopul concentrarii fondurilor, o procedura care sa aiba doua caracteristici: fixarea unor procentaje mai reduse decat cele propuse de Comisie pentru aceasta concentrare a sumelor disponibile in cadrul fiecarui program operational si respectiv acordarea unei valori pur orientative numarului de 4 prioritati de investitii, care va functiona ca valoare-prag la nivel european si va putea fi sporit la sase prioritati in cursul negocierii programelor operationale, astfel incat respectiva concentrare sa-si propuna la randul ei sa raspunda in mod adecvat nevoilor si prioritatilor proprii fiecarei regiuni;
D. Mecanisme de monitorizare si evaluare
39. isi exprima acordul de principiu cu privire la adoptarea unui sistem de indicatori comuni de realizare si de rezultat ai programelor. Lansarea pe aceasta cale a eforturilor de armonizare la nivel european a regulilor de evaluare a rezultatelor interventiilor FSE (care sufereau intarzieri) va contribui intr-o masura importanta la imbunatatirea fiabilitatii, a calitatii si a vizibilitatii procedurilor de monitorizare;
40. nutreste insa convingerea ca, in faza de inceput in care ne aflam in prezent in ceea ce priveste armonizarea indicatorilor de randament ai programelor si in care, printre altele, indicatorii propusi de Comisie pentru utilizare comuna nu au fost inca experimentati, precum si in conditiile in care efectul masurilor finantate prin FSE este mai dificil de evaluat decat efectul altor tipuri de interventie, acesti indicatori nu ar trebui sa aiba decat o valoare orientativa si nu una cu caracter obligatoriu, si mai ales nu ar trebui sa fie asociati “conditionarii de performante”;
41. este, in schimb, de acord ca este posibila satisfacerea necesitatii de ameliorare a fiabilitatii, a calitatii si a vizibilitatii procedurilor de monitorizare, prevazand faptul ca autoritatile nationale si subnationale vor avea posibilitatea de a negocia si de a stabili de comun acord indicatori interni specifici de rezultat pentru fiecare program in parte care vor trebuie sa se inspire, in totalitate sau in parte, din indicatorii comuni de performanta si de realizare propusi de Comisie, recunoscand ca la adoptarea acestora va fi indispensabil sa se dea dovada de flexibilitate;
Ε. Implicarea partenerilor
42. isi exprima dezamagirea cu privire la faptul ca dispozitiile articolului 6 al propunerii de regulament, care priveste “implicarea partenerilor”, precum si considerentul 9 nu contin nicio referire la autoritatile locale si se limiteaza la evocarea partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale, dovedind astfel neincrederea in autoritatile locale si regionale semnalata mai sus;
43. fiind vorba de un parteneriat, considera ca nu este just ca autoritatile locale si regionale sa fie asimilate partenerilor socioeconomici, in conditiile in care, in calitate de reprezentante ale interesului general al comunitatilor respective, tinand seama de cadrul institutional din statele membre, ele asuma cogestionarea si cofinantarea proiectelor politicii de coeziune;
44. regreta ca dispozitia mentionata nu face referire in mod explicit la toti partenerii enumerati la articolul 5 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispozitii comune privind fondurile structurale. Articolul 5 din regulamentul de stabilire a unor dispozitii comune recunoaste autoritatile locale si regionale competente ca parteneri privilegiati ai autoritatilor nationale pentru punerea in aplicare a programelor respectivelor fonduri structurale ale UE, printre care si FSE, impreuna cu partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale. Prin urmare, aceasta omisiune trebuie rectificata;
45. saluta faptul ca regulamentul dezbatut stimuleaza participarea partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale, garantandu-le ca li se va aloca, din fondurile FSE, un buget adecvat initiativelor lor de dezvoltare a capacitatilor de elaborare si executare a programelor;
46. totusi, este de acord ca autoritatile locale si regionale de mai mica anvergura, precum micile localitati rurale, sa fie incurajate sa participe si sa aiba acces cum se cuvine la actiunile sprijinite de FSE, prin activitati adecvate de dezvoltare a capacitatilor lor, dar si ca acest fond sa acorde sprijin initiativelor autoritatilor locale si regionale pentru constituirea de retele in cadrul carora sa poata face schimburi de experienta, la nivelul UE, pe chestiuni de interes comun, precum somajul in randul tinerilor, imbatranirea populatiei, integrarea minoritatii rome etc.;
F. Promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii
47. aproba dispozitiile prin care propunerea de regulament privind FSE promoveaza egalitatea intre barbati si femei, precum si egalitate de sanse intre toti cetatenii, inclusiv posibilitatea de acces a persoanelor cu handicap, integrand in consecinta principiul interzicerii discriminarii, dispozitii care fac dovada intensificarii eforturilor depuse in vederea eliminarii oricarui element discriminator dintre cele prevazute la articolul 19 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Este extrem de pozitiv si relevant, in ceea ce priveste progresele realizate, faptul ca textul nu se mai multumeste, precum regulamentul in vigoare, sa oblige statele membre sa aiba in vedere sa preia in cadrul programelor lor operationale „o descriere a modului in care se incurajeaza egalitatea intre barbati si femei si egalitatea de sanse, ci le obliga “sa integreze in actele legislative” [1] dimensiunea egalitatii de gen si cea a egalitatii de sanse;
G. Inovarea sociala si cooperarea transnationala
48. apreciaza pozitiv mentionarea “inovarii sociale”, pentru promovarea careia Comitetul a lansat deja initiative importante, precum Forumul pentru inovare sociala, in mai 2011, dar considera oportun sa se faca referire intr-un mod mai explicit la autoritatile locale si regionale, carora va trebui sa li se acorde dreptul de a participa, impreuna cu statele membre, la determinarea temelor propuse pentru aceasta inovare sociala;
49. se pronunta in favoarea continuarii si consolidarii cooperarii transnationale in vederea promovarii schimbului de cunostinte si, prin aceasta, a cresterii eficacitatii politicilor sprijinite prin intermediul FSE;
50. isi exprima surprinderea cu privire la faptul ca propunerea Comisiei nu prevede, dupa cum instaura regulamentul in vigoare, o colaborare interregionala care sa vina in completarea cooperarii transnationale, cu atat mai mult cu cat, dupa incetarea initiativei comunitare Equal (2000-2006), aceasta a scazut pana la disparitie in cazul anumitor state membre;
51. respinge, ca fiind excesiva, dispozitia restrictiva potrivit careia statele membre isi pot alege temele de cooperare transnationala dintr-o lista propusa de Comisie si aprobata de Comitetul FSE si solicita, prin urmare, eliminarea acesteia;
H. Dispozitii specifice privind tratarea particularitatilor teritoriale
52. apreciaza in mod deosebit sprijinul prevazut, destinat strategiilor de dezvoltare ale actorilor locali, pactelor teritoriale, initiativelor locale pentru ocuparea fortei de munca, educatie si incluziune sociala si instrumentelor teritoriale integrate (ITI), care deschid cai importante de luare in considerare a particularitatilor teritoriale, si solicita ca aceste dispozitive sa fie extinse la alte fonduri structurale si domenii de interventie;
53. saluta mentionarea indispensabilei mobilizari a actorilor de la nivel regional si local pentru punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020, precum si a posibilitatii de a recurge la pactele teritoriale pentru atingerea acestui obiectiv;
54. cu aceasta ocazie, aminteste anterioarele sale luari de pozitie in favoarea recurgerii sporite la pactele teritoriale, pentru punerea in aplicare a Strategiei Europa 2020 sau in cadrul politicii sale de coeziune, dat fiind ca acestea ofera posibilitatea introducerii oficiale a acordurilor de parteneriat la un nivel “inferior” celui al contractelor de parteneriat;
55. aproba cu entuziasm referirea la indispensabila complementaritate cu interventiile FEDER in cazul in care FSE sprijina strategii de dezvoltare urbana durabila. Pentru multe autoritati locale, a fost deseori dificil, chiar imposibil, sa se finanteze actiuni integrate de dezvoltare urbana prin combinarea resurselor unuia sau altuia din aceste fonduri, intrucat acestea aplicau reguli administrative divergente, care mobilizau organe de gestionare diferite si care se bazau pe calendare nearmonizate;
56. solicita totusi ca aceasta masura sa fie extinsa si la strategiile de dezvoltare integrata din regiunile rurale. Ar fi extrem de utila posibilitatea combinarii finantarilor din cadrul FSE si FEDER pentru abordarea problemelor legate de saracia extrema din zonele rurale, de exemplu in cazul taberelor de romi din Europa centrala si de est;
I. Masuri de simplificare si instrumente financiare inovatoare
57. apreciaza ca fiind benefice masurile de simplificare propuse de Comisie, respectiv reducerea numarului de reguli de eligibilitate, menita sa faciliteze accesul celor in drept si al actiunilor de mai mica amploare la finantarea FSE, posibilitatea contributiilor in natura de a beneficia de interventia acestui fond, recurgerea pe scara mai larga la subventiile globale, optiunile simplificate in materie de costuri si sumele forfetare, inclusiv prevederea obligatiei utilizarii acestora pentru initiative de mai mica amploare, de pana la 50000 EUR. Aceste masuri, combinate cu cele propuse in cadrul revizie regulamentului financiar al UE, vor duce efectiv la usurarea sarcinii administrative a celor in drept si a autoritatilor de gestionare si se dovedesc cat se poate de benefice in cazul numeroaselor microinterventii din domeniul ocuparii fortei de munca si din cel al afacerilor sociale, unde este vorba de investitii mai curand imateriale decat materiale. In prezent, sarcina administrativa determinata de aceste interventii poate fi atat de disproportionata, incat sa anuleze avantajele pe care le-ar putea aduce autoritatilor locale si regionale si sa le descurajeze sa depuna cereri pentru proiecte in cadrul FSE;
58. cu toate acestea, are convingerea ca, in materie de simplificare, se pot inca aduce imbunatatiri daca se adopta si alte masuri, precum cele dezbatute in cadrul Grupului ad-hoc al Comitetului FSE, consacrat viitorului acestuia. Printre altele, se poate aminti propunerea de adaptare a regulilor de cofinantare pentru anumite axe prioritare, in special proiecte de dimensiune mai redusa sau de instaurare a unui dispozitiv mai eficace de plata a creditelor, cu recurgerea mai sistematica la prefinantare;
59. isi exprima acordul cu privire atat la masurile financiare inovatoare propuse pentru sprijinirea proiectelor prin FSE, cum sunt mecanismele de partajare a riscurilor, fondurile proprii si datoriile, precum si fondurile de garantare, de participare sau de imprumut, cat si la mentionarea specifica a “garantiilor bazate pe politici”, destinate imbunatatirii accesului actorilor publici si privati la pietele de capital, la nivel national si regional;
60. solicita Comisiei sa adauge la aceasta panoplie fondurile de imprumut reinnoibile pentru interventiile de acordare de microcredite, “obligatiunile sociale”, instrument inedit dezbatut in forumul consacrat inovatiei sociale sau “obligatiunile cetatenesti”, propunere care a fost formulata in cursul elaborarii acestor proiecte de aviz privind revizuirea bugetului UE si noul cadru financiar multianual post-2013.

II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE
Amendamentul 1
Considerente (punctul 9)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(9) Punerea in aplicare eficienta si efectiva a actiunilor sprijinite din FSE depinde de buna guvernanta si de parteneriatul dintre toti actorii teritoriali si socioeconomici relevanti, in special partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale. Prin urmare, este necesar ca statele membre sa incurajeze participarea partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale in punerea in aplicare a FSE. | (9) Punerea in aplicare eficienta si efectiva a actiunilor sprijinite din FSE depinde de buna guvernanta si de parteneriatul dintre toti actorii teritoriali si socioeconomici relevanti, in special autoritatile locale si regionale, partenerii sociali si organizatiile neguvernamentale. Prin urmare, este necesar ca statele membre sa incurajeze participarea partenerilor sociali si a organizatiilor neguvernamentale in punerea in aplicare a FSE, dar si a autoritatilor locale, care sunt lipsite in prezent de aceasta posibilitate. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 42 si 43 de mai sus, din capitolul “Recomandari politice”.
Amendamentul 2
Articolul 1
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 1ObiectPrezentul regulament stabileste misiunea Fondului social european (FSE), domeniul de aplicare a asistentei acordate prin intermediul lui, dispozitii specifice si tipurile de cheltuieli eligibile pentru asistenta. | Articolul 1ObiectPrezentul regulament stabileste misiuneamisiunile Fondului social european (FSE), domeniul de aplicare a asistentei acordate prin intermediul lui, dispozitii specifice si tipurile de cheltuieli eligibile pentru asistenta. |
Expunere de motive
In privinta stabilirii misiunii FSE, textele tratatelor sunt autentice (cf. articolele 162 si 174-175 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene). De aceea, se propune revenirea la formularea din regulamentul in vigoare (Regulamentul nr. 1081/2006), care se refera la “misiuni”, mai degraba decat la o singura “misiune”. Astfel, formularea din propunerea de regulament coincide cu cea din tratat: intr-adevar, articolul 177 din TFUE prevede ca “Parlamentul European si Consiliul, hotarand prin regulamente, in conformitate cu procedura legislativa ordinara si dupa consultarea Comitetului Economic si Social si a Comitetul Regiunilor, definesc misiunile, obiectivele prioritare si organizarea fondurilor structurale [2]”.
Amendamentul 3
Articolul 2
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 2Misiune1.FSE promoveaza niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca si de calitate a locurilor de munca, sprijina mobilitatea geografica si profesionala a lucratorilor, faciliteaza adaptarea acestora la schimbare, incurajeaza un nivel ridicat de educatie si formare, promoveaza egalitatea intre femei si barbati, egalitatea de sanse si nediscriminarea, imbunatateste incluziunea sociala si combate saracia, contribuind astfel la realizarea prioritatilor Uniunii Europene in ceea ce priveste consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale.2.FSE isi indeplineste misiunea prin sprijinirea statelor membre in indeplinirea prioritatilor si a obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. FSE sprijina elaborarea si punerea in aplicare a politicilor si a actiunilor, tinand seama de orientarile integrate pentru politicile economice si de ocupare a fortei de munca ale statelor membre si de recomandarile Consiliului privind programele nationale de reforma.3.Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi somerii pe termen lung, persoanele cu handicap, migrantii, minoritatile etnice, comunitatile marginalizate si persoanele care se confrunta cu excluziunea sociala. De asemenea, FSE acorda sprijin intreprinderilor, sistemelor si structurilor, pentru a facilita adaptarea acestora la noile provocari si pentru a promova buna guvernanta si punerea in aplicare a reformelor, in special in domeniile ocuparii fortei de munca, educatiei si politicilor sociale. | Articolul 2MisiuneMisiuni1.FSE promoveaza niveluri ridicate de ocupare a fortei de munca si de calitate a locurilor de munca, sprijina mobilitatea geografica si profesionala a lucratorilor, faciliteaza adaptarea acestora la schimbare, incurajeaza un nivel ridicat de educatie si formare, promoveaza egalitatea intre femei si barbati, egalitatea de sanse si nediscriminarea, imbunatateste incluziunea sociala si combate saracia, contribuind astfel la realizarea prioritatilor Uniunii Europene in ceea ce priveste consolidarea coeziunii economice, sociale si teritoriale.2.FSE isi indeplineste misiunea prin sprijinirea statelor membre in indeplinirea prioritatilor si a obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii. FSE sprijina elaborarea si punerea in aplicare a politicilor si a actiunilor, tinand seama, printre altele, de orientarile integrate pentru politicile economice si de ocupare a fortei de munca ale statelor membre si de recomandarile Consiliului privind programele nationale de reforma.3.Beneficiarii FSE sunt persoane, inclusiv grupuri dezavantajate, cum ar fi somerii pe termen lung, persoanele cu handicap, migrantii, minoritatile etnice, comunitatile marginalizate si persoanele care se confrunta cu excluziunea sociala. De asemenea, FSE acorda sprijin intreprinderilor, sistemelor si structurilor, pentru a facilita adaptarea acestora la noile provocari si pentru a promova buna guvernanta si punerea in aplicare a reformelor, in special in domeniile ocuparii fortei de munca, educatiei si politicilor sociale. |
Expunere de motive
1. Cu privire la titlul articolului, a se vedea observatia de mai sus referitoare la articolul 1.
2. In vederea punerii in valoare a dimensiunii teritoriale specifice politicii de coeziune si pentru repozitionarea problemelor si disparitatilor regionale in raport cu Strategia Europa 2020, ar putea fi introdusa precizarea “printre altele”, care sa atenueze caracterul constrangator al orientarilor si recomandarilor privind programele operationale ale FSE.
3. Este de mirare ca, printre alte grupuri beneficiare ale FSE, se face trimitere si la “minoritati etnice”. Aceasta mentiune si distinctia pe care o induce risca sa ridice probleme serioase de drept international si intern in mai multe state membre.
Amendamentul 4
Articolul 3
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 3Domeniul de aplicare a sprijinului1.In cadrul obiectivelor tematice enumerate mai jos si in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […], FSE sprijina urmatoarele prioritati de investitii: (a) promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii lucratorilor prin: (i) acces la locuri de munca pentru solicitantii de locuri de munca si persoanele inactive, inclusiv initiative locale de ocupare a fortei de munca, precum si sprijin pentru mobilitatea lucratorilor; (ii) integrare durabila pe piata muncii a tinerilor care nu au un loc de munca, nu urmeaza studii sau cursuri de formare profesionala; (iii) activitate independenta, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi; (iv) egalitate intre femei si barbati si reconcilierea vietii profesionale cu cea privata; (v) adaptarea la schimbare a lucratorilor, a intreprinderilor si a antreprenorilor; (vi) imbatranire activa si in conditii bune de sanatate; (vii) modernizarea si consolidarea institutiilor de pe piata muncii, inclusiv actiuni pentru imbunatatirea mobilitatii transnationale a lucratorilor; (b) efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii competentelor si al invatarii pe tot parcursul vietii prin: (i) reducerea ratei de parasire timpurie a scolii si promovarea accesului egal la invatamant prescolar, primar si secundar de buna calitate; (ii) imbunatatirea calitatii, a eficientei si a deschiderii invatamantului tertiar si a celui echivalent in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie; (iii) cresterea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii, actualizarea competentelor si a aptitudinilor fortei de munca si sporirea importantei pe piata muncii a educatiei si a sistemelor de formare; (c) promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin: (i) incluziune activa; (ii) integrarea comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii; (iii) combaterea discriminarii pe motive de sex, rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala; (iv) cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general; (v) promovarea economiei sociale si a intreprinderilor sociale; (vi) strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii; (d) cresterea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice prin: (i) efectuarea de investitii in capacitatea institutionala si in eficienta administratiilor si a serviciilor publice in perspectiva realizarii de reforme, a unei mai bune legiferari si a bunei guvernante;Aceasta prioritate de investitii este aplicabila doar pe intreg teritoriul statelor membre care au cel putin o regiune NUTS de nivel 2, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […] sau in statele membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune.(ii) consolidarea capacitatilor pentru partile interesate care isi desfasoara activitatea in domeniul ocuparii fortei de munca, al educatiei si al politicilor sociale, precum si pacte sectoriale si teritoriale in vederea mobilizarii in favoarea realizarii de reforme la nivel national, regional si local.2.Prin prioritatile de investitii prevazute la alineatul (1), FSE contribuie, de asemenea, la alte obiective tematice enumerate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […], in principal prin: (a) sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, neinfluentabila de schimbarile climatice, eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si durabila din punct de vedere ecologic, prin reforma sistemelor de educatie si formare, adaptarea competentelor si a calificarilor, perfectionarea fortei de munca si crearea de noi locuri de munca in sectoarele legate de mediu si de energie; (b) imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, prin dezvoltarea competentelor digitale, investitii in e-incluziune si in competente antreprenoriale conexe; (c) consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii, prin dezvoltarea studiilor postuniversitare, formarea cercetarilor, activitati de colaborare in retea si parteneriate intre institutii de invatamant superior, centre de cercetare si tehnologice si intreprinderi; (d) cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, prin promovarea adaptabilitatii intreprinderilor si a lucratorilor, precum si prin sporirea investitiilor in capitalul uman. | Articolul 3Domeniul de aplicare a sprijinului1.In cadrul obiectivelor tematice enumerate mai jos si in conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […], FSE sprijina urmatoarele prioritati de investitii: (a) promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii lucratorilor prin: (i) acces la locuri de munca pentru solicitantii de locuri de munca si persoanele inactive, inclusiv initiative locale de ocupare a fortei de munca, precum si sprijin pentru mobilitatea lucratorilor, in special in regiunile cele mai nordice, slab populate, regiunile insulare si montane regiunile, precum si regiunile ultraperiferice; (ii) integrare durabila pe piata muncii a tinerilor care nu au un loc de munca, nu urmeaza studii sau cursuri de formare profesionala; (iii) activitate independenta, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi; (iv) egalitate intre femei si barbati si reconcilierea vietii profesionale cu cea privata; (v) adaptarea la schimbare a lucratorilor, a intreprinderilor si a antreprenorilor, in special in regiunile in care are loc o tranzitie industriala; (vi) imbatranire activa si in conditii bune de sanatate; (vii) modernizarea si consolidarea institutiilor de pe piata muncii, inclusiv actiuni pentru imbunatatirea mobilitatii transnationale a lucratorilor; (b) efectuarea de investitii in domeniul educatiei, al formarii competentelor si al invatarii pe tot parcursul vietii prin: (i) reducerea ratei de parasire timpurie a scolii si promovarea accesului egal la invatamant prescolar, primar si secundar de buna calitate; (ii) imbunatatirea calitatii, a eficientei si a deschiderii invatamantului tertiar si a celui echivalent in vederea cresterii participarii si a nivelului de educatie; (iii) cresterea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii, actualizarea competentelor si a aptitudinilor fortei de munca si sporirea importantei pe piata muncii a educatiei si a sistemelor de formare; (c) promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei prin: (i) incluziunea activa a persoanelor excluse de pe piata muncii; (ii) integrarea comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii; (iii) combaterea discriminarii pe motive de sex, rasa sau origine etnica, religie sau convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala; (iv) cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general; (v) promovarea economiei sociale si a intreprinderilor sociale; (vi) strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii; (d) cresterea capacitatii institutionale si a eficientei administratiei publice prin: (i) efectuarea de investitii in capacitatea institutionala si in eficienta administratiilor si a serviciilor publice in perspectiva realizarii de reforme, a unei mai bune legiferari si a bunei guvernante;Aceasta prioritate de investitii este aplicabila doar pe intreg teritoriul statelor membre care au cel putin o regiune NUTS de nivel 2, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […] sau in statele membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune.(ii) consolidarea capacitatilor pentru partile interesate care isi desfasoara activitatea in domeniul ocuparii fortei de munca, al educatiei si al politicilor sociale, precum si pacte sectoriale si teritoriale in vederea mobilizarii in favoarea realizarii de reforme la nivel national, regional si local.(iii) dezvoltarea capacitatilor pactelor teritoriale si ale initiativelor locale, pentru promovarea dimensiunii teritoriale a FSE.2.Prin prioritatile de investitii prevazute la alineatul (1), FSE contribuie, de asemenea, la alte obiective tematice enumerate la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. […], in principal prin: (a) sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon, neinfluentabila de schimbarile climatice, eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor si durabila din punct de vedere ecologic, prin reforma sistemelor de educatie si formare, adaptarea competentelor si a calificarilor, perfectionarea fortei de munca si crearea de noi locuri de munca in sectoarele legate de mediu si de energie; (b) imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor, prin dezvoltarea competentelor digitale, investitii in e-incluziune si in competente antreprenoriale conexe; (c) consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii, prin dezvoltarea studiilor postuniversitare, formarea cercetarilor, activitati de colaborare in retea si parteneriate intre institutii de invatamant superior, centre de cercetare si tehnologice si intreprinderi; (d) cresterea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, prin promovarea adaptabilitatii intreprinderilor si a lucratorilor, precum si prin sporirea investitiilor in capitalul uman. |
Expunere de motive
Aceasta modificari se refera in mod clar la regiunile mentionate in articolele 174 si 349 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
Ele urmaresc, pe de o parte, sa clarifice si sa imbunatateasca o dispozitie care, de altfel, a fost incununata de succes, si, pe de alta parte, sa faca cunoscut si sa consolideze instrumentul pactelor teritoriale.
Amendamentul 5
Articolul 4
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 4Coerenta si concentrare tematica1.Statele membre se asigura ca strategia si actiunile prevazute in programele operationale sunt coerente si concentrate asupra abordarii provocarilor identificate in cadrul programelor nationale de reforma si al recomandarilor relevante ale Consiliului, formulate in temeiul articolului 148 alineatul (4) din tratat, pentru a contribui la realizarea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 privind ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei.2.In fiecare stat membru, cel putin 20 % din totalul resurselor FSE sunt alocate obiectivului tematic “promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei” prevazut la articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. […].3.Statele membre urmaresc realizarea concentrarii tematice, conform urmatoarelor modalitati: (a) in ceea ce priveste regiunile mai dezvoltate, statele membre concentreaza 80 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1); (b) in ceea ce priveste regiunile de tranzitie, statele membre concentreaza 70 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1); (c) in ceea ce priveste regiunile mai putin dezvoltate, statele membre concentreaza 60 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1). | Articolul 4Coerenta si concentrare tematica1.Statele membre se asigura ca strategia si actiunile prevazute in programele operationale sunt coerente si concentrate asupra abordariicontribuie la abordarea provocarilor identificate in cadrul programelor nationale de reforma si al recomandarilor relevante ale Consiliului, formulate in temeiul articolului 148 alineatul (4) din tratat, pentru a contribui la realizarea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 privind ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei.2.In fiecare stat membru, cel putin 20 % din totalul resurselor FSE sunt alocate obiectivului tematic “promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei” prevazut la articolul 9 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. […].3.Statele membre urmaresc realizarea concentrarii tematice, conform urmatoarelor modalitati: (a) in ceea ce priveste regiunile mai dezvoltate, statele membre concentreaza 8070 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1); (b) in ceea ce priveste regiunile de tranzitie, statele membre concentreaza 7060 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1); (c) in ceea ce priveste regiunile mai putin dezvoltate, statele membre concentreaza 6050 % din suma alocata fiecarui program operational in vederea indeplinirii a cel mult patru prioritati de investitii stabilite la articolul 3 alineatul (1).(d) numarul de patru prioritati de investitii la care se face referire in alineatele de mai sus poate fi crescut pana la sase din prioritatile de investitii mentionate in articolul 3 alineatul (1) daca aceasta crestere este justificata de anumite motive deosebite si daca astfel se raspunde mai bine nevoilor si prioritatilor specifice fiecarei regiuni. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 37 si 38 de mai sus, din capitolul “Recomandari politice”.
Amendamentul 6
Articolul 5
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 5Indicatori1.Indicatorii comuni, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, precum si indicatorii specifici de program, sunt utilizati in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) si articolul 87 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. […]. Toti indicatorii sunt exprimati in cifre absolute.Indicatorii comuni si indicatorii specifici de program in materie de realizare se refera la operatiuni puse in aplicare partial sau in totalitate. In cazul in care este relevant pentru natura operatiunilor sustinute, se stabilesc valori-tinta cuantificate cumulativ pentru anul 2022. Indicatorii de referinta se stabilesc la zero.Indicatorii comuni si indicatorii specifici de program in materie de rezultat se refera la axele prioritare sau la subprioritatile stabilite in cadrul unei axe prioritare. Indicatorii de referinta utilizeaza cele mai recente date disponibile. Se stabilesc valori-tinta cuantificate cumulativ pentru anul 2022.2.Odata cu rapoartele anuale de punere in aplicare, autoritatea de gestionare transmite electronic date structurate pentru fiecare prioritate de investitii. Datele se refera la clasificarea pe categorii si la indicatorii de realizare si de rezultat. | Articolul 5Indicatori1.Indicatorii comuni, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, precum si indicatorii specifici de program, sunt utilizati in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) si articolul 87 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. […]. Toti indicatorii sunt exprimati in cifre absolute.Indicatorii comuni si indicatorii specifici de program in materie de realizare se refera la operatiuni puse in aplicare partial sau in totalitate. In cazul in care este relevant pentru natura operatiunilor sustinute, se stabilesc valori-tinta cuantificate cumulativ pentru anul 2022. Indicatorii de referinta se stabilesc la zero.Indicatorii comuni si indicatorii specifici de program in materie de rezultat se refera la axele prioritare sau la subprioritatile stabilite in cadrul unei axe prioritare. Indicatorii de referinta utilizeaza cele mai recente date disponibile. Se stabilesc valori-tinta cuantificate cumulativ pentru anul 2022.2.Odata cu rapoartele anuale de punere in aplicare, autoritatea de gestionare transmite electronic date structurate pentru fiecare prioritate de investitii. Datele se refera la clasificarea pe categorii si la indicatorii de realizare si de rezultat.1.Programele operationale stabilesc, cu acordul statelor membre si al partenerilor implicati, indicatorii de realizare si de rezultat, care sunt utilizati in conformitate cu articolul 24 alineatul (3) si cu articolul 87 alineatul(2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. […]. Toti indicatorii sunt exprimati in cifre absolute.2.Indicatorii comuni, astfel cum se prevede in anexa la prezentul regulament, au un caracter ilustrativ si constituie o sursa de inspiratie pentru autoritatile statelor membre si partenerii acestora in cursul elaborarii indicatorilor specifici de program in materie de realizare si de rezultat.3.Indicatorii adoptati pentru fiecare program sunt aprobati si certificati de Comisie in conformitate cu articolul 87 alineatul (5) al Regulamentului (UE) nr. […]. |
Expunere de motive
Se propune o modificare de fond a articolului 5 in virtutea elementelor prezentate la punctele 39-41 din capitolul “Recomandari politice”.
Amendamentul 7
Articolul 6
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 6Implicarea partenerilor1.Implicarea partenerilor sociali si a altor parti interesate, in special organizatii neguvernamentale, in punerea in aplicare a programelor operationale, astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […], poate lua forma unor granturi globale, astfel cum sunt definite la articolul 112 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. […]. Intr-un astfel de caz, programul operational precizeaza componenta programului vizata de grantul global, inclusiv alocarea financiara indicativa pentru fiecare axa prioritara a componentei respective.2.In scopul de a incuraja participarea adecvata a partenerilor sociali la actiunile sprijinite din FSE, autoritatile care gestioneaza un program operational intr-o regiune, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau in state membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune, se asigura ca o suma corespunzatoare din resursele FSE este alocata actiunilor de consolidare a capacitatilor, sub forma de cursuri de formare, masuri de colaborare in retea si consolidare a dialogului social, precum si activitatilor intreprinse in comun de partenerii sociali.3.In scopul de a incuraja participarea adecvata si accesul organizatiilor neguvernamentale la actiunile sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziunii sociale, egalitatii intre barbati si femei si egalitatii de sanse, autoritatile care gestioneaza un program operational intr-o regiune, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau in state membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune, se asigura ca o suma corespunzatoare din resursele FSE este alocata consolidarii capacitatilor organizatiilor neguvernamentale. | Articolul 6Implicarea partenerilor1.Implicarea autoritatilor locale si regionale, a partenerilor sociali si a altor parti interesate, in special organizatii neguvernamentale, in punerea in aplicare a programelor operationale, astfel cum se prevede la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. […], poate lua forma unor granturi globale, astfel cum sunt definite la articolul 112 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. […]. Intr-un astfel de caz, programul operational precizeaza componenta programului vizata de grantul global, inclusiv alocarea financiara indicativa pentru fiecare axa prioritara a componentei respective.2.In scopul de a incuraja participarea adecvata a partenerilor sociali la actiunile sprijinite din FSE, autoritatile care gestioneaza un program operational intr-o regiune, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau in state membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune, se asigura ca o suma corespunzatoare din resursele FSE este alocata actiunilor de consolidare a capacitatilor, sub forma de cursuri de formare, masuri de colaborare in retea si consolidare a dialogului social, precum si activitatilor intreprinse in comun de partenerii sociali.3.In scopul de a incuraja participarea adecvata si accesul organizatiilor neguvernamentale la actiunile sprijinite din FSE, in special in domeniile incluziunii sociale, egalitatii intre barbati si femei si egalitatii de sanse, autoritatile care gestioneaza un program operational intr-o regiune, astfel cum este definita la articolul 82 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. […], sau in state membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune, se asigura ca o suma corespunzatoare din resursele FSE este alocata consolidarii capacitatilor organizatiilor neguvernamentale.4.Pentru a incuraja implicarea adecvata a micilor colectivitati locale in actiunile sprijinite de FSE, autoritatile de gestionare a unui program operational intr-o regiune, astfel cum este aceasta definita in articolul 82 alineatul(2) litera(a) a Regulamentului (UE) nr. […], sau intr-un stat membru eligibil pentru a primi sprijin din partea Fondului de coeziune vegheaza asupra acordarii unui volum adecvat de resurse din FSE pentru consolidarea capacitatilor micilor autoritati locale. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 42-46 de mai sus, din capitolul “Recomandari politice”.
Amendamentul 8
Articolul 9
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 9 Inovare sociala 1. FSE promoveaza inovarea sociala in toate sectoarele care intra in domeniul sau de aplicare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, in special in scopul testarii si aplicarii la scara larga a solutiilor inovatoare pentru a raspunde nevoilor sociale. 2. In cadrul programelor lor operationale, statele membre identifica teme pentru inovare sociala, care corespund nevoilor lor specifice. 3. Comisia faciliteaza consolidarea capacitatilor in materie de inovare sociala, in special prin sprijinirea invatarii reciproce, crearea de retele de colaborare si diseminarea bunelor practici si metodologii. | Articolul 9 Inovare sociala 1. FSE promoveaza inovarea sociala in toate sectoarele care intra in domeniul sau de aplicare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din prezentul regulament, in special in scopul testarii si aplicarii la scara larga a solutiilor inovatoare pentru a raspunde nevoilor sociale. 2. In cadrul programelor lor operationale, statele membre identifica teme pentru inovare sociala de comun acord cu partenerii lor de la nivel local sau regional. Aceste teme corespund nevoilor specifice ale regiunilor si sunt fixate in cadrul programelor operationale, care corespund nevoilor lor specifice. 3. Comisia faciliteaza consolidarea capacitatilor in materie de inovare sociala, in special prin sprijinirea invatarii reciproce, crearea de retele de colaborare si diseminarea bunelor practici si metodologii. Comisia asigura, de asemenea, coerenta si complementaritatea intre actiunile de inovare sociala realizate in cadrul FSE si cele intreprinse in cadrul programului Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala. |
Expunere de motive
1. A se vedea mai sus punctul 48 din capitolul “Recomandari politice”.
2. Este vorba despre o trimitere incrucisata la articolul 8 din propunerea de regulament privind programul Uniunii Europene pentru schimbari sociale si inovare sociala, caruia CoR ii consacra un alt aviz, CdR 335/2011, adoptat la 3 mai 2012. Raportor: dl Enrico Rossi (IT-PSE).
Amendamentul 9
Articolul 10
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 10Cooperarea transnationala1.Statele membre sprijina cooperarea transnationala in scopul promovarii invatarii reciproce, sporind, astfel, eficacitatea politicilor sustinute din FSE. Cooperarea transnationala implica parteneri din cel putin doua state membre.2.Statele membre pot selecta teme de cooperare transnationala pe baza unei liste propuse de catre Comisie si aprobate de catre Comitetul FSE.3.Comisia faciliteaza cooperarea transnationala privind temele prevazute la alineatul (2) prin intermediul invatarii reciproce si al unor actiuni coordonate sau comune. In special, Comisia utilizeaza o platforma la nivelul UE pentru a facilita schimbul de experienta, consolidarea capacitatilor si colaborarea in retea, precum si difuzarea rezultatelor relevante. In plus, Comisia dezvolta un cadru de punere in aplicare coordonata, inclusiv criterii comune de eligibilitate, tipuri de actiuni si calendarul acestora, precum si abordari metodologice comune pentru monitorizare si evaluare, in vederea facilitarii cooperarii transnationale. | Articolul 10Cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala1.Statele membre sprijina cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala, in scopul promovarii invatarii reciproce, sporind, astfel, eficacitatea politicilor sustinute din FSE. Cooperarea transnationala implica parteneri din cel putin doua state membre.2.Statele membre pot selecta teme de cooperare transfrontaliera, transnationala si interregionala pe baza unei liste propuse de catre Comisie si aprobate de catre Comitetul FSE.3.Comisia faciliteaza cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionalaprivind temele prevazute la alineatul (2) prin intermediul invatarii reciproce si al unor actiuni coordonate sau comune. In special, Comisia utilizeaza o platforma la nivelul UE pentru a facilita schimbul de experienta, consolidarea capacitatilor si colaborarea in retea, precum si difuzarea rezultatelor relevante. In plus, Comisia dezvolta un cadru de punere in aplicare coordonata, inclusiv criterii comune de eligibilitate, tipuri de actiuni si calendarul acestora, precum si abordari metodologice comune pentru monitorizare si evaluare, in vederea facilitarii cooperarii transfrontaliere, transnationale si interregionale. Cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala in cadrul FSE ar trebui sa fie coordonata cu regulamentul privind cooperarea teritoriala europeana, astfel incat sa se asigure coordonarea intre fonduri prevazuta in mod expres de regulamentul mentionat. |
Expunere de motive
1. A se vedea punctele 49-51 de mai sus, din capitolul “Recomandari politice”.
2. Formularea initiala nu asigura conformitatea cooperarii transnationale in cadrul Fondului social european cu cea prevazuta de cooperarea teritoriala europeana.
3. Cooperarea teritoriala se bazeaza pe trei piloni distincti: cooperarea transfrontaliera, transnationala si interregionala.
Amendamentul 10
Articolul 12
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 12Dispozitii specifice privind regimul caracteristicilor teritoriale specifice1.FSE poate sprijini strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, astfel cum se prevede la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. […], pacte teritoriale si initiative locale pentru ocuparea fortei de munca, educatie si incluziune sociala, precum si investitii teritoriale integrate (ITI), astfel cum se prevede la articolul 99 din Regulament (UE) nr. […].2.Completand interventiile FEDR, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate sprijini strategii de dezvoltare urbana durabila prin strategii care stabilesc actiuni integrate pentru abordarea provocarilor economice, ecologice si sociale care afecteaza zonele urbane ale oraselor enumerate in contractul de parteneriat. | Articolul 12Dispozitii specifice privind regimul caracteristicilor teritoriale specifice1.FSE poate sprijini strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, astfel cum se prevede la articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. […], pacte teritoriale si initiative locale pentru ocuparea fortei de munca, educatie si incluziune sociala, precum si investitii teritoriale integrate (ITI), astfel cum se prevede la articolul 99 din Regulament (UE) nr. […].2.Completand interventiile FEDR, astfel cum se prevede la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. [FEDR], FSE poate sprijini strategii de dezvoltare urbana durabila prin strategii care stabilesc actiuni integrate pentru abordarea provocarilor economice, ecologice si sociale care afecteaza zonele urbane ale oraselor enumerate in contractul de parteneriat.3.In completarea interventiilor FEDER vizate la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. [FEDER], FSE poate sprijini strategiile de dezvoltare integrata a zonelor rurale, pentru a raspunde provocarilor economice, de mediu si sociale care afecteaza zonele rurale mentionate in contractul de parteneriat.4.Programele operationale cofinantate de FSE care au ca tinta zone afectate de handicapuri naturale sau demografice grave si permanente, la care se face referire in articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) […]/2012 [RDC], vor acorda o atentie deosebita solutionarii dificultatilor acestor zone. |
Expunere de motive
A se vedea mai sus punctele 29 si 56 din capitolul “Recomandari politice”.
Amendamentul 11
Articolul 14
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 14Optiuni de costuri simplificate1.In plus fata de metodele prevazute la articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. […], Comisia poate rambursa cheltuielile efectuate de catre statele membre pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare definite de catre Comisie. Sumele calculate pe aceasta baza sunt considerate drept sprijin public platit beneficiarilor si drept cheltuieli eligibile, in sensul aplicarii Regulamentului (UE) nr. […]In acest scop, in conformitate cu articolul 16, Comisia are competenta de a adopta acte delegate privind tipul de operatiuni vizate, definitiile baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare, precum si valorile maxime ale acestora, care pot fi ajustate conform metodelor aplicabile convenite de comun acord.Obiectivul exclusiv al auditului financiar este de a verifica indeplinirea conditiilor in vederea rambursarii de catre Comisie, pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare.In cazul utilizarii acestor forme de finantare, statul membru poate sa aplice propriile sale practici contabile pentru sustinerea operatiunilor. In sensul prezentului regulament si al Regulamentului (UE) nr. […], aceste practici contabile si sumele rezultate nu fac obiectul unui audit efectuat de catre autoritatea de audit sau de catre Comisie.2.In conformitate cu articolul 57 alineatul (1) litera (d) si alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. […], o rata fixa de pana la 40 % din costurile directe de personal eligibile poate fi folosita pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operatiuni.3.Granturile rambursate pe baza costurilor eligibile ale operatiunilor, determinate prin finantare forfetara, baremurile standard pentru costurile unitare si sumele forfetare, astfel cum se prevede la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […], pot fi calculate de la caz la caz prin trimitere la un proiect de buget convenit ex ante de catre autoritatea de gestionare, in cazul in care finantarea publica nu depaseste 100000 EUR.4.Granturile in cazul carora finantarea publica nu depaseste 50000 EUR se acorda sub forma de sume forfetare sau de baremuri standard pentru costuri unitare, cu exceptia operatiunilor care beneficiaza de sprijin in cadrul unei scheme de ajutor de stat. | Articolul 14Optiuni de costuri simplificate1.In plus fata de metodele prevazute la articolul 57 din Regulamentul (UE) nr. […], Comisia poate rambursa cheltuielile efectuate de catre statele membre pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare definite de catre Comisie. Sumele calculate pe aceasta baza sunt considerate drept sprijin public platit beneficiarilor si drept cheltuieli eligibile, in sensul aplicarii Regulamentului (UE) nr. […]In acest scop, in conformitate cu articolul 16, Comisia are competenta de a adopta acte delegate privind tipul de operatiuni vizate, definitiile baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare, precum si valorile maxime ale acestora, care pot fi ajustate conform metodelor aplicabile convenite de comun acord, tinandu-se seama in mod adecvat de experientele deja inregistrate, inclusiv in perioada precedenta de programare.Obiectivul exclusiv al auditului financiar este de a verifica indeplinirea conditiilor in vederea rambursarii de catre Comisie, pe baza baremurilor standard pentru costuri unitare si sume forfetare.In cazul utilizarii acestor forme de finantare, statul membru poate sa aplice propriile sale practici contabile pentru sustinerea operatiunilor. In sensul prezentului regulament si al Regulamentului (UE) nr. […], aceste practici contabile si sumele rezultate nu fac obiectul unui audit efectuat de catre autoritatea de audit sau de catre Comisie.2.In conformitate cu articolul 57 alineatul (1) litera (d) si alineatul (4) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. […], o rata fixa de pana la 40 % din costurile directe de personal eligibile poate fi folosita pentru a acoperi restul costurilor eligibile ale unei operatiuni.3.Granturile rambursate pe baza costurilor eligibile ale operatiunilor, determinate prin finantare forfetara, baremurile standard pentru costurile unitare si sumele forfetare, astfel cum se prevede la articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. […], pot fi calculate de la caz la caz prin trimitere la un proiect de buget convenit ex ante de catre autoritatea de gestionare, in cazul in care finantarea publica nu depaseste 100000 EUR.4.Granturile in cazul carora finantarea publica nu depaseste 50000 EUR se acordapot fi acordate sub forma de sume forfetare sau de baremuri standard pentru costuri unitare, cu exceptia operatiunilor care beneficiaza de sprijin in cadrul unei scheme de ajutor de stat.5.In cadrul programarii interventiilor, este posibila rezervarea unei parti a creditelor, prin intermediul subventiilor globale, pentru interventii locale si/sau regionale, insotite de dispozitii corespunzatoare pentru accesul organizatiilor neguvernamentale si al parteneriatelor locale, cum ar fi un procent de cofinantare majorat sau plata anticipata a ofertantilor castigatori. |
Expunere de motive
1. A se vedea mai sus punctul 57 din capitolul “Recomandari politice”.
2. Noua formulare vizeaza sa garanteze pastrarea flexibilitatii necesare la punerea in practica a resurselor FSE.
Amendamentul 12
Articolul 15
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Instrumente financiare1.In temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate sprijini actiuni si politici care fac parte din domeniul sau de aplicare prin intermediul unor instrumente financiare, cum ar fi scheme de partajare a riscului, participatii si creante, fonduri de garantare, fonduri de participare si fonduri de acordare imprumuturi.2.FSE poate fi utilizat pentru a imbunatati accesul la pietele de capital pentru organismele publice si private de la nivel national si regional responsabile de punerea in aplicare a unor actiuni si politici care fac parte din domeniul de aplicare a FSE si a programului operational prin “garantii bazate pe politicile FSE”, sub rezerva aprobarii de catre Comisie.Comisia are competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu articolul 16, pentru a defini norme si conditii specifice privind cererile statelor membre, inclusiv plafoane pentru garantii bazate pe politici, asigurand, in special, ca utilizarea lor nu duce la niveluri excesive ale datoriei organismelor publice.Fiecare cerere este evaluata de catre Comisie, iar aceasta aproba fiecare “garantie bazata pe politicile FSE”, cu conditia ca aceasta sa intre sub incidenta programului operational prevazut la articolul 87 din Regulamentul (UE) nr. […] si sa fie in conformitate cu normele si conditiile specifice stabilite. | Articolul 15Instrumente financiare1.In temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. […], FSE poate sprijini actiuni si politici care fac parte din domeniul sau de aplicare prin intermediul unor instrumente financiare, cum ar fi scheme de partajare a riscului, participatii si creante, fonduri de garantare, fonduri de participare si fonduri de acordare imprumuturi, precum si fonduri de credite reinnoibile pentru interventiile de atribuire de microcredite, obligatiunile sociale si cetatenesti.2.FSE poate fi utilizat pentru a imbunatati accesul la pietele de capital pentru organismele publice si private de la nivel national si regional responsabile de punerea in aplicare a unor actiuni si politici care fac parte din domeniul de aplicare a FSE si a programului operational prin “garantii bazate pe politicile FSE”, sub rezerva aprobarii de catre Comisie.Comisia are competenta de a adopta acte delegate, in conformitate cu articolul 16, pentru a defini norme si conditii specifice privind cererile statelor membre, inclusiv plafoane pentru garantii bazate pe politici, asigurand, in special, ca utilizarea lor nu duce la niveluri excesive ale datoriei organismelor publice.Fiecare cerere este evaluata de catre Comisie, iar aceasta aproba fiecare “garantie bazata pe politicile FSE”, cu conditia ca aceasta sa intre sub incidenta programului operational prevazut la articolul 87 din Regulamentul (UE) nr. […] si sa fie in conformitate cu normele si conditiile specifice stabilite. |
Expunere de motive
A se vedea mai sus punctul 60 din capitolul “Recomandari politice”.

Bruxelles, 3 mai 2012

Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso

[1] Traducere literala a acestui segment din articolul 7 al propunerii de regulament, din versiunea greaca a proiectului de aviz. Versiunea in limba romana a propunerii de regulament a Comisiei vorbeste despre “acordarea unei importante de prim ordin acestui aspect” (n. t.).
[2] Amendamentul se aplica mai ales versiunii in limba greaca a regulamentului in vigoare si a propunerii de regulament, intrucat prima vorbeste despre “sarcinile” FSE (ca si tratatul), iar cea de-a doua, despre “misiunea” acestuia. In versiunea romana, ambele texte contin termenul “misiune”, ca si tratatul, insa in acesta termenul apare la plural (“misiuni”) (n.t.).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close