Ministerul Economiei propune reglementarea drepturile de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de obiective din sectorul gazelor naturale

Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri a elaborat un proiect de Hotarare pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de obiective din sectorul gazelor naturale, a conventiei cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.

Scopul actului normativ supus aprobarii este acela de a asigura cadrul legal, unitar, pentru exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de obiective din sectorul gazelor naturale realizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 123/2012, precum si pentru plata despagubirilor proprietarilor de terenuri care sunt afectati temporar, in cazul executiei lucrarilor de realizare, exploatare, intretinere, retehnologizare, reparatii, revizii, modificari, interventii in caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a obiectivelor din sectorul gazelor naturale amplasate pe terenuri aflate in proprietate privata.

Prin reglementarea conditiilor si termenilor referitori la durata, continut si limite de exercitare a drepturilor de uz si servitute, precum si determinarea cuantumului indemnizatiei si a modului de plata a acesteia, proprietarii privati ai terenurilor afectate de obiective din domeniul gazelor naturale vor avea posibilitatea de a solicita incheierea si de a incheia conventii cu titularii de licente si autorizatii, evitandu-se, astfel, arbitrariul.

Recunoscandu-se dreptul la despagubiri pentru prejudiciile cauzate proprietarilor de terenuri afectati de exercitarea de catre titularii autorizatiilor si licentelor a drepturilor de uz si de servitute, prin actul normativ supus aprobarii se va determina cuantumul despagubirilor si modul de plata a acestora, in temeiul criteriilor prevazute de lege ce urmeaza a se lua in calcul la stabilirea despagubirilor.

Potrivit dispozitiilor art. 125 din Legea nr. 123/2012, Sistemul national de transport al gazelor naturale este proprietatea publica a statului, activitatea de transport a gazelor naturale constituie serviciu public de interes national, iar lucrarile de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare si intretinere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrari de utilitate publica.

Avand in vedere aceste considerente si pentru evitarea blocajelor in desfasurarea serviciului public de interes national al transportului gazelor naturale, prin actul normativ supus aprobarii se reglementeaza si situatia in care partile nu se inteleg asupra cuantumul indemnizatiei sau al despagubirilor ori titularul dreptului de proprietate privata asupra terenului afectat de obiective din sectorul gazelor naturale refuza incheierea conventiei. In aceasta situatie, titularul de licente si autorizatii are dreptul de a se adresa instantei in vederea stabilirii, pe cale judecatoreasca, a cuantumul indemnizatiei sau al despagubirilor si emiterii unei hotarari judecatoresti care sa tina loc conventiei. De asemenea, pana la solutionarea irevocabila a cauzei de catre instanta de judecata, titularul de licente si autorizatii are dreptul de acces in teren pentru executarea lucrarilor, exercitarea cailor de atac neavand caracter suspensiv asupra executarii acestora.

Proiectul de hotarare a fost publicat in data de 25 septembrie 2012, iar propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close