Institutiile de credit obligate sa participe la Fondul de Garantare a Depozitelor

In Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul nr. 1/2012 al Fondului de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar privind plata contributiilor si cotizatiilor de catre institutiile de credit, precum si verificarea acestora de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar.

In cadrul actului normativ se arata ca:

Prezentul regulament se aplica tuturor institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, denumit in continuare Fond, precum si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Toate institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei sa primeasca depozite de la public si sa acorde credite sunt obligate sa participe la Fond, respectiv sa plateasca in conformitate cu prevederile legale, dupa caz, o contributie initiala, o contributie anuala, o contributie speciala, respectiv o cotizatie anuala si o cotizatie suplimentara.

Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit autorizate intr-un alt stat membru din Uniunea Europeana pot solicita obtinerea calitatii de participant la Fond, daca indeplinesc conditiile de mai sus, adresand in acest scop acestuia o cerere.

Cererea trebuie sa fie semnata de persoanele din conducerea sucursalei legal imputernicite sa o reprezinte in raporturile cu tertii si trebuie sa fie insotita de o traducere autorizata in limba romana a reglementarilor in domeniul garantarii depozitelor privind lista depozitelor negarantate din statul membru de origine aplicabila schemei de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit respectiva.

Fondul va analiza cererea primita de la sucursala in cauza si, dupa obtinerea unui acord de principiu privind cooperarea bilaterala de la schema de garantare a depozitelor la care participa institutia de credit in statul membru de origine, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data primirii cererii, va comunica sucursalei aprobarea cererii si obtinerea provizorie a calitatile participant la Fond.

In cazul in care o sucursala a unei institutii de credit doreste sa renunte la calitatea de participant la schema de garantare din Romania trebuie sa notifice in scris Fondul in legatura cu aceasta decizie, precizand data de la care aceasta calitate inceteaza.

Calitatea de participant la Fond se dobandeste efectiv de catre sucursala din ziua platii contributiei initiale.

Institutiile de credit sunt obligate sa plateasca Fondului contributiile si cotizatiile in cuantumurile si la termenele stabilite.

Plata contributiilor/cotizatiilor anuale poate fi suspendata ca urmare a deciziei Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la propunerea Consiliului de administratie al Fondului, in situatia in care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat fata de soldul total al depozitelor garantate aflate in evidenta institutiilor de credit participante la Fond, respectiv fata de necesarul optim de resurse financiare acumulate la fondul de restructurare bancara, plata fiind reluata in situatia in care resursele scad sub nivelurile mentionate.

Contributiile si cotizatiile platite de institutiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.

Contributiile si cotizatiile platite de institutiile de credit nu se restituie in nicio situatie, nici chiar in cazul lichidarii sau dizolvarii unei institutii de credit.

Institutiile de credit rezultate dintr-o fuziune, institutiile de credit care continua sa existe in urma unui proces de divizare, precum si bancile-punte sunt scutite de la plata contributiei initiale.

Institutiile de credit participante la Fond au obligatia sa incadreze corect depozitele, in conformitate cu prevederile legale, in una dintre cele doua categorii, depozite garantate sau depozite negarantate.

Baza de calcul a contributiei anuale ori speciale a unei institutii de credit o reprezinta soldul total al depozitelor din categoria celor garantate aflate in evidenta institutiei de credit participanta la Fond, in echivalent lei, determinat la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a contributiei.

Baza de calcul a cotizatiei anuale sau suplimentare o constituie valoarea pasivului negarantat al fiecarei institutii de credit persoana juridica romana la data de 31 decembrie a anului precedent anului de plata a cotizatiei, care reprezinta valoarea in lei a elementelor bilantiere de pasiv, din care se scad capitalurile proprii inregistrate in situatiile financiare anuale ale institutiei de credit si soldul depozitelor garantate determinat la aceeasi data.

Echivalentul in lei al depozitelor in valuta se calculeaza prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara din an; pentru depozitele constituite in alte valute decat cele pentru care Banca Nationala a Romaniei comunica cursurile de schimb valutar, echivalentul in lei al sumelor in valuta se calculeaza pe baza ultimului curs de schimb practicat de institutiile de credit in cauza pentru valutele respective.

Plata contributiei initiale

Fiecare institutie de credit nou-participanta la Fond este obligata in conformitate cu prevederile art. 10 din ordonanta sa plateasca Fondului contributia initiala. Cuantumul contributiei initiale ce trebuie platita de fiecare institutie de credit nou-participanta se determina prin „Declaratia privind plata contributiei initiale la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar“, al carei model este prevazut mai jos:

a) institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei platesc o contributie initiala echivalenta cu 1% din capitalul initial reglementat aplicabil;

b) casele centrale ale cooperativelor de credit platesc o contributie initiala de 1% din capitalul agregat reglementat al retelei;

c) sucursalele institutiilor de credit din state membre ce devin participante la Fond platesc o contributie initiala a carei valoare se stabileste la echivalentul a 0,5% din capitalul initial reglementat aplicabil in Romania categoriei de institutii de credit in care a fost incadrata sucursala.

Plata contributiei anuale/speciale

Fiecare institutie de credit participanta la Fond este obligata sa plateasca Fondului o contributie anuala corespunzatoare cotei comunicate de Fond.

Plata cotizatiei anuale/suplimentare

Fondul, potrivit legii, administreaza fondul de restructurare bancara pentru despagubirea persoanelor prejudiciate ca urmare a aplicarii masurilor de restructurare implementate in cursul administrarii speciale sau, dupa caz, a aplicarii unor masuri de stabilizare dispuse de Banca Nationala a Romaniei potrivit legii, precum si pentru finantarea masurilor de stabilizare.

Verificarea la institutiile de credit

In vederea indeplinirii atributiilor conferite de lege, Fondul verifica anual la institutiile de credit realitatea datelor inscrise in declaratiile privind calculul si plata contributiilor/cotizatiilor datorate, precum si respectarea prevederilor legale privind informarea deponentilor de catre institutie de credit.

In acest scop, potrivit legii, Fondul poate sa incheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

In cursul procesului de verificare, institutiile de credit si auditorii acestora au obligatia de a prezenta sau de a transmite reprezentantilor Fondului ori persoanelor mandatate orice informatii necesare activitatii de verificare.

Reprezentantii Fondului, respectiv membrii consiliului de administratie si salariatii, precum si celelalte persoane angajate de catre Fond au obligatia de a nu dezvalui secretul profesional asupra informatiilor obtinute in cursul activitatii lor, decat in conditiile prevazute de lege.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close