Regulile de calcul a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat au fost stabilite

In Monitorul Oficial nr. 673 din 26 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 23/2012 a Comisiei de Supraveghere a Sistemului se Pensii Private pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

Norma privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat stabileste regulile de calcul, de verificare, de constituire, de investire si de utilizare a provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat.

Prevederile prezentei norme se aplica administratorilor care administreaza fonduri de pensii administrate privat, denumiti in continuare administratori.

Administratorii sunt obligati sa constituie provizioane tehnice, corespunzator riscurilor generate de angajamentele financiare obligatorii, prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Lege, precum si de angajamentele financiare suplimentare, asumate prin prospectele schemei de pensii administrate.

Termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) beneficiu – valoare garantata sub forma de suma absoluta stabilita prin prospectul schemei de pensii;

b) valoarea garantata – valoarea contributiilor platite de catre participant, pe intreg parcursul perioadei active, diminuate cu penalitatile de transfer si comisioanele legale;

c) activele corespunzatoare provizionului tehnic – activele financiare necesare constituirii provizionului tehnic;

d) model standard – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, descris de prezenta norma;

e) model intern – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, integral diferit de modelul standard, realizat conform prevederilor legale in vigoare, folosit de catre administrator pentru calcularea provizionului tehnic;

f) model partial intern – modelul matematic de calcul al provizionului tehnic, care modifica sau completeaza anumite aspecte ale modelului standard, realizat conform prevederilor legale in vigoare, folosit de catre administrator pentru calcularea provizionului tehnic;

g) rating maxim – calificativul AAA acordat de Fitch si Standard & Poor’s si calificativul Aaa acordat de Moody’s unei emisiuni de instrumente financiare sau emitentului ca urmare a evaluarii riscurilor asociate acestuia.

Provizionul tehnic. Reguli generale

Provizionul tehnic se constituie pentru acoperirea riscurilor aferente garantiei investitionale minime obligatorii stabilite prin Lege sau, daca este cazul, si a riscurilor aferente garantiilor suplimentare asumate de administrator prin prospectul schemei de pensii.

Garantiile suplimentare pot fi:

(i) masuri de protectie impotriva riscurilor biometrice prin garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului; si/sau

(ii) garantarea unui nivel minim stabilit al beneficiului la momentul retragerii pentru limita de varsta; si/sau

(iii) garantii cu privire la performantele investitiei, mai mari decat cele stabilite prin Lege.

In calculul provizionului tehnic se considera toate evenimentele probabilistice de plata, aferente garantiei investitionale prevazute de Lege, si anume: invaliditate, deces, transfer, retragere pentru limita de varsta.

Activele corespunzatoare provizionului tehnic

Valoarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic este cel putin egala cu suma rezultata din calculul cel mai recent al provizionului tehnic pentru fondul de pensii administrat privat.

Activele corespunzatoare provizionului tehnic sunt evidentiate distinct in contabilitatea administratorilor fondurilor de pensii, conform reglementarilor contabile in vigoare.

Investirea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza conform naturii si duratei platilor viitoare asteptate, in urmatoarele clase de instrumente financiare:

a) titluri emise de autoritati ale administratiei publice centrale din Romania;
b) titluri cotate cu rating maxim de catre cel putin doua agentii de rating, emise de autoritati ale administratiei publice centrale din state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia;
c) obligatiuni emise de Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii;
d) conturi, depozite si certificate de depozit la o institutie de credit persoana juridica romana sau la o institutie de credit straina care nu se afla in procedura de supraveghere speciala ori administrare speciala sau a carei autorizatie nu este retrasa.

Institutia de credit depozitar al fondului de pensii administrat privat pentru care se constituie provizionul tehnic pastreaza in custodie activele corespunzatoare provizionului tehnic si tine evidenta acestora.

Activitatea de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se desfasoara in baza unui contract incheiat intre administrator si depozitar, care va avea un continut minim similar cu cel al contractului de depozitare incheiat pentru activele fondului de pensii administrat privat.

Costurile aferente activitatii de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se suporta de catre administrator.

Activitatea de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se desfasoara cu respectarea prevederilor Normei nr. 12/2007 privind activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 33/2007.

Evaluarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza de catre administrator si depozitar pe baza principiilor de evaluare prevazute in Norma nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011.

Constituirea si calcularea provizionului tehnic

Administratorul constituie provizionul tehnic in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard descris de prezenta norma sau pe baza unui model intern ori partial intern.

Administratorul are obligatia de a instiinta Comisia asupra elaborarii si utilizarii modelului intern sau partial intern si de a transmite toate specificatiile acestuia cu cel putin 3 luni inainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.

Administratorul are obligatia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia in termen de maximum 10 zile lucratoare de la data efectuarii calculului.

Calculul provizionului tehnic se efectueaza si se certifica de catre un actuar.

Actuarul aflat in relatii contractuale cu un administrator si desemnat de catre acesta are obligatia de a calcula si de a certifica valoarea provizionului tehnic.

Valoarea calculata a provizionului tehnic este transmisa Comisiei sub forma raportului actuarial, in termen de maximum 10 zile lucratoare de la efectuarea calculului.

La data intrarii in vigoare a prezentei norme se abroga prevederile Normei nr. 1/2008 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 1/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 17 ianuarie 2008, precum si orice alte dispozitii contrare.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close