Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

In M. Of. nr. 666 din 21 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispozitii contrare acestuia.
ART. 3
Directia generala trezorerie si contabilitate publica va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1.  NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (13^1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009

1.(1) Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 si 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
– Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
– Dupa formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se introduce formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de ….” (anexa 30b.1 la situatiile financiare), care va avea cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
1.(2) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza de unitatile administrativ-teritoriale si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare, pe fiecare categorie de plati restante, asa cum sunt definite prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.941/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009.
Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) se completeaza pe surse de finantare, pentru codurile prevazute in subsolul formularului.
1.(3) Incepand cu data aplicarii prezentelor norme metodologice, pentru institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii de subordonare locala, nu se mai utilizeaza codul 49 pentru plati restante, iar in locul acestuia formularul se completeaza, dupa caz, cu codurile:
– 51 – pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare);
– 52 – pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare).
Soldurile de la inceputul anului aferente codurilor 51 si 52 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile de la inceputul anului raportate pentru codul 49.
Soldurile aferente lunii precedente pentru raportarea lunii septembrie 2012 aferente codurilor 51 si 52 insumate trebuie sa corespunda cu soldurile la finele perioadei raportate pentru luna august 2012 pentru codul 49.
1.(4) Formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de …” (anexa 30b.1 la situatiile financiare) se completeaza numai de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pentru arieratele bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale raportate in formularul anexa 30b “Plati restante”, pentru codul 40.
2.(1) Formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) si formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de …” (anexa 30b.1 la situatiile financiare) se raporteaza de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in format electronic si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 6 a fiecarei luni pentru luna anterioara. La formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare), ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor anexa si formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) pe fiecare institutie publica de subordonare locala, finantata integral din venituri proprii.
2.(2) Pentru luna septembrie 2012, formularele prevazute la alin. (1) se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe suport hartie, in termenul prevazut de lege, urmand ca acestea sa fie depuse si in format electronic pana la data de 15 octombrie 2012.
2.(3) Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti raporteaza Ministerului Finantelor Publice formularul “Plati restante” (anexa 30b la situatiile financiare) centralizat la nivelul judetului si al municipiului Bucuresti pana la data de 20 a lunii urmatoare celei de raportare. Formularul “Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de …” (anexa 30b.1 la situatiile financiare) se arhiveaza la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close