Taxele si tarifele pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

In M. Of. nr. 667 din 24 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Din cuprins:

ART. 1
Se aproba taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazute in anexa nr. 1.
ART. 2
(1) Se aproba tarifele pentru eliberarea de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat, prevazute in anexa nr. 2.
(2) Pentru cererile de eliberare de informatii prevazute la nr. crt. 2 – 5 din anexa nr. 2 se aplica tarife suplimentare de 30% pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii.
ART. 3
(1) Informatiile prevazute in anexa nr. 2 si/sau copiile simple/certificate de pe inregistrarile efectuate in registrul comertului si de pe actele prezentate, precum si certificatele constatatoare ca un anumit act sau fapt este sau nu este inregistrat sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii, precum si altor persoane juridice prevazute de lege, fara plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare incheiate in acest scop.
(2) Oficiul National al Registrului Comertului elibereaza cu titlu gratuit ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa informatii din registrul comertului.
(3) Informatiile eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului in conditiile alin. (2) pot fi utilizate numai in scopul informarii opiniei publice.
(4) Informatiile si certificatele constatatoare eliberate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale se furnizeaza in limba romana.
ART. 4
(1) Pentru serviciile auxiliare prestate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de documente prin fax, prin posta, in tara, tehnoredactarea cererilor si declaratiilor, indrumarea pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului, altele decat cererile de inregistrare si autorizare a functionarii, si alte asemenea servicii, precum si expedierea de documente, prin posta, in strainatate, cu/fara confirmare de primire, se stabilesc in mod unitar prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de calculatie de pret.
(2) Serviciile de transmitere de acte si informatii prin e-mail se presteaza cu titlu gratuit.
ART. 5
(1) In cazul in care se achita o suma in plus fata de suma stabilita prin prezenta hotarare, taxele si/sau tarifele se vor restitui potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul renuntarii la solutionarea cererilor adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, precum si in cazul respingerii cererilor de inregistrare, taxele si tarifele achitate de solicitant nu se restituie.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), taxele si tarifele se vor restitui integral in cazul cererilor adresate Oficiului National al Registrului Comertului si/sau oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale la a caror solutionare se renunta in aceeasi zi in care au fost achitate taxele/tarifele aferente cererii.
ART. 6
(1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza taxele si tarifele aferente unor activitati si/sau fonduri cu destinatie speciala si, dupa caz, le vireaza in contul persoanelor juridice beneficiare, prevazute de lege.
(2) Persoanele juridice beneficiare sau, dupa caz, cele care administreaza fondurile cu destinatie speciala prevazute la alin. (1) suporta comisioanele percepute, inclusiv de oficiile registrului comertului, pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemului de decontare si plati, aferente colectarii si virarii taxelor si tarifelor prevazute la alin. (1).
ART. 7
(1) Taxele si tarifele se pot achita in numerar, prin virament bancar in conturile deschise la Trezoreria Statului, si online, prin portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului.
(2) Taxele si tarifele se pot achita si prin intermediul Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar.
ART. 8
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 9
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Prevederile art. 7 alin. (2) se aplica de la data la care interconectarea Oficiului National al Registrului Comertului cu Sistemul electronic national este operationala.
ART. 10
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 113/2010 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 25 februarie 2010.

ANEXA 1.  TAXELE pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
______________________________________________________________________________
|Nr. | Denumirea operatiunii*)|   Taxa |
|crt.||  – lei –   |
|____|____________________________________________________________|____________|
|  1.| Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane  | 250|
|| juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire,   ||
|| inmatriculare, autorizare functionare prin declaratie pe   ||
|| propria raspundere)||
|____|____________________________________________________________|____________|
|  2.| Cerere de inregistrare in registrul comertului – persoane  | 90 |
|| fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi||
|| familiale – PFA, II, IF (cuprinde: inmatriculare,  ||
|| autorizare functionare prin declaratie pe propria  ||
|| raspundere)||
|____|____________________________________________________________|____________|
|  3.| Cereri mentiuni simple:| 45 |
|| – cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire ||
|| firma – PJ/PFA, II, IF ||
|| – cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire ||
|| emblema – PJ   ||
|| – declaratie Model 1 – PJ/PFA, II, IF  ||
|| – declaratie Model 2 – PJ/PFA, II, IF  ||
|| – declaratie Model 3 – PJ/PFA, II, IF  ||
|| – cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF   ||
|| – cerere de mentiune operatiune unica – PJ ||
|| – cerere de mentiuni – PFA, II, IF ||
|| – cerere depunere si mentionare acte – PJ  ||
|| – cerere depunere si mentionare acte – PFA, II, IF ||
|| – cerere depunere situatii financiare – PJ ||
|| – cerere eliberare duplicat – PJ/PFA, II, IF   ||
|| – cerere indreptare erori materiale – PJ   ||
|| – cerere indreptare erori materiale – PFA, II, IF  ||
|| – cerere de preschimbare a certificatului de   ||
|| inmatriculare – PJ/PFA, II, IF ||
|| – cerere de inregistrare in registrul comertului – numire  ||
|| lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din  ||
|| Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la ||
|| inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice,||
|| asociatiilor familiale si persoanelor juridice,||
|| inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea ||
|| functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si  ||
|| completarile ulterioare – PJ   ||
|| – cerere de inregistrare in registrul comertului – numire  ||
|| lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din ||
|| Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,  ||
|| republicata, cu modificarile si completarile   ||
|| ulterioare – PJ||
|| – cerere eliberare certificat constatator si extras de ||
|| registru   ||
|____|____________________________________________________________|____________|
|  4.| Cereri mentiuni complexe:  | 220|
|| – cerere de mentiuni cu doua sau mai multe operatiuni – PJ ||
|____|____________________________________________________________|____________|
|  5.| Cerere copii certificate – PJ/PFA, II, IF  | 4 + 0,2/   |
||| pagina |
||| certificata|
|____|____________________________________________________________|____________|
*) La taxele percepute pentru cererile prevazute la pct. 1 – 3 (mai putin cererea eliberare certificat constatator si extras de registru) si pct. 4 se aplica fondul de lichidare si fondul de buletin constituite potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANEXA 2.  TARIFELE pentru eliberarea de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat
______________________________________________________________________________
|Nr. |   Categorii de informatii|   Tariful|
|crt.|  |   – lei -|
|____|__________________________________________________________|______________|
|  1.| Cerere eliberare informatii punctuale firma  |  |
|____|__________________________________________________________|______________|
|| 1.1. Cerere eliberare informatii punctuale de baza (numar| 8/firma  |
|| de ordine in registrul comertului, denumire, forma   |  |
|| juridica, cod unic de inregistrare, sediu social, durata |  |
|| de functionare, stare firma, activitate principala,  |  |
|| capital social, administratori, asociati/actionari, date |  |
|| inregistrate in registrul comertului ca un anumit act sau|  |
|| fapt este ori nu este inregistrat)   |  |
|____|__________________________________________________________|______________|
|| 1.2. Cerere eliberare informatii punctuale extinse   | 24/firma |
|| (informatiile punctuale de baza prevazute la pct. 1.1 si |  |
|| urmatoarele categorii de informatii suplimentare:|  |
|| activitate secundara, activitati autorizate; |  |
|| administratori/reprezentanti pentru sucursale/subunitati/|  |
|| sedii secundare; cenzori; informatii din situatiile  |  |
|| financiare anuale disponibile*), alte informatii, dupa   |  |
|| caz, date inregistrate in registrul comertului ca un |  |
|| anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat)|  |
|____|__________________________________________________________|______________|
|  2.| Cerere eliberare raport istoric despre o firma   | 250/firma|
|____|__________________________________________________________|______________|
|  3.| Cerere eliberare date statistice (fisa sintetica a   | 20/fisa  |
|| investitiei straine pentru o tara si o perioada definita;| sintetica/   |
|| statistica in functie de un criteriu)| statistica   |
||  | unicriteriala|
|____|__________________________________________________________|______________|
|  4.| Cerere eliberare informatii pentru serii de firme grupate| 9/firma  |
|| pe maximum 5 criterii*)  |  |
|____|__________________________________________________________|______________|
|  5.| Cerere eliberare informatii pentru serii de firme grupate| 11/firma |
|| pe mai mult de 5 criterii**) |  |
|____|__________________________________________________________|______________|
*) Pentru solicitarea de informatii punctuale extinse (pct. 1.2) se vor furniza indicatorii financiari: cifra de afaceri, profit brut, pierderi, profit net, numar mediu de salariati.
**) Pentru cererile de eliberare informatii de la pct. 4 si 5 se vor furniza informatii privind denumirea, numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare, sediul social, starea firmei. Tarifele se reduc in functie de numarul de firme despre care se solicita informatii:
– intre 101 si 1.000 de firme: reducere 30%;
– intre 1.001 si 10.000 de firme: reducere 60%;
– peste 10.000 de firme: reducere 80%.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close