Normele privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile parlamentare din 2012

In M. Of. nr. 668 din 24 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea Autoritatii Electorale Permanente nr. 9/2012 pentru aprobarea normelor privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba normele privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. NORME privind constituirea si restituirea depozitelor candidatilor la functia de deputat sau de senator la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012

ART. 1
(1) La alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, in contul Autoritatii Electorale Permanente se depun 3500 de lei pentru fiecare candidat.
(2) La alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012, in contul Autoritatii Electorale Permanente se depun 3.500 de lei pentru fiecare candidat la nivel national al unei organizatii a cetatenilor apartinand unei minoritati nationale.
ART. 2
(1) Sumele prevazute la art. 1 se pot depune in numerar sau prin virament.
(2) Incasarile prin virament se vor efectua pentru fiecare candidat in parte in baza ordinului de plata, pe care emitentul va mentiona numarul si denumirea contului deschis de catre Autoritatea Electorala Permanenta, precum si informatiile prevazute la art. 3 alin. (1).
(3) Contul in care se depun sumele prevazute la art. 1 este adus la cunostinta publica de Autoritatea Electorala Permanenta pana cel mai tarziu la data expirarii termenului prevazut la art. 29 alin. (7^1) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 3
(1) La fiecare depunere efectuata, platitorii vor furniza urmatoarele date:
a) numele si prenumele candidatului pentru care se constituie depozitul;
b) codul numeric personal al candidatului;
c) partidul politic sau organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care a propus candidatul. In cazul aliantelor politice sau electorale se indica membrul aliantei care a propus candidatul, iar in cazul candidatilor independenti se trece mentiunea „candidat independent”;
d) circumscriptia electorala. Se trece numarul circumscriptiei si judetul sau mentiunea „circumscriptia externa”, iar in cazul candidatului la nivel national pentru Camera Deputatilor al organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, mentiunea „nivel national”;
e) numarul colegiului, pentru Camera Deputatilor respectiv pentru Senat, iar in cazul candidatului la nivel national pentru Camera Deputatilor al organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, mentiunea „nivel national”;
f) candidatul independent, in plus fata de elementele prevazute la lit. a)-e), va preciza si numele, prenumele si codul numeric personal al persoanei imputernicite de acesta sa solicite restituirea depozitului in caz de deces.
(2) In situatia depunerilor individuale, datele prevazute la alin. (1) vor fi inscrise pe formularul de depunere in numerar.
(3) In situatia depunerilor in numerar, pe baza de tabel, efectuate de reprezentantul partidului politic, aliantei politice, aliantei electorale sau al organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, informatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-e) vor fi cuprinse intr-un tabel nominal inregistrat la partidul politic, alianta politica, alianta electorala, organizatia cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si se elibereaza chitante individuale care vor contine informatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-e).
ART. 4
In termen de cel mult 5 zile de la data ramanerii definitive a candidaturilor, birourile electorale de circumscriptie transmit Autoritatii Electorale Permanente copii ale dovezilor constituirii depozitelor pentru fiecare candidat, inclusiv pentru persoanele ale caror candidaturi nu au ramas definitive.
ART. 5
In cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Autoritatea Electorala Permanenta aduce la cunostinta publica lista competitorilor electorali care au indeplinit conditiile pentru restituirea depozitelor prevazute de Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 6
(1) Restituirea depozitelor constituite conform art. 1-3 se face numai prin virament bancar, in conturile indicate de partidele politice, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti, conform alin. (2).
(2) Incepand cu data ramanerii definitive a candidaturilor pana cel mai tarziu la 10 zile de la data publicarii rezultatelor alegerilor, partidele politice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, inclusiv cele care fac parte din aliante politice sau electorale, precum si candidatii independenti vor transmite Autoritatii Electorale Permanente urmatoarele informatii:
a) numele titularului de cont, respectiv denumirea partidului politic sau numele si prenumele candidatului independent, dupa caz;
b) codul fiscal al partidului politic, titular al contului, sau codul numeric personal al candidatului independent, titular al contului;
c) contul in format IBAN;
d) denumirea bancii si a sucursalei la care este deschis contul.
(3) In cazul candidatilor propusi de aliante politice si aliante electorale, depozitele pentru candidati se restituie membrului aliantei care i-a propus.
ART. 7
In cazul nedepunerii candidaturii, a respingerii unei candidaturi, a renuntarii la candidatura, a retragerii unei candidaturi sau a decesului unui candidat inainte de data tiparirii buletinelor de vot, la solicitarea partidului politic, organizatiei cetatenilor apartinand unei minoritati nationale, a candidatului independent sau a persoanei imputernicite de acesta, dupa caz, cuprinzand datele prevazute la art. 6 din prezentele norme si insotita de documente care atesta una dintre aceste situatii, Autoritatea Electorala Permanenta restituie depozitele in cel mult 14 zile de la solicitare. In cazul candidatilor propusi de aliante politice si aliante electorale, depozitele pentru candidati se restituie membrului aliantei care i-a propus.
ART. 8
Autoritatea Electorala Permanenta vireaza catre bugetul de stat depozitele constituite de catre competitorii electorali care nu au indeplinit conditiile prevazute la art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu se incadreaza in dispozitiile art. 7.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close