Inregistrarea in scopuri de TVA a suferit noi modificari

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA au obligatia de a depune la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata”, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

In Monitorul Oficial nr.688 din 5 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1436/2012 al Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

 

Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucat:

a) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

b) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

c) nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.

Aceasta se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Codul fiscal depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare“, prevazut in anexa nr. 2 la ordin si denumit in continuare cerere de inregistrare.

Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare si se depune, insotita de documentatia prevazuta de prezenta procedura, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Dupa primirea cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora.

De asemenea, verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta ori incorecta, organul fiscal notifica solicitantului in vederea corectarii, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

Notificarea care face parte integranta din prezenta procedura, va cuprinde si erorile constatate. Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

In cazul in care cererea si documentatia prevazuta de lege sunt corecte si complete, compartimentul de specialitate, dupa efectuarea verificarilor si analizei prevazute de procedura, intocmeste urmatoarele documente:

a) referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, dupa caz, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta procedura, denumit in continuare referat; si, dupa caz,

b) proiectul Deciziei privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand bifata casuta corespunzatoare temeiului legal, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin, denumita in continuare decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA; sau

c) proiectul Deciziei privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)–d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, avand bifata casuta corespunzatoare motivului de respingere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin, denumita in continuare decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal

In situatia persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazier, inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, se face numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal.

Cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului, insotita de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA (formular 099), compartimentul de specialitate verifica:

a) daca faptele sanctionate ca infractiuni sau situatia privind atragerea raspunderii solidare care au fost inscrise in cazierul fiscal al persoanei impozabile si care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;

b) daca actualii asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare, prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;

c) daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)–b) sau d)–e) din Codul fiscal.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close