Modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu

In M. Of. nr. 684 din 3 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011.

Din cuprins:
ART. I
Procedurile privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 11 ianuarie 2012, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:
“b) o pondere de peste 50% din disciplinele care se predau la master sa o aiba disciplinele in audit financiar, audit intern, fiscalitate si control de gestiune, 50% – contabilitate si alte discipline;
c) forma de invatamant a programului de master trebuie sa fie invatamant de zi, invatamant la distanta sau cu frecventa redusa;”.
2. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 12
In cazul respingerii solicitarii de exceptare, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, in ceea ce priveste echivalarea si inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar.”
3. La articolul 14, litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) forma de invatamant a programului de master trebuie sa fie invatamant la zi, invatamant la distanta sau cu frecventa redusa;”.
4. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 24
Dosarul va fi analizat de catre Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari, care va aproba sau va respinge dosarul. Rezultatul va fi comunicat solicitantului in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data depunerii dosarului. Termenul de contestatie referitor la respingerea cererii este de 10 zile de la comunicare, cu termen de solutionare de maximum 30 de zile lucratoare de la momentul depunerii contestatiei. In cazul respingerii dosarului, Camera va restitui solicitantului 75% din taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, in ceea ce priveste echivalarea si inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar.”
5. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 27
Persoanele prevazute la art. 26 vor achita o singura taxa, si anume taxa pentru echivalarea testului de acces la stagiu, in ceea ce priveste echivalarea si inscrierea la stagiul in activitatea de audit financiar.”
ART. II
Departamentul de admitere, pregatire continua si stagiari va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
ART. III
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close