Modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni

In M. Of. nr. 682 din 2 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 803/2012 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 184/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor plati o taxa care se stabileste anual de catre presedintele instantei sau conducatorul parchetului care organizeaza concursul, la propunerea colegiului de conducere. Cuantumul taxei de concurs se stabileste in functie de cheltuielile privind inchirierea salilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de activitatile de organizare a concursului.”
2. La articolul 4, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) La cererea de inscriere se anexeaza urmatoarele acte: copii de pe certificatul de nastere si, dupa caz, certificatul de casatorie, copii de pe actul de identitate si diploma de licenta, certificatul de cazier judiciar, certificatul de cazier fiscal si chitanta de plata a taxei de inscriere. In cazul prevazut la art. 2 alin. (2), candidatii anexeaza la cererea de inscriere si acte doveditoare din care sa rezulte ca au urmat in timpul studiilor universitare sau postuniversitare cursuri de informatica.”
3. Dupa articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 15^1
Rezultatele concursului organizat in conditiile prezentului regulament pot fi valorificate pentru ocuparea posturilor ce se vacanteaza in termen de un an de la data afisarii si publicarii acestora, potrivit art. 12 alin. (4).”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close