Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA pentru contribuabilii carora le-a fost anulata inregistrarea

In Monitorul Oficial nr. 688/05.10.2012, a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 1436/2012 prin care a fost aprobata Procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal, precum si modelul si continutul formularelor specifice de inregistrare utilizate in acest scop.

Dispozitii generale

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA, de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA, deoarece:

– asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal, infractiuni sau fapte pentru care s-a dispus atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent;
– nu au depus niciun decont de TVA pe parcursul unui semestru calendaristic;
– nu au evidentiat, in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nicio operatiune realizata.

Atentie! Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta persoana impozabila este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, respectiv Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenti din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, la cerere, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Codul fiscal depun la organul fiscal competent formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Formularul 099 se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire insotit de documentatia corespunzatoare.

Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta sau incorecta, solicitantul este notificat de organul fiscal competent in vederea corectarii acestora. Notificarea va cuprinde si erorile constatate.

Termenul in care persoana impozabila trebuie sa se prezinte la organul fiscal competent pentru corectarea sau completarea cereri si/sau a documentatiei este de 15 zile de la data primirii notificarii.

In cazul in care persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, organul fiscal competent intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca cererea si documentatia sunt corecte si complete, organul fiscal competent verifica si analizeaza situatia de fapt a persoanei impozabile solicitante si intocmeste urmatoarele documente:

– referatul prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare;
– proiectul Deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. (9^1), lit. b)-d) din Codul fiscal, in doua exemplare din care un exemplar se comunica contribuabilului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala;
– proiectul Deciziei privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1), lit. b)-d) din Codul fiscal, in doua exemplare din care un exemplar se comunica contribuabilului, conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.

Dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea in scopuri de TVA catre persoana impozabila operatiunea de inregistrare in scopuri de TVA se opereaza de organul fiscal competent in Registrul contribuabililor si se emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, care contine data inregistrarii si se comunica persoanei impozabile solicitante.

Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. b) din Codul fiscal

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazierul fiscal pot solicita inregistrarea in scopuri de TVA numai daca a incetat situatia care a condus la anularea inregistrarii.

In aceasta situatie cererea de inregistrare in scopuri de TVA, formular 099, se depune de catre societatile comerciale inmatriculate in Registrul comertului, insotita de certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (ORC) din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal competent verifica:

– daca faptele sanctionate ca infractiuni sau situatia privind atragerea raspunderii solidare care au fost inscrise in cazierul fiscal al persoanei impozabile si care au condus la anularea inregistrarii in scopuri de TVA au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;
– daca actuali asociati/administratori ai persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare care nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal pana la data primirii cererii de inregistrare;
– daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal.

Daca la data depunerii cererii de inregistrare faptele care au condus la anularea inregistrarii nu au fost scoase din evidenta cazierului fiscal sau actualii asociati/administratori ai persoane impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare sau persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9) lit. a)-b) sau d)-e) din Codul fiscal, organul fiscal competent intocmeste referatul si proiectul privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, faptele care au condus la anularea inregistrarii nu mai figureaza in evidenta cazierului fiscal sau actualii asociati/administratori ai persoane impozabile sau persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau situatii de atragere a raspunderii solidare sau persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. c) din Codul fiscal

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru nedepunerea niciunui decont de taxa pe parcursul unui semestru calendaristic depun cererea de inregistrare insotita de:

– toate deconturile de TVA, formular 300, nedepuse la termen, pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare inregistrarii in scopuri de TVA;
– o cerere motivata din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna deconturile de TVA la termenele legale;
– certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in Registrul comertului.

Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA si a documentatiei corecte si complete, organul fiscal competent verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) si e) din Codul fiscal.

Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-c) sau e) din Codul fiscal se intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare initiale. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organul fiscal va anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu va mai aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA se intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante. Inregistrarea se face cu data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA care nu poate fi decat dupa o perioada de 3 luni de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Dispozitii speciale privind inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. d) din Codul fiscal

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA pentru neevidentierea, in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, a niciunei operatiuni realizate, depun cererea de inregistrare in maximum 180 de zile de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

In cazul societatilor comerciale inmatriculate in Registrul comertului, cererea se depune insotita de certificatul constatator emis de ORC din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Important! In aceasta situatie persoana impozabila solicitanta declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel tarziu in cursul lunii urmatoare in care a depus cererea de inregistrare in scopuri de TVA prin bifarea casetei corespunzatoare prevazuta de formularul 099.

Dupa primirea cererii de inregistrare in scopuri de TVA corect completate si depuse in termen, organul fiscal competent verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal.

In situatia in care cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa peste termenul de 180 de zile, se intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazuta la art. 153 alin. (9) lit. a)-d) din Codul fiscal, se intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.

Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA de indata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Sursa: DGFP Valcea

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close