Aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii CAFR, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

In M. Of. nr. 684 din 3 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 38/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Din cuprins:
ART. I
Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 878 din 13 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1 alineatul (2), dupa litera c) se introduc doua noi litere, literele d) si e), cu urmatorul cuprins:
“d) pentru auditorii financiari persoane fizice cu calificativ B, C sau D: 1.100 lei;
e) pentru auditorii financiari persoane fizice care nu au efectuat pregatirea profesionala:
e^1) pentru persoane fizice active: 1.100 lei;
e^2) pentru persoane fizice nonactive: 550 lei.”
2. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prevederea de la alin. (2) lit. e) se aplica exclusiv pentru anul 2012.”
3. La articolul 2, dupa litera b) se introduc trei noi litere, literele c) – e), cu urmatorul cuprins:
“c) pentru auditorii financiari persoane fizice cu calificativ B, C sau D: 600 lei pana la 31 martie, respectiv 500 lei pana la 30 septembrie;
d) pentru auditorii financiari persoane fizice active care nu au efectuat pregatirea profesionala: 400 lei pana la 31 martie, respectiv 700 lei pana la 30 septembrie;
e) pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive care nu au efectuat pregatirea profesionala: 200 lei pana la 31 martie, respectiv 350 lei pana la 30 septembrie;”.
4. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
“(5) Prevederile de la alin. (1) lit. d) si e) se aplica exclusiv pentru anul 2012.”
5. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:
“e^1) taxa de inregistrare in Registrul auditorilor financiari care auditeaza situatiile financiare ale entitatilor reglementate si supravegheate de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in suma de 600 lei;”.
6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) se abroga.
7. La articolul 6 alineatul 1, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
“g) cotizatie fixa anuala pentru mentinerea in registrul stagiarilor aflati in perioada legala de sustinere a examenului: 450 lei.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close