Ministerul Finantelor a reglementat aplicarea unor dispozitii privind la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

In M. Of. nr. 687 din 4 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Din cuprins:
ART. 1
Se aproba redistribuirea intre judete a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, ramase neutilizate pe anul 2012, potrivit art. 7 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, potrivit anexei nr. 1.
ART. 2
(1) Sumele prevazute in anexa nr. 1 se aloca pentru:
a) achitarea obligatiilor de plata prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012;
b) achitarea arieratelor inregistrate in contabilitatea spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale rezultate din relatii cu operatori economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, inclusiv cu operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(2) In intelesul prezentului ordin, arieratele inregistrate in contabilitatea spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt numai arieratele aferente cheltuielilor care pot fi finantate din bugetele locale.
(3) Sumele alocate unitatilor administrativ-teritoriale in conditiile alin. (1) vor fi utilizate pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
ART. 3
(1) Sumele alocate pentru destinatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) se utilizeaza potrivit normelor metodologice prevazute in anexa nr. 2.
(2) Sumele alocate pentru destinatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) se utilizeaza potrivit normelor metodologice prevazute in anexa nr. 3.
ART. 4
Se aproba Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carei model este prevazut in anexa nr. 4.
ART. 5
Se aproba Situatia obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carei model este prevazut in anexa nr. 5.
ART. 6
Se aproba Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.
ART. 7
Se aproba Acordul incheiat pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, al carui model este prevazut in anexa nr. 7.
ART. 8
Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 9
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1. SUME defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, ramase neutilizate pe anul 2012, redistribuite intre judete, pentru achitarea arieratelor

– mii lei –
____________________________________
|Nr. |  Judetul| Suma|
|crt.| | repartizata |
|____|_________________|_____________|
|  1 | ALBA|  704,58 |
|____|_________________|_____________|
|  2 | ARAD|8.373,74 |
|____|_________________|_____________|
|  3 | ARGES   |1.699,44 |
|____|_________________|_____________|
|  4 | BACAU   |   10.900,57 |
|____|_________________|_____________|
|  5 | BIHOR   |   14.555,71 |
|____|_________________|_____________|
|  6 | BISTRITA-NASAUD |5.502,84 |
|____|_________________|_____________|
|  7 | BOTOSANI|2.073,00 |
|____|_________________|_____________|
|  8 | BRASOV  |4.212,78 |
|____|_________________|_____________|
|  9 | BRAILA  |  497,05 |
|____|_________________|_____________|
| 10 | BUZAU   |4.168,14 |
|____|_________________|_____________|
| 11 | CARAS-SEVERIN   |   13.417,29 |
|____|_________________|_____________|
| 12 | CALARASI|  651,04 |
|____|_________________|_____________|
| 13 | CLUJ|3.879,05 |
|____|_________________|_____________|
| 14 | CONSTANTA   |   18.839,68 |
|____|_________________|_____________|
| 15 | COVASNA |  795,28 |
|____|_________________|_____________|
| 16 | DAMBOVITA   |5.192,38 |
|____|_________________|_____________|
| 17 | DOLJ|2.898,01 |
|____|_________________|_____________|
| 18 | GALATI  |  143,67 |
|____|_________________|_____________|
| 19 | GIURGIU |3.769,31 |
|____|_________________|_____________|
| 20 | GORJ|8.067,39 |
|____|_________________|_____________|
| 21 | HARGHITA|1.350,00 |
|____|_________________|_____________|
| 22 | HUNEDOARA   |   11.889,03 |
|____|_________________|_____________|
| 23 | IALOMITA|  206,19 |
|____|_________________|_____________|
| 24 | IASI|4.023,17 |
|____|_________________|_____________|
| 25 | ILFOV   |   29.143,96 |
|____|_________________|_____________|
| 26 | MARAMURES   |3.390,56 |
|____|_________________|_____________|
| 27 | MEHEDINTI   |6.262,88 |
|____|_________________|_____________|
| 28 | MURES   |7.892,15 |
|____|_________________|_____________|
| 29 | NEAMT   |5.195,62 |
|____|_________________|_____________|
| 30 | OLT |1.705,85 |
|____|_________________|_____________|
| 31 | PRAHOVA |  805,85 |
|____|_________________|_____________|
| 32 | SATU MARE   |1.256,33 |
|____|_________________|_____________|
| 33 | SALAJ   |1.178,32 |
|____|_________________|_____________|
| 34 | SIBIU   |2.375,75 |
|____|_________________|_____________|
| 35 | SUCEAVA |   10.579,57 |
|____|_________________|_____________|
| 36 | TELEORMAN   |   16.377,77 |
|____|_________________|_____________|
| 37 | TIMIS   |   33.632,73 |
|____|_________________|_____________|
| 38 | TULCEA  |1.343,02 |
|____|_________________|_____________|
| 39 | VASLUI  |6.257,87 |
|____|_________________|_____________|
| 40 | VALCEA  |   16.485,18 |
|____|_________________|_____________|
| 41 | VRANCEA |3.805,50 |
|____|_________________|_____________|
|| TOTAL:  |  275.498,25 |
|____|_________________|_____________|

ANEXA 2. NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor alocate pentru destinatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

ART. 1
(1) In vederea determinarii cuantumului sumei care se aloca fiecarei unitati administrativ-teritoriale pentru achitarea obligatiilor de plata prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, denumit in continuare ordin, aceasta prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi are sediul, pana la data de 10 octombrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata prevazute la art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de atestare fiscala aferente operatorilor economici prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale;
b) Situatia obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin, si/sau acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin, denumite in continuare acorduri.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie cu fiecare operator economic fata de care unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local are/au obligatii de plata, distinct pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. a) si, respectiv, pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 6 la ordin:
a1) obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a2) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a3) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. a1) si a2);
b) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 7 la ordin:
b1) obligatiile de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b2) sumele datorate de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat altor operatori economici care inregistreaza obligatii fiscale restante, care vor face obiectul cererii;
b3) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b4) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. b1), b2) si b3).
(6) Raspunderea pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si pentru stabilirea obligatiilor de plata care fac obiectul cererilor depuse revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de 3 zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea si documentele anexate acesteia sunt intocmite si respecta prevederile art. 7 alin. (3)-(18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale prezentelor norme metodologice;
c) daca suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din acorduri si din certificatele de atestare fiscala;
e) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 6 la ordin se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata ale unitatii administrativ-teritoriale/institutiilor publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
– suma din certificatul de atestare fiscala al operatorului economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau al operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
f) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 7 la ordin se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat fata de operatorii economici ale caror obligatii fiscale se sting;
– suma datorata de unitatea administrativ-teritoriala/institutiile publice finantate integral din bugetul local catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
– suma din certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici care au de incasat sume de la operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(2) Pentru cererile pentru care a fost acordat avizul ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu incadrarea in sumele aprobate in anexa nr. 1 la ordin. Directiile generale ale finantelor publice judetene vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv insotite de copii ale cererilor si certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor.
(3) Pentru cererile pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), dar nu mai exista sume de repartizat la nivelul sumei pentru care s-a intocmit cererea, se vor aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, la nivelul sumei de repartizat disponibile.
(4) Cererile pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), precum si cele pentru care nu mai exista sume de repartizat se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu documentatia aferenta.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(6) In limita sumelor repartizate potrivit alin. (2), unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise documentele prevazute la art. 7 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012. Sumele care se achita in contul obligatiilor fiscale ale operatorilor economici se vireaza de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, codificat cu codul de identificare fiscala al operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea operatorilor economici respectivi.
(7) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre unitatile administrativ-teritoriale si, respectiv, institutiile publice finantate integral din bugetul local, in termenul prevazut la art. 7 alin. (10) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale institutiei publice finantate integral din bugetul local care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea operatorului economic ale carui obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN aferent contului prevazut la alin. (6).
(8) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea acestora potrivit prevederilor alin. (7);
– sumele din ordinele de plata, care trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (2);
– sumele din ordinele de plata, care trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate in conditiile art. 7 alin. (10) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie.
(9) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, care au obligatia de a le reface in prima zi lucratoare de la primirea acestora.
(10) Ordinele de plata pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (8) se transmit cu adresa organelor fiscale, impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(11) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (10), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de unitatile administrativ-teritoriale sunt mai mari decat obligatiile fiscale actualizate, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(12) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (10), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea operatorului economic, scanata, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(13) In ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11) si (12) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale, vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata respective;
b) restituie cu adresa unitatilor administrativ-teritoriale ordinele de plata care nu au fost confirmate de organele fiscale, impreuna cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale/institutiile publice finantate integral din bugetul local se depun in termenul prevazut la art. 7 alin. (11) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
Directiile generale ale finantelor publice judetene comunica Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si neutilizate pana la data de 30 octombrie 2012 de catre unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv cele nerepartizate pe unitatile administrativ-teritoriale.
ART. 5
Inregistrarea in contabilitatea operatorilor economici a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor de pe extrasele de cont si de pe documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

ANEXA 3. NORME METODOLOGICE de utilizare a sumelor alocate pentru destinatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

ART. 1
(1) In vederea determinarii cuantumului sumei care se aloca fiecarei unitati administrativ-teritoriale pentru achitarea obligatiilor de plata prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.297/2012 de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 si art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, denumit in continuare ordin, aceasta prezinta directiilor generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au sediul, pana la data de 10 octombrie 2012, Cererea privind solicitarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 repartizate conform prevederilor art. 7 alin. (14) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare cerere, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la ordin. Cererile aferente obligatiilor de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se intocmesc distinct de cererile prevazute in anexa nr. 2 la ordin.
(2) Cererea va cuprinde suma care se solicita pentru achitarea obligatiilor de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale prevazute la art. IX alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.
(3) Cererea se depune insotita de urmatoarele documente:
a) certificatele de atestare fiscala aferente operatorilor economici prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, pentru care se solicita stingerea obligatiilor fiscale;
b) situatia obligatiilor de plata catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, prevazuti la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, denumita in continuare situatia obligatiilor de plata, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5 la ordin;
c) acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 6 la ordin, si/sau acordurile incheiate pentru stingerea obligatiilor de plata/fiscale conform prevederilor art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, intocmite potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7 la ordin, denumite in continuare acorduri. Acordurile aferente obligatiilor de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se intocmesc distinct de acordurile prevazute in anexa nr. 2 la ordin.
(4) Certificatele de atestare fiscala se emit de organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012. In certificatele de atestare fiscala sunt cuprinse obligatiile fiscale principale si accesorii, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaratii si/sau decizii emise de organele fiscale competente, comunicate conform art. 44 din Codul de procedura fiscala.
(5) Acordurile se incheie de unitatile administrativ-teritoriale cu fiecare operator economic fata de care spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatii de plata, distinct pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. a) si, respectiv, pentru stingerea obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012, si vor contine obligatoriu urmatoarele elemente, care sunt corelate cu datele inscrise in certificatele de atestare fiscala:
a) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 6 la ordin:
a1) obligatiile de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a2) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari si/sau ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
a3) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. a1) si a2);
b) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 7 la ordin:
b1) obligatiile de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b2) sumele datorate de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat altor operatori economici care inregistreaza obligatii fiscale restante, care vor face obiectul cererii;
b3) obligatiile fiscale restante ale operatorilor economici care au de incasat sume restante de la operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care vor face obiectul cererii;
b4) suma care face obiectul cererii si care trebuie sa fie egala cu sumele prevazute la lit. b1), b2) si b3).
(6) Raspunderea pentru respectarea prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale art. 2 alin. (2) din ordin si pentru stabilirea obligatiilor de plata care fac obiectul cererilor depuse revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.
ART. 2
(1) Directiile generale ale finantelor publice judetene inregistreaza in ordinea primirii cererile depuse de unitatile administrativ-teritoriale potrivit art. 1 alin. (1). In termen de 3 zile lucratoare de la primirea cererilor, directiile generale ale finantelor publice judetene analizeaza si verifica cel putin urmatoarele:
a) daca cererea este insotita de documentele prevazute la art. 1 alin. (3);
b) daca cererea si documentele anexate acesteia sunt intocmite si respecta prevederile art. 7 alin. (3) – (18) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si ale prezentelor norme metodologice;
c) daca suma din cerere corespunde cu totalul sumelor din acorduri;
d) daca suma din cerere corespunde cu totalul obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale din acorduri si din certificatele de atestare fiscala;
e) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 6 la ordin se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre operatorul economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
– suma din certificatul de atestare fiscala al operatorului economic furnizor de bunuri, servicii si lucrari si/sau al operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, cu care s-a incheiat acordul;
f) in cazul acordurilor prevazute in anexa nr. 7 la ordin se verifica daca suma stabilita prin acord este mai mica sau egala cu:
– suma obligatiilor operatorului economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat fata de operatorii economici ale caror obligatii fiscale se sting;
– suma datorata de spitalul public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale catre operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat;
– suma din certificatele de atestare fiscala ale operatorilor economici care au de incasat sume de la operatorul economic care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat.
(2) Pentru cererile pentru care a fost acordat avizul ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), directiile generale ale finantelor publice judetene repartizeaza sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012 pe unitati administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului executiv, cu incadrarea in sumele aprobate in anexa nr. 1 la ordin. Directiile generale ale finantelor publice judetene vor transmite unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile unitatile administrativ-teritoriale copii ale deciziilor directorului executiv, insotite de copii ale cererilor si certificatelor de atestare fiscala aferente acestora, in prima zi lucratoare de la aprobarea deciziilor.
(3) Pentru cererile pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), dar nu mai exista sume de repartizat la nivelul sumei pentru care s-a intocmit cererea, se vor aloca sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, la nivelul sumei de repartizat disponibile.
(4) Cererile pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), precum si cele pentru care nu mai exista sume de repartizat se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu documentatia aferenta.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale carora le-au fost restituite cererile ca urmare a neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) pot depune o noua cerere in cadrul termenului prevazut la art. 1 alin. (1).
(6) In scopul alimentarii bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale aferente obligatiilor de plata ale spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, unitatile administrativ-teritoriale vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au conturile deschise, in termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea sumelor de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, urmatoarele documente:
a) bugetele locale rectificate, in care sunt cuprinse si sumele repartizate pentru spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, aprobate prin hotarare a autoritatilor deliberative;
b) hotararea autoritatilor deliberative prin care s-a aprobat rectificarea bugetelor spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice;
c) ordinele de plata prin care vireaza sumele aferente arieratelor in contul spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale 50.47.21 “Disponibil din sume primite de la bugetul local conform OUG nr. 47/2012”, care sa corespunda cu sumele din ordinele de plata prevazute la alin. (7) lit. b).
(7) Concomitent cu depunerea de catre unitatile administrativ-teritoriale a documentelor prevazute la alin. (6), spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale au obligatia de a prezenta unitatilor Trezoreriei Statului urmatoarele documente:
a) bugetul rectificat in care sunt aprobate sumele destinate platii arieratelor prevazute la art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2012;
b) ordinele de plata prin care se achita sumele in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, codificat cu codul de identificare fiscala al operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale competente in administrarea operatorilor economici respectivi.
(8) Ordinele de plata prin care se achita obligatiile fiscale la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale se intocmesc de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), cu modificarile si completarile ulterioare. In ordinele de plata, in rubricile “Platitor” si “Cod de identificare fiscala” al platitorului se vor inscrie denumirea si, respectiv, codul de identificare fiscala ale spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care dispune plata, in rubricile “Beneficiar” si “Cod de identificare fiscala” al beneficiarului se vor inscrie denumirea operatorului economic ale carui obligatii fiscale se achita si, respectiv, codul de identificare fiscala al acestuia, iar in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se inscrie codul IBAN al contului 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”.
(9) La data primirii ordinelor de plata, unitatile Trezoreriei Statului verifica urmatoarele:
– intocmirea ordinelor de plata prezentate de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale potrivit prevederilor alin. (8);
– sumele din ordinele de plata, care trebuie sa fie egale sau inferioare sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012, repartizate conform prevederilor alin. (2);
– sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa fie egale cu sumele din ordinele de plata prezentate de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
– sumele din ordinele de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale, care trebuie sa se incadreze in creditele bugetare aprobate in bugetele locale majorate in conditiile art. 7 alin. (10) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012 si in creditele bugetare deschise si repartizate cu aceasta destinatie.
(10) Ordinele de plata pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9) se restituie unitatilor administrativ-teritoriale, in scopul refacerii in prima zi lucratoare de la primirea acestora. In cadrul aceluiasi termen, unitatile administrativ-teritoriale vor lua masurile necesare pentru refacerea ordinelor de plata intocmite de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pentru care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9).
(11) Ordinele de plata intocmite de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, pentru care sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (9), se transmit cu adresa organelor fiscale, impreuna cu copii ale certificatelor de atestare fiscala, in vederea confirmarii acestora.
(12) Organele fiscale competente, in ziua primirii documentelor prevazute la alin. (11), comunica unitatilor Trezoreriei Statului, prin adresa scrisa, in ordinea primirii acestora, daca sumele care fac obiectul ordinelor de plata corespund creantelor fiscale existente la data primirii documentelor, respectiv daca acestea sunt egale sau mai mici decat creantele fiscale. In cazul in care organele fiscale competente constata ca sumele care fac obiectul documentelor de plata prezentate de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale sunt mai mari decat obligatiile fiscale actualizate, acestea restituie unitatilor Trezoreriei Statului documentele primite, indicand in adresa de restituire care sunt erorile constatate.
(13) In cazul in care organele fiscale competente in administrarea operatorilor economici ale caror obligatii fiscale se sting se afla in alte judete decat cele in care se afla unitatile Trezoreriei Statului la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (11), acestea vor fi transmise spre confirmare, scanate, prin organele fiscale in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului. Adresa de confirmare/Adresa de restituire se remite unitatii Trezoreriei Statului de organul fiscal competent in administrarea operatorului economic, scanata, in cadrul aceleiasi zile, prin organul fiscal de la care au fost primite documentele respective.
(14) In ziua primirii documentelor prevazute la alin. (12) si (13) de la organele fiscale, unitatile Trezoreriei Statului vor proceda astfel:
a) pentru ordinele de plata confirmate de organele fiscale, vireaza suma corespunzatoare in contul de venituri ale bugetelor locale 21.11.02.06 “Veniturile bugetului local – Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale”, concomitent cu decontarea ordinelor de plata prevazute la alin. (6) lit. c) si, respectiv, alin. (7) lit. b);
b) restituie cu adresa unitatii administrativ-teritoriale ordinele de plata intocmite de spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale care nu au fost confirmate de organele fiscale, precum si ordinele de plata prevazute la alin. (6) lit. c), impreuna cu o copie a adresei in care au fost identificate erorile constatate, in scopul refacerii acestora. Ordinele de plata refacute de unitatile administrativ-teritoriale si spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale se depun la unitatile Trezoreriei Statului in termenul prevazut la art. 7 alin. (11) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
ART. 3
(1) Unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem informatic organelor fiscale sumele incasate zilnic in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012”, in scopul distribuirii acestora in contul obligatiilor fiscale prevazute la art. 7 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012.
(2) Distribuirea in conturile corespunzatoare de venituri bugetare a sumelor incasate in contul 50.86.10 “Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale, conform art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2012” se efectueaza de organele fiscale in sistem informatic, cel tarziu in prima zi lucratoare de la incasarea acestora. Organele fiscale vor instiinta contribuabilii in legatura cu obligatiile fiscale stinse potrivit prevederilor alin. (1), in termen de 10 zile de la efectuarea distribuirii sumelor.
ART. 4
Directiile generale ale finantelor publice judetene comunica Ministerului Finantelor Publice cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate si neutilizate pana la data de 30 octombrie 2012 de catre unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv cele nerepartizate pe unitatile administrativ-teritoriale.
ART. 5
Inregistrarea in contabilitatea operatorilor economici a stingerii creantelor de natura comerciala si a obligatiilor fiscale restante, potrivit procedurii aprobate prin prezentele norme metodologice, se efectueaza pe baza copiilor de pe extrasele de cont si de pe documentele de plata, care se transmit acestora de unitatile administrativ-teritoriale, si a instiintarilor primite de la organele fiscale prevazute la art. 3 alin. (2).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close