Calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul pentru ajustarea unor sume exprimate in euro

In M. Of. nr. 689 din 5 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 18/2012 pentru modificarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, pentru ajustarea unor sume exprimate in euro.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
“(4) La valoarea astfel obtinuta se aplica un procent de 18% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 61,3 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 61,3 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna.”
2. La articolul 6, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Conform perioadei de referinta prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinuta in cazul perioadei de referinta de 84 de luni, dupa caz, se aplica un procent de 26% pentru sumele a caror valoare este de pana la echivalentul a 42,9 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentand excedentele peste echivalentul a 42,9 milioane euro, iar rezultatele astfel obtinute se aduna.”
3. La articolul 9, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile generale este echivalentul in lei a 2,5 milioane euro. Daca asiguratorul subscrie unul sau mai multe riscuri incadrate in clasele 10, 11, 12, 13, 14 sau 15 mentionate la titlul B <<Asigurari generale>> din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea minima a fondului de siguranta va fi echivalentul in lei a 3,7 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.”
4. La articolul 9 alineatul (4), litera c) va avea urmatorul cuprins:
“c) totalul rezervelor tehnice brute, aferente activitatii de reasigurare generala, la data raportarii, reprezinta mai mult de 10% din totalul rezervelor tehnice brute aferente intregii activitati de asigurari generale, la data raportarii, valoarea minima a fondului de siguranta este echivalentul in lei a 3,4 milioane euro.”
5. La anexa, valorile B14 si C12 din formularul de raportare se modifica potrivit noilor limite: “B14 = echivalentul in lei a 61,3 milioane euro”, respectiv “C12 = echivalentul in lei a 42,9 milioane euro”.
ART. II
Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari de viata, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 4/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
– La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru asigurarile de viata este echivalentul in lei a 3,7 milioane euro. In cazul societatilor mutuale, valoarea minima a fondului de siguranta se reduce cu o patrime.”
ART. III
Normele privind autorizarea si supravegherea reasiguratorilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 7 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 19, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 19
(1) Ulterior autorizarii unui reasigurator, orice persoana fizica sau juridica care intentioneaza sa devina actionar semnificativ, direct si/sau indirect, ori intentioneaza sa renunte la aceasta calitate, in mod direct sau indirect, sau isi propune majorarea ori diminuarea drepturilor sale de vot sau a pozitiei de actionar semnificativ, direct ori indirect, se supune prevederilor normelor privind autorizarea si functionarea asiguratorilor referitor la notificarea intentiei si la procesul de dobandire a calitatii de actionar si trebuie sa primeasca in prealabil aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.”
2. La articolul 30, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
“(2) Valoarea minima a fondului de siguranta pentru activitatea de reasigurare este echivalentul in lei a 3,4 milioane euro.”
ART. IV
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 decembrie 2012, cu exceptia prevederilor art. III pct. 1, care intra in vigoare la data publicarii.
ART. V
Modificarile specificate in prezentul ordin sunt in acord cu actele Comisiei Europene privind adaptarea, in functie de inflatie, a unor valori stabilite prin directivele din domeniul asigurarilor de viata, al asigurarilor generale si al reasigurarilor, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 365/05, p. 4, si 365/06, p. 5, din data de 15 decembrie 2011.
ART. VI
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close