Modificarea Protocolului privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene

Regulamentul (UE, Euratom) 741/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 august 2012 de modificare a Protocolului privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene si a anexei I la acesta

PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 257 primul si al doilea paragraf si articolul 281 al doilea paragraf,
avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, in special articolul 106a alineatul (1),
avand in vedere cererea Curtii de Justitie,
avand in vedere avizul Comisiei Europene,
dupa transmiterea proiectului de act legislativ catre parlamentele nationale,
hotarand in conformitate cu procedura legislativa ordinara [1],
intrucat:
(1) In scopul de a consolida participarea tuturor judecatorilor la deciziile Marii Camere a Curtii de Justitie, este necesar sa se mareasca numarul judecatorilor care pot intra in compunerea acestui complet si sa se elimine participarea sistematica a tuturor presedintilor de camera formata din cinci judecatori.
(2) Ar trebui sa se adapteze in consecinta cvorumul Marii Camere si cel al sedintei plenare.
(3) Responsabilitatile din ce in ce mai mari care revin presedintelui Curtii de Justitie si presedintelui Tribunalului necesita instituirea, in fiecare dintre aceste instante, a functiei de vicepresedinte, insarcinat sa il secondeze pe presedinte in exercitarea atributiilor sale.
(4) Ca urmare a extinderii progresive a competentelor sale de la infiintare, Tribunalul este sesizat in prezent cu un numar de cauze in crestere constanta.
(5) Numarul cauzelor cu care este sesizat Tribunalul este superior numarului de cauze pe care acesta le solutioneaza anual, ceea ce are drept consecinta o crestere semnificativa a numarului cauzelor aflate pe rolul sau si o crestere a duratei procedurilor.
(6) Exista o nevoie continua de a inlatura intarzierile generate de volumul mare de lucru al Tribunalului si, prin urmare, se impune sa se procedeze la adoptarea unor masuri adecvate pana la momentul reinnoirii partiale a membrilor Tribunalului in 2013.
(7) In considerarea reinnoirii partiale a Curtii de Justitie la 7 octombrie 2012 si in conformitate cu scrisoarea presedintelui Curtii de Justitie a Uniunii Europene din 8 mai 2012, ca un prim pas, ar trebui sa se adopte doar modificarile la statut referitoare la organizarea Curtii de Justitie si a Tribunalului. Partea din cererea Curtii de Justitie privind membrii Tribunalului ar trebui examinata intr-o etapa ulterioara.
(8) In considerarea nevoii urgente de a gasi o solutie care sa garanteze functionarea adecvata a Tribunalului Functiei Publice, ar trebui ca modificarile privind instanta mentionata sa fie adoptate in acelasi timp cu modificarile privind Curtea de Justitie.
(9) Pentru ca tribunalele specializate sa poata continua sa functioneze in mod satisfacator in absenta unui judecator care este impiedicat sa participe la solutionarea cauzelor pentru o lunga perioada de timp, fara sa se afle totusi intr-o situatie de invaliditate considerata totala, este necesar sa se prevada posibilitatea de a afecta judecatori ad-interim pe langa aceste tribunale.
(10) Prin urmare, Protocolul 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene si anexa I la acesta ar trebui sa fie modificate in mod corespunzator,
ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
Protocolul 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene se modifica dupa cum urmeaza:
1. Se introduce urmatorul articol:
“Articolul 9a
Judecatorii aleg dintre ei pe presedintele si pe vicepresedintele Curtii de Justitie, pentru o perioada de trei ani. Mandatul acestora poate fi reinnoit.
Vicepresedintele il asista pe presedinte in conditiile prevazute de regulamentul de procedura. El il inlocuieste pe presedinte in caz de impiedicare sau in cazul in care functia de presedinte este vacanta.”
2. La articolul 16, al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“Marea Camera este alcatuita din 15 judecatori. Aceasta este prezidata de presedintele Curtii. Din Marea Camera mai fac parte vicepresedintele Curtii si, in conditiile prevazute de regulamentul de procedura, trei presedinti de camera formata din cinci judecatori, precum si alti judecatori.”
3. La articolul 17, al treilea si al patrulea paragraf se inlocuiesc cu urmatorul text:
“Deliberarile Marii Camere sunt valabile numai in cazul in care sunt prezenti unsprezece judecatori.
Deliberarile Curtii intrunite in Plen sunt valabile numai in cazul in care sunt prezenti saptesprezece judecatori.”
4. La articolul 20, al patrulea paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“Procedura orala cuprinde audierea de catre Curte a agentilor, consilierilor si avocatilor, a concluziilor avocatului general, precum si, daca este necesar, audierea martorilor si expertilor.”
5. La articolul 39, al doilea paragraf se inlocuieste cu urmatoarele doua paragrafe:
“Competentele prevazute la primul paragraf pot fi exercitate, in conditiile stabilite de regulamentul de procedura, de vicepresedintele Curtii de Justitie.
In cazul in care presedintele si vicepresedintele nu pot participa, acestia vor fi inlocuiti de un alt judecator in conditiile stabilite de regulamentul de procedura.”
6. La articolul 47, primul paragraf se inlocuieste cu urmatorul text:
“Articolul 9 primul paragraf, articolul 9a, articolul 14, articolul 15, articolul 17 primul, al doilea, al patrulea si al cincilea paragraf si articolul 18 se aplica Tribunalului si membrilor acestuia.”
7. La articolul 62c se adauga urmatorul paragraf:
“Parlamentul European si Consiliul, hotarand in conformitate cu articolul 257 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pot sa afecteze judecatori ad-interim pe langa tribunalele specializate pentru a suplini absenta unor judecatori care, fara a se afla intr-o situatie de invaliditate considerata totala, sunt impiedicati totusi pentru o lunga perioada de timp sa participe la solutionarea cauzelor. In acest caz, Parlamentul European si Consiliul stabilesc conditiile in care sunt numiti judecatorii ad-interim, drepturile si obligatiile acestora, modalitatile potrivit carora isi exercita functia si imprejurarile care pun capat acesteia.”
Articolul 2
La articolul 2 din anexa I la Protocolul 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene, al carui text actual devine alineatul (1), se adauga urmatorul alineat:
“(2) In plus fata de judecatorii mentionati la alineatul (1) primul paragraf, sunt desemnati judecatori ad-interim pentru a suplini absenta judecatorilor care, fara a se afla intr-o situatie de invaliditate considerata totala, sunt impiedicati totusi pentru o lunga perioada de timp sa participe la solutionarea cauzelor.”
Articolul 3
Prezentul regulament intra in vigoare in prima zi a lunii urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Punctele 1, 2, 3, 5 si 6 ale articolului 1 se aplica de la momentul primei inlocuiri partiale a judecatorilor, mentionata la articolul 9 primul paragraf din Protocolul 3 privind Statutul Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.
Adoptat la Bruxelles, 11 august 2012.
Pentru Parlamentul European
Presedintele
M. Schulz
Pentru Consiliu
Presedintele
A. D. Mavroyiannis
[1] Pozitia Parlamentului European din 5 iulie 2012 (nepublicata inca in Jurnalul Oficial) si Decizia Consiliului din 24 iulie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close