Modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale

In M. Of. 696 din 10 octombrie 2012 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 19/2012 pentru modificarea si completarea Normelor privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3.109/2003.

Din cuprins:
ART. I
Normele privind metodologia de calcul si evidenta a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurari generale, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor 3.109/2003, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, 770 din 3 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(4) In cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, rezerva de dauna se va constitui si se va mentine la nivelul pretentiilor solicitate in instanta, in limita sumei asigurate, cu exceptia pretentiilor de despagubiri pentru daune morale ca urmare a vatamarilor corporale sau decesului.
(5) In cazul pretentiilor de despagubiri care fac obiectul unei actiuni in instanta, in calculul rezervei de dauna se va lua in considerare si valoarea estimata a cheltuielilor totale de judecata.”
2. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
“(5^1) In cazul pretentiilor de despagubiri pentru daune morale ca urmare a vatamarilor corporale sau decesului, rezerva de dauna se va constitui pe baza jurisprudentei si a practicii societatii de asigurare. Asiguratorii au obligatia sa instituie si sa aprobe proceduri interne de calcul al rezervei de dauna pentru cazurile de daune morale ca urmare a vatamarii corporale sau decesului, care vor fi notificate Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor cu 30 de zile inainte de aplicarea lor.”
ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
ART. III
Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close