MFP propune rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012

In data de 18 octombrie 2012, Ministerul Finantelor Publice a publicat doua proiecte de ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012.

Prin proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului de stat se propune:

1. Modificarea veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2012, se diminueaza cu -1.095,1 milioane lei;
b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2012, se majoreaza, pe sold, cu suma de 307,7 milioane lei;

2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminueaza cu suma de – 1,7 milioane lei.

3. Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se majoreaza atat la venituri, cat si la cheltuieli cu suma de 136,4 milioane lei.

4. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata catre bugetele locale cu suma de 1.070,0 milioane lei astfel:
a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor cu suma de 11,9 milioane lei;
b) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cu suma de 283,2 milioane lei;
c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 874,8 milioane lei;
d) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finantarii Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive in spatiul rural se diminueaza cu suma de 100,0 milioane lei.

5. Efectuarea de redistribuiri in cadrul anumitor naturi de cheltuieli in vederea bunei desfasurari a activitatii ordonatorilor principali de credite pana la sfarsitul anului.

6. Mentinerea deficitului bugetului general consolidat la 13.660,0 milioane lei, respectiv 2,2% din produsul intern brut.

Prin proiectul de ordonanta cu privire la rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat se propune:

1. La bugetul asigurarilor sociale de stat prin proiectul de act normativ:
a) majorarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii cu suma de 69,1 milioane lei, rezultand din:

– diminuarea veniturilor curente ale sistemului public de pensii cu suma de 106,5 milioane lei, datorata in principal contributiilor de asigurari sociale de stat.
– majorarea subventiei acordata de la bugetul de stat cu suma de 175,6 milioane lei.

b) majorarea cheltuielilor bugetului asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii, cu suma de 69,1 milioane lei, datorata in principal majorarii cu suma de 66,7 milioane lei la titlul „Asistenta sociala“.
c) diminuarea veniturilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma de 73,9 milioane lei, datorata in principal contributiilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale platite de angajatori.
d) majorarea cheltuielilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale cu suma de 0,9 milioane lei.

2. La bugetul asigurarilor pentru somaj prin proiectul de act normativ:
a) diminuarea subventiei acordata de la bugetul de stat cu suma de 205 milioane lei ca urmare a diminuarii cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor pentru somaj.
b) diminuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj aferente sistemului asigurarilor pentru somaj cu suma de 205 milioane lei se datoreaza in principal diminuarii cu suma de 130 milioane lei la titlul „Asistenta sociala”, precum si cu suma de 70 milioane lei la titlul „Transferuri intre unitati ale administratiei publice” titlu de la care se platesc in principal contributiile aferente indemnizatiilor de somaj .
c) majorarea cheltuielilor fondului de garantare cu suma de 4 milioane lei pentru plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii in stare de insolventa.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close