Programul National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane este in curs de aprobare

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a publicat pe data de 18 octombrie 2012 un proiect de ordonanta de urgenta pentru aprobarea Programului National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane.

In cadrul notei de fundamentare se arata ca avand in vedere prevederile programului de guvernare si necesitatea dezvoltarii infrastructurii in mediul rural si urban pentru a asigura sanse egale pentru atingerea unui standard decent de viata a populatiei din mediul rural si urban s-a considerat necesar ca sa se initieze Programul National privind Dezvoltarea Infrastructurii Rurale si Urbane, denumit in continuare Program.

Programul creeaza cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanta nationala, care sustin dezvoltarea regionala prin realizarea unor lucrari de infrastructura rutiera, tehnico-edilitara si socio-educativa fiind coordonat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Programul se deruleaza in comune, sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor, in zone periurbane ale acestora din urma, precum si in toate orasele din Romania care au o populatie de pana la 50.000 de locuitori inregistrata la ultimul recensamant.

Programul este compus din urmatoarele subprograme:

a) Subprogram privind reabilitarea, modernizarea drumurilor;
b) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa;
c) Subprogram privind realizarea de sisteme centralizate de canalizare;
d) Subprogram pentru modernizarea si reabilitarea dispensarelor medicale;
e) Subprogram pentru modernizarea si reabilitarea unitatilor scolare.

Proiectele de investitii care se realizeaza in cadrul Programului se amplaseaza pe terenuri proprietate publica a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Proiectele de investitii ce pot fi finantate in cadrul Programului trebuie sa vizeze unul dintre urmatoarele domenii:

a) reabilitarea, modernizarea drumurilor, clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ca drumuri judetene si drumuri de interes local respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor asa cum sunt incadrate si clasificate conform art. 7 si art. 8 alin. (1) lit. a) si c) din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
b) realizarea de sisteme centralizate de alimentare cu apa, precum si extinderea si reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apa existente;
c) realizarea de sisteme centralizate de canalizare, precum si extinderea si reabilitarea/modernizarea sistemelor existente de canalizare;
d) reabilitarea, modernizarea si/sau repararea dispensarelor medicale, inclusiv dotarea acestora cu echipamente de prima urgenta care sunt proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale;
e) reabilitarea, modernizarea si/sau repararea cladirilor destinate unitatilor scolare, care sunt proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale.

Sunt considerate eligibile pentru Program autoritatile publice si asociatiile de dezvoltare intercomunitara astfel cum sunt definite in Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare denumite in continuare beneficiari.

In cadrul Programului se pot realiza proiecte de investitii noi, proiecte de investitii care necesita modernizare si/sau reabilitare, proiecte de investitii similare preluate pentru finantare si care sunt cuprinse in alte programe derulate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si proiecte de investitii cuprinse in alte programe care nu au fost executate si finantate in totalitate sau in parte si pentru care au fost incheiate contracte de executie.

Pentru proiectele de investitii aflate in derulare, in vederea cuprinderii in Program, beneficiarii trebuie sa prezinte stadiul fizic si valoric actualizat la zi al restului de executat precum si contractele de executie lucrari care au fost incheiate cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, București – Serviciul pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail elena.mihaila@mdrt.ro si gabriela.orbean@mdrt.ro sau la numarul de fax 037/211.14.98, pana la data de 29 octombrie 2012.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close