Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

In Monitorul Oficial nr. 715 din 22 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 12 a Camerei Consultantilor Fiscali privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012.

In cadrul Hotararii se arata:

Examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti la data de 24 noiembrie 2012.

Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 19 noiembrie 2012.

Examenul va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Inscrierile se fac in perioada 24 octombrie–12 noiembrie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, cu completarile ulterioare.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal – sesiunea noiembrie 2012

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:

 • constituirea si functionarea societatilor comerciale;
 • reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;
 • profesionisti;
 • exploatarea intreprinderii.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:

 • cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;
 • principiile generale ale fiscalitatii.

3. Impozitul pe profit:

 • contribuabili si sfera de cuprindere;
 • contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;
 • determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;
 • determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);
 • rezerve si provizioane fiscale;
 • regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;
 • amortizarea fiscala;
 • termene de plata si de declarare a impozitului;
 • pierderi fiscale;
 • facilitati fiscale;
 • reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;
 • reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);
 • aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
 • reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara.

4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

 • definitia microintreprinderii;
 • optiunea de a plati impozit pe veniturile microintreprinderii;
 • baza impozabila;
 • plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.

5. Impozitul pe venit:

 • contribuabili si sfera de cuprindere;
 • categorii de venituri impozabile;
 • venituri neimpozabile;
 • cote de impozit;
 • determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
 • plati anticipate in contul impozitului pe venit;
 • obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;
 • venitul net anual impozabil;
 • venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;
 • termene de plata;
 • aspecte fiscale internationale;
 • reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.

6. Contributii sociale:

 • persoane asigurate;
 • categorii de contribuabili;
 • baza de calcul a contributiei individuale si a celei datorate de angajator;
 • termene de plata a contributiilor;
 • modalitati si termene de declarare a contributiilor.

7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

 • contribuabili;
 • sfera de cuprindere a impozitului;
 • venituri impozabile obtinute din Romania;
 • scutiri;
 • coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;
 • certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;
 • impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);
 • impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;
 • chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania.

8. Impozite si taxe locale:

 • baza de impozitare;
 • contribuabili;
 • modul de calcul;
 • termene de plata;
 • reduceri si scutiri;
 • modul de declarare a proprietatilor.

9. Taxa pe valoarea adaugata:

 • sfera de aplicare;
 • persoane impozabile;
 • operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
 • locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata;
 • faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata;
 • baza de impozitare;
 • cote de taxa pe valoarea adaugata;
 • operatiuni scutite;
 • regimul deducerilor;
 • persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adaugata;
 • obligatii;
 • regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite in Comunitatea Europeana, care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile;
 • ajustarea taxei deductibile;
 • masuri de simplificare;
 • raspunderea pentru plata taxei pe valoarea adaugata;
 • dispozitii tranzitorii.

10. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:
– sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata, platitori de accize;
– regimul de antrepozitare fiscala:

reguli generale;
autorizarea antrepozitelor fiscale;
conditii de autorizare;
obligatiile antrepozitarilor autorizati;
anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

– destinatar inregistrat, expeditor inregistrat;
– deplasarea si primirea produselor accizabile, in regim suspensiv de accize;
– deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;
– vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;
– scutiri si exceptari de la plata accizelor;
– restituiri de accize;
– sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

– sfera de aplicare;
– calculul accizelor;
– platitori;
– exigibilitatea;
– termenul de plata;
– scutiri de la plata accizelor.

11. Taxele vamale:

 • tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;
 • originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);
 • regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);
 • datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);
 • categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

12. Contabilitate:

 • obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;
 • contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
 • contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;
 • forma si continutul situatiilor financiare anuale.

13. Sanctiuni si cai de contestare:

 • sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;
 • contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

14. Aspecte privind procedura fiscala:

 • principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;
 • creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;
 • domiciliul fiscal;
 • competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;
 • inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;
 • obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;
 • procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;
 • procedura de colectare a creantelor fiscale;
 • solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;
 • inspectia fiscala;
 • stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;
 • acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;
 • procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;
 • stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;
 • termene de prescriptie;
 • stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;
 • recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • contraventii si sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sursa: Infolegal

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close