Avizul Comitetului Regiunilor – Atribuirea contractelor de concesiune

Avizul Comitetului Regiunilor — Atribuirea contractelor de concesiune

2012/C 277/09

COMITETUL REGIUNILOR

– constata ca normele actuale cu privire la concesiuni sunt stabilite prin jurisprudenta si prin reglementare la nivel national. Avand in vedere ca anumite concesiuni pot avea o influenta asupra pietei interne, este necesara stabilirea unor norme clare si o interpretare si abordare uniforma. Comitetul este de parere ca se justifica elaborarea unei reglementari in acest domeniu;
– considera important, de aceea, ca autoritatile contractante si statele membre sa-si pastreze libertatea de a alege instrumentul cu care doresc sa efectueze sarcinile care se impun. Autorizatiile, inclusiv licentele de operare in numar limitat, trebuie sa fie excluse din domeniul de aplicare al directivei. Acelasi principiu se aplica pentru simpla finantare a unei activitati, care este adesea legata de obligatia de a rambursa sumele primite in cazul in care acestea nu sunt utilizate in scopurile carora le sunt destinate;
– considera ca este de dorit o clarificare in mai mare detaliu cu privire la modul in care trebuie acordata o concesiune. Trebuie gasit un echilibru intre clarificarea, de exemplu, a modului de invitatie si a termenelor, pe de o parte, si libertatea de stabilire a politicii pentru autoritatile contractante cu privire la, de pilda, criteriile pe care doresc sa le aplice, pe de alta parte. Aceasta claritate ofera autoritatilor contractante securitate si creeaza uniformitatea necesara in ceea ce priveste modul de aplicare din partea statelor membre. Libertatea de desfasurare a politicilor este o forma de recunoastere a faptului ca autoritatile contractante cunosc domeniul concesiunilor si a autonomiei statelor membre. Autoritatile contractante trebuie sa aiba posibilitatea de a opta pentru criterii sociale si de durabilitate;
– considera ca aceasta propunere trebuie sa respecte principiul subsidiaritatii: autoritatile locale si regionale trebuie sa isi pastreze libertatea de a decide daca vor sa efectueze singure lucrarile si serviciile sau daca doresc sa le subcontracteze unor parti terte. Atunci cand autoritatile locale si regionale hotarasc sa recurga la subcontractare, isi pastreaza libertatea de a stabili singure instrumentul juridic: autorizatie, contract de achizitii publice sau concesiune.

Raportor dl Henk KOOL (NL-PSE), membru al consiliului executiv al orasului Haga

Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune

COM(2011) 897 final

I. RECOMANDARI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR
1. constata ca nu exista un cadru juridic uniform pentru concesiuni. Concesiunile pentru lucrari publice sunt reglementate in cadrul directivelor europene privind achizitiile publice. In schimb, dreptul privind concesiunile pentru servicii nu face parte din directivele europene privind achizitiile publice, supunandu-se prevederilor din Tratatul privind Uniunea Europeana. Aceste prevederi sunt detaliate in jurisprudenta Curtii Europene de Justitie;
2. constata ca, in ceea ce priveste atribuirea contractelor de concesiune, statele membre sunt obligate sa se conformeze principiilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (egalitate de tratament, nediscriminare, transparenta si proportionalitate), dar observa ca punerea in aplicare a acestor contracte difera. Propunerea de a adopta o directiva privind concesiunile are in vedere reglementarea intr-un cadru unic a normelor privind concesiunile pentru lucrari si cele pentru servicii, astfel incat sa existe o singura directiva pentru acordarea acestor concesiuni la nivelul UE. Din cauza, printre altele, a provocarilor economice cu care se confrunta Uniunea Europeana, Comisia Europeana considera ca este foarte importanta dezvoltarea in continuare a pietei interne, cu conditia ca normele UE cu privire la concesiuni sa ofere suficient spatiu de manevra pentru punerea lor in aplicare de catre autoritatile contractante;
3. observa ca temeiul juridic pentru instituirea unui singur cadru juridic pentru concesiuni este prezent in articolele 53 alineatul (1), 62 si 114 din Tratatul privind Uniunea Europeana. Aceste articole au ca obiect modul de functionare a pietei interne. Subliniaza, in acest context, ca concesiunile de servicii trebuie intotdeauna privite si din perspectiva furnizarii de servicii de interes (economic) general. Considera ca, din acest punct de vedere, propunerea de directiva nu tine seama intr-o masura suficienta de noile dispozitii ale Tratatului de la Lisabona. Solicita, prin urmare, derogari mai ample de la domeniul de aplicare al directivei pentru acest tip de servicii;
4. considera ca aceasta propunere trebuie sa respecte principiul subsidiaritatii: autoritatile locale si regionale trebuie sa isi pastreze libertatea de a decide daca vor sa efectueze singure lucrarile si serviciile sau daca doresc sa le subcontracteze unor parti terte. Atunci cand autoritatile locale si regionale hotarasc sa recurga la subcontractare, isi pastreaza libertatea de a stabili singure instrumentul juridic: autorizatie, contract de achizitii publice sau concesiune;
5. precizeaza ca, prin natura lor, concesiunile sunt mai complexe si se incheie pe durate mai lungi. Intr-un aviz anterior, Comitetul a atras atentia ca, in cazul in care se va adopta o legislatie in privinta contractelor de concesiune, aceasta trebuie sa fie flexibila si simpla (CdR 21-2010), iar ambiguitatile juridice trebuie evitate.

AVAND IN VEDERE CELE MENȚIONATE MAI SUS, COMITETUL REGIUNILOR:
6. considera ca in articolul 1 din directiva sau cel putin in cadrul considerentelor ar trebui precizat ca transferul de responsabilitati si competente intre autoritatile publice nu ar trebui sa fie reglementat de prezenta directiva. In plus, ar trebui excluse acele sectoare care fac deja obiectul unor reglementari specifice ale dreptului Uniunii sau care nu fac obiectul reglementarii in mod voit si in baza unor decizii ale legislatorului european;
7. recunoaste ca dincolo de o anumita valoare, concesiunile au o influenta asupra pietei interne si, ca atare, pot face obiectul reglementarii la nivelul UE;
8. constata ca normele actuale cu privire la concesiuni sunt stabilite prin jurisprudenta si prin reglementare la nivel national. Avand in vedere ca anumite concesiuni pot avea o influenta asupra pietei interne, este necesara stabilirea unor norme clare si o interpretare si abordare uniforma. Comitetul este de parere ca se justifica elaborarea unei reglementari in acest domeniu;
9. constata ca utilizarea concesiunilor in statele membre are loc in moduri foarte diferite. Acest fapt are de-a face cu existenta la nivel national a altor instrumente pe care le are la indemana statul membru pentru reglementarea sau permiterea anumitor activitati. O directiva poate deci avea consecinte diferite in diverse state membre. Prin urmare, Comisia ar trebui sa precizeze si sa defineasca in mod clar care din tipurile de contracte sunt considerate “concesiuni” si ce tipuri de relatii contractuale cad sub incidenta directivei;
10. considera important, de aceea, ca autoritatile contractante si statele membre sa-si pastreze libertatea de a alege instrumentul cu care doresc sa efectueze sarcinile care se impun. Autorizatiile, inclusiv licentele de operare in numar limitat, trebuie sa fie excluse din domeniul de aplicare al directivei. Acelasi principiu se aplica pentru simpla finantare a unei activitati, care este adesea legata de obligatia de a rambursa sumele primite in cazul in care acestea nu sunt utilizate in scopurile carora le sunt destinate;
11. isi exprima ingrijorarea cu privire la posibilitatea ca introducerea unei obligatii de a emite invitatii de participare la o procedura de ofertare pentru acordarea unor astfel de instrumente nationale sa afecteze in prea mare masura autonomia nationala a statelor membre. Comitetul saluta, de aceea, faptul ca din preambul reiese ca Comisia Europeana nu considera necesara calificarea acestui tip de acte ale statelor drept concesiuni, ci crede ca este nevoie de un articol care sa cuprinda o exceptie explicita pentru acestea;
12. este de parere ca directiva trebuie sa aiba in vedere concesiunile care au consecinte asupra pietei interne. Concesiunile care prin valoarea lor scazuta nu afecteaza piata interna ar trebui sa poata fi acordate prin atribuire directa, fara invitatie prealabila la procedura de ofertare;
13. considera ca aceasta diferentiere este foarte importanta pentru IMM-uri. Autoritatile contractante au astfel spatiul de manevra pentru aplicarea unei politici in materie de concesiuni care sa fie favorabila IMM-urilor;
14. isi exprima preocuparea cu privire la complexitatea reglementarii. Autoritatile contractante resimt directivele actuale privind achizitiile publice ca exagerat de complexe. Exista temerea ca si aceasta directiva privind concesiunile va deveni extrem de complexa. Comitetul considera ca concesiunile nu pot fi echivalate cu normele din cadrul directivelor europene privind achizitiile publice si solicita, de aceea, Comisiei sa asigure simplitatea directivei si a eventualelor comunicari care vor decurge din aceasta;
15. considera ca este de dorit o clarificare in mai mare detaliu cu privire la modul in care trebuie acordata o concesiune. Trebuie gasit un echilibru intre clarificarea, de exemplu, a modului de invitatie si a termenelor, pe de o parte, si libertatea de stabilire a politicii pentru autoritatile contractante cu privire la, de pilda, criteriile pe care doresc sa le aplice, pe de alta parte. Aceasta claritate ofera autoritatilor contractante securitate si creeaza uniformitatea necesara in ceea ce priveste modul de aplicare din partea statelor membre. Libertatea de desfasurare a politicilor este o forma de recunoastere a faptului ca autoritatile contractante cunosc domeniul concesiunilor si a autonomiei statelor membre. Autoritatile contractante trebuie sa aiba posibilitatea de a opta pentru criterii sociale si de durabilitate.

II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1
Considerentul (5)
Textul propus de Comisie | Amendament |
(5)Trebuie introduse, de asemenea, anumite prevederi de coordonare pentru atribuirea concesiunilor de lucrari si de servicii din sectorul apei, al energiei, al transporturilor si al serviciilor postale, avand in vedere faptul ca autoritatile nationale ar putea influenta comportamentul entitatilor care isi desfasoara activitatea in aceste sectoare, datorita existentei unor drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre in ceea ce priveste livrarea, furnizarea sau exploatarea de retele in scopul prestarii serviciilor in cauza. | (5)Trebuie introduse, de asemenea, anumite prevederi de coordonare pentru atribuirea concesiunilor de lucrari si de servicii din sectorul apei, al energiei, al transporturilor si al serviciilor postale, avand in vedere faptul ca autoritatile nationale ar putea influenta comportamentul entitatilor care isi desfasoara activitatea in aceste sectoare, datorita existentei unor drepturi speciale sau exclusive acordate de statele membre in ceea ce priveste livrarea, furnizarea sau exploatarea de retele in scopul prestarii serviciilor in cauza. |

Expunere de motive
Aceste sectoare fac deja obiectul unei legislatii specifice.

Amendamentul 2
Considerentul (6)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(6)Concesiunile sunt contracte cu titlu oneros, incheiate intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe autoritati sau entitati contractante, care au ca obiect achizitia de lucrari sau de servicii si in care contraprestatia este reprezentata de dreptul de a exploata lucrarile sau serviciile care fac obiectul contractului. Executarea acestor lucrari sau servicii intra sub incidenta unor obligatii specifice, definite de autoritatea sau de entitatea contractanta, care pot fi invocate in fata unei instante. Dimpotriva, anumite acte ale statelor, cum sunt autorizatiile sau licentele prin care statul sau o autoritate publica stabileste conditiile pentru exercitarea unei activitati economice, nu trebuie considerate concesiuni. Acelasi lucrueste valabil si in cazul acordurilor care au ca obiect dreptul unui operator economic de a exploata anumite domenii sau resurse publice, cum sunt contractele de leasing de terenuri prin care statul sau autoritatea sau entitatea contractanta stabileste doar conditii generale pentru utilizarea acestora, fara insa sa achizitioneze lucrari sau servicii specifice. | (6)Concesiunile sunt contracte cu titlu oneros, incheiate intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe autoritati sau entitati contractante, care au ca obiect achizitia de lucrari sau de servicii si in care contraprestatia este reprezentata de dreptul de a exploata lucrarile sau serviciile care fac obiectul contractului. Ele presupun obligatii reciproc constrangatoare prin care eExecutarea acestor lucrari sau servicii intra sub incidenta unor obligatiicerinte specifice, definite de autoritatea sau de entitatea contractanta, care pot fi invocatea caror indeplinire poate fi solicitata in fata unei instante. Dimpotriva, anumite acte ale statelor, cum sunt autorizatiile sau permisele sau licentele (acordate in mod limitat) prin care statulsau o autoritate publica stabileste conditiile pentru exercitarea unei activitati economice sau impune limite pentru exploatarea anumitor activitati, iar operatorul economic are libertatea de a se retrage de la furnizarea unor lucrari sau servicii nu trebuie considerate concesiuni. Acelasi lucru este valabil si in cazul acordurilor care au ca obiect dreptul unui operator economic de a exploata anumite domenii sau resurse publice, cum sunt contractele de leasing de terenuri prin care statul sau autoritatea sau entitatea contractanta stabileste doar conditii generale pentru utilizarea acestora, fara insa sa achizitioneze lucrari sau servicii specifice. |

Expunere de motive
Linia de demarcatie dintre o autorizatie, o licenta eliberata in numar limitat, in cazul careia autoritatea contractanta acorda un drept de exploatare, si o concesiune trebuie clarificata.
O autorizatie poate impune anumite conditii privind modul de desfasurare al unei activitati. Insa exista si autorizatii care limiteaza insasi activitatea aferenta lor. In acest caz, este vorba despre licente de operare sau licente eliberate in numar limitat. Asemenea acte sunt eliberate atunci cand se au in vedere chestiuni privind ordinea publica, sanatatea publica si/sau siguranta. Printre acestea se pot numara licentele de operare pentru localuri de prostitutie, pentru sectorul hotelier si al localurilor de alimentatie publica si pentru cazinouri.
Un contract de concesiune are elemente comune cu o astfel de licenta de operare. Diferenta cea mai importanta consta in faptul ca, in cazul unui contract de concesiune, autoritatea contractanta are un interes direct in realizarea activitatii. De aceea, in cazul contractelor de concesiune, indeplinirea obligatiilor cu privire la activitatea hotarata poate fi solicitata in instanta. Atunci cand indeplinirea activitatii care face obiectul dreptului de exploatare poate fi solicitata in instanta, se poate presupune ca este vorba de un contract “cu titlu oneros”. Acest criteriu este folosit si in cadrul definirii unui contract de achizitii publice.
Este important, de aceea, ca autoritatile contractante si statele membre sa-si pastreze libertatea de a alege instrumentul cu care doresc sa efectueze sarcinile care se impun. Autorizatiile, licentele de operare si licentele in numar limitat nu trebuie sa fie cuprinse in domeniul de aplicare al directivei. Nu este de dorit ca pentru atribuirea unor astfel de autorizatii sa existe o obligatie de transparenta in sensul obligatiei de a emite invitatii de participare in vederea atribuirii de contracte. Trebuie sa se porneasca de la reglementarea la nivel national si subnational pentru stabilirea persoanelor care pot primi o autorizatie. Din considerentul 6 reiese ca aceasta opinie este impartasita de Comisie.
Este adevarat ca definitia unei concesiuni se bazeaza pe forma unui contract, insa astfel de criterii beneficiaza de o interpretare functionala. De aceea, se poate intampla ca o autorizatie sa fie totusi considerata concesiune. Prin urmare, diferenta dintre o autorizatie, o licenta de operare si o concesiune trebuie sa fie precizata mai clar in preambul si in definitia concesiunilor.
Trebuie facuta o distinctie clara intre concesiuni si sarcinile care revin autoritatilor, ca, de exemplu, eliberarea de permise sau licente.

Amendamentul 3
Considerentul (9)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(9)Notiunea de drepturi speciale sau exclusive este esentiala pentru definirea domeniului de aplicare al prezentei directive, deoarece entitatile care nu sunt nici autoritati contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, si nici intreprinderi publice intra sub incidenta prevederilor acesteia doar in masura in care desfasoara una dintre activitatile reglementate in baza unor astfel de drepturi. Prin urmare, este necesar sa se precizeze ca drepturile care au fost acordate printr-o procedura bazata pe criterii obiective, in conformitate cu legislatia Uniunii, si pentru care s-aasigurat o publicitate adecvata, nu constituie drepturi speciale sau exclusive in sensul prezentei directive. Aceasta legislatie trebuie sa includa Directiva 98/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale [1], Directiva 96/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica [2], Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si imbunatatirea calitatii serviciului [3], Directiva 94/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1994 privind conditiile de acordare si folosire a autorizatiilor de prospectare, explorare si extractie a hidrocarburilor [4] si Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului [5]. Formele tot mai diverse ale actiunii publice au facut necesara definirea mai clara a notiunii de achizitie publica insasi. Normele Uniunii in materie de concesiuni se refera la achizitia de lucrari sau de servicii in schimbul unei contraprestatii reprezentate de exploatarea respectivelor lucrari sau servicii. Notiunea de achizitie trebuie interpretata in sens larg, ca obtinerea beneficiilor lucrarilor sau ale serviciilor in cauza, fara a implica in toate cazurile un transfer de proprietate catre autoritatile contractante sau entitatile contractante. Mai mult, simpla finantare a unei activitati, care este adesea legata de obligatia de a rambursa sumele primite in cazul in care acestea nu sunt utilizate in scopurile carora le sunt destinate, nu intra, in general, sub incidenta prezentei directive. | (9)Notiunea de drepturi speciale sau exclusive este esentiala pentru definirea domeniului de aplicare al prezentei directive, deoarece entitatile care nu sunt nici autoritati contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, si nici intreprinderi publice intra sub incidenta prevederilor acesteia doar in masura in care desfasoara una dintre activitatile reglementate in baza unor astfel de drepturi. Prin urmare, este necesar sa se precizeze ca drepturile care au fost acordate printr-o procedura bazata pe criterii obiective, in conformitate cu legislatia Uniunii, si pentru care s-aasigurat o publicitate adecvata, nu constituie drepturi speciale sau exclusive in sensul prezentei directive. Aceasta legislatie trebuie sa includa Directiva 98/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale [1], Directiva 96/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica [2], Directiva 97/67/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pietei interne a serviciilor postale ale Comunitatii si imbunatatirea calitatii serviciului [3], Directiva 94/22/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 1994 privind conditiile de acordare si folosire a autorizatiilor de prospectare, explorare si extractie a hidrocarburilor [4] si Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 si (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului [5], ca si orice alte legi nationale ale unui stat membru, care respecta principiile egalitatii de tratament, ale transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce, stipulate de Tratat. Formele tot mai diverse ale actiunii publice au facut necesara definirea mai clara a notiunii de achizitie publica insasi. Normele Uniunii in materie de concesiuni se refera la achizitia de lucrari sau de servicii in schimbul unei contraprestatii reprezentate de exploatarea respectivelor lucrari sau servicii. Notiunea de achizitie trebuie interpretata in sens larg, ca obtinerea beneficiilor lucrarilor sau ale serviciilor in cauza, fara a implica in toate cazurile un transfer de proprietate catre autoritatile contractante sau entitatile contractante. Mai mult, simpla finantare a unei activitati, care este adesea legata de obligatia de a rambursa sumele primite in cazul in care acestea nu sunt utilizate in scopurile carora le sunt destinate, nu intra, in general, sub incidenta prezentei directive. |

Expunere de motive
Amendamentul urmareste sa recupereze fara echivoc principiul fundamental deja exprimat in Directiva 2004/17 privind achizitiile in sectoarele utilitatilor publice “drepturile acordate de un stat membru in orice forma, inclusiv prin acte de concesiune, unui numar limitat de intreprinderi pe baza unor criterii obiective, proportionate si nediscriminatorii care permit oricarei parti interesate care indeplineste acele criterii sa beneficieze de acele drepturi, nu pot fi considerate drepturi speciale sau exclusive” (considerentul 25). Nu este potrivit sa se limiteze acest principiu prin enumerarea unor acte ale Uniunii Europene, dat fiind ca aceasta enumerare ar putea parea obligatorie si ar da impresia ca exclude actele legislative sau de reglementare ale statelor membre, desi raspund acelorasi criterii obiective, proportionale si nediscriminatorii.

Amendamentul 4
Considerentul (10)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(10)In plus, s-a dovedit necesar sa se clarifice intelesul achizitiei unice, in sensul ca trebuie luata in considerare valoarea agregata a tuturor concesiunilor incheiate pentru aceasta achizitie, in raport cupragurile prevazute in prezenta directiva, si ca achizitia trebuie anuntata ca un tot, eventual impartit in loturi. Conceptul de achizitie unica include toate achizitiile de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru a realiza un anumit proiect. Pot indica existenta unui singur proiect planificarea si proiectarea prealabila de ansamblu efectuata de catre autoritatea contractanta sau de entitatea contractanta, faptul ca diferitele elemente achizitionate indeplinesc o functie tehnica si economica unica sau ca sunt legate logic intr-un alt mod. | (10)In plus, s-a dovedit necesar sa se clarifice intelesul achizitiei unice, in sensul ca trebuie luata in considerare valoarea agregata a tuturor concesiunilor incheiate pentru aceasta achizitie, in raportcu pragurile prevazute in prezenta directiva, si ca achizitia trebuie anuntata ca un tot, eventual impartit in loturi. Conceptul de achizitie unica include toate achizitiile de bunuri, lucrari si servicii necesare pentru a realiza un anumit proiect. Pot indica existenta unui singur proiect planificarea si proiectarea prealabila de ansamblu efectuata de catre autoritatea contractanta sau de entitatea contractanta, faptul ca diferitele elemente achizitionate indeplinesc o functie tehnica si economica unica sau ca sunt legate logic intr-un alt mod. |

Expunere de motive
Pregatirea si executarea unei concesiuni poate sa dureze cativa ani. Este plauzibil ca, in cadrul pregatirii, autoritatea contractanta sa trebuiasca sa obtina diverse avize externe. Aceste avize ar trebui, conform definitiei, sa fie luate in calcul la stabilirea valorii concesiunii. Or, acest lucru nu este logic. Contractele de alta natura si care sunt atribuite unor alte parti nu ar trebui sa faca parte din valoarea stabilita a concesiunii. Daca aceste contracte insumeaza o anumita valoare, ele trebuie sa faca obiectul unei licitatii in baza directivei privind achizitiile publice si in conformitate cu aceasta.
Amendamentul este coerent cu avizele anterioare ale Comitetului cu privire la comasarea inutila a contractelor.
A se vedea amendamentul 14.

Amendamentul 5
Considerentul (11)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(11)Pentru asigurarea unei deschideri reale a pietei si a unui echilibru just in aplicarea normelor privind concesiunile in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, este necesar ca entitatile mentionate sa fie identificate in alt mod decat pe baza statutului lor juridic. Prin urmare, trebuie sa se garanteze ca nu se aduce atingere egalitatii de tratament intre entitatile contractante din sectorul public si cele din sectorul privat. De asemenea, este necesar sa se asigure, in conformitate cu articolul 345 din Tratat, ca nu se aduce atingere normelor care reglementeaza regimul proprietatii in statele membre. | (11)Pentru asigurarea unei deschideri reale a pietei si a unui echilibru just in aplicarea normelor privind concesiunile in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale, este necesar ca entitatile mentionate sa fie identificate in alt mod decat pe baza statutului lor juridic. Prin urmare, trebuie sa se garanteze ca nu se aduce atingere egalitatii de tratament intre entitatile contractante din sectorul public si cele din sectorul privat. De asemenea, este necesar sa se asigure, in conformitate cu articolul 345 din Tratat, ca nu se aduce atingere normelor care reglementeaza regimul proprietatii in statele membre. |

Expunere de motive
Rezolutiile din 14 ianuarie 2004, 10 martie 2004 si 31 mai 2006 exprima in mod clar vointa Parlamentului European cu privire la sectorul apei, in sensul ca acesta nu prevede o liberalizare, ci modernizarea sectorului apei, cu intentia de a crea un echilibru intre principiile economice si standardele de calitate si de mediu, cu asigurarea nivelului de eficienta necesar. De aceea, nu se recomanda o reglementare suplimentara printr-o norma orizontala.

Amendamentul 6
Se adauga un nou considerent dupa considerentul (13)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (14)Autoritatile locale si regionale pot sa realizeze misiuni de serviciu public utilizand propriile lor resurse interne. Pot, de asemenea, realiza misiuni de serviciu public in cooperare cu alte autoritati locale sau asociatii de autoritati locale in interes public – prin mutualizarea pe baza de acord sau prin mutualizarea institutionala a competentelor – in conformitate cu organizarea interna a statelor membre. Aceste formede cooperare nu intra sub incidenta legislatiei europene in materie de achizitii publice si de concesiuni. Dreptul Uniunii Europene nu impune colectivitatilor utilizarea unei forme juridice specifice pentru a realiza in comun misiunile lor de serviciu public. Transferurile de competente privind misiunile de serviciu public care implica un transfer global de responsabilitate intre colectivitatile locale sau intre colectivitatile locale si asociatiile acestora compuse in exclusivitate din colectivitati locale nu intra sub incidenta prezentei directive. Acestora nu li se aplica legislatia Uniunii Europene privind piata interna. |

Expunere de motive
Modalitatile de cooperare intre autoritati publice (mutualizarea pe baza de acord sau mutualizarea institutionala a competentelor in cadrul intercomunal) nu intra sub incidenta legislatiei privind piata interna.

Amendamentul 7
Considerentul (20)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(20)O examinare a asa-numitelor servicii prioritare si neprioritare (servicii “A” si “B”) efectuata de Comisie a aratat ca nu se justifica restrangerea aplicarii integrale a legislatiei privind achizitiile la un grup limitat de servicii. Ca urmare, prezenta directiva trebuie sa se aplice unor servicii (cum sunt serviciile de catering si de distributie a apei) care si-au demonstrat potentialul de comercializare transfrontaliera. | (20)O examinare a asa-numitelor servicii prioritare si neprioritare (servicii “A” si “B”) efectuata de Comisie a aratat ca nu se justifica restrangerea aplicarii integrale a legislatiei privind achizitiile la un grup limitat de servicii. Ca urmare, prezenta directiva trebuie sa se aplice unor servicii (cum sunt serviciile de catering si de distributie a apei) care si-au demonstrat potentialul de comercializare transfrontaliera. |

Expunere de motive
Distinctia fundamentala intre serviciile prioritare si cele neprioritare si implicit privilegierea serviciilor de tip “B” prin legislatia privind achizitiile trebuie mentinuta. Serviciile sociale si de sanatate sunt nerelevante sau putin relevante pentru piata interna, in conditiile in care, de regula, ele sunt prestate la fata locului. Apa reprezinta un bun indispensabil pentru viata. De aceea se recomanda ca in domeniul apei sa se actioneze cu multa precautie, tinand seama de aspectele de mediu si de igiena specifice. O excludere a sectorului apei din domeniul de aplicare al directivei este in acelasi timp conforma si cu articolul 17 din Directiva 2006/123/CE privind serviciile pe piata interna.

Amendamentul 8
Considerentul (22)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(22)Avand in vedere importanta contextului cultural si sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie sa dispuna de o larga putere de apreciere pentru a organiza alegerea furnizorilor de servicii in modul pe care il considera cel mai adecvat. Normele prezentei directive nu impiedica statele membre sa aplice criterii calitative specifice la selectarea furnizorilor de servicii, asa cum sunt criteriile stabilite in Cadrul european de calitate pe baza voluntara pentru serviciile sociale al Comitetului pentru protectie sociala al Uniunii Europene. Statele membre si/sau autoritatile publice au in continuare posibilitatea de a furniza ele insele aceste servicii sau de a organizaserviciile sociale intr-un mod care nu implica incheierea de contracte de concesiune, de exemplu prin simpla finantare a acestor servicii sau prin acordarea de licente sau autorizatii pentru toti operatorii economici care indeplinesc conditiile stabilite in prealabil de autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, fara limite sau cote, cu conditia ca un astfel de sistem sa asigure un nivel suficient de publicitate si sa respecte principiile transparentei si nediscriminarii. | (22)Avand in vedere importanta contextului cultural si sensibilitatea acestor servicii, statele membre trebuie sa dispuna de o larga putere de apreciere pentru a organiza alegerea furnizorilor de servicii in modul pe care il considera cel mai adecvat. Normele prezentei directive nu impiedica statele membre sa aplice criterii calitative specifice la selectarea furnizorilor de servicii, asa cum sunt criteriile stabilite in Cadrul european de calitate pe baza voluntara pentru serviciile sociale al Comitetului pentru protectie sociala al Uniunii Europene. Statele membre si/sau autoritatile publice au in continuare posibilitatea de a furniza ele insele aceste servicii sau de a organizaserviciile sociale intr-un mod care nu implica incheierea de contracte de concesiune, de exemplu prin simpla finantare a acestor servicii sau prin acordarea de licente sau autorizatii pentru toti operatorii economici care indeplinesc conditiile stabilite in prealabil de autoritatea contractanta sau entitatea contractanta, fara limite sau cote, cu conditia ca un astfel de sistem sa asigure un nivel suficient de publicitate si sa respecte principiile transparentei si nediscriminarii. |

Expunere de motive
Comitetul propune eliminarea acestui pasaj.
Exista licente de operare care reglementeaza anumite activitati si care se elibereaza in numar limitat, in cazul carora scoaterea la licitatie nu este de dorit. Acestea privesc activitati care nu sunt efectuate pentru autoritatea respectiva sau in interes public, ci dimpotriva, care sunt privite de autoritatea respectiva ca potential daunatoare si care trebuie, de aceea, reglementate. Un exemplu in acest sens sunt autorizatiile pentru localuri de prostitutie. Criteriul ca un anumit tip de licenta de operare este eliberat in numar limitat nu ar trebui sa genereze in mod automat necesitatea unei proceduri de atribuire transparente.
A se vedea si amendamentul 4.

Amendamentul 9
Considerentul (25)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(25)Pentru a asigura transparenta si egalitatea de tratament, criteriile pentru atribuirea concesiunilor trebuie sa respecte intotdeauna anumite standarde generale. Acestea trebuie comunicate in prealabil tuturor ofertantilor potentiali, trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului si nu trebuie sa ii ofere autoritatii contractante sau entitatii contractante o libertate de selectie nelimitata. Ele trebuie sa asigure posibilitatea unei concurente efective si sa fie insotite de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti. Pentru a respecta aceste standarde, imbunatatind in acelasi timp certitudinea juridica, statele membre pot prevedea utilizarea criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. | (25)Pentru a asigura transparenta si egalitatea de tratament, criteriile pentru atribuirea concesiunilor trebuie sa respecte intotdeauna anumite standarde generale. Acestea trebuie comunicate in prealabil tuturor ofertantilor potentiali, trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului si nu trebuie sa ii ofere autoritatii contractante sau entitatii contractante o libertate de selectie nelimitata. Ele trebuie sa asigure posibilitatea unei concurente efective si sa fie insotite de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti. Pentru a respecta aceste standarde, imbunatatind in acelasi timp certitudinea juridica, statele membre pot prevedea utilizarea criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. |

Expunere de motive
A se vedea si amendamentele 23 si 28.

Amendamentul 10
Articolul 1, nou alineat (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 1Obiectiv si domeniu de aplicare | Articolul 1Obiectiv si domeniu de aplicare |
… | … |
| 3.Concesiunile cu o valoare situata sub valoarea-prag ar trebui sa fie atribuite fara invitatie prealabila la procedura competitiva de ofertare. |

Expunere de motive
Comitetul considera ca aceasta directiva ar trebui sa se aplice numai concesiunilor care afecteaza piata interna. Concesiunile cu o valoare situata sub valorile-prag europene nu sunt de interes transfrontalier, iar piata interna nu este implicata. Acest text aditional garanteaza spatiul de manevra necesar pentru autoritatile contractante.

Amendamentul 11
Articolul 2 alineatul (1), punctul 7
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 2Definitii | Articolul 2Definitii |
1.In sensul prezentei directive se aplica urmatoarele definitii: | 1.In sensul prezentei directive se aplica urmatoarele definitii: |
… | […] |
(7)”concesiune de servicii” inseamna un contract cu titlu oneros incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe autoritati contractante, care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele mentionate la punctele 2 si 4, in care contraprestatia pentru serviciile care urmeaza sa fie prestate este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata. | (7)”concesiune de servicii” inseamna un contract cu titlu oneros incheiat in scris intre unul sau mai multi operatori economici si una sau mai multe autoritati contractante, care are ca obiect prestarea de servicii, altele decat cele mentionate la punctele 2 si 4, in care contraprestatia pentru serviciile care urmeaza sa fie prestate este reprezentata fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept insotit de o plata. |
| Titlu oneros: se poate vorbi despre un contract cu titlu oneros atunci cand indeplinirea unor obligatii reciproc constrangatoare, prin care executarea acestor lucrari sau servicii este supusa unor cerinte specifice stabilite de autoritatea sau entitatea contractanta, poate fi solicitata in instanta. |

Expunere de motive
Linia de demarcatie dintre o autorizatie, o licenta eliberata in numar limitat, in cazul careia autoritatea contractanta acorda un drept de exploatare, si o concesiune trebuie clarificata.
O autorizatie poate impune anumite conditii privind modul de desfasurare al unei activitati. Insa exista si autorizatii care limiteaza insasi activitatea aferenta lor. In acest caz, este vorba despre licente de operare sau licente eliberate in numar limitat. Asemenea acte sunt eliberate atunci cand se au in vedere chestiuni privind ordinea publica, sanatatea publica si/sau siguranta. Printre acestea se pot numara licentele de operare pentru localuri de prostitutie, pentru sectorul hotelier si al localurilor de alimentatie publica si pentru cazinouri.
Un contract de concesiune are elemente comune cu o astfel de licenta de operare. Diferenta cea mai importanta consta in faptul ca, in cazul unui contract de concesiune, autoritatea contractanta are un interes direct in realizarea activitatii. De aceea, in cazul contractelor de concesiune, indeplinirea obligatiilor cu privire la activitatea hotarata poate fi solicitata in instanta. Atunci cand indeplinirea activitatii care face obiectul dreptului de exploatare poate fi solicitata in instanta, se poate presupune ca este vorba de un contract “cu titlu oneros”. Acest criteriu este folosit si in cadrul definirii unui contract de achizitii publice.
Este important ca autoritatile contractante si statele membre sa-si pastreze libertatea de a alege instrumentul cu care doresc sa efectueze sarcinile care se impun. Autorizatiile, licentele de operare si licentele in numar limitat nu trebuie sa fie cuprinse in domeniul de aplicare al directivei. Nu este de dorit ca pentru atribuirea unor astfel de autorizatii sa existe o obligatie de transparenta in sensul obligatiei de a emite invitatii de participare in vederea atribuirii de contracte. Trebuie sa se porneasca de la reglementarea la nivel national si subnational pentru stabilirea persoanelor care pot primi o autorizatie. Din considerentul 6 reiese ca aceasta opinie este impartasita de Comisie.
Este adevarat ca definitia unei concesiuni se bazeaza pe forma unui contract, insa astfel de criterii beneficiaza de o interpretare functionala. De aceea, se poate intampla ca o autorizatie sa fie totusi considerata concesiune. Prin urmare, diferenta dintre o autorizatie, o licenta de operare si o concesiune trebuie sa fie precizata mai clar in preambul si in definitia concesiunilor.

Amendamentul 12
Articolul 2 alineatul (2)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 2Definitii2.Dreptul de a exploata lucrari sau servicii, astfel cum este prevazut la punctele 2, 4 si 7 de la primul alineat implica transferul catre concesionar al riscului operational semnificativ. Se presupune ca concesionarul isi asuma riscul operational semnificativ atunci cand nu i se garanteaza recuperarea investitiilor efectuate sau a costurilor suportate pentru exploatarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii. […] | Articolul 2Definitii2.Dreptul de a exploata lucrari sau servicii, astfel cum este prevazut la punctele 2, 4 si 7 de la primul alineat implica transferul catre concesionar al riscului operational semnificativ. Se presupune ca concesionarul isi asuma riscul operational semnificativ atunci cand nu i se garanteaza recuperarea investitiilor efectuate sau a costurilor suportate pentru exploatarea lucrarilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii.[…] |

Expunere de motive
Fiind vorba de un risc operational, nu se justifica utilizarea termenului de “semnificativ”. Delimitarea, respectiv determinarea unui risc operational semnificativ in legatura cu misiunea publica creeaza probleme serioase in practica de zi cu zi la nivel local. Definitia din propunerea de directiva a “riscului operational semnificativ” depaseste cu mult jurisprudenta CEJ, care nu formuleaza exigente prea mari cu privire la riscul economic. Chiar si in cazul obligativitatii de racordare si utilizare in domeniul distributiei apei [cauza C-206/08 din 10 septembrie 2009, Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha (punctele 72-76)], Curtea pleaca de la ipoteza ca aceasta este o concesiune de servicii care nu intra in domeniul de aplicare al directivelor privind achizitiile publice.

Amendamentul 13
Articolul 5
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 5Praguri | Articolul 5Praguri |
1.Prezenta directiva se aplica in cazul urmatoarelor concesiuni a caror valoare este cel putin egala cu 5000000 EUR: | 1.Prezenta directiva se aplica in cazul urmatoarelor concesiuni a caror valoare este cel putin egala cu 5000000 EUR in cazul in care contractele de concesiune se incheie pe un termen de pana la 5 ani: |
a)concesiuni incheiate de entitati contractante in vederea exercitarii uneia dintre activitatile mentionate in anexa III; | a)concesiuni incheiate de entitati contractante in vederea exercitarii uneia dintre activitatile mentionate in anexa III; |
b)concesiuni incheiate de autoritati contractante. | b)concesiuni incheiate de autoritati contractante. |
| Prezenta directiva se aplica in cazul urmatoarelor concesiuni a caror valoare este cel putin egala cu 10000000 EUR in cazul in care contractele de concesiune se incheie pe un termen de mai mult de 5 ani: |
| a)concesiuni incheiate de entitati contractante in vederea exercitarii uneia dintre activitatile mentionate in anexa III; |
| b)concesiuni incheiate de autoritati contractante. |
2.Concesiunile de servicii a caror valoare este cel putin egala cu 2500000 EUR, dar mai mica de 5000000 EUR, altele decat serviciile sociale sau alte servicii specifice, fac obiectul obligatiei de a publica un anunt de atribuire a concesiunii, in conformitate cu articolele 27 si 28. | 2.Concesiunile de servicii cu o durata de mai putin de 5 ani a caror valoare este cel putin egala cu 2500000 EUR, dar mai mica de 5000000 EUR, altele decat serviciile sociale sau alte servicii specifice, fac obiectul obligatiei de a publica un anunt de atribuire a concesiunii, in conformitate cu articolele 27 si 28. |
| Concesiunile de servicii cu o durata mai mare de 5 ani a caror valoare este cel putin egala cu 5000000 EUR, dar mai mica de 10000000 EUR, altele decat serviciile sociale sau alte servicii specifice, fac obiectul obligatiei de a publica un anunt de atribuire a concesiunii, in conformitate cu articolele 27 si 28. |

Expunere de motive
Concesiunile pot fi incheiate pe termen lung, deoarece intreprinzatorul trebuie sa-si poata recupera investitia. In cazul concesiunilor pe termen lung, o valoare-prag de 5000000 EUR pentru valoarea totala a concesiunii este scazuta. Suma anuala castigata de intreprinzator din concesiune nu este insa atat de ridicata incat sa aiba vreo influenta asupra pietei interne. De aceea se recomanda o diferentiere.

Amendamentul 14
Articolul 6 alineatul (2)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 6Metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor | Articolul 6Metode de calculare a valorii estimate a concesiunilor |
2.Valoarea estimata a unei concesiuni se determina ca fiind valoarea unui ansamblu de lucrari sau de servicii, chiar daca au fost achizitionate prin contracte diferite, in cazul in care contractele fac parte dintr-un singur proiect. Pot indica existenta unui singur proiect planificarea si proiectarea prealabila de ansamblu efectuata de catre autoritatea contractanta sau de entitatea contractanta, faptul ca diferitele elemente achizitionate indeplinesc o functie tehnica si economica unica sau ca sunt legate logic intr-un alt mod. | 2.Valoarea estimata a unei concesiuni se determina ca fiind valoareaunui pe baza elementelor care constituie un ansamblu din punct de vedere tehnic, functional si/sau economic de lucrari sau de servicii, chiar daca au fost achizitionate prin contracte diferite, in cazul in care contractele fac parte dintr-un singur proiect. Pot indica existenta unui singur proiect planificarea si proiectarea prealabila de ansamblu efectuata de catre autoritatea contractanta sau de entitatea contractanta, faptul ca diferitele elemente achizitionate indeplinesc o functie tehnica si economica unica sau ca sunt legate logic intr-un alt mod. |
In cazul in care prevede prime sau plati in beneficiul candidatilor sau al ofertantilor, autoritatea contractanta sau entitatea contractanta tine seama de acestea la calcularea valorii estimate a concesiunii. | In cazul in care prevede prime sau plati in beneficiul candidatilor sau al ofertantilor, autoritatea contractanta sau entitatea contractanta tine seama de acestea la calcularea valorii estimate a concesiunii. |

Expunere de motive
A se vedea amendamentul 8.

Amendamentul 15
Articolul 8 alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 8Excluderi aplicabile concesiunilor atribuite de autoritatile contractante si de entitatile contractante | Articolul 8Excluderi aplicabile concesiunilor atribuite de autoritatile contractante si de entitatile contractante |
5.Prezenta directiva nu se aplica in cazul concesiunilor de servicii pentru: | 5.Prezenta directiva nu se aplica in cazul concesiunilor de servicii pentru: |
(a)achizitia sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente sau alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, concesiunile de servicii financiare atribuite in acelasi timp, inainte sau dupa contractul de achizitie sau de inchiriere, in orice forma, intra sub incidenta prezentei directive; | (a)achizitia sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente sau alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, concesiunile de servicii financiare atribuite in acelasi timp, inainte sau dupa contractul de achizitie sau de inchiriere, in orice forma, intra sub incidenta prezentei directive; |
(b)achizitia, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate radiodifuziunii, definite ca reprezentand transmisia si difuzarea prin intermediul oricarei retele electronice, care sunt atribuite de catre organismele de radiodifuziune, si nici in cazul contractelor privind timpul de emisie care le sunt atribuite organismelor de radiodifuziune; | (b)achizitia, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate radiodifuziunii, definite ca reprezentand transmisia si difuzarea prin intermediul oricarei retele electronice, care sunt atribuite de catre organismele de radiodifuziune, si nici in cazul contractelor privind timpul de emisie care le sunt atribuite organismelor de radiodifuziune; |
(c)servicii de arbitraj si de conciliere; | (c)servicii de arbitraj si de conciliere; |
(d)servicii financiare referitoare la emisiunea, vanzarea, achizitionarea sau transferul de titluri de valoare sau alte instrumente financiare in sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului, servicii furnizate de bancile centrale si operatiuni efectuate cu Fondul european de stabilitate financiara (FESF); | (d)servicii financiare referitoare la emisiunea, vanzarea, achizitionarea sau transferul de titluri de valoare sau alte instrumente financiare in sensul Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European si a Consiliului, servicii furnizate de bancile centrale si operatiunitranzactii efectuate cu Fondul european de stabilitate financiara (FESF) si activitati de aprovizionare a autoritatilor contractante cu bani sau capital; |
(e)contracte de munca; | (e)contracte de munca; |
(f)servicii de transport aerian care au la baza acordarea unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 [6] al Parlamentului European si al Consiliului [7]; | (f)servicii de transport aerian care au la baza acordarea unei licente de operare in sensul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 [6] al Parlamentului European si al Consiliului [7]; |
(g)servicii publice de transport de calatori in sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului [8]. | (g)servicii publice de transport de calatori in sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European si al Consiliului [8].; |
| h)ajutor medical, transportul in cadrul ajutorului medical, cazuri de urgenta, de protectie civila, de gestionare a calamitatilor, precum si masurile de prevenirea curenta a riscurilor; |
| (i)serviciile de productie, distributie si furnizare de apa potabila, precum si serviciile de epurare a apei. |
Serviciile de radiodifuziune mentionate la litera (b) de la primul paragraf includ transmisia si difuzarea prin intermediul oricarei retele electronice. | Serviciile de radiodifuziune mentionate la litera (b) de la primul paragraf includ transmisia si difuzarea prin intermediul oricarei retele electronice. |

Expunere de motive
In conformitate cu amendamentul 5 privind considerentul 11

Amendamentul 16
Articolul 15 alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice | Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice |
1.O concesiune atribuita de o autoritate contractanta sau de o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, unei alte persoane juridice, nu intra sub incidenta prezentei directive daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: | 1.O concesiune atribuita de o autoritate contractanta sau de o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, unei alte persoane juridice, nu intra sub incidenta prezentei directive daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: |
a)respectiva autoritate sau entitate exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor servicii | a)respectiva autoritate sau entitate exercita asupra persoanei juridice in cauza un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor servicii |
b)cel putin 90 % din activitatile acelei persoane juridice sunt efectuate pentru autoritatea sau entitatea contractanta care o controleaza sau pentru alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate sau entitate contractanta | b)cel putin 90 %80 % din activitatile acelei persoanei juridice respective care fac obiectul concesionarii sunt efectuate pentru autoritatea sau entitatea contractanta care o controleaza sau pentru alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate sau entitate contractanta |
c)nu exista participare privata la capitalul persoanei juridice controlate. | c)nu exista participare privata activa la capitalul persoanei juridice controlate. |
Se considera ca o autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor servicii in sensul literei (a) de la primul paragraf atunci cand exercita o influenta decisiva atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate. | Se considera ca o autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, exercita asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care il exercita asupra propriilor servicii in sensul literei (a) de la primul paragraf atunci cand exercita o influenta decisiva atat asupra obiectivelor strategice, cat si asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate. |

Amendamentul 17
Articolul 15 alineatul (2)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice2.Alineatul (1) se aplica si in cazul in care o entitate controlata care este o autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, atribuie o concesiune entitatii care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de catre aceeasi autoritate contractanta, cu conditia sa nu existe participare privata la capitalul persoanei juridice careia ii este atribuita concesiunea publica. | Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice2.Alineatul (1) se aplica si in cazul in care o entitate controlata care este o autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, atribuie o concesiune entitatii sau entitatilor care o controleaza sau unei alte persoane juridice controlate de catre aceeasi autoritate contractanta, cu conditia sa nu existe participare privata activa la capitalul persoanei juridice careia ii este atribuita concesiunea publica. |

Expunere de motive
Referinta ar trebui sa fie doar la participarea privata “operativa” sau “activa” la capitalul persoanei juridice controlate, atunci cand deciziile de management ale persoanei juridice respective pot fi influentate. Acest lucru ar trebui sa permita doar investitii de capital in persoana juridica, cum ar fi participarile tacite, fara a se aduce atingere exceptiei care vizeaza structurile de tip in-house sau colaborarea dintre entitatile publice. Comisia Europeana aduce si ea argumente in acest sens in Comunicarea din 5 februarie 2008 privind parteneriatele public-privat. Deschiderea pentru participarile pure de capital este necesara, pentru ca autoritatile locale sa poata asigura prestari de servicii pentru cetateni la preturi rezonabile.

Amendamentul 18
Articolul 15 alineatul (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice | Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice |
3.O autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, care nu exercita asupra unei persoane juridice controlul in sensul alineatului (1), poate sa atribuie un contract, fara a aplica dispozitiile prezentei directive, unei persoane juridice pe care o controleaza in comun cu alte autoritati sau entitati contractante, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: | 3.O autoritate contractanta sau o entitate contractanta, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, care nu exercita asupra unei persoane juridice controlul in sensul alineatului (1), poate sa atribuie un contract, fara a aplica dispozitiile prezentei directive, unei persoane juridice pe care o controleaza in comun cu alte autoritati sau entitati contractante, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: |
a)autoritatile sau entitatile contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, exercita asupra persoanei juridice un control similar controlului pe care il exercita asupra propriilor servicii; | a)autoritatile sau entitatile contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, exercita asupra persoanei juridice un control similar controlului pe care il exercita asupra propriilor servicii; |
b)cel putin 90 % din activitatile persoanei juridice respective se realizeaza pentru autoritatile sau entitatile contractante care o controleaza, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, sau pentru alte persoane juridice controlate de aceeasi autoritate sau entitate contractanta; | b)cel putin 90 %80 % din activitatile persoanei juridice respective care fac obiectul contractului se realizeaza pentru autoritatile sau entitatile contractante care o controleaza, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, sau pentru alte persoane juridice controlate de aceeasi autoritate sau entitate contractanta; |
c)nu exista participare privata la capitalul persoanei juridice controlate. | c)nu exista participare privata activa la capitalul persoanei juridice controlate. |
In sensul literei (a), se considera ca autoritatile sau entitatile contractante prevazute la articolul 4 alineatul (1) paragraful 1, controleaza in comun o persoana juridica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: | In sensul literei (a), se considera ca autoritatile sau entitatile contractante prevazute la articolul 4 alineatul (1) paragraful 1, controleaza in comun o persoana juridica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: |
(a)organele decizionale ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor autoritatilor sau entitatilor contractante participante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1; | (a)organele decizionale ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanti ai tuturor autoritatilor sau entitatilor contractante participante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1; |
(b)autoritatile sau entitatile contractante respective, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, pot exercita in comun o influenta decisiva asupra obiectivelor strategice si asupra deciziilor semnificative ale persoanei juridice controlate; | (b)autoritatile sau entitatile contractante respective, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, pot exercita in comun o influenta decisiva asupra obiectivelor strategice si asupra deciziilor semnificative ale persoanei juridice controlate; |
(c)persoana juridica controlata nu urmareste interese care difera de cele ale autoritatilor publice care ii sunt afiliate; | (c)persoana juridica controlata nu urmareste interese care difera de cele ale autoritatilor publice care ii sunt afiliate; |
(d)persoana juridica controlata nu obtine alte castiguri decat rambursarea costurilor efective din contractele de achizitii publice cu autoritatile contractante. | (d)persoana juridica controlata nu obtine alte castiguri decat rambursarea costurilor efective din contractele de achizitii publice cu autoritatile contractante. |

Expunere de motive
In conformitate cu amendamentul 16 privind articolul 15 alineatul (1).
Amendamentul 19
Articolul 15 alineatul (4)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice | Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice |
4.Un acord incheiat intre doua sau mai multe autoritati contractante sau entitati contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, nu este considerat concesiune in sensul articolului 2 alineatul (1) paragraful 1 din prezenta directiva daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: | 4.Un acord incheiat intre doua sau mai multe autoritati contractante sau entitati contractante, in sensul articolului 4 alineatul (1) paragraful 1, nu este considerat concesiune in sensul articolului 2 alineatul (1) paragraful 1 din prezenta directiva daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: |
a)acordul stabileste o cooperare veritabila intre autoritatile sau entitatile contractante participante, care vizeaza desfasurarea in comun a sarcinilor lor de serviciu public si care implica drepturi si obligatii reciproce ale partilor; | a)acordul stabileste o cooperare veritabila intre autoritatile sau entitatile contractante participante, care vizeaza desfasurarea in comun a sarcinilor lor de serviciu public si care implica drepturi si obligatii reciproce ale partilor; |
b)acordul este guvernat doar de considerente legate de interesul public; | b)acordul este guvernat doar de considerente legate de interesul public; |
c)autoritatile sau entitatile contractante participante nu efectueaza pe piata deschisa mai mult de 10 %, in termeni de cifra de afaceri, din activitatile care sunt relevante in contextul acordului; | c)partea principala a activitatilor desfasurate de autoritatile sau entitatile contractante participante nu se efectueaza pe piata deschisa mai mult de 10 %, in termeni de cifra de afaceri, din activitatile care sunt relevante in contextul acordului; |
d)acordul nu implica transferuri financiare intre autoritatile sau entitatile contractante participante, altele decat cele care corespund rambursarii costurilor efective ale lucrarilor, serviciilor sau bunurilor; | d)acordul nu implica transferuri financiare intre autoritatile sau entitatile contractante participante, altele decat cele care corespund rambursarii costurilor efective ale lucrarilor, serviciilor sau bunurilor; |
e)nu exista participare privata la capitalul nici uneia dintre autoritatile sau entitatile contractante implicate. | e)nu exista participare privata activa la capitalul nici uneia dintre autoritatile sau entitatile contractante implicate. |
Expunere de motive
Contractele de concesiune incheiate intre autoritati contractante ar trebui sa fie intru totul exceptate (in virtutea criteriului utilizarii responsabile a banului public) de la normele privind achizitiile publice, in conditiile stabilite la literele c)-e).
Pentru autoritatile contractante trebuie sa existe posibilitatea colaborarii in domenii care nu privesc serviciile publice directe. Printre acestea s-ar putea mentiona colaborarea la procese care sa faciliteze si sa sustina organizarea acestora, precum TIC, infrastructura fizica, achizitiile de bunuri si serviciile de alimentatie.
O asemenea colaborare intre autoritatile contractante nu reprezinta intotdeauna un acord de colaborare intre entitati echivalente. Cateodata autoritati mai mari executa lucrari in beneficiul unor autoritati mai mici. De aceea, este de dorit ca o autoritate contractanta sa poata executa o lucrare concesionata in beneficiul altei autoritati contractante. Acest lucru este important din perspectiva gestionarii chibzuite a banului public.
Curtea Europeana de Justitie nu a stabilit ca autoritatile contractante participante pot desfasura cel mult 10 %, in termeni de cifra de afaceri, din activitatile lor pe piata deschisa. Ponderea in cifra de afaceri trebuie mai degraba sa depinda de tipul activitatii si de alte circumstante relevante. Important este sa nu se excluda orice forma de participare privata. Doar in cazul unei participari private active, adica atunci cand partea asociata este o intreprindere privata activa pe piata, intervine obligatia de a initia o procedura de ofertare.

Amendamentul 20
Articolul 15, alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice | Articolul 15Relatiile dintre autoritatile publice |
5.Absenta participarii private mentionate la alineatele (1) – (4) se verifica in momentul atribuirii concesiunii sau al incheierii acordului. | 5.Absenta participarii private mentionate la alineatele (1) – (4) se verifica in momentul atribuirii concesiunii sau al incheierii acordului. |
Exceptiile prevazute in prezentul articol nu se mai aplica din momentul in care exista o participare privata, ca atare concesiunile in curs de desfasurare trebuie deschise concurentei prin intermediul procedurilor obisnuite de atribuire a concesiunilor. | Exceptiile prevazute in prezentul articol nu se mai aplica din momentul in care exista o participare privata, ca atare concesiunile in curs de desfasurare trebuie deschise concurentei prin intermediul procedurilor obisnuite de atribuire a concesiunilor. |

Expunere de motive
Pentru a indeplini obiectivele mentionate privind simplificarea si rationalizarea legislatiei privind concesiunile, ar trebui evitate explicatiile complicate in textele legislative, intrucat ele nu maresc siguranta juridica si depasesc jurisprudenta Curtii de Justitie a UE.

Amendamentul 21
Articolul 26, alineatul (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 26Anunturi de concesionare | Articolul 26Anunturi de concesionare |
3.Autoritatile contractante si entitatile contractante care doresc sa atribuie o concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice isi fac cunoscuta intentia referitoare la atribuirea prevazuta a concesiunii prin publicarea unui anunt de intentie, cat mai rapid posibil dupa inceputul exercitiului bugetar. Acest anunt contine informatiile prevazute in anexa XIII. | 3.Autoritatile contractante si entitatile contractante care doresc sa atribuie o concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice isi fac cunoscuta intentia referitoare la atribuirea prevazuta a concesiunii prin publicarea unui anunt de intentie, cat mai rapid posibil dupa inceputul exercitiului bugetar. Acest anunt contine informatiile prevazute in anexa XIII. |

Expunere de motive
Serviciile sociale au o relevanta redusa sau nu au nicio relevanta pentru piata interna si sunt prestate, de regula, pe plan local. In acest domeniu, obligatiile de a publica informatiile respective reprezinta o sarcina administrativa disproportionata pentru autoritatile contractante. In special in acest domeniu de servicii, avand in vedere obiectivele principale ale reformei care vizeaza simplificarea legislatiei achizitiilor publice, nu trebuie inasprite regulile.

Amendamentul 22
Articolul 35
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 35Garantii procedurale | Articolul 35Garantii procedurale |
1.Autoritatile contractante si entitatile contractante includ in anuntul de participare, in invitatia de a transmite oferte sau in documentele concesiunii o descriere a concesiunii, a criteriilor de atribuire si a cerintelor minime care trebuie indeplinite. Aceste informatii trebuie sa permita identificarea naturii si a amplorii concesiunii, astfel incat operatorii economici sa poata decide daca sa solicite sau nu participarea la procedura de atribuire a concesiunii. Descrierea, criteriile de atribuire si cerintele minime nu pot fi modificate pe parcursul negocierilor. | 1.Autoritatile contractante si entitatile contractante includ in anuntul de participare, in invitatia de a transmite oferte sau in documentele concesiunii o descriere a concesiunii, a criteriilor de atribuire si a cerintelor minime care trebuie indeplinite. Aceste informatii trebuie sa permita identificarea naturii si a amplorii concesiunii, astfel incat operatorii economici sa poata decide daca sa solicite sau nu participarea la procedura de atribuire a concesiunii. Descrierea, criteriile de atribuire si cerintele minime nu pot fi modificate pe parcursul negocierilor.Autoritatile contractante au dreptul de a modifica criteriile minime si criteriile de atribuire in cursul procedurii, dar inainte de primirea ofertelor, fara o comunicare generala a rectificarii, in cazul in care modificarea respectiva nu are nicio influenta asupra grupului potential de ofertanti. Autoritatile contractante trebuie sa-i informeze pe ofertantii respectivi cu privire la aceste modificari si trebuie sa ia in calcul o prelungire rezonabila a termenului de inscriere. |
| 2.La cererea partii interesate, autoritatea contractanta trebuie, cat mai curand posibil si, in orice caz, in termen de 15 zile de la primirea unei cereri scrise, sa comunice:(a)oricaror candidati respinsi, motivele respingerii candidaturii lor;(b)oricaror ofertanti respinsi, motivele respingerii ofertei lor, inclusiv, in cazurile prevazute la articolul 32 alineatele (5) si (6), motivele deciziei de neechivalare sau motivele deciziei conform careia lucrarile, bunurile sau serviciile nu corespund performantelor sau cerintelor functionale;(c)oricaror ofertanti care au prezentat o oferta admisibila, caracteristicile si avantajele relative ale ofertei selectate, precum si numele adjudecatarului sau al partilor la acordul-cadru;(d)oricaror ofertanti care au depus o oferta admisibila, informatii cu privire la desfasurarea si evolutia negocierilor si a dialogului cu ofertantii. |
| 3.Cu toate acestea, autoritatile contractante pot decide sa nu comunice anumite informatii privind atribuirea contractelor, in cazurile in care dezvaluirea respectivelor informatii ar impiedica punerea in aplicare a legislatiei, ar fi contrara interesului public, ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale operatorilor economici publici sau privati sau ar aduce atingere concurentei loiale intre acestia. |

Expunere de motive
O autoritate contractanta poate avea nevoie ca, in cursul procedurii, in urma intrebarilor si observatiilor primite din partea participantilor, sa opereze o modificare sau sa-si adapteze apelul de concesiune. Prin intermediul unor negocieri sau eventual runde de dialog, autoritatea contractanta incearca sa realizeze o mai buna adaptare a cererii la oferta. De aceea, trebuie sa fie posibila modificarea partiala si completarea criteriilor minime si a criteriilor de atribuire in urma noilor perspective obtinute in cursul negocierilor sau al rundelor de dialog; altminteri, aceasta procedura de ofertare nu are niciun rost.
In cazul unei modificari substantiale a cererii de oferta trebuie, in prezent, sa se opreasca procedura si sa se prezinte o noua cerere. Comitetul recomanda, de aceea, crearea unei metode simple de modificare a concesiunii de catre autoritatile contractante, ca de exemplu o rectificare oficiala insotita de o mica prelungire a termenului de depunere a inscrierilor.

Amendamentul 23
Articolul 36 alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 36Selectia si evaluarea calitativa a candidatilor | Articolul 36Selectia si evaluarea calitativa a candidatilor |
1.Autoritatile contractante precizeaza, in anuntul de concesionare, conditiile de participare referitoare la: | 1.Autoritatile contractante precizeaza, in anuntul de concesionare,sau in documentele concesiunii conditiile de participare referitoare la: |
(a)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; | (a)capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; |
(b)capacitatea economica si financiara; | (b)capacitatea economica si financiara; |
(c)capacitati tehnice si profesionale. | (c)capacitati tehnice si profesionale. |
Autoritatile contractante trebuie sa limiteze conditiile de participare la cele care sunt adecvate pentru a garanta ca un candidat sau ofertant are capacitatea juridica si financiara si competentele tehnice si comerciale de a executa concesiunea care urmeaza sa fie atribuita. Toate cerintele trebuie sa aiba legatura cu obiectul contractului si sa fie strict proportionale cu acesta, luand in considerare nevoia de a asigura o concurenta reala. | Autoritatile contractante trebuie sa limiteze conditiile de participare la cele care sunt adecvate pentru a garanta ca un candidat sau ofertant are capacitatea juridica si financiara si competentele tehnice si comerciale de a executa concesiunea care urmeaza sa fie atribuita. Toate cerintele trebuieCerintele trebuiesa aiba legatura cu obiectul contractului si sa fie strict proportionale cu acesta, luand in considerare nevoia de a asigura o concurenta reala.sa tina seama de necesitatea garantarii unei concurente reale. |
Autoritatile contractante si entitatile contractante precizeaza, de asemenea, in anuntul de concesionare, referinta sau referintele care trebuie prezentate ca dovada a capacitatilor operatorului economic. Cerintele legate de aceste referinte trebuie sa fie nediscriminatorii si proportionale cu obiectul concesiunii. | Autoritatile contractante si entitatile contractante precizeaza, de asemenea, in anuntul de concesionare, referinta sau referintele care trebuie prezentate ca dovada a capacitatilor operatorului economic. Cerintele legate de aceste referinte trebuie sa fie nediscriminatorii si proportionale cu obiectul concesiunii. |

Expunere de motive
A se vedea si amendamentele 2 si 28.

Amendamentul 24
Articolul 36 alineatul (7)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 36Selectia si evaluarea calitativa a candidatilor7.Statul membru poate stabili ca autoritatile contractante sau entitatile contractante pot exclude orice operator economic de la participarea la atribuirea unei concesiuni daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: | Articolul 36Selectia si evaluarea calitativa a candidatilor7.Statul membruAutoritatile contractante poate stabili ca autoritatile contractante sau entitatile contractante pot exclude orice operator economic de la participarea la atribuirea unei concesiuni daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: |

Expunere de motive
Comitetul considera ca aceasta responsabilitate le revine autoritatilor contractante.

Amendamentul 25
Articolul 38, nou alineat (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 38Termene de depunere a candidaturilor pentru concesiune | Articolul 38Termene de depunere a candidaturilor pentru concesiune |
… | … |
| 3.In cazul in care autoritatile si entitatile contractante doresc sa recurga la o concesiune, acestea publica un anunt care cuprinde descrierea concesiunii, cu scopul informarii partilor interesate cu privire la aceasta. Autoritatile contractante acorda un termen de cel putin 14 zile in care partile isi pot manifesta interesul pentru concesiunea respectiva. In cazul in care si-au manifestat interesul mai multe parti, autoritatea contractanta le invita sa depuna oferte. Pentru aceasta etapa se calculeaza un termen de cel putin 52 de zile din data transmiterii invitatiei. In cazul in care isi manifesta interesul numai o singura parte, autoritatea contractanta poate intra in negocieri cu aceasta parte. |

Expunere de motive
Pentru unele concesiuni nu se manifesta foarte mult interes. Este inutil sa se parcurga o procedura intreaga in cazul in care exista o singura parte interesata. In plus, o negociere libera in astfel de situatii poate duce la un rezultat mai favorabil pentru autoritatea contractanta.

Amendamentul 26
Articolul 39 alineatul (2)
Textul propus de Comisie | Amendament |
Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor | Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor |
2.Criteriile de atribuire trebuie sa aiba legatura cu obiectul concesiunii si nu trebuie sa-i confere autoritatii contractante sau entitatii contractante o libertate de alegere nelimitata. | 2.Criteriile de atribuire trebuie sa aiba legatura cu obiectul concesiunii si nu trebuie sa-i confere autoritatii contractante sau entitatii contractante o libertate de alegere nelimitata. |
Aceste criterii trebuie sa asigure o concurenta efectiva si sa fie insotite de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti. Autoritatile contractante si entitatile contractante trebuie sa verifice efectiv, pe baza informatiilor si a dovezilor furnizate de ofertanti, daca ofertele indeplinesc criteriile de atribuire. | Aceste criterii trebuie sa asigure o concurenta efectiva si sa fie insotite de cerinte care sa permita verificarea efectiva a informatiilor furnizate de ofertanti. Autoritatile contractante si entitatile contractante trebuie sa verifice efectiv, pe baza informatiilor si a dovezilor furnizate de ofertanti, daca ofertele indeplinesc criteriile de atribuire. |

Expunere de motive
Aceasta prevedere este inutila. Ea nu aduce valoare adaugata si, avand in vedere intentia de simplificare, ar trebui eliminata. Continutul ei se regaseste deja in principiile generale ale dreptului primar.

Amendamentul 27
Articolul 39 alineatul (4)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor4.Statele membre pot stabili ca autoritatile contractante si entitatile contractante sa atribuie concesiunile pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, in conformitate cu alineatul (2). In afara de pret si de costuri, aceste criterii pot include urmatoarele aspecte: | Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor4.Statele membre pot stabili ca autoritatile contractante si entitatile contractante sa atribuie concesiunile pe baza criteriului pretului celui mai scazut sau a criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, in conformitate cu alineatul (2). In afara de pret si de costuri, aceste criterii pot include in orice caz urmatoarele aspecte: |

Expunere de motive
Comitetul considera ca este dezirabila mentinerea criteriului pretului celui mai scazut. In descrierea actuala nu este limpede daca acest lucru este posibil. Si in cazul criteriului de atribuire “pretul cel mai scazut” poate fi luata in calcul calitatea, si anume sub forma unor cerinte minime. Autoritatile contractante trebuie sa poata opera aici propriile lor optiuni. In plus, serviciile contractante trebuie sa realizeze adesea si un obiectiv de economisire, care trebuie, la randul lui, cuprins in decizia privind criteriul de atribuire.

Amendamentul 28
Articolul 39 alineatul (4) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor | Articolul 39Criterii de atribuire a concesiunilor |
4.… | 4.… |
(a)calitatea, inclusiv caracteristicile tehnice, caracteristicile estetice si functionale, accesibilitatea, proiectarea pentru toti utilizatorii, caracteristicile ecologice si caracterul inovator; | (a)calitatea, inclusiv caracteristicile tehnice, caracteristicile estetice si functionale, accesibilitatea, proiectarea pentru toti utilizatorii, utilitatea sociala, caracteristicile ecologice si caracterul inovator; |
… | … |

Expunere de motive
Unele autoritati contractante doresc sa poata impune criterii sociale pentru achizitiile lor publice si pentru concesiunile lor. Aceste criterii sociale nu pot fi luate in considerare in prezent, deoarece nu au o legatura suficient de directa cu obiectul achizitiei. Din acest motiv, s-a adaugat acest criteriu in mod explicita in Directiva privind achizitiile publice. Se recomanda precizarea explicita in Directiva privind concesiunile a posibilitatii formularii unor criterii sociale. In acest mod li se ofera autoritatilor contractante care doresc acest lucru sa precizeze criterii sociale. In considerentul 29 se face referire la astfel de criterii sociale, insa ideea nu este continuata in articolul respectiv.
A se vedea si amendamentele 2 si 25.

Amendamentul 29
Articolul 40 alineatul (3)
Textul propus de Comisie | Amendament |
Articolul 40Calcularea costurilor pe durata ciclului de viata | Articolul 40Calcularea costurilor pe durata ciclului de viata |
3.In toate cazurile in care se adopta, ca parte a unui act legislativ al Uniunii, inclusiv prin acte delegate in temeiul legislatiei sectoriale specifice, o metodologie comuna pentru calcularea costurilor pe ciclu de viata, aceasta trebuie aplicata atunci cand costul pe ciclu de viata este inclus in criteriile de atribuire mentionate la articolul 39 alineatul (4). | 3.In toate cazurile in care se adopta, ca parte a unui act legislativ al Uniunii, inclusiv prin acte delegate in temeiul legislatiei sectoriale specifice, o metodologie comuna pentru calcularea costurilor pe ciclu de viata, aceasta trebuie aplicata atunci cand costul pe ciclu de viata este inclus in criteriile de atribuire mentionate la articolul 39 alineatul (4). |
O lista a acestor acte legislative si delegate figureaza la anexa II. Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 46 in ceea ce priveste actualizarea acestei liste, atunci cand, din cauza adoptarii unor noi dispozitii legislative, a abrogarii sau a modificarii legislatiei, aceste actualizari se dovedesc necesare. | O lista a acestor acte legislative si delegate figureaza la anexa II. Comisia este imputernicita sa adopte acte delegate in conformitate cu articolul 46 in ceea ce priveste actualizarea acestei liste, atunci cand, din cauza adoptarii unor noi dispozitii legislative, a abrogarii sau a modificarii legislatiei, aceste actualizari se dovedesc necesare. |

Expunere de motive
Trebuie salutat faptul ca autoritatile publice sunt incurajate de Comisie sa includa costurile pe ciclu de viata in procesul de acordare a concesiunilor. Insa, obligatia prevazuta in acest sens merge prea departe, intrucat se refera la o metoda de calcul care va fi aplicata in viitor si inca nu a fost stabilita. Din motive de imprevizibilitate, stabilirea unei obligatii legale privind luarea in considerare a unei metode inexistente trebuie respinsa.

Amendamentul 30
Articolul 42 alineatul (4)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Articolul 42Modificarea concesiunilor in cursul perioadei lor de valabilitate4.In cazul in care valoarea modificarii poate fi exprimata in termeni monetari, modificarea nu este considerata substantiala in sensul alineatului (1) daca valoarea sa nu depaseste pragurile stabilite la articolul 5 si este mai mica de 5 % din pretul contractului initial, cu conditia ca respectiva modificare sa nu schimbe caracterul general al contractului. In cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, evaluarea se face pe baza valorii cumulate a modificarilor succesive. | Articolul 42Modificarea concesiunilor in cursul perioadei lor de valabilitate4.In cazul in care valoarea modificarii poate fi exprimata in termeni monetari, modificarea nu este considerata substantiala in sensul alineatului (1) daca valoarea sa nu depaseste pragurile stabilite la articolul 5 si este mai mica de 510 % din pretul contractului initial, cu conditia ca respectiva modificare sa nu schimbe caracterul general al contractului. In cazul in care se efectueaza mai multe modificari succesive, evaluarea se face pe baza valorii cumulate a modificarilor succesive. |

Expunere de motive
Comitetul recomanda stabilirea unui procent mai ridicat pentru modificarile admisibile.
Trebuie sa se tina seama de faptul ca, in general, concesiunile se desfasoara pe un termen mai indelungat decat contractele de achizitii publice.

Amendamentul 31
Anexa III alineatul (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
ANEXA III ENTITATI CONTRACTANTE, ASTFEL CUM SUNT PREVAZUTE LA ARTICOLUL 4Prevederile prezentei directive care reglementeaza concesiunile atribuite de entitati contractante se aplica in cazul urmatoarelor activitati: | ANEXA III ENTITATI CONTRACTANTE, ASTFEL CUM SUNT PREVAZUTE LA ARTICOLUL 4Prevederile prezentei directive care reglementeaza concesiunile atribuite de entitati contractante se aplica in cazul urmatoarelor activitati: |
3.In domeniul apei: | 3.In domeniul apei: |
(a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila; | (a)punerea la dispozitie sau exploatarea de retele fixe destinate furnizarii unui serviciu public in domeniul producerii, transportului sau distributiei de apa potabila; |
(b)alimentarea cu apa potabila a unor astfel de retele. | (b)alimentarea cu apa potabila a unor astfel de retele. |
Prezenta directiva se aplica si concesiunilor atribuite sau organizate de entitati care desfasoara o activitate mentionata mai sus si care au legatura cu una dintre urmatoarele activitati: | Prezenta directiva se aplica si concesiunilor atribuite sau organizate de entitati care desfasoara o activitate mentionata mai sus si care au legatura cu una dintre urmatoarele activitati: |
(a)proiecte de inginerie hidraulica, irigatii sau drenare, cu conditia ca volumul de apa destinat aprovizionarii cu apa potabila sa reprezinte mai mult de 20 % din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare sau drenare, sau | (a)proiecte de inginerie hidraulica, irigatii sau drenare, cu conditia ca volumul de apa destinat aprovizionarii cu apa potabila sa reprezinte mai mult de 20 % din volumul total de apa pus la dispozitie prin astfel de proiecte sau instalatii de irigare sau drenare, sau |
(b)evacuarea sau tratarea apelor uzate. | (b)evacuarea sau tratarea apelor uzate. |
Furnizarea de apa potabila retelelor care presteaza un serviciu public, de catre o entitate contractanta prevazuta la articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 si 2, nu se considera activitate relevanta in sensul alineatului (1), in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile de mai jos: | Furnizarea de apa potabila retelelor care presteaza un serviciu public, de catre o entitate contractanta prevazuta la articolul 4 alineatul (1) paragrafele 1 si 2, nu se considera activitate relevanta in sensul alineatului (1), in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile de mai jos: |
(a)producerea de apa potabila de catre entitatea in cauza se efectueaza deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la punctele 1 – 4 din prezenta anexa; | (a)producerea de apa potabila de catre entitatea in cauza se efectueaza deoarece consumul sau este necesar pentru desfasurarea unei activitati, alta decat cele mentionate la punctele 1 – 4 din prezenta anexa; |
(b)alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al entitatii si nu a depasit 30 % din productia totala de apa potabila a entitatii, tinand cont de media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent. | (b)alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al entitatii si nu a depasit 30 % din productia totala de apa potabila a entitatii, tinand cont de media ultimilor trei ani, inclusiv anul curent. |

Expunere de motive
In conformitate cu amendamentele 1, 5 si 15.

Amendamentul 32
Anexa IV, titlu
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
ANEXA IV INFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE CONCESIONARE | ANEXA IVINFORMATII CARE TREBUIE INCLUSE IN ANUNTURILE DE CONCESIONARE SAU IN DOCUMENTELE CONCESIUNII |

Expunere de motive
Comitetul recomanda mentinerea flexibilitatii in cadrul procedurilor si, prin urmare, includerea posibilitatii de a cuprinde aceste informatii in documentatia concesiunii, in loc de a elabora un anunt exhaustiv. Experienta practica sugereaza ca aceste teme necesita explicatii care se potrivesc mai bine in documentatia concesiunii. Se asigura transparenta si in aceasta situatie, deoarece documentatia concesiunii este transmisa in prealabil tuturor partilor interesate.

Bruxelles, 19 iulie 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso
[1] JO L 204, 21.7.1998, p. 1.
[2] JO L 27, 30.1.1997, p. 20.
[3] JO L 15, 21.1.1998, p. 14.
[4] JO L 164, 30.6.1994, p. 3.
[5] JO L 315, 3.12.2007, p. 1
[6] Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene in Comunitate.
[7] JO L 293, 31.10.2008, p. 3.
[8] JO L 315, 3.12.2007.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close