Completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex

In M. Of. nr. 704 din 15 octombrie 2012 a fost publicata Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 819/2012 pentru completarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007.

Din cuprins:
ART. I
Regulamentul privind modul de organizare si desfasurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori si a personalului conex, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Pentru inscrierea la concurs candidatii vor plati o taxa care se stabileste anual de catre presedintele instantei sau conducatorul parchetului care organizeaza concursul, la propunerea colegiului de conducere. Cuantumul taxei de concurs se stabileste in functie de cheltuielile privind inchirierea salilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de activitatile de organizare a concursului.”
2. La articolul 8 alineatul (2), dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
“j) chitanta de plata a taxei de inscriere.”
ART. II
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close