Avizul Comitetului Regiunilor — Instrumentele financiare ale UE in domeniul afacerilor interne

Avizul Comitetului Regiunilor — Instrumentele financiare ale UE in domeniul afacerilor interne

2012/C 277/05

COMITETUL REGIUNILOR
– saluta eforturile depuse in vederea realizarii unui veritabil spatiu de libertate, securitate si justitie prin propuneri bugetare care recunosc importanta asigurarii resurselor necesare pentru bugetul destinat imigrarii, azilului si securitatii;
– afirma importanta modificarilor propuse pentru autoritatile locale si regionale (ALR), acestea avand un impact direct asupra sarcinilor lor si vietii de zi cu zi a cetatenilor Uniunii Europene;
– subliniaza ca este important sa se raspunda preocuparilor legate de securitate, care decurg dintr-o mobilitate crescuta la nivel global, in contextul protectiei universale a drepturilor si libertatilor fundamentale;
– saluta accentul pus pe flexibilitate si pe obtinerea de rezultate, subliniind ca acest lucru necesita o buna planificare, precum si participarea si asumarea responsabilitatii de catre toate partile interesate. Subliniaza, prin urmare, necesitatea de a implica, inca din etapa de planificare, autoritatile locale si regionale, precum si alte parti interesate, cum ar fi organizatiile internationale de profil, societatea civila si beneficiarii insisi, deoarece acestia sunt adesea cei care pun in aplicare programele si proiectele;
– considera ca accesul la finantare este mult imbunatatit prin reformele propuse. Cu toate acestea, incurajeaza dezvoltarea in continuare a mecanismelor de difuzare a informatiilor privind oportunitatile de finantare. In tarile mai mari, s-ar putea face apel la autoritatile locale si regionale pentru a organiza consultari la nivel regional si local care sa permita participarea acelor organizatii si parti interesate care isi desfasoara activitatea mai departe de principalele orase.
Raportor dl Samuel AZZOPARDI (MT-PPE), primarul orasului Victoria, Gozo
Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe deschise si sigure: bugetul in domeniul afacerilor interne in perioada 2014-2020
COM(2011) 749 final
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize
COM (2011) 750 final
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil si migratie
COM (2011) 751 final
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil si migratie si instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor
COM (2011) 752 final
Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor
COM (2011) 753 final
I. RECOMANDARI POLITICE
COMITETUL REGIUNILOR,
Observatii generale
1. saluta eforturile depuse in vederea realizarii unui veritabil spatiu de libertate, securitate si justitie prin propuneri bugetare care recunosc importanta asigurarii resurselor necesare pentru bugetul destinat imigrarii, azilului si securitatii [1];
2. sprijina simplificarea instrumentelor existente, prin contopirea acestora in doua fonduri;
3. afirma importanta modificarilor propuse pentru autoritatile locale si regionale (ALR), acestea avand un impact direct asupra sarcinilor lor si vietii de zi cu zi a cetatenilor Uniunii Europene;
4. subliniaza ca este important sa se raspunda preocuparilor legate de securitate, care decurg dintr-o mobilitate crescuta la nivel global, in contextul protectiei universale a drepturilor si libertatilor fundamentale;
5. subliniaza ca acest obiectiv poate fi realizat prin punerea in aplicare a unor instrumente coerente in domeniul libertatii, securitatii si justitiei, bazate pe respectarea drepturilor omului, solidaritate si responsabilitate, acordandu-se o atentie deosebita egalitatii de gen si nediscriminarii [2];
6. considera ca este nevoie de un echilibru intre cheltuielile legate de securitate si frontiere si cheltuielile in domenii cum ar fi integrarea migrantilor si conditiile de primire a solicitantilor de azil;
7. sustine crearea unui buget bazat pe necesitati, care sa contribuie la dezvoltarea de sinergii intre instrumentele financiare ale UE, in special intre fondurile structurale si fondurile din domeniul afacerilor interne. Bugetul Uniunii Europene ar trebui sa aloce resurse adecvate domeniului afacerilor interne, atat prin fondurile structurale, cat si prin intermediul unor instrumente specializate destinate spatiului de libertate, securitate si justitie;
8. subliniaza faptul ca eliminarea posibilitatii de a utiliza in mod complementar alte instrumente comunitare si ale Uniunii prin abrogarea Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului limiteaza in mod considerabil flexibilitatea dorita a utilizarii instrumentelor financiare si pericliteaza continuarea fara intrerupere a proiectelor transfrontaliere ale regiunilor in domeniul securitatii interne, care au fost sprijinite pana acum prin finantarea acordata de FEDER pentru obiectivul 3; se pronunta, de aceea, pentru mentinerea complementaritatii intre instrumentele comunitare;
9. subliniaza faptul ca in gestionarea bugetului si a instrumentelor financiare este necesar un anumit grad de flexibilitate, oferind posibilitatea unei revizuiri reale la mijlocul perioadei, in conformitate cu prioritatile politice identificate; trebuie totodata subliniat faptul ca o astfel de flexibilitate trebuie sa fie compatibila cu alocarea echitabila a resurselor;
10. saluta initierea unei politici in domeniul imigratiei care sa inceapa in tarile de origine si sa tina cont de nevoile pietei fortei de munca si de schimbarile demografice din Europa, conducand spre un sistem avantajos pentru toate partile, inclusiv tarile de origine, care beneficiaza deseori de fondurile trimise de cei care lucreaza in UE [3];
11. subliniaza necesitatea unei cooperari stranse la nivelul UE pentru a realiza o mai buna coordonare intre statele membre cu privire la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii, precum si trecerea la un sistem european comun de azil;
12. subliniaza nevoia de transparenta in utilizarea bugetului, pe baza unor propuneri, proiecte si rezultate obtinute care sa fie vizibile, usor accesibile si de inteles pentru cetatenii obisnuiti;
Programarea si gestionarea fondurilor
13. saluta accentul pus pe flexibilitate si pe obtinerea de rezultate, subliniind ca acest lucru necesita o buna planificare, precum si participarea si asumarea responsabilitatii de catre toate partile interesate. Subliniaza, prin urmare, necesitatea de a implica, inca din etapa de planificare, autoritatile locale si regionale, precum si alte parti interesate, cum ar fi organizatiile internationale de profil, societatea civila si beneficiarii insisi, deoarece acestia sunt adesea cei care pun in aplicare programele si proiectele;
14. subliniaza necesitatea unei monitorizari si evaluari independente, pentru a asigura utilizarea eficienta a fondurilor si gestionarea riguroasa de catre organizatiile executive. Acest lucru poate fi un stimulent pentru imbunatatirea performantei institutiilor. Atat indicatorii calitativi, cat si cei cantitativi trebuie selectionati intr-un mod participativ de catre toate partile interesate. Comitetul subliniaza faptul ca anumiti indicatori calitativi pot fi eficienti si rentabili. CESE solicita, de asemenea, o supraveghere mai buna a fondurilor de catre Comisia Europeana si Parlamentul European, pentru a contribui la caracterul independent al monitorizarii si evaluarii;
Accesul la finantare
15. considera ca accesul la finantare este mult imbunatatit prin reformele propuse. Cu toate acestea, incurajeaza dezvoltarea in continuare a mecanismelor de difuzare a informatiilor privind oportunitatile de finantare. In tarile mai mari, s-ar putea face apel la autoritatile locale si regionale pentru a organiza consultari la nivel regional si local care sa permita participarea acelor organizatii si parti interesate care isi desfasoara activitatea mai departe de principalele orase;
Alocarea de resurse
16. subliniaza faptul ca, pe langa aspectele pozitive ale simplificarii si flexibilitatii, reformele propuse creeaza totodata incertitudine cu privire la alocarea resurselor intre diferitele sectoare si chestiuni tematice. Prin urmare, subliniaza importanta alocarii fondurilor in functie de nevoi, pe baza unei atente analize a acestora, cu stabilirea unor prioritati, in cadrul unei abordari bazate pe drepturi. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unor mecanisme si masuri de protectie instituite pentru a asigura stabilirea prioritatilor in mod eficient, inclusiv participarea ALR si a altor parti interesate la elaborarea strategiilor nationale;
17. subliniaza necesitatea de a distribui fondurile in mod uniform in functie de capacitatea institutionala si de propunerile de proiecte, in loc de a concentra fondurile pe numai cativa beneficiari;
18. in cazul in care fondurile sunt insuficiente, considera ca ar trebui acordata prioritate fondurilor destinate protectiei drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, inclusiv standardelor de viata minime, chestiunilor specifice de gen si dreptului la azil, precum si resurselor pentru consolidarea capacitatii autoritatilor locale si regionale de a gestiona fluxurile migratorii.
Obligatia de participare a partilor interesate
19. subliniaza importanta unei abordari participative pentru obtinerea unor rezultate reale si sprijina propunerile care obliga statele membre sa organizeze parteneriate cu toate autoritatile publice implicate, precum si cu partile interesate relevante, inclusiv cu societatea civila si organizatiile internationale, pentru dezvoltarea, aplicarea si monitorizarea programelor nationale;
20. prin urmare, solicita consolidarea parteneriatului intre partile interesate si impunerea obligativitatii acestuia. Indica faptul ca, in prezent, principiul care sta la baza proiectului de regulament de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil si migratie [4] ar putea sa asigure participarea intr-un mod suficient de ferm. In timp ce mecanismele de coordonare sunt obligatorii, in alte domenii, incheierea unui parteneriat oportun este in mare parte facultativa;
21. sugereaza faptul ca numirea unei singure autoritati responsabile pentru toate actiunile sustinute prin fonduri ar putea fi inoportuna, in ciuda simplificarii pe care ar putea-o aduce. Pentru a se asigura adoptarea unor decizii corecte, trebuie asigurata transparenta si instituite mecanisme de verificare si echilibrare. Este preocupat de faptul ca ar putea exista probleme de natura juridica care sa nu permita unei autoritati delegate sa lucreze sub supravegherea autoritatii responsabile la nivel national si, prin urmare, propune ca reglementarile sa fie indeajuns de flexibile incat sa satisfaca toate normele nationale aflate in vigoare in UE si sa nu oblige statele membre sa-si modifice structura constitutionala, daca obiectivele pot fi realizate la fel de bine printr-o abordare in parteneriat.
Sistemul european comun de azil
22. saluta etapele parcurse pe drumul catre un sistem european comun de azil, subliniind totodata faptul ca acesta trebuie sa urmareasca sa atinga standardele statelor cu sisteme si structuri mai bune si nu sa conduca la o scadere generala a calitatii, in conformitate cu sistemele mai putin bune din unele state.
23. ar dori mai multa claritate cu privire la faptul daca Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) va folosi numai fondurile care ii sunt alocate in mod direct sau daca va putea avea acces si la fondurile pentru afaceri interne;
Primirea si integrarea persoanelor care beneficiaza de protectie internationala si a resortisantilor tarilor terte
24. ia nota in mod favorabil de recunoasterea importantei ALR in cadrul sistemelor de primire si de azil, precum si pentru integrarea resortisantilor tarilor terte si a migrantilor legali;
25. elogiaza ideea concentrarii asupra persoanelor celor mai vulnerabile, inclusiv asupra victimelor traficului.
26. subliniaza ca integrarea trebuie sa se concentreze asupra unor actiuni durabile pe termen lung, tinand seama de faptul ca este un proces bidirectional, in cadrul caruia actiunile pot viza comunitatile-gazda sau comunitatile de migranti.
27. recomanda ca fondurile pentru afaceri interne sa sustina si actiuni recomandate de Comisia Europeana, in conformitate cu strategia guvernantei pe mai multe niveluri propusa de cea de-a doua Agenda europeana privind integrarea [5];
28. subliniaza ca practicile administrative de detentie in vigoare in UE se afla in vizorul CEDO si al autoritatilor din domeniul drepturilor omului si evidentiaza faptul ca finantarea proiectelor care au legatura cu detinerea persoanelor trebuie sa asigure ca aceasta este in conformitate cu legislatia UE si cu hotararile CEDO.
29. subliniaza faptul ca membrilor familiilor care beneficiaza de protectie internationala in state membre diferite ar trebui sa li se permita sa locuiasca impreuna si sa beneficieze de protectie in acelasi stat membru;
Repartizarea responsabilitatilor si transferul in interiorul UE
30. subliniaza faptul ca regiunile de frontiera ale Europei ar trebui sa beneficieze in mai mare masura de un sprijin adecvat in ceea ce priveste azilul si migratia, in special in perioadele extrem de dificile [6];
31. evidentiaza ca mecanismele si criteriile pentru transferul in interiorul UE trebuie sa fie nediscriminatorii si sa se concentreze asupra persoanelor celor mai vulnerabile, tinand totodata seama de considerentele legate de piata fortei de munca din UE, in special in cazul persoanelor care sunt in prezent blocate in regiuni unde accesul la piata fortei de munca este limitat. Aceste mecanisme si criterii nu ar trebui sa se concentreze asupra acordarii prioritatii persoanelor cu inalta calificare si deja integrate in societatea-gazda;
32. subliniaza faptul ca ALR sunt in masura sa participe la crearea unor asemenea mecanisme [7];
33. este de parere ca solidaritatea cu privire la sprijinirea statelor extrem de solicitate ar trebui sa fie conditionata de o reputatie buna in domeniul drepturilor omului si de respectarea standardelor UE in materie de primire a imigrantilor, oferind astfel stimulente pentru imbunatatirea situatiei;
Programul de relocare al UE
34. saluta instituirea unui program de relocare al UE si incurajeaza crearea unui cadru clar, care sa fie dezvoltat in parteneriat intre EASO, ICNUR si ONG-uri, tinand seama de bunele practici din alte parti ale lumii. UE ar trebui sa dea un exemplu, cautand sa identifice si sa asigure protectia persoanelor celor mai neglijate de comunitatea internationala;
35. subliniaza nevoia de stimulente si de informatii cu privire la avantajele legate de sporirea numarului de locuri oferite de statele membre pentru relocare.
36. subliniaza nevoia de a se mentine o distinctie clara intre relocarea din tari terte si transferul in interiorul UE, precum si intre numerele de persoane incadrate in aceste doua programe.
Returnarea voluntara asistata
37. reafirma ca, in principiu, programele ar trebui aplicate strict voluntar si in conformitate cu obiectivele cooperarii pentru dezvoltare, avand drept rezultat integrarea sociala pe termen lung a persoanelor in cauza [8]. Returnarea trebuie sa fie viabila si sa asigure ca nu va fi initiat niciun alt proiect de migratie [9]. Acest lucru ar putea fi realizat prin incheierea unor parteneriate cu o organizatie internationala de profil, cum ar fi Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM);
38. indica faptul ca strategiile reusite de returnare nu pot fi evaluate indeajuns prin indicatorul strict cantitativ al numarului de persoane repatriate. Un indicator potrivit ar putea fi numarul de persoane repatriate in raport cu numarul de cazuri si luandu-se in considerare factorii calitativi pe termen lung;
Strategia de securitate interna
39. subliniaza ca implicarea sa in procesul de imbunatatire a securitatii interne in Europa este indispensabila si ca este necesar sa se consolideze capacitatile ALR;
40. subliniaza ca finantarea asigurata prin Fondul pentru securitate interna trebuie sa tina seama de necesitatea realizarii unor investitii suplimentare in cercetare si a unor schimburi de experienta in domenii cum ar fi securitatea informatica, medicina legala, protejarea infrastructurilor esentiale si securitatea in mediul urban, precum si de faptul ca Comisia Europeana promoveaza acest scop in conformitate cu nevoia tot mai mare de a face fata unor probleme tot mai specifice si mai complexe.
41. reafirma importanta implicarii ALR in cooperarea in domeniul politienesc si al securitatii, aceasta putandu-se realiza prin formari, schimburi de bune practici si programe de prevenire, prin intermediul dezvoltarii unor instrumente si sisteme comune in domeniul TIC, precum si printr-o comunicare mai buna.
Combaterea terorismului si a crimei organizate
42. recomanda consolidarea si utilizarea retelelor existente ale autoritatilor locale si regionale in fiecare stat membru sau, dupa caz, instituirea unor retele noi, pentru a facilita schimbul de bune practici in materie de integrare sociala, perfectionare profesionala si intelegere a formelor de extremism violent care iau nastere la nivel local, in cartiere. Acest sistem ar putea sprijini activitatea desfasurata in cadrul recent infiintatei retele europene impotriva radicalizarii;
43. recomanda ca finantarea prin intermediul FSI sa includa consultarea publica la nivel local in statele membre si implicarea persoanelor care se simt izolate de societate. Acest lucru poate contribui la crearea unei intelegeri nuantate a experientelor pe plan local, a conceptelor de terorism si a motivatiilor care stau la baza extremismului.
44. subliniaza importanta examinarii riguroase a practicilor din domeniul bancar si din cel al afacerilor, in vederea identificarii si urmaririi surselor de finantare ale terorismului si ale crimei organizate, bazate pe spalarea de bani si pe asocierea activitatilor infractionale cu intreprinderi care urmaresc un scop legitim;
45. reaminteste, de asemenea, importanta confiscarii bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni, ceea ce este, fara indoiala, o modalitate importanta de combatere a infractiunilor de orice fel, in toate domeniile si, prin urmare, saluta faptul ca Comisia Europeana a propus proiecte de acte legislative in vederea consolidarii cadrului juridic al UE privind confiscarile [10];
46. subliniaza faptul ca, in timp ce parteneriatele public-privat ar putea avea efecte pozitive, privatizarea securitatii ar trebui evitata;
Controlul la frontiere si actiunile de salvare
47. subliniaza nevoia de a finanta in mod corespunzator controalele la frontiera [11]. In acelasi timp considera ca, in ceea ce priveste abordarea migratiei ilegale, exista semne de intrebare cu privire la faptul daca investitiile masive in controalele la frontiera sunt modalitatea cea mai eficienta de a determina schimbari importante si pe termen lung;
48. subliniaza necesitatea unei monitorizari independente a actiunilor la frontiera de catre o organizatie cum ar fi ICNUR, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a tratamentului specific in functie de sex;
49. subliniaza ca grija pentru viata omeneasca ar trebui sa prevaleze fata de orice alte chestiuni si solicita o colaborare sporita si partajarea responsabilitatilor intre statele membre cu privire la persoanele salvate, in vederea asigurarii unor stimulente pentru actiunile de salvare; Considera ca repartizarea in mod automat a responsabilitatii ar putea contribui la salvarea mai multor vieti omenesti pe mare;
Reactia in situatii de urgenta
50. saluta modificarile care vizeaza cresterea vitezei de raspuns in situatii de urgenta;
51. indeamna Comisia sa isi asume angajamentul de a planifica si dezvolta operatiuni transfrontaliere care sa presupuna participarea activa a regiunilor de frontiera. Acest lucru ar permite regiunilor sa isi puna laolalta experienta lor in domeniul protectiei civile si sa ofere o baza operationala solida pe care sa poata fi construita o forta europeana de raspuns in situatii de urgenta;
52. solicita Comisiei sa isi asume un rol sporit de gestionare directa in situatiile de urgenta, pentru a mentine un nivel de supraveghere si a contribui la coordonarea transfrontaliera;
53. incurajeaza statele membre sa infiinteze echipe multidisciplinare, pentru interventii rapide in situatii de urgenta, in special atunci cand situatia de urgenta prezinta aspecte cum ar fi fluxurile de migratie mixta, caz in care cunostintele de specialitate in materie de drept de azil si drepturile omului sunt esentiale.
54. subliniaza faptul ca unele situatii de urgenta pot fi situatii pe termen mai lung si ca fondurile pentru situatii de urgenta trebuie sa fie disponibile atat timp cat dureaza urgenta;
Aspecte externe ale gestionarii fluxurilor de migratie
55. saluta abordarea mai coerenta a aspectelor interne si externe ale gestionarii migratiei si securitatii interne, subliniind faptul ca sunt necesare cooperarea si dialogul cu tarile terte, atat pentru a face fata imigratiei ilegale, cat si pentru a se concentra asupra migratiei legale;
56. subliniaza faptul ca autoritatile locale si regionale, care sunt cele mai apropiate de tarile terte sau care au legaturile cele mai puternice cu acestea, pot asigura conexiuni vitale pentru cooperarea UE cu aceste tari, aducand o contributie substantiala la imbunatatirea relatiilor si a conditiilor de trai din orasele si regiunile de origine si de tranzit [12]. Prin cooperarea cu autoritatile locale si regionale din tarile implicate in procesul de extindere si din tarile invecinate (de exemplu, prin intermediul grupurilor de lucru si al comitetelor consultative mixte, CORLEAP, ARLEM), CoR este bine pozitionat pentru a promova obiectivele fondurilor dincolo de frontierele UE;
57. nu vede o linie clara de demarcare intre activitatile legate de dezvoltare si cele care nu au legatura cu aceasta in tarile terte si solicita coerenta si coordonare intre proiectele finantate in domeniul ajutorului si dezvoltarii si proiectele finantate in domeniul afacerilor interne, in spiritul solidaritatii si al partajarii responsabilitatilor cu tarile terte;
58. solicita instituirea unor garantii care sa impiedice statele membre sa-si urmareasca propriile interese nationale prin intermediul componentei externe a fondurilor destinate afacerilor interne, precum si a unor mecanisme care sa asigure transparenta cooperarii bilaterale dintre statele membre si tarile terte.
II. RECOMANDARI DE AMENDAMENTE
COM(2011) 750 final
Regulamentul privind instituirea, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize
Amendamentul 1
Articolul 3
Se modifica alineatul (2) litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)acordarea de asistenta pentru gestionarea frontierelor, in vederea asigurarii, pe de o parte, a unui nivel ridicat de protectie a frontierelor externe si, pe de alta parte, a fluidizarii trecerii frontierelor externe, in conformitate cu acquis-ul Schengen | (b)acordarea de asistenta pentru gestionarea frontierelor, in vederea asigurarii, pe de o parte, a unui nivel ridicat de protectie a frontierelor externe si, pe de alta parte, a fluidizarii trecerii frontierelor externe, in conformitate cu acquis-ul Schengen |
Indeplinirea acestui obiectiv este evaluata pe baza indicatorilor, cum ar fi, printre altele, dezvoltarea de echipamente de control la frontiera si retinerea resortisantilor tarilor terte aflati in situatii ilegale la frontiera externa, in raport cu riscul pe care il presupune sectiunea in cauza a frontierei externe. | Indeplinirea acestui obiectiv este evaluata pe baza indicatorilor, cum ar fi, printre altele, dezvoltarea de echipamente de control la frontiera,si retinerea resortisantilor tarilor terte aflati in situatii ilegale la frontiera externa, in raport cu riscul pe care il presupune sectiunea in cauza a frontierei externe, si formarea in domeniul drepturilor omului a autoritatilor de control la frontiere, cu un accent deosebit pe dreptul de azil. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 5. Cei care se confrunta cu fluxurile de migratie mixta necesita un anumit grad de cunoastere a dreptului de azil, pentru ca acest drept sa poata fi respectat.
Amendamentul 2
Articolul 3
Se introduce un nou punct (c) la alineatul (2)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (c)asigurarea protectiei vietilor omenesti la frontierele externe ale UE. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 48.
Amendamentul 3
Articolul 3
Se modifica alineatul (3) litera (f)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(f)consolidarea cooperarii dintre statele membre care actioneaza in tari terte cu privire la fluxurile de resortisanti ai tarilor terte pe teritoriul statelor membre, precum si a cooperarii cu tari terte in acest sens. | (f)consolidarea cooperarii dintre statele membre – inclusiv dintre autoritatile lor locale si regionale – care actioneaza in tari terte cu privire la fluxurile de resortisanti ai tarilor terte pe teritoriul statelor membre, precum si a cooperarii cu tari terte in acest sens. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 55.
Amendamentul 4
Articolul 3
Se introduce un nou punct (g) la alineatul (3)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (g)asigurarea unei monitorizari independente a actiunilor desfasurate la frontierele externe legate de fluxurile de migratie mixta, pentru a se garanta respectarea dreptului de obtinere a azilului. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 47.
Amendamentul 5
Articolul 4
Se introduce litera (f) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (f)initiative privind partajarea intre statele membre a responsabilitatii fata de persoanele care au nevoie de ajutor la frontierele externe si in preajma acestora; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 48.
Amendamentul 6
Articolul 4
Se introduce litera (g) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (g)initiative privind monitorizarea independenta a respectarii dreptului de azil al persoanelor care doresc sa il solicite la frontierele externe; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 47 si 48.
Amendamentul 7
Articolul 4
Se introduce litera (h) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (h)consolidarea capacitatii autoritatilor de control la frontierele externe in materie de drepturi ale omului, descoperire a victimelor traficului de persoane, tratament specific in functie de sex si drept de azil. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 5.
Amendamentul 8
Articolul 9
Se modifica alineatul (2) litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)sustinerea si extinderea capacitatii existente la nivel national in materie de gestionare a frontierelor externe, luand in considerare, intre altele, noile evolutii, tehnologii si/sau standarde in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor de migratie; | (b)sustinerea si extinderea capacitatii existente la nivel national in materie de gestionare a frontierelor externe, luand in considerare, intre altele, noile evolutii, tehnologii si/sau standarde in ceea ce priveste gestionarea fluxurilor de migratie, acordand o atentie deosebita dreptului de azil, descoperirii victimelor traficului de persoane si tratamentului specific in functie de sex; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 5.
Amendamentul 9
Articolul 13
Se modifica alineatul (2) litera (g)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(g)sporirea capacitatii retelelor europene de promovare, sustinere si dezvoltare in continuare a politicilor si obiectivelor Uniunii; | (g)sporirea capacitatii retelelor europene, inclusiv a celor de la nivel local si regional, de promovare, sustinere si dezvoltare in continuare a politicilor si obiectivelor Uniunii; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 3 si 55.
COM(2011) 751 final
Regulamentul de instituire a Fondului pentru azil si migratie
Amendamentul 1
Articolul 3
Se modifica alineatul (2) litera (c)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(c)consolidarea unor strategii de returnare echitabile si eficace in statele membre, punand accentul pe durabilitatea returnarii si pe readmisia efectiva in tarile de origine. | (c)consolidarea unor strategii de returnare echitabile si eficace in statele membre, punand accentul pe durabilitatea returnarii si pe readmisia efectiva in tarile de origine. |
Realizarea acestui obiectiv se masoara cu ajutorul indicatorilor, printre care numarul persoanelor returnate; | Realizarea acestui obiectiv se masoara cu ajutorul indicatorilor, printre care numarul persoanelor returnate in raport cu numarul cazurilor si tinand seama de factorii calitativi pe termen lung; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 37.
Amendamentul 2
Articolul 5
Se modifica alineatul (1) litera (e)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(e)furnizarea de informatii pentru comunitatile locale, precum si formarea personalului autoritatilor locale care va interactiona cu persoanele primite; | (e)furnizarea de informatii pentru comunitatile locale si entitatile regionale, precum si formarea personalului autoritatilor locale si regionale si al societatii civile care va interactiona cu persoanele primite; |
Expunere de motive
Partile interesate din societatea civila pun adesea in aplicare proiecte de integrare.
Amendamentul 3
Articolul 5
Se introduce litera (g) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (g)asistenta in vederea reintregirii in interiorul UE a familiilor persoanelor care beneficiaza de protectie internationala. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 28.
Amendamentul 4
Articolul 6
Se modifica litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)actiuni care contribuie direct la evaluarea politicilor in domeniul azilului, precum evaluari nationale ale impactului, sondaje in randul grupurilor-tinta, dezvoltarea de indicatori si indici de referinta. | (b)actiuni care contribuie direct la evaluarea politicilor in domeniul azilului, precum evaluari nationale ale impactului, sondaje in randul grupurilor-tinta si al altor parti interesate relevante, dezvoltarea de indicatori si indici de referinta. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 13.
Amendamentul 5
Articolul 7
Se introduce litera (h)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| stabilirea unor criterii pentru transferul care sa se concentreze asupra persoanelor celor mai vulnerabile, in conformitate cu principiul nediscriminarii. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 30.
Amendamentul 6
Articolul 8
Se modifica litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)(pachetele informative si campaniile de sensibilizare, inclusiv prin intermediul tehnologiei de comunicare si de informare usor accesibile si prin site-uri internet; | (a)pachetele informative si, campaniile de sensibilizare si pregatirea populatiei-gazda, inclusiv prin intermediul tehnologiei de comunicare si de informare usor accesibile si prin site-uri internet; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 25.
Amendamentul 7
Articolul 9
Se modifica alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.In obiectivul specific definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), actiunile eligibile se desfasoara in cadrul unor strategii coerente, puse in aplicare de organizatii neguvernamentale, autoritati locale si/sau regionale, care sunt concepute special pentru integrarea, la nivel local si/sau regional, dupa caz, a persoanelor mentionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) – (g). In acest context, actiunile eligibile includ, in special, urmatoarele: | 1.In obiectivul specific definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), actiunile eligibile se desfasoara in cadrul unor strategii coerente, durabile, axate pe avantajele pe termen lung, puse in aplicare de organizatii neguvernamentale, autoritati locale si/sau regionale, care sunt concepute special pentru integrarea, la nivel local si/sau regional, dupa caz, a persoanelor mentionate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) – (g). In acest context, actiunile eligibile includ, in special, urmatoarele: |
Expunere de motive
A se vedea punctul 25.
Amendamentul 8
Articolul 9
Se modifica alineatul (1) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)stabilirea si elaborarea unor astfel de strategii de integrare, inclusiv o analiza a nevoilor, imbunatatirea indicatorilor si evaluarea; | (a)stabilirea si elaborarea unor astfel de strategii de integrare, cu implicarea actorilor de la nivel local si regional, inclusiv o analiza a nevoilor, imbunatatirea indicatorilor si evaluarea si consolidarea proceselor de consultare prin organizarea unor reuniuni strategice cu Comitetul Regiunilor; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 23.
Amendamentul 9
Articolul 9
Se introduce litera (i) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (i)”pacte teritoriale” intre partile interesate relevante de la diferite niveluri; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 26.
Amendamentul 10
Articolul 9
Se introduce litera (j) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (j)dezvoltarea unui set european flexibil de instrumente, cuprinzand “module europene” pentru sprijinirea politicilor si practicilor de la nivel national si local. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 26.
Amendamentul 11
Articolul 10
Se introduce litera (f)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (f)elaborarea de strategii si consolidarea capacitatii de sensibilizare, in tarile de origine si de tranzit, cu privire la pericolele pe care le prezinta rutele de migratie ilegala si la dificultatile cu care se confrunta migrantii ilegali in Europa. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 46 si 54.
Amendamentul 12
Articolul 11
Se modifica litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)infiintarea si imbunatatirea infrastructurii sau a serviciilor de cazare si a conditiilor de primire si de detentie; | (a)infiintarea si imbunatatirea infrastructurii sau a serviciilor de cazare si a conditiilor de primire si de detentie, garantandu-se faptul ca practicile de detentie sunt in conformitate cu dreptul UE si cu hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 27.
Amendamentul 13
Articolul 12
Se modifica litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)masuri de returnare voluntara asistata, inclusiv examinari si asistenta medicala, organizarea calatoriei, contributii financiare, consiliere si asistenta anterior si ulterior returnarii; | (b)masuri de returnare voluntara asistata, inclusiv examinari si asistenta medicala, organizarea calatoriei, contributii financiare, consiliere si asistenta anterior si ulterior returnarii, precum si monitorizare pe termen lung; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 36 si 37.
Amendamentul 14
Articolul 13
Se modifica litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)actiuni de promovare si de consolidare a cooperarii operationale intre serviciile de returnare din statele membre, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea cu autoritatile consulare si cu serviciile de imigrare ale tarilor terte; | (a)actiuni de promovare si de consolidare a cooperarii operationale intre serviciile de returnare din statele membre, inclusiv in ceea ce priveste cooperarea cu autoritatile consulare si cu serviciile de imigrare ale tarilor terte, precum si cu organizatiile internationale relevante; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 36.
Amendamentul 15
Articolul 17
Se modifica alineatul (4)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
4.Urmatoarele grupuri vulnerabile de refugiati sunt incluse, in orice eventualitate, in prioritatile comune in materie de relocare ale Uniunii si li se acorda suma forfetara prevazuta la alineatul (2):femeile si copiii in aflati in situatii de risc;minorii neinsotiti;persoanele care au nevoie de ingrijire medicala care poate fi acordata numai prin relocare;persoanele care au nevoie de relocare in situatii de urgenta sau de relocare urgenta pentru protectie fizica sau juridica | 4.Urmatoarele grupuri vulnerabile de refugiati sunt incluse, in orice eventualitate, in prioritatile comune in materie de relocare ale Uniunii si li se acorda suma forfetara prevazuta la alineatul (2):femeile si copiii in aflati in situatii de risc;minorii neinsotiti;persoanele care au nevoie de ingrijire medicala si consiliere psihologica care poate fi acordata numai prin relocare;persoanele care au nevoie de relocare in situatii de urgenta sau de relocare urgenta pentru protectie fizica sau juridica. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 33. Acordarea de prioritate persoanelor cu nevoi psihologice este o buna practica aplicata de ICNUR si de alte organisme.
Amendamentul 16
Articolul 18
Se introduce alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| 5.Transferul se face din statele membre si este conditionat de reputatia acestora in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului si a standardelor in materie de primire ale UE. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 32.
Amendamentul 17
Articolul 18
Se introduce alineatul (6)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| 6.Se aloca resurse statelor membre care adopta criterii de selectie pentru transfer care respecta principiul nediscriminarii si sunt bazate pe nevoile tarii-gazda suprasolicitate, precum si pe nevoile persoanelor eligibile pentru transfer. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 30.
Amendamentul 18
Articolul 19
Se modifica alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Pentru a aloca suma indicata la articolul 15 alineatul (1) litera (c), pana la 31 mai 2017, Comisia evalueaza nevoile statelor membre in ceea ce priveste sistemele proprii de azil si de primire, situatia lor privind fluxurile de migratie in perioada 2014 – 2016 si evolutiile preconizate. | 1.Pentru a aloca suma indicata la articolul 15 alineatul (1) litera (c), pana la 31 mai 2017, Comisia evalueaza nevoile statelor membre in ceea ce priveste sistemele proprii de azil si de primire, situatia lor privind fluxurile de migratie in perioada 2014 – 2016 si evolutiile preconizate, oferind un anumit grad de flexibilitate in cazul unor schimbari neprevazute. |
Expunere de motive
Situatia in domeniul migratiei se poate schimba brusc, iar sistemul ar trebui sa fie indeajuns de flexibil pentru a face fata acestor schimbari.
Amendamentul 19
Articolul 22
Se modifica alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Fondul acorda asistenta financiara pentru a raspunde nevoilor urgente si specifice in cazul unei situatii de urgenta. | 1.Fondul acorda asistenta financiara pentru a raspunde nevoilor urgente si specifice in cazul unei situatii de urgenta pe toata durata situatiei de urgenta. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 53.
Amendamentul 20
Articolul 23
Se modifica alineatul (2) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)sa serveasca drept consiliu consultativ al Uniunii pentru migratie si azil, prin coordonare si cooperare, atat la nivel national, cat si la nivelul UE, cu reprezentanti ai statele membre, ai mediului academic, ai societatii civile, ai grupurilor de reflectie si ai altor entitati ale Uniunii/internationale; | (a)sa serveasca drept consiliu consultativ al Uniunii pentru migratie si azil, prin coordonare si cooperare, atat la nivel national, cat si la nivelul UE, cu reprezentanti ai stateleor membre, ai mediului academic, ai societatii civile, inclusiv ai organizatiilor de migranti si refugiati, ai grupurilor de reflectie si ai altor entitati ale Uniunii/internationale; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 15.
Amendamentul 21
Articolul 23
Se modifica alineatul (5) litera (c)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(c)puncte nationale de contact desemnate de statele membre, fiecare dintre acestea cuprinzand cel putin trei experti care detin, la nivel colectiv, competente in domeniul azilului si migratiei, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, drept, cercetare si statistica, si care coordoneaza si asigura contributiile nationale la activitatile mentionate la articolul 19 alineatul (1), pentru a dispune de contributii din partea tuturor partilor interesate relevante; | (c)puncte nationale de contact desemnate de statele membre, fiecare dintre acestea cuprinzand cel putin trei experti independenti care detin, la nivel colectiv, competente in domeniul azilului si migratiei, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, drept, cercetare si statistica, si care coordoneaza si asigura contributiile nationale la activitatile mentionate la articolul 19 alineatul (1), pentru a dispune de contributii din partea tuturor partilor interesate relevante; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 13. Acest lucru ar contribui la sporirea transparentei mecanismelor.
COM(2011) 752 final
Regulamentul de stabilire a dispozitiilor generale privind Fondul pentru azil si migratie si instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor
Amendamentul 1
Articolul 4
Se modifica
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
Actiunile finantate prin regulamentele specifice trebuie fie conforme cu legislatia Uniunii si cu legislatia nationala aplicabila. | Actiunile finantate prin regulamentele specifice trebuie fie conforme cu legislatia Uniunii si cu legislatia nationala aplicabila, inclusiv cu hotararile Curtii Europene a Drepturilor Omului. |
Expunere de motive
Jurisprudenta CEDO face parte din UE, insa uneori concluziile desprinse din aceste hotarari nu sunt puse in aplicare de statele membre. Evidentierea importantei acestora este utila.
Amendamentul 2
Articolul 8
Se introduce alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| 5.Asistenta de urgenta va sustine actiunile eligibile pe intreaga durata a situatiei de urgenta. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 53.
Amendamentul 3
Articolul 12
Se modifica alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Fiecare stat membru organizeaza, in conformitate cu normele si practicile nationale in vigoare, un parteneriat cu autoritatile si organismele in cauza, pentru a elabora si pune in aplicare programele nationale. | 1.Fiecare stat membru organizeaza, in conformitate cu normele si practicile nationale in vigoare, un parteneriat cu autoritatile si organismele in cauza, pentru a elabora si pune in aplicare programele nationale. |
Aceste autoritati si organisme trebuie sa includa autoritatile regionale, locale, urbane si alte autoritati publice competente si, dupa caz, organizatiile si organismele internationale care reprezinta societatea civila, cum ar fi organizatiile neguvernamentale sau partenerii sociali. | Aceste autoritati si organisme trebuie sa includa autoritatile regionale, locale, urbane si alte autoritati publice competente si organizatiile si organismele internationale relevante care reprezinta societatea civila si grupurile-tinta, cum ar fi organizatiile neguvernamentale sau partenerii sociali. |
Expunere de motive
Spre deosebire de sintagma “dupa caz”, termenul “relevant” inlatura un element de discretie, care ar putea duce la o lipsa de claritate. Contributia grupurilor-tinta reprezinta un element central in programarea UE.
Amendamentul 4
Articolul 12
Se modifica alineatul (4)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
4.Fiecare stat membru instituie un comitet de monitorizare pentru a sprijini punerea in aplicare a programelor nationale. | 4.Fiecare stat membru instituie un comitet de monitorizare independent pentru a sprijini punerea in aplicare a programelor nationale |
Expunere de motive
A se vedea punctul 13. Acest lucru ar duce la o transparenta sporita si la evitarea unor potentiale conflicte de interese.
Amendamentul 5
Articolul 12
Se modifica alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
5.Comisia poate participa la lucrarile comitetului de monitorizare, cu titlu consultativ. | 5.Comisia poate participaa la lucrarile comitetului de monitorizare, cu titlu consultativ. |
Expunere de motive
Participarea Comisiei este un element extrem de important si nu ar trebui sa fie facultativa.
Amendamentul 6
Articolul 14
Se introduce litera (g) la alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (g)programele nationale au fost elaborate cu participarea partilor interesate la nivel national. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19.
Amendamentul 7
Articolul 20
Se modifica alineatul (2) litera (c)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(c)cheltuieli legate de evaluarile actiunilor sau proiectelor; | (c)cheltuieli legate de evaluarile actiunilor sau proiectelor, incluzand reactiile partilor interesate; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19. Partile interesate relevante sunt in masura sa evalueze performantele unui proiect.
Amendamentul 8
Articolul 23
Se modifica alineatul (1) litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)o autoritate responsabila acreditata: un organism din sectorul public al statului membru respectiv, care sa fie unicul responsabil de buna gestionare si controlul programului national si care sa proceseze toate comunicarile cu Comisia; | (b)o autoritate responsabila acreditata: un organism din sectorul public al statului membru respectiv, care sa includa reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale si ai societatii civile si sa fie unicul responsabil de buna gestionare si controlul programului national si care sa proceseze toate comunicarile cu Comisia; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19.
Amendamentul 9
Articolul 25
Se introduce litera (d) la alineatul (5)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (d)normele si modalitatile de colectare a informatiilor de la partile interesate relevante si de la grupurile-tinta, cu ajutorul chestionarelor si al altor metode de colectare a reactiilor. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19. Partile interesate relevante sunt in masura sa evalueze performantele unui proiect.
Amendamentul 10
Articolul 48
Se modifica alineatul (1) litera (b)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(b)sa informeze potentialii beneficiari cu privire la oportunitatile de finantare in cadrul programelor nationale; | (b)sa informeze potentialii beneficiari cu privire la oportunitatile de finantare in cadrul programelor nationale, inclusiv prin intermediul consultarilor la nivel local si regional; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 14.
Amendamentul 11
Articolul 50
Se introduce alineatul (7)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| 7.Comisia se consulta cu autoritatile locale si regionale si cu alte parti interesate relevante, inclusiv cu organizatii internationale, cu societatea civila si cu grupuri-tinta, pentru a obtine reactii din partea acestora. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19.
Amendamentul 12
Articolul 51
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
2.Statele membre se asigura ca sunt instituite proceduri pentru generarea si colectarea datelor necesare pentru evaluari, inclusiv datele referitoare la indicatorii comuni, specifici programului. | 2.Statele membre se asigura ca sunt instituite proceduri pentru generarea si colectarea datelor necesare pentru evaluari, inclusiv datele referitoare la indicatorii comuni, de natura calitativa si cantitativa specifici programului. |
Expunere de motive
A se vedea punctul 13.
Amendamentul 13
Articolul 55
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Comisia este asistata de comitetul comun pentru “azil, migratie si securitate”, stabilit prin prezentul regulament. Comitetul respectiv este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. | 1.Comisia este asistata de comitetul comun pentru “azil, migratie si securitate”, stabilit prin prezentul regulament, care include reprezentanti de la nivel national, local si regional, precum si reprezentanti ai societatii civile si ai organizatiilor internationale. Comitetul respectiv este un comitet in sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19.
COM(2011) 753 final
Regulamentul de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea politieneasca, prevenirea si combaterea criminalitatii si gestionarea crizelor
Amendamentul 1
Articolul 3
Se modifica alineatul (2) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate si a criminalitatii organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonarii si cooperarii intre autoritatile de asigurare a aplicarii legii din statele membre si cu tarile terte relevante. | (a)prevenirea si combaterea criminalitatii transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate si a criminalitatii organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonarii si cooperarii intre autoritatile de asigurare a aplicarii legii din statele membre, la nivel national, precum si la nivel local si regional, si cu tarile terte relevante. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 41 si 55.
Amendamentul 2
Articolul 3
Se modifica alineatul (3) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
a)masurile (metodologii, instrumente, structuri) de consolidare a capacitatii statelor membre de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate si a criminalitatii organizate, inclusiv a terorismului, in special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informatii si de cele mai bune practici, acces la date, tehnologii interoperabile, statistica comparata si criminologie aplicata, comunicatii publice si actiuni de sensibilizare; | (a)masurile (metodologii, instrumente de cercetare, structuri) de consolidare a capacitatii statelor membre de prevenire si combatere a criminalitatii transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate si a criminalitatii organizate, inclusiv a terorismului, in special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informatii si de cele mai bune practici, schimb de experienta, colaborarea in retea a autoritatilor locale si regionale, acces la date, punerea sub observatie a practicilor suspecte din domeniul bancar si al afacerilor, confiscarea bunurilor, tehnologii interoperabile, statistica comparata si criminologie aplicata, comunicatii si consultari publice si actiuni de sensibilizare. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 38, 39, 40, 41, 43 si 44.
Amendamentul 3
Articolul 4
Se modifica alineatul (1) litera (a)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
(a)actiuni de imbunatatire a cooperarii politienesti si a coordonarii intre autoritatile de aplicare a legii, inclusiv echipele comune de ancheta si orice alta forma de operatiune comuna transfrontaliera, accesul la informatii si schimbul de informatii si tehnologii interoperabile; | (a)actiuni de imbunatatire a cooperarii politienesti si a coordonarii intre autoritatile de aplicare a legii de la nivel national, local si regional, inclusiv echipele comune de ancheta si orice alta forma de operatiune comuna transfrontaliera, accesul la informatii si schimbul de informatii si tehnologii interoperabile; |
Expunere de motive
A se vedea punctele 38 si 40.
Amendamentul 4
Articolul 4
Se introduce litera (h) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (h)consultari publice la nivel local pentru a crea o intelegere nuantata a experientelor de pe plan local, a conceptelor de terorism si a motivatiilor care stau la baza extremismului; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 42.
Amendamentul 5
Articolul 4
Se introduce litera (i) la alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
| (i)recomanda consolidarea si utilizarea retelelor autoritatilor locale si regionale in fiecare stat membru sau, dupa caz, instituirea unor retele noi, pentru a facilita schimbul de bune practici in materie de integrare sociala, perfectionarea profesionala si intelegere a formelor de extremism violent care iau nastere la nivel local, in cartiere; |
Expunere de motive
A se vedea punctul 41.
Amendamentul 6
Articolul 6
Se modifica alineatul (1)
Textul propus de Comisie | Amendamentul CoR |
1.Programul national care trebuie pregatit in temeiul acestui instrument si cel care trebuie pregatit in temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/2012 de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize se elaboreaza in comun de statele membre si se propun Comisiei sub forma unui program national unic pentru fond, in conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [regulamentul orizontal]. | 1.Programul national care trebuie pregatit in temeiul acestui instrument si cel care trebuie pregatit in temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/2012 de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate interna, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe si vize se elaboreaza in comun de statele membre, cu participarea autoritatilor locale si regionale ale acestora, si se propun Comisiei sub forma unui program national unic pentru fond, in conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [regulamentul orizontal]. |
Expunere de motive
A se vedea punctele 18 si 19.
Amendamentul 7
Articolul 14a)
Se introduce un nou articol
Textul propus de Comisie | Amendament |
| 1.Trebuie urmarite sinergiile, coerenta si complementaritatea cu alte instrumente comunitare si ale Uniunii, in special cu finantarea acordata de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER).2.Operatiunile finantate in temeiul prezentei decizii nu beneficiaza de asistenta financiara in acelasi scop prin intermediul altor instrumente financiare comunitare/ale Uniunii. Se asigura faptul ca beneficiarii programului furnizeaza Comisiei informatii in legatura cu finantarea primita din bugetul general al Uniunii Europene si din alte surse, precum si informatii despre cererile de finantare in curs. |
Expunere de motive
Pentru sprijinirea masurilor politienesti transfrontaliere, s-a putut utiliza pana acum la alegere programul ISEC (Programul Comisiei pentru prevenirea si combaterea criminalitatii) sau finantarea pentru obiectivul 3 (din partea FEDER) (principiul complementaritatii, articolul 11 din Decizia 2007/125/JAI a Consiliului). In timp ce in cadrul ISEC masurile au fost finantate de Uniune la nivel central, finantarea pentru obiectivul 3 a fost alocata prin gestionarea descentralizata a fondurilor. Prin articolul 14 din proiectul de regulament privind Fondul pentru securitate interna, decizia Consiliului din 2007 urmeaza sa fie abrogata in urmatoarea perioada de finantare. Prin aceasta se elimina si principiul complementaritatii intre instrumentele comunitare si astfel, nu mai este posibil sa se aleaga intre Fondul pentru securitate interna si finantarea pentru obiectivul 3. Nu ar trebui insa sa se renunte la avantajele unei utilizari flexibile a diferitelor instrumente de finantare. In masura in care eliminarea complementaritatii trebuie sa serveasca evitarii dublei finantari, se poate tine seama suficient de acest lucru in procesul de punere in aplicare. Se propune, prin urmare, sa se consfinteasca principiul complementaritatii, precum si clauza de protectie de la articolul 11 alineatul (3). ISEC ar trebui prezentat intr-un nou articol 14a al regulamentului.
Bruxelles, 18 iulie 2012
Presedinta Comitetului Regiunilor
Mercedes Bresso
[1] CdR 201/2009, punctul 1.
[2] CdR 201/2009, punctele 8 si 9.
[3] CdR 170/2010, punctul 43.
[4] COM(2011) 752 final
[5] Comunicarea Comisiei: Agenda europeana pentru integrarea resortisantilor tarilor terte – COM(2011) 455 final
[6] CdR 170/2010, punctele 41 si 42
[7] CdR 201/2009, punctul 92
[8] CdR 170/2010, punctul 48
[9] CdR 201/2009, punctul 87
[10] COM (2012) 85 final
[11] CdR 210/2008, punctul 30
[12] CdR 201/2009, punctele 76 si 77.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close