Modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

In M. Of. nr. 707 din 16 octombrie 2012 a fost publicata Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta.

Din cuprins:
ART. 1
(1) La solicitarea functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau, dupa caz, a unitatilor din subordinea acesteia asigura personalului propriu si membrilor de familie ai acestuia protectie impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercitarea functiei sau in legatura cu aceasta.
(2) Personalul Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului desfasoara activitati specifice in vederea obtinerii, verificarii si documentarii datelor operative privind intentii sau preocupari de exercitare de agresiuni de orice tip asupra angajatilor sistemului administratiei penitenciare sau membrilor de familie ai acestora.
(3) In situatia obtinerii de catre orice lucrator din sistemul administratiei penitenciare a unor date preliminare cu privire la amenintari referitoare la punerea in pericol a vietii, integritatii corporale sau a bunurilor proprietate personala ale angajatilor din sistemul administratiei penitenciare sau ale membrilor de familie ai acestora, datele sunt aduse in termen de maximum 24 de ore la cunostinta functionarilor din cadrul Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului.
(4) Lucratorii Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului desfasoara activitati specifice in vederea verificarii, documentarii si completarii datelor preliminare ce le sunt aduse la cunostinta conform alin. (3).
(5) In urma activitatilor desfasurate conform alin. (4), personalul din sectorul prevenirea criminalitatii in mediul penitenciar informeaza in termen de maximum 24 de ore conducerea penitenciarului in care isi desfasoara activitatea profesionala persoana/persoanele vizata/vizate, conducerea Directiei prevenirea criminalitatii si terorismului si conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
(6) Ca urmare a indeplinirii activitatilor prevazute la alin. (3), (4) si (5), conducerea unitatii in care isi desfasoara activitatea profesionala persoana/persoanele vizata/vizate stabileste un plan de masuri care sa cuprinda actiuni in vederea asigurarii protectiei celor semnalati ca fiind potentiale victime.
(7) Planul de masuri intocmit conform alin. (6) este semnat de directorul penitenciarului, de functionarul din cadrul sectorului prevenirea criminalitatii din unitatea respectiva, de lucratorul/lucratorii vizat/vizati de amenintari si, dupa caz, de reprezentantii altor sectoare de activitate din unitate.
(8) Responsabilitatea punerii in practica a prevederilor planului de masuri revine partilor semnatare ale acestuia.
ART. 2
(1) In vederea realizarii activitatilor specifice prevazute la art. 1, Administratia Nationala a Penitenciarelor coopereaza cu alte structuri care au atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, in mod direct si nemijlocit, in conditiile legii.
(2) In cadrul colaborarii, datele de interes obtinute din mediul penitenciar vor fi conexate cu cele detinute de structurile mentionate la alin. (1), astfel incat, conform competentelor, sa se dispuna si sa se aplice masurile necesare pentru prevenirea producerii de evenimente cu consecinte grave pentru integritatea corporala, demnitatea sau avutul functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si membrilor de familie ai acestora.
ART. 3
Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close